Настъпи моментът за разкритие

Бина на Арих Анпин целенасочено излиза от своята глава и се спуска, за да помогне на децата, ЗО”Н. Самата Бина се напълва със светлината Хасадим (милосърдие), която не е съкратена, и затова е напълно свободна и може да бъде навсякъде. ЗО”Н се облича в Бина и тъй като тя е разделена на две части, ЗО”Н също се разделя на две части: висша и нисша, ГА”Р и ЗА”Т.

Разделението започва в Бина с четирите стадия на пряка светлина, в които Бина е длъжна да отдели своята нисша част, да я използва за отдаване. Висшата част, която иска да отдава, заражда нисшата, получаваща част, ЗА”Т де-Бина, а също и ЗО”Н, в която се реализира отдаването.

Когато Творецът създава получаването на първия стадий, творението не се съгласява. И когато творението пожелае да се уподоби на Твореца, в ГА”Р де-Бина, тогава то няма друг избор освен да получи, но вече по своя собствена воля. То започва да използва своята природа, за да отдава.

ГА”Р де-Бина е независима точка, която казва на Твореца: „Аз не използвам желанието, което Ти си ми дал!”. И тогава се обръща и казва: „Добре, аз ще го използвам, но по собствено решение”. Това е точката, в която се взима това решение – граница, отрязък. Тази точка в средната част на Бина се нарича точката на свобода на избор: средната третина на Тиферет.

Затова и ние се разделяме на две, ГА”Р (Израел) и ЗА”Т (народите на света), между които се образува отрязък. Отдолу са желанията за получаване, а отгоре желанията за отдаване. Тази стълбица никога не се изменя.

Днес, когато АХАП, така наречените 99%, се разкрива, ние трябва да знаем как да работим с нея. Така за първи път се разкрива пълната структура на всичките десет Сфирот (Г”Е и АХАП заедно) и затова настъпва времето на поправяне. Сега Г”Е може да действа, защото досега е било само период на подготовка, без да сме имали възможност да го реализираме на практика.

Г”Е съществува само за да поправи АХАП. Тези желания принадлежат на Бина от самото начало, която е призвана да се грижи за АХАП.

Трябва да знаем за това разделение, тъй като го използваме, за да привлечем висшата светлина и за да имаме по-добро разбиране на случващото се около нас. Скоро ще видим със своите собствени очи как всичко това се материализира, защото тази висша структура започва на практика да се разкрива в нашия свят. Кой знае колко време ще отнеме, може би месеци или години, но ние сме на този път, защото първото разкритие вече се случи.

От урока по „Учение за Десетте Сфирот”, 23.10.2011
[59124]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: