Кабалистите – за целта на творението, част 1

Скъпи приятели! Започвам да публикувам избрани цитати на велики кабалисти на различни теми.

Моля ви, да задавате въпроси по темите на тези цитати. Обещавам да отговарям на тях.

Творецът – това е абсолютното добро.

А тъй като Творецът се възприема от нас като съвършен по Своята същност и не се нуждае от ничия помощ за Своето съвършенство, предшествайки всичко съществуващо, то е ясно, че  в Него няма никакво егоистично желание.

И понеже няма в Него нищо от желанието да получава, то отсъства и всякакво основание за причиняване на вреда, на когото и да е. И това е по-лесно от всичко.

Но освен това, трябва също  всеки със сърцето си да приеме, просто като основа на основите, че има у Него “желание да отдава”, т.е. желание да твори добро на ближния – на своите творения, което с цялата си очевидност доказва създаденото от Него велико Творение, представящо се пред очите ни.

И безусловно има в нашия свят творения, които изпитват или добри усещания, или лоши. Но каквото и да е това усещане, разбира се, то им се изпраща от Твореца.

Сега, когато докрай е изяснено, че не е по правилата на Твореца да причинява зло, става ясно, че всъщност всички творения получават от Него само добро, тъй като Той ги е създал само за това – за да ги наслади.

Така, ние изяснихме, че Творецът има само желание да наслади и в никакъв случай Той не може да причинява никому нито грам вреда или огорчение.

А затова ние Му дадохме име – “Абсолютно Добро”.

Баал Сулам, “Същност на религията и нейната цел”.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: