Entries in the '' Category

Блиц-отговори на кабалиста, 13.12.15

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Ако премина максом, какво ще стане с душата след смъртта на физическото тяло? Ще има ли кръгооборот?

Отговор: Разбира се, ще има дотогава, докато тя не достигне до своя източник, докато премине всичките 125 стъпала.

Въпрос: Ако кабала не е религия, то за какво са ѝ заповедите?

Отговор: 613-те заповеди са съществуващите в нас 613 желания, които трябва да поправим от егоистични на алтруистични. Поправянето е изпълнение на заповедите.

Въпрос: Може ли да видим висшите сили и да ги сравняваме с други сили?

Отговор: Висшите сили не могат да се видят . Може само да ги усещаме в себе си, при изпълняване на условията за издигане. А да ги сравняваме с други сили е възможно. Вие не само ще ги сравнявате, но и ще оперирате с тях.

Въпрос: Какво имате предвид под егоизъм?

Отговор: Егоизмът е нежелание за обединение.

Въпрос: Може ли да се използва този свят в духовната работа?

Отговор: Задължително. Работейки и живеейки в него едновременно с издигането по духовните стъпала, вие и го използвате.

Въпрос: Нямам възможност да се намирам нито в реална, нито във виртуална група. Може ли да напредвам индивидуално?

Отговор: Не! Вие сте задължени да си намерите виртуални партньори.

Въпрос: Често казвате, че човечеството още не е достигнало максималното развитие на егоизма и своето окончателно падение. Накъде към още по-лошо?

Отговор: Нима цялото човечество усеща себе си в егоистично падение? Можете да поговорите с много хора и те ще ви кажат: „Нищо страшно. Всичко е нормално.“ Тоест, още сме далеч от падението.

Но хората, които започват да се пробуждат за духовно издигане трябва да мислят за това, за да се издигнат и с това да притеглят целия свят след себе си.

Въпрос: Може ли малък брой хора да променят нещо в света?

Отговор: Да, защото в духовния свят качеството преобладава над количеството. Ако малко на брой хора бъдат сплотени качествено, те могат да преобърнат целия свят.

Въпрос: През цялото време ли ще ме отклоняват от всяко стъпало?

Отговор: Защо да те отклоняват? Просто, едва-едва те подбутват, за да се укрепиш на даденото стъпало и да се издигнеш още по-високо.

Въпрос: Защо през цялото време получавам пляскане „по врата“?

Отговор: Не го подлагай! Но ще получаваш и благодарение на това ще се издигаш.

Въпрос: Може ли да се опитаме да се обединим не с другите хора, а например, с дърветата, за да получим силата на отдаване? Защото само хората не са поправени, а цялата останала природа, включително и растителната, е в поправено състояние.

Отговор: Не, не трябва. Трябва да се обединяваш с такива като теб груби, егоистични, глуповати, не искащи нищо хора. И именно всички заедно, подтиквайки и повдигайки се един-друг, ще можете да се издигате.

Въпрос: Как да разберем, че вече сме готови за изучаване на кабала?

Отговор: Единствено само по своето желание. Ако независимо от проблемите, които възникват при приближаването до кабала (а те се дават специално от горе), продължавам да се стремя към целта и нищо не ме спира, тогава наистина мога да се занимавам с кабала.

От урок на руски език, 13.12.2015
[176385]

За какво говори кабала? Нека да се вслушаме! (клип)

Днес, когато светът още повече потъва в своите егоистични проблеми, се разкрива науката кабала, предлагаща изход от задънената улица в доброто, хубаво, вечно бъдеще. Нека да се вслушаме.

[153550]

Защо е толкова трудно да обичаш?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Неотдавна от терористи беше убита израелска жена, майка на шест деца, а след това се случиха още няколко други терористични акта. Остава впечатлението, че ИД (Ислямската държава), нейната идеология, се намира вече на територията на Израел.

Казвате, че можем да се борим с ИД само по пътя на нашето обединение, но защо ни е толкова трудно да се обичаме един друг?

Отговор: Отговорът е много прост: това е против нашата природа. Аз мога да обичам само себе си и всичко, което ми принадлежи: децата, жена си, дома, кучето, котката. Обичам всичко мое – това ми е скъпо. Преди всичко – аз, а всичко останало е около мен.

Такава е човешката природа – егоистична сила, притегляща към мен всичко, което е хубаво за мен, и отблъскваща всичко, което е лошо за мен. Така е устроена цялата природа: в неживото ниво тя е изразена по-малко, в растенията вече повече, в животните още повече, а в хората е най-голяма.

Колкото повече е развит елемента от природата, толкова повече е неговият егоизъм и това му е необходимо за да устрои своя живот, развитие, безопасност. Тоест, поначало не можем да се обичаме един друг. Аз не обичам нищо, освен това, което се отнася към мен. Ако виждам, че това ми принадлежи, то започвам да го обичам. А ако открия, че съм грешил, и то е чуждо, то тутакси го изхвърлям.

Някои могат да не се съгласят и да твърдят, че обичат света и обичат хората, но ако проверят добре, то ще се изясни, че не е така. Всеки психолог и физик ще потвърдят, че в основата на природата е заложен егоизма, приближаващ полезното и отделящ вредното.

Въпрос: Съгласен съм с всичко, което казвате, но как е възможно да обикнеш другите? Как да се реализира практически това, тъй като прилича на прекрасна утопия?

Отговор: Съгласен съм, че да обикнеш ближния си е съвършено нереално. Човек обича само себе си. Вътрешната сила ме заставя да обичам само близките до мен хора, в степента на тази близост. И нищо не мога да направя със себе си.

Но ние се развиваме и изведнъж ни се разкрива нещо странно: започвам да чувствам, че включвам в себе си целия свят, завися от целия свят, свързан съм с всички, желая това или не. Внезапно ми се разкрива мрежата от връзки между всички нас и нашата пълна зависимост.

Тази мрежа само е започнала да се разкрива, засега е далеч от това, да изникне точно пред мен и аз да разбера, че трябва да обичам всички китайци, индуси, латиноамериканци, американци, немци – всички подред. Също така трябва да обичам всички животни, дървета, дори бръмбари. Ще видя, че завися от тях и се намирам в една система с тях.

Представете си мрежата от връзки, с която всички сме оплетени, като паяжина. А кой е в ролята на паяка? Творецът! Всички сме попаднали в неговата паяжина. А Той през цялото време дърпа за нишките всеки от нас, ту насам, ту натам. Тези нишки са проникнали във всички наши мисли и желания, във всички органи на тялото, в най-малката частица на атома, тъй като тази мрежа е огромна и уникална.

Творецът управлява цялото творение от началото до края, докато не го доведе до съвършеното състояние. Ние ще стигнем до взаимно съединение, хармония и ще видим, че всеки живеещ в този свят е необходим. Той трябва да съществува, тъй като е част от общата система, в която аз също съм включен.

Не може да се мине без най-малкият бръмбар, тъй като той служи на общата цел и достигане на хармония в тази мрежа.

Въпрос: За какво съединяване става въпрос: просто за добро отношение един към друг?

Отговор: Да, но ние се отнасяме добре един към друг именно заради достигане на целта, а не поради някакви други сметки. Не е достатъчно просто да не се обиждаме – трябва да се обикнем един друг! Тоест, аз се грижа за другия точно така, както и за самия себе си. Това се нарича „възлюби ближния като себе си“.

Струва ни се сложно, но нашата еволюция непременно ще ни доведе до това състояние, желаем това или не. Ако не поискаме доброволно, то ще ни заставят с удари. Защото паякът (Творецът), ни държи здраво в своята паяжина.

Няма друга сила, която би управлявала света. Но нашият егоизъм не ни позволява да видим добрата сила на Твореца и затова се чувстваме зле.

От програмата по радио 103FM, 22.01.2016

[176334]

Да управляваш съдбата (клип)

Науката кабала е насочена към това, да доведе цялото човечество до способността да управлява нашия свят, нашата съдба, да променя този свят, но само чрез системата на висшия свят. Така днес откриваме, че нищо не можем да направим със себе си, с нашия свят и с живота си.

Имено разкривайки тази наука за себе си, човек става способен да вижда нашия свят чрез системата на висшите сили, които управляват и да се включи в тях. Издигайки се над всичко, той достига усещане за вечност и съвершенство…

[174783]

По-човечен свят за нашите деца

Въпрос: Всеки родител мечтае да възпита децата си така, че те да израснат добри и образовани и да успеят в живота. Но вие казвате, че старият метод на възпитание вече не работи и са нужни нови инструменти? Що за ново възпитание е това?

Отговор: Преди всичко ни трябва не „ново“ възпитание, а просто възпитание, защото „старо“ изобщо нямаме. За момента нямаме възпитание, ние не формираме човек. Затова не трябва да наричаме „система на възпитание“, образованието, което имаме в момента.

Лъжем сами себе си, като мислим ,че изпращайки децата си в училище, там ще ги възпитат. Училището не възпитава. Докато училищата се грижат само за оценките, децата получават вредни примери. Как детето ще се държи – на това учителите не възпитават!

Всеки ще се съгласи, че обикновено, в къщи децата не получават лоши примери, освен в редките изключения с най-неблагополучните семейства. Откъде тогава подрастващите вземат лошите навици? Или от интернет, или от училище, тоест от външно влияние. Ето защо трябва да се погрижим това външно влияние да е положително, а не отрицателно.

Училищата изобщо не се занимават с възпитаване на децата. Необходими са нови инструменти за възпитание, за да се превърне училището в място, където възпитават хора, а не просто място, даващо знания. И тогава ще видим как децата ни ще се изменят към по-добро, ще могат правилно да се свързват помежду си и да построят по-човечен свят.

Ще умеят да изграждат и задържат семейство, заедно с това, че имат достъп до всякаква информация в интернет. Ние трябва да им дадем повече знания за човека, за човешкото тяло, за половете – но в правилна, открита форма. Заедно с получаваната отвън информация, детето трябва да получава допълнителни обяснения, такива, че то да разбере защо има определени желания и мисли. Още…

Нужна ли ни е другата половинка?

Въпрос: Защо човек трябва да търси половинката си? Задължително ли е присъствието на жена в духовния път?

Отговор: Не, днес това не е важно. Виждаме, че хората са изгубили желание да се женят и омъжват.

В днешно време е много трудно човек да създаде семейство, да го поддържа, да ражда и отглежда деца. За него това е голям проблем.

Нашето поколение бе възпитано по различен начин: трябваше да се ожениш, да имаш деца, да ги образоваш, да им дадеш насока в живота, специалност и всичко останало. Затова тези въпроси винаги са стояли пред нас. Днес родителите не са особено загрижени за това.

Реплика: Но природата ни заставя да живеем в семейство.

Отговор: Така беше някога. На новото поколение не му е необходимо. Аз се срещам с много хора, които не искат да се женят, омъжват и да имат семейство. Те мислят, че така им е по-добре и по-удобно.

Дори за тези, които искат да се развиват духовно днес, не е задължително условие. Моят учител Рабаш задължаваше учениците си незабавно да се женят. Едва след това той считаше човека за свой ученик.

За съжаление, не мога да искам същото от моите ученици, защото на първо място науката кабала трябва да се разпространява по целия свят. Ако предявя към тях такива изисквания, няма да успеем в разпространението на кабала.

Затова най-важното е хората да са чували и да знаят какво е науката кабала и по този начин постепенно ще се разшири кръга на интересуващите се, знаещите и разбиращите я.

Но този, който наистина иска сериозно да се занимава с кабала и да постигне духовните стъпала, на един от етапите на духовното развитие ще трябва добре да помисли за това, как да реши проблема със семейството. Когато човек изучава природата на духовния свят сам ще усети, че трябва да бъде подобен на нея и затова му е необходима другата му половинка.

От урока на руски език, 06.12.2015

[175715]

Животът изтича през клавиатурата

Въпрос: Виждам, че шестнадесетгодишният ми брат и неговите приятели живеят в студен свят, общувайки само чрез интернет, като  затворени в капсула от безразличие. Какво може да ги събуди от безразличието и как мога да помогна на брат си?

Отговор: Това е характерно за новото поколение, защото то притежава много голям и развит егоизъм, който не им позволява да се чувстват един друг. Виждаме как всички стават равнодушни. Всеки ден терористите убиват хора, но ние като че ли сме свикнали с това.

