Entries in the '' Category

Очакваме ви всички през ноември!

През ноември в Тел Авив ще се проведе международен кабалистичен конгрес, на който ще се съберат всички изучаващи Кабала, както в рамките на нашата Академия в Израел, така и по целия свят. Това ще бъдат три дни, посветени на обединението!

Ние организираме такива конгреси преди всичко защото има указание, оставено ни от кабалистите, съгласно което трябва да провеждаме срещи и събирания, за да се обединим.

За това пишат Рабаш и Баал Сулам, можем да го прочетем в произведенията на Ари и Рамхал, та дори и в написаното от раби Шимон и Авраам.

Защото поправянето става само благодарение на съединяването на душите, а то започва от общуването.

Но в същността на общуването има една идея: да се постигне такова съединяване, което ще се нарича „Творец”, отдаване, духовен свят.

Вътре в това съединяване се разкриват световете (оламот), тоест от „скриване” (аламот) преминават в разкриване. И все повече и повече се разкрива Творецът, вместо да се крие зад световете/скриванията.

С други думи, във връзката между нас все повече се разкрива отдаването, любовта. И това се нарича разкриване на Твореца.

И когато това свойство се разкрие между нас, ние започваме да чувстваме, че живеем и съществуваме вътре в него, издигайки се над усещането за този свят.

Разкриването на Твореца може да се реализира при условие, че изпълняваме действия в рамките на този свят, започвайки оттук и продължавайки ги в духовното пространство, което се разкрива във връзките между нас.

Затова е необходимо да се срещаме и обединяваме, използвайки всички възможности, които позволява този свят: физически или виртуално – за да установим по-тесни връзки.

Ние искаме да дадем широка гласност на това събитие и да присъединим към него колкото се може повече хора, без каквито и да е ограничения.

Всеки човек от всяко ъгълче на света може да дойде и да вземе участие, ако се чувства привлечен от тази идея.

Задачата на тези, които учат в Академията е да подготвят Конгреса, а самият Конгрес е предназначен за всички желаещи!

От урока на тема „Въпроси за ролята на народа”, 12.08.2010

Какво ще помогне да се съхрани семейството?

Да се съхрани семейството може да помогне само силно общество, което удържа двамата съпрузи в правилно направление за духовно развитие, тъй като те преминават през разни състояния – и възходи и падения.

За да бъдат част от това общество и да разберат, че не е възможно духовно да се придвижват поотделно, е необходима двойка.

Обществото на бъдещето сериозно ще се грижи за връзката между съпрузите. За това е необходимо влияние на обкръжението.

Ние вече получихме достатъчно удари от природата, за да разберем, че  трябва да постигнем равновесие с нея.

А затова е нужно да постигнем добри отношения помежду си и тогава тази хармония ще се върне към нас с добро, и всичко ще се нормализира: горещини, студове, магнитни полета, хиляди разни параметри – всичко ще се уравновеси.

Това ще бъде усещане, сякаш този свят е просто райска градина (даже на материално ниво)!

За тази цел е необходимо да постигнем равновесие и това е много просто условие – да се намираме във взаимни връзки във всички области, на всички нива: неживо, растително, животинско и човешко. И едно от тези условия е правилна връзка в семейството.

Кабалистите не приемат за ученици неженени мъже, тъй като мъж без жена е само „половин тяло”. А „половин тяло” не може да бъде поправено. По-рано това условие е било много строго.

Днес всичко стана свободно и на всички е разрешено да учат, защото ние се намираме в преходен период и не можем да задължим хората да се оженят, това е свръх техните сили.

Но ще дойде време и аз се надявам да е скоро, когато следващото поколение ще разбере, че за постигане на равновесие с природата ни е нужен материален порядък – семейство.

Но да съхраним семейството можем само като се обединим в единен стремеж към единна духовна цел. Връзката между съпрузите на битово, материално ниво: деца, семейство, дом, домакинство – вече не могат да удържат хората заедно.

Егоизмът е нараснал дотолкова, че всичко това вече не ни привързва един към друг. Всеки си има работа, способен е да си наеме жилище и напълно да обезпечи себе си.

Днес човек се чувства относително независим, не се нуждае от поддържане на жена и деца – за това съществуват супермаркет, съвременна битова техника, здравна осигуровка. Не е както в миналото, когато без семейство той просто би пропаднал.

Затова само висшата цел, повдигаща се над животинско ниво, до нивото на човек (адам – от думата “подобен”), подобно на Твореца, разкриваща ни вечността и повдигаща ни над земния живот и смъртта, е способна да обезпечи вътрешно, духовно съединение в семейството.

Но днес да реализира това все още не е по силите на всеки.

От урока по тема „Актуалност в светлината на кабала“, 10.08.2010

 

Правилната последователност за обучение

Когато човек идва да учи кабала с въпроса: „За какво живея и защо?” е необходимо да му се поясни:

1) що за желание е възникнало в него и какво напълване изисква то;

2) да му се разкаже за нашата природа – за егото, източника на зло, как да се поправи – че в това е единственото ни свободно действие (свободата на волята).

Затова трябва с него да изучаваме статиите на Баал аСулам: „Свобода на волята”, „Същност на науката кабала”, която говори за разкриването на Твореца пред творенията, като средство за постигане целите на творението.

Статиите на Баал аСулам помагат на начинаещия да сформира цялостна картина на съществуващото: света, началото, процеса, целта на всеки елемент на творението, злото и страданието, като сила на движение и т.н.

И когато има обща картина, да изясни за сметка на какво се извършва придвижването, поправянето? Душата – като главно творение, разбиването на душата от Твореца и нейното поправяне от нас – за това вече ще са необходими статиите на Рабаш.

Тяхната цел е да поставят човека на неговото място в обществото, да определи разбиването и какво да поправя? Как се поправя разбиването на душата?

Затова ние се учим заедно по кабалистичните книги, а именно само по книгите на Баал аСулам – защото те са в състояние да дадат на нашето поколение сила, светлина, връщаща към източника – поправяща до нивото на източника.

Не е задължително последователното преминаване на този материал, тъй като човек се намира също в различни състояния.

Новите попадат в средата на учебния процес, но това не е важно. Главното е, че той работи заедно с всички, тъй като ние всички сме включени един в друг – преплетени със своите души и желания.

Затова не е толкова важно с каква именно статия да се започне. Но е желателно последователността на учене да бъде повече или по-малко понятна, да бъде пряко насочена към целта.

От урока по статията „Предисловие към „Паним Меирот““, 09.08.2010

 

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 22

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и системата „Мусар“

Още една известна и набиваща се на очи разлика, говореща в полза на Тора се явява това, че системата етика се ръководи от принципа за придобиване на благоразположението на хората, което прилича на аренда, парите за която се възвръщат накрая.

И когато човекът привикне към такава работа, това не му позволява да се издигне дори по стъпалата „Мусар”, тъй като той е свикнал да извършва работа, добре заплатена от обкръжението, което ще му плати за неговите добри дела.

Докато занимаващият се с Тора и заповедите, заради наслаждаването на Твореца, без получаване на каквото и да е възнаграждение, действително се изкачва по стъпалата на морала, както и трябва да бъде, защото той не получава никакво заплащане по своя път, събирайки троха по троха необходимото за плащането на великата сметка за придобиване на друга природа – отдаването на ближния, без каквото и да е получаване за себе си, освен за поддържане на собственото си съществуване.

Баал Сулам. „Същност на религията и нейната цел”.

 

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 21

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и системата „Мусар“

Цел на етиката е щастието на обществото, както го разбира практическият разум, опиращ се на жизнения опит. И в края на краищата, целта не обещава на опитващия се да я постигне никаква изгода над ограничените от природата рамки.

А ако е така, то тази цел не излиза зад пределите на досегаемост от критиката, тъй като, кой може веднъж и завинаги да докаже на индивида, че притежава справедливо количество благо, за да го принуди да се откаже от някаква част от полагащото му се, според неговото разбиране, в полза на обществото?

За разлика от това, религиозната цел обещава на стремящия се към нея, щастие за самия човек. Защото, както вече знаем, човекът, който е постигнал любовта към ближния, според закона за равенството на свойствата, вече се е слял с Твореца и заедно с Него излиза от своя тесен свят, който е пълен със страдание и препъни – камъни, в широкия и вечен свят на отдаване на Твореца и творенията.

Баал Сулам. „Същност на религията и нейната цел”.

 

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 20

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката Кабала и системата „Мусар“

Много хора погрешно отъждествяват нашата свята Тора със системата „Мусар”. Това произлиза от факта, че те своевременно не са опитали вкуса на истинската религия. И аз ги призовавам: „Вкусете и ще видите, че Творецът е благ”..

Но да си кажем истината – и етиката и религията са насочени към едно – да въодушевят човека да се измъкне от калта на ограничената любов към себе си и да се издигне на вдъхновения връх на любовта към ближния. И едновременно с това, те са толкова далеч една от друга, както е далечен замисълът на Твореца от мислите на творенията.

Така религията произлиза от замисъла на Твореца, а системата „Мусар” се явява плод на мислите от плът и кръв и на жизнения опит. И разликата между тях е очевидна както в използваните средства, така и в крайната цел.

Баал Сулам. „Същност на религията и нейната цел”.

Защото осъзнаването на доброто и злото, развиващи се в нас при използването на системата на етиката изработва, както е известно, релативно отношение към успеха на обществото.

Докато използването на религията при осъзнаването от нас на доброто и злото води до релативно отношение само към Твореца, тоест от различие с Твореца към отъждествяване с Неговите свойства, което се нарича „сливане”.

Баал Сулам. „Същност на религията и нейната цел”.

 

Кабалистите за същността на науката Кабала, част 19

Скъпи приятели! Моля ви да задавате въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да отговарям на тях.

Забележките в скобите са мои.

Науката кабала и философията

Философите обичат да се гордеят с това, че разбират същността на Твореца, изхождайки от отрицанието (не потвърждават кой е Той, а кой не е Той), докато кабалистите в този случай закриват с ръка устата си и не дават дори просто наименование, тъй като всичко, което не постигаме не можем да назовем с име и дума.

