Entries in the '' Категория

Спътникът в живота като „помощ от противното”

каббалист Михаэль Лайтман

Въпрос: Казвате, че съпругът, живеещ заедно с мен, против мен ми помага да намеря възможност да правя отстъпки. Как понятието „помощ от противното” се съчетава с принципа на взаимните отстъпки в семейния живот?

Отговор: Струва си да разглеждаме живота не като „временно протеиново съществуване” в настоящите земни условия, а като някакъв процес, в хода на който човешкият вид израства над своето животинско тяло, придобива нови качества, изменяйки и подобрявайки себе си. Именно така той се повдига над животинския живот, който изисква да си набавя храна и да предава щафетата от поколение на поколение, подобно на целия животински свят.

Виждаме, че човек расте, расте, придобива мъдрост, развива науката, разширява хоризонтите си, откривайки законите на природата, които преди са били скрити за него. Нашето вътрешно развитие не спира и един от неговите аспекти е разума. С помощта на разума ние напредваме значително, доколкото ни подбужда егоизмът.

Развивайки науката, умножавайки познанията си, провеждайки изследвания, ние намираме все по-нови възможности да се удовлетворим, да прогресираме, да направим живота по-удобен и безопасен, и като цяло – да си доставим удоволствие. Та нали точно това ни трябва. Това е известно на социолозите, психолозите, на всеки, който се вглежда по-дълбоко в човешката природа. В това се изразява целият ни живот. Всеки миг човек търси възможност да му бъде по-добре и по-приятно.

Но днес този модел на мислене е към своя край. Нашият егоизъм спира своето развитие и многобройните научно-изследователски данни, многобройните знания за себе си и за света показват на човека, че от неговия безкраен бяг няма реална нужда.

Ние постоянно се стремим към наслаждения, като заек, тичащ след морков, и в това въртене в кръг завършваме своя живот, падайки направо на „стадиона”. Какво следва?

Сдобивайки се с малко повече разум и чувства, придобивайки научни познания за историята, за света, за себе си, ние в крайна сметка можем малко да се издигнем над своето съществуване посредством анализа и да видим цялата нищожност на такъв живот в самонаслаждения, в постоянно търсене на максимално удоволствие с общоизвестен край.

Човек постепенно порасва. В началото той гледа на това философски: „Животът е такъв, какво да се направи. Е, поне да си поживея колкото може по-удобно. Всички така говорят, защото няма други варианти. Защо да страдам? По-добре е да се радвам, да се наслаждавам и даже да се самозаблуждавам. Поради липса на друг изход съм склонен даже на наркотици – само, за да не изпусна „кефа” от живота…”

Но след това се проявява нова степен на развитие – и аз вече не съм способен да понеса такъв живот, когато се наслаждава само „животното”. Защото под него расте „човек” и аз вече не мога постоянно да се грижа за своя „звяр”. Някои са способни да отдават всичките си усилия за отглеждане на домашни животни – крави, овце и пр. Но всичко си има предел  и в един момент човек казва: „Не, стига, длъжен съм да вървя напред”.

(още…)

Хората и планетата – единно цяло

каббалист Михаэль ЛайтманСтановище: Учените са объркани – толкова многофакторна задача природата не е поставяла пред науката. Много учени са убедени, че предстои глобална катастрофа. Състоянието на слънчевата система е все по-чувствително към техническата дейност на човечеството и което е най-важното, към неговото психологическо състояние.

Слънцето се държи непредсказуемо. Има обръщане на полюсите на Слънцето, Земята и свързаните с тях чрез магнитните полета планети Уран и Нептун, рязко нарастване на мощността на електромагнитно излъчване на Юпитер. Връзката Слънце – Юпитер образува електромагнитна рамка в Слънчевата система, която определя времето и климата ни.

Тъй като всеки човек има електромагнитна активност в честоти от 0,07 до 60 херца, а всички сеизмични процеси в нашата околна среда са на същите честоти– психологическото поведение на човек е сеизмичен регулатор!

Психичната енергия, колкото и да ни се струва странно, е корекционен фактор за геоложкото, геофизичното и други променени в състоянието на Земята. Качеството на психичната енергия и нейното действие зависят от качеството на човешкото мислене. Като я опознаваме и управляваме, ние можем да участваме в управлението на Природата.

Човекът, като мощен психически фактор, влияещ на планетарните процеси, не само не се учи да ги управлява, но се опитва даже да отрече и самия факт за такова въздействие.

Не към повишаване стандарта на живот трябва да се стремим сега, а към  повишаване нивото на морала. В противен случай, човешката мисъл, влизайки в конфликт със Законите на Природата, може да започне процес на самоунищожение на човечеството. Но причина за гибелта ще бъде вече не потоп, а огън – признаците за това започнаха да се проявяват навсякъде.

Всеки от нас има реална възможност да оказва влияние върху всички протичащи процеси. Именно тази проста идея е в основата на всички учения от древността.

Реплика: Радостно е да се види как бавно сред учените, въз основа на наблюденията, възниква вярна представа за интегралността на Природата и необходимостта човек да се приведе в равновесие с нея.

[99337]

Потенциала на колективния разум

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: Обнародвани са плановете на Пентагона, с които възнамеряват да предсказват бъдещето с помощта на Twitter, използвайки колективния интелект. Получени са не малко практически резултати, потвърждаващи такава възможност. Учените доказаха, че мрежата, образувана от милионите неутрони на човешкия мозък и мрежата образувана от взаимодействието на милиарди хора и компютри, работят в един и същ информационен режим и притежават свойствата на безмащабните мрежи (scale-free network).

Съществува хипотезата, че целта на научно–техническия прогрес е създаването на интелектуален носител от високо ниво – от общочовешки интелект. Необходимо е да се извърши пробив в областта на мрежовите колективни предсказания.

Реплика: В крайна сметка, с изследванията на общочовешкия интелект, светът ще достигне до разбирането на необходимостта от пълно взаимодействие между всички хора в една обща система и ще разкрие в нея системата на нашите връзки – и тогава, за да се разбере тази система от връзки, ще им бъде необходима науката кабала, като наука за общата мрежа на управление на цялата природа. Тази мрежа за управление се явява системата на висшите светове, т.е. силите на свързаност, които изучаваме в науката кабала.

[99333]