Родителите не се интересуват от децата, както и децата от родителите и все повече се отдалечават едни от други. Намираме се в естествен процес на развитие и затова не можем да се сравняваме с предишните поколения, в които са съществували други отношения между хората.

Нашият егоизъм е нараснал прекалено и това се вижда по случващите се от година на година изменения. В живота ни навлизат техниката, новите технологии, връзката чрез екрана на компютъра, чрез модема. Не се усещаме един друг, а общуваме, обменяйки кратки междуметия и емотикони.

Очевидно, това е изискване на новото поколение. Но е необходимо условие за преминаване на следващото стъпало, както обяснява науката кабала. Ако аз не се занимавах с кабала,  щях да се намирам в отчаяние, както и целия свят. Но като кабалист във всичко, което се случва с нас, виждам разочарованието от текущото състояние, което е необходимо да преживеем, за да поискаме да скочим от него на следващото стъпало.

А в следващото състояние ще поискаме да общуваме не чрез телевизионните кабели и интернет, а наистина да се обединим. Защото ще почувстваме, че отдалечаването, създадено между нас от съвременните компютри вкарва всеки от нас в пашкул, в клетка.

Днес целият ни живот е съсредоточен в тази  клетка, откъдето поръчваме пица и кола, и не искаме да видим нищо, освен екрана на собствения си компютър. Необходимо е да преминем през този етап, който  ще ни доведе до осъзнаване на злото. Ще почувстваме злото на сегашното ни състояние и неговата пустота. В живота няма да остане напълване, цел, смисъл.

Вътре в човек ще пробие въпроса: „За какво живея?“, точно в това равнодушно поколение, което е станало толкова механично. Тогава ще видим прекрасното му развитие.

А засега да се стараем да обясним към каква цел ни води това развитие и каква е ползата от него. Компютрите ни разкриват истината, носят усещането, че не могат да запълнят живота на човека.

Човешкият живот протича не през клавиатурата и мобилния телефон, а в чувствена връзка един с друг, когато се издигаме на по-високо стъпало на възприемане на реалността и започваме да чувстваме висшия свят. Тогава усещаме живота си вечен и съвършен.

Науката кабала ни обяснява пред каква врата стоим в новата реалност, която е готова да се отвори за всички. Хайде заедно да работим над това, да приближим човечеството до разкриване на вратата в новия свят.

От програмата на радиостанция 103FM, 08.01.2016

[175670]

Програмата на живота, част 5

каббалист Михаэль ЛайтманБягане с препятствия

Въпрос: В бъдеще, новите технологични открития ще подобрят нашите органи за възприятие. Вместо очила ще носим чип, имплантиран в очите, а вместо телефон – чип в ухото или мозъка. Този процес ще доведе ли до напредък за човешкия род?

Отговор: Хората не се развиват по този начин. Вместо напредък, това ще даде възможност на другите да ни контролират. Ако в мозъка ни е имплантиран компютър или мобилен телефон, би било възможно някой да се свърже с нас и да ни прожектира филм, който да замести реалността. И така, през остатъка от живота си да лежим в леглото, мислейки, че пътешестваме по света.

А как можем да бъдем сигурни, дори и без да имаме чип, имплантиран в мозъка, че нашият свят днес не е халюцинация? Живеем в матрица, в програма. Човешкият напредък е възможен, не с помощта на високи технологии, но само в резултат на вътрешно развитие. С помощта на науката кабала ние се научаваме да възприемаме ново ниво, висшия свят, който е съвършен и вечен.

Кабала развива в нас нов орган за възприятие – любов към ближния. Чрез него ние постепенно започваме да усещаме един нов свят. Трябва само да преодолеем една психологическа бариера. И тя е възможна за преодоляване, тъй като не е стена, а само малко препятствие, като при бягането с препятствия. Заедно можем да прескочим тази психологическа бариера и да започнем да усещаме нова реалност.

Когато го направим, ще открием, че всичко зависи от нашето отношение. Ако отношението ни към другите се влоши, ще се върнем обратно към нивото на този свят, т.е. ще паднем от горното измерение. Обаче ако поправим отношението си към другите, отново ще се издигнем на нивото на висшия свят.

От предаването „Нов живот“ по KabTV 9/8/15

[167633]

Други статии на тази тема:

Програмата на живота, част 1

Програмата на живота, част 2

Програмата на живота, част 3

Програмата на живота, част 4

Ударите на съдбата (клип)

Ние се намираме в постоянно търсене на решения на проблемите, търсим пътища за подобряване на своите състояния, докaто не стигнем до осъзнаването, че най-доброто решение е във връзката между нас, тъй като се проявява висшата сила, изхождаща от корена на нашите души. Завръщайки се към корена на своята душа, ние получаваме пълно, съвършено напълване.

[172847]

Десятката като инструмент за сливане

Конгрес в Лос Анджелис. Урок №3

Ако искаш да изследваш Висшата сила, казва науката Кабала, трябва да създадеш подходящ инструмент. Учените създават измервателни уреди: микроскопи, телескопи, ускорители на частици и т.н. Но те са подходящи само за физическата материя. Как да изследваме Силата, която действа в нас, в нашата природа?

За това кабалистите препоръчват да се създаде структура от десет човека (минян), които се стараят да създадат помежду си съвършено взаимно обединение. Те генерират в тяхната среда свойството на светлината – доколкото са способни на това и доколкото не, желаейки да направят от себе си едно цяло, намиращо се над техния егоизъм.

Тази структура съдържа вече две сили: нашата природна егоистична сила и общата сила на отдаване – Творецът. И сметката тук е проста: доколкото преодоляваме силата на разединение със силата на обединение, дотолкова съответстваме и сме подобни на висшата светлина.

Дори отдаването да е в повече само с процент, в същата тази степен сме подобни на светлината и я усещаме – чувстваме я в мярката, в която отдаващото желание надделява над получаващото.

Ако се стараем и полагаме усилия, въпреки че не можем да преодолеем своето егоистично желание, започваме да забелязваме къде имаме недостиг, колко все още сме слаби, защо не ни се получава. И тогава в нас се ражда вик, молба, молитва към светлината да ни помогне. Когато тя ни даде сили, тогава се обединяваме. Ние нямаме сила за единение, тя идва само от светлината.

Така вървим напред: светлината ни въздейства според нашата молба, преодоляваме своето получаващо желание, повече се проникваме с отдаващо желание, още по-силно се свързваме един с друг – още веднъж и още веднъж… За това е казано: „Грош след грош се натрупват в голяма сметка“.

А след това идва момент, когато наистина можем да се обединим. И тогава всеки чувства как изчезва в общата връзка между нас. Вече няма „аз“ и „приятелите“ – всичко се слива в едно. И в този момент, в това състояние „заедно“ чувстваме напълването, Висшата светлина, Творецът, който живее в нас.

И тогава можем да Го изследваме. С други думи, създали сме и сме използвали уред с името „група“, „десятка“, „минян“ и сега можем да продължим напред, формирайки себе си все повече и повече от всевъзможни видове връзки. И Творецът, според нашата взаимовръзка, ще се разкрива все повече и повече.

Разбира се, със своето въздействие светлината ще пробужда в нас и все по-дълбоки пластове на егоизъм. Ние ще изпитваме съпротивление, падения, различни пречки и това ще ни позволи с още по-голяма сила да се обръщаме към висшата светлина, за да дойде и да ни даде сили да видим нашите недостатъци и начините за тяхното поправяне.

Такъв е пътят – 125 стъпала, по които, изкачвайки се, ние вървим към подобие на свойствата с Твореца. И на този път откриваме колко е важно за нас свойството трепет. Само постоянната тревога „ще успея ли да отдам?“ ни тласка напред.

От 3-я урок на конгреса в Лос Анджелис, 31.10.2014

[147099]

Блиц-отговори от кабалиста, 29.11.2015

Въпрос: Как да поемем отговорността за действията си в този свят и да не ги прехвърляме на Твореца?

Отговор: Отговорността се състои в това, че съм длъжен да положа всички усилия: физически, нравствени, духовни, ментални, каквито и да са, за това групата, в която се намирам, да бъде като едно цяло.

Въпрос: Може ли да достигна своята пълна, духовна реализация в един живот?

Отговор: Разбира се. Тогава за какво ни е даден този живот, а и в такъв кратък вид? Първите двадесет години ние изобщо не знаем какво да правим, последните десет години сме вече някак изхабени, а по средата са непрестанни проблеми.

Остава ни да полагаме усилия, да допуснем, няколко години от нашия живот и те са достатъчни. Ако се ориентираме добре в живота, то за духовното си развитие отделяме всичко на всичко от три до пет години.

Въпрос: Може ли да се избегне Третата световна война, нали Творецът обича човека?

Отговор: Никъде не съм забелязал това! Но да се избегнат катастрофите е напълно възможно. Затова Творецът ни е връчил едновременно с методиката за нашето развитие към крайната цел и силата за нейното постигане. Той обича тези, които се движат към целта.

Въпрос: Какво са страданията, от гледна точка на кабала?

Отговор: Страданията от гледна точка на кабала са усещанията, които възникват при несъединяването с другите.

Въпрос: Целта на живота е всички да се спасят?

Отговор: Целта е да се доведе човечеството до пълното, вечно, съвършено състояние.

Въпрос: Кой ще оцелее в случай на война?

Отговор: Ще оцелеят само тези хора, които са най-способни за духовно напредване. Това не означава, че те вече се намират в него или са близки до него, но по вътрешното си състояние са близки до реализацията на кабала.

Освен това, крахът на света става по съвсем други закони, а не така, както ни изглежда – близките до духовното остават, а останалите са поразени. Обратно, праведниците напускат първи.

Въпрос: Намирайки се в група, моите животински желания ще изчезнат ли от само себе си или аз трябва да се откажа от тях?

Отговор: Не трябва да се отказвате от нищо. Елате в групата както сте, с всички ваши животински желания.

Въпрос: Вие господар ли сте на своите желания? Как Ви помага това?

Отговор: Аз не съм господар на желанията си! Във всеки един момент в мен се появяват нови желания. Не ги избирам, а само контролирам и се опитвам да ги насоча към правилна реализация. Но не ги командвам, изобщо!

Обратно, тези така наречени решимот (информационни записи) възникват спонтанно в нас. Но са спонтанни само за човека, а всъщност излизат по определена програма. Има „брояч“, който ни изпраща ново решимо във всеки един момент.

От урок на руски език, 29.11.2015

[174561]

Две алтернативи за бъдещето на човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Съгласно науката кабала, са ни отпуснати 6000 години за крайното поправяне на света. Тоест, са ни останали само 224 години до това време и какво ще бъде тогава?

Отговор: Ще бъде много хубаво! Ще живеем в много хубав свят, който от по-рано ни е приготвен и ние непременно ще стигнем до него. Въпросът е само: „Кога“?

Може да стигнем по-рано, без да чакаме 224 години, дори още през своя живот и по добър път, а не по пътя на страданията и войните, които сега назряват в света.

Тоест, можем да приближим доброто състояние за сметка на разумното, рационално уравновесяване на силите между нас, като хора, виждащи и разбиращи крайната цел, и решаващи да я достигнат по-скоро.

Крайната картина вече е известна и тя е забележителна. Максимумът, който ни е останал до нея е 224 години. Имаме две опции за достигането на тази картина. Или да чакаме 224 години и през цялото това време да се мъчим, или да стигнем по-рано и по добрия път.

Въпрос: Как ще изглежда поправения свят?

Отговор: Човечеството ще установи равновесие между двете сили: доброто и злото, силата на ненавистта и силата на любовта. Ще използваме тези сили в правилна, балансирана форма. Не е възможно да има ненавист без любов и любов без ненавист.

Тези противоположности винаги се съпровождат една друга, така е построена цялата система на природата. В най-малкият атом има положителни и отрицателни заряди, балансирани помежду си, във всяка молекула, при обмяната на веществата, в химичните и биологични процеси, във всичко, във всяка макро или микро система.

И разбира се, в нашето тяло, в нашите мисли също винаги присъстват две сили. Относно човека те се проявяват като ненавист и любов. В идеалното състояние, тези две сили трябва да се уравновесяват една друга. Засега не знаем какво е това и не можем да го направим нито в едно място. Не можем да приведем пример къде може да съществува.