Защото думата насочва към някакво постижение (изхождайки от усещането за обекта, който може да бъде постигнат и от нашите чувства).

Но за светлината на Твореца (т.е. за Неговото проявяване спрямо нас) в действителност се говори и анализира (практически, реално) много (в зависимост от съответствието на изследователя със свойствата на светлината).

Тоест, става дума за всички прояви на светлината, в които (самите изследователи) са се удостоили с действително (практически, чувствено) постижение (в себе си), не по-малко от постигането (на обектите и свойствата) в (нашия) материален свят,( т.е. в онази действителност, която ние изначално усещаме в свойствата, които имаме по рождение)

Баал Сулам. „Кабала и философия”.

Методика за поправяне в средната линия

До Баал Сулам са съществували две методики за поправка (изучаване на Кабала) – чрез разума (методиката на АРИ) и чрез сърцето (методиката на Баал Шем Тов).

Баал Сулам взема тези два подхода и ги обединява в средна, трета линия, създавайки ефективна, ясна, проста методика, подходяща за съвременните души. И само благодарение на нея можем да постигнем поправката.

Кабала като наука се основава на АРИ, а вътрешната работа е взета от Баал Шем Тов.

Баал Сулам пише книгата „Учение за Десетте сфирот” на основата на „Дървото на живота” от АРИ, и я адаптира за нашето поколение.

Но ако се погледне комплексно на цялото му учение, то 4-те произведения: „Учение за Десетте Сфирот“, “Предговор към Паним Меирот“, „Въведение в науката Кабала“ и „Въведение в коментарите Сулам“, са посветени на „физиката” на Висшите светове и са основани на учението на АРИ, а всички останали статии са посветени на вътрешната работа на човека по методиката на Баал Шем Тов.

Светлината на поправянето идва към нас при изучаване на „физиката” на Висшия свят, но тя пристига само чрез групата!

Ако групата не е организирана правилно, не се учи заедно и не желае да се обедини, то е невъзможно да притегли светлината.

Групата е този истински магнит, който притегля към себе си Светлината, възвръщаща към източника. Тя е длъжна да има такава форма, за да бъде готова за поправянето, всички трябва да го очакват!

Ние трябва да разкрием:

1) своето зло и недостига на съединение;

2) желаното състояние – състоянието на всеобща връзка – и да очакваме да преминем от първото във второто състояние с помощта на сила, наречена Светлина, възвръщаща към източника.

Групата е длъжна много ясно да разбира това, иначе как би могла да притегли Светлината?

Затова е създадено цялото творение и се развива от Света на Безкрайността, за да създаде потребност към разкриване на Твореца в творението.

Не  е нужно да разкриваме Твореца, не е нужно да разкриване Светлината! Необходимо е да разкрием творението!

Да разберем, че то е създадено, не за да остане точка и да живее като животно. Творението е призвано да стане личност, самостоятелна и обладаваща свободна воля. Затова нашето желание трябва да притегли действие свише („кли кодем ле ор“).

От урока по статията “Предговор към Паним Меирот”, 09.08.2010 г.

Ние се намираме в света на Безкрайността…

Ние се намираме в океана от светлина на Безкрайността, съдържащ всички свети имена на Твореца, които трябва да се разкрият в нашите желания в зависимост от степента на подобие на едно или друго свойство на Твореца, включено в тази безкрайна светлина.

Тази обща сила и светлина се нарича „Тора”. Разбира се, ние днес не сме способни да я оценим и опознаем – това е над нашите способности и желания.

Но има нещо, което ни е дадено да направим. Ако искаме да станем подобни на нея, благодарение на светенето, стигащо до нас от тази безкрайна светлина, ние можем да постигнем някакво частично подобие и да го усетим в себе си като разкриване на „святото име на Твореца”. Светостта е над „тялото”. Тя е отдаване, свойство на Бина.

Защото „името на Твореца” е духовният съсъд, „кли”, поправеното желание (т.е. с намерение за отдаване).

Чрез силата на светлината, нашето желание придобива такава форма (намерение), че да може да установи връзка с Твореца, т.е. със светлината, с Тора (с имената на Твореца).

Така постепенно, стъпка по стъпка, чрез влиянието на светлината О”М ние разкриваме в себе си отделни свойства и действия, подобни на светлината, на Тора.

И всичко това се усеща и измерва в нас и спрямо нас, получаващите, в зависимост от степента на нашето подобие със свойствата на светлината, според закона за съответствието. Само ставайки подобни на светлината, ние ще можем да я усетим.

От урок по статия на Рабаш, 11.08.2010

Вяра над разума

Dr. Michael LaitmanКакво е „вяра над разума”? „Вяра” е отдаване, а „над разума” означава, че отдаването е по-важно от получаването. В нашето състояние, това свойства се проявява чрез моето отношение към групата, защото само в група наистина мога да видя в моите действия и мисли, че предпочитам благополучието на групата пред моето собствено.

От ежедневния Кабала урок – 08/08/2010