Книгата Зоар е голямата врата на Тора

Книга Зоар е голямата врата на Тора като цяло

Рашби е написал Книгата Зоар благодарение на светенето, което е достигало до него по време на поправянето в пещерата… Това е голямо и величествено дело, което разкрива дълбочината на тайната, подробно тълкуването на самата Тора. И се нарича това разкриване на вътрешната същност на Тора.

Рамхал, „Величественият във висините“, 24

Раби Шимон Бар Йохай е разкривал тайните на Тора, а другарите са го слушали, съединявали са се с него, и в това обединение всеки внасял своята лепта. Така и Мишна е била написана от танаите: раби Егуда а-Наси е излагал общото мнение и съставял книгата.

Така е пожелал и раби Шимон Бар Йохай, че книгата Зоар да съдържа изречения от всички негови ученици и била написана като коментари на Тора. Другите книги разказват за частни въпроси, но Книгата Зоар е написана по Тора – това е голямо разкриване на Тора като цяло. Раби Шимон заръчал на един от учениците, раби Ава, да записва и подрежда всичко, за което ще говорят членовете на групата му – и да построи техните речи, съгласно начина на повествование на Тора.

Рамхал, „Величественият във висините“, 24

[34134]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: