Entries in the '' Category

Отговарям на вашите въпроси – 4

Въпроси към постинг Кабалистите – за целта на творението, част 1

Творецът това е абсолютното добро

Въпрос: Дали нашето бъдещо изправено състояние може да оправдае днешните страдания?

Отговор: Несъмнено, само като се издигнете над своя егоизъм и започнете да усещате себе си не в него, в своето тяло, а по-високо от него – в другите, в тази мяра вие започвате да асоциирате себе си не с тялото, а с душата – усещането на другите. И в тази мяра започвате да усещате благото, изпълващо света.

Въпрос: Вие учите, че Творецът това са законите на природата, силите, както например, в нашия свят закона за притеглянето. Как при това Творецът да е добър?

Отговор: Така се възприема всяка сила, с нейното въздействие върху нас, като добра или лоша, гледайки по нейното следствие в усещането ѝ. Тоест говори се не за самата сила, а за нейното възприемане от нас.