Балансирането на ненавистта и любовта означава, че и двете действат заради рационалното съединяване между тях. И добрата, и злата сила разбират, че и двете са предназначени, за да установят помежду си равновесие, да се допълнят една друга, и на двете да е хубаво.

А когато и на двете е хубаво, означава, че те произвеждат нещо трето, тоест състояние, в което тези две сили се използват напълно и правилно: и ненавистта, и любовта. Тогава те произвеждат третото състояние, което трябва да достигнем – усещането на райската градина, съвършенството.

Рай е правилното съчетание на ненавист и любов, и такова ще бъде крайното състояние на човечеството, което непременно ще достигнем. Имаме само две алтернативи: да стигнем до него по бърз и приятен път, или по бавен и мъчителен.

Въпрос: От къде гадателите, правещи предсказания, могат да знаят бъдещето?

Отговор: Гадателите не говорят за състоянието на крайно поправяне, те виждат само спирките по този път. Има хора, притежаващи специални екстрасензорни способности, които могат предварително да почувстват нашите запланувани в бъдеще състояния. Тъй като всичко вече съществува предварително, само не е известно по какъв път ще бъде реализирано: по хубав или по лош.

Въпрос: Как може гадателите да предричат някакво събитие в определена година, ако имаме свобода на избора?

Отговор: Обикновено гадателите виждат лошото развитие на събитията. А ако можем да се обединим помежду си и да предпочетем силата на доброто, то можем да усилим добрата сила в природата. По такъв начин бихме уравновесили злата сила и изменили страшното предсказание на добро. Възможно е да се направи.

Гадателят говори за това бъдеще, което ни очаква, ако егоизмът ни би се развивал свободно, без нашето вмешателство.

От програмата по радиостанция 103FM, 11.12.2015

[172488]

Възприемане на реалността: тяло и душа

Въпрос: Какво е тяло и душа?

Отговор: Преди да говорим за душата и тялото, е необходимо да разберем как

възприемаме себе си и околната действителност.

Проблемът е, че усещаме всичко на принципа на работата на телевизора. В него възникват електрически сили и на екрана се появяват вектори, изграждащи картината, която ние възприемаме.

Същото се случва и в нашата глава. Както пише Баал а-Сулам, в нея съществува такъв екран и върху него се преместват вектори-сили, рисуващи ни различни картини. Само че, тези вектори са нашите собствени, вътрешни сили, които рисуват на фона на бяла светлина картината на нашия свят.

Този принцип на възприемане е характерен и за духовния свят. Защото, ако вземем взаимоотношенията не на егоистичните, а на алтруистичните вектори, ще получим картината на духовния свят. Тоест, всичко това, което възприемам в моите егоистични желания, ми рисува картината на нашия свят.

А всичко, което ще започна да възприемам в моите алтруистични желания, ако ги придобия, ще се нарича картина на висшия или духовния свят. И нищо повече. В това е разликата.

В нашия свят имаме физически тела, които усещаме като свои собствени, макар това да са същите вектори, същите сили, които в нашите сетивни органи ни дават усещане за нещо топло и живо. А душа наричаме жизнената сила, оживяваща материалното тяло. Това е „животинската душа“. По принцип и едното, и другото са само сили, рисуващи ни тези представи.

Що се касае до духовния свят, ако всичко се рисува не с егоистични, а с алтруистични сили, тогава моето духовно тяло ще има желание да отдава, противоположно на сегашното желание да получава. Оживяващата сила, която го напълва, тоест душата, ще бъде силата на отдаване и любов, а не силата на придобиване, на получаване, както се случва сега.

Но този, който не е придобил тези сили и се намира все още в междинен стадий, не може да види това.

Науката кабала не доказва и не показва нищо. Тази методика учи човека да види едно по-пълно мироздание, в което нашето днешно усещане за света влиза само като малък фрагмент.

Прилагайки тази методика върху себе си човек развива своите сензорни възприятия, докато с помощта на силата на отдаване ще може да рисува на фона на висшата светлина (на общото свойство отдаване), картината на духовния свят.

Тогава той ще съществува едновременно и в нашия, и във висшия свят.

От урок на руски език, 20.12.2015

[176328]

Предсказанията на Ванга за 2016 год (клип)

Миналото, настоящето и бъдещето се намират в едно пространство.

[173333]

Да живееш и да се наслаждаваш, ч.3

каббалист Михаэль ЛайтманМисълта е способна да оживява и строи

Въпрос: Мисълта също ли е материал на желанието?

Отговор: Мисълта е много мощно желание, обладаващо най-голямата сила в мирозданието, повече от ядрената бомба. Просто не умеем да го използваме.

Нашите мисли са толкова нищожни, че в тях няма никаква сила. Но ако можехме да се повдигнем на нивото на истинската мисъл, тоест на намерението, което  е достижимо с помощта на науката кабала, то с нея бихме могли да строим светове. Казано е: „Всичко се прояснява в мислите“.

С мисълта може да се преобърне цялото мироздание, да направим всичко, което искаме в нашия свят. Чрез мисълта можем да въздействаме на други галактики и далечни звезди – това е най-мощната сила.

Въпрос: Как е възможно силата на мисълта да е по-мощна от атомна бомба, след като бомбата може да унищожи всичко на огромна територия? А какво може да направи мисълта?

Отговор: Мисълта също е способна и да разрушава, и да оживява, да строи, да създава. Можем да творим буквално както Твореца – с една мисъл.

Въпрос: Можете ли да приведете пример за такива действия в нашия свят?

Отговор: Засега в нашия живот няма такива примери, тъй като силата на мисълта, за която се говори тук, е силата на отдаването, даряването. За това е необходимо да достигнем състояние, когато през нас заточва да преминава висшата енергия. Ставаме обектив, който фокусира тази енергия и може да въздейства чрез нея на цялата реалност.

Представете си, имаме фокусираща леща, през която преминава цялата енергия на Вселената. А ние се разпореждаме с тази леща и определяме накъде тя да бъде насочена. По такъв начин построяваме новия свят.

Въпрос: Що за енергия е това? Не е ли енергията на Слънцето?

Отговор: Не, това е енергията на мисълта, на намерението, зависеща от това какво искам да направя. Ако искам да извърша добри дела: да отдам, да подаря, да създам ново хубаво творение, то получавам тази сила в свое разпореждане.

Дори в нашия свят, ако човек мисли за хубавото, той става по-добър. Но става въпрос не за тази, а за свръхестествените сили, които можем да използваме.

Можем да извлечем тези сили от природата, за да може всеки от нас да стане притежател на тази огромна сила. Ще станем същества, които не са ограничени от никакви земни рамки: нито от времето, нито от движението, нито от пространството.

Ще изчезнат границите между този свят и висшия свят, ще се издигнем над живота и смъртта и всичко, благодарение на властта над тази особена енергия, намираща се в света. Способни сме да я управляваме, ако станем отдаващи, обичащи, правилно съединени заедно.

А сега всеки от нас живее отделено и затова нямаме сили. Не сме способни да се съединяваме един с друг и затова не даваме на тази енергия да влезе в нашата система.

Ако тази енергия влезе помежду ни и започне да циркулира, нараствайки все повече и повече, ще ни завлече във водовъртежа на доброто. Изведнъж ще почувстваме, че сме се оказали във висшите измерения.

От програмата по радио 103FM, 29.11.2015

[171387]

Предходни постинги на тази тема:

Да живееш и да се наслаждаваш, ч.1

Да живееш и да се наслаждаваш, ч.2

Алтернативната реалност

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Мога ли да се науча на  ясновидство, занимавайки се с кабала?

Отговор: Предсказващите бъдещето са хора, надарени от природата с особени екстрасензорни способности. Има и всякакави лечители, които могат да използват силите на природата, за да лекуват. Има такива хора и това явление е в рамките на природата.

В природата има много сили, които обикновените хора не могат да използват. Но кабала не одобрява предсказването на бъдещето. Тя казва: „Остави тази природа, ти трябва да си над нея. Научи се да уравновесяваш доброто и злото и тогава действително ще промениш съдбата си.“

С какво би ни помогнало това, че предварително ще знаем какво ще се случи след две години? Кабала казва, че ще стане това, което ние определим за сметка на балансирането на двете сили. Няма никакъв смисъл просто така да се поглежда в бъдещето. По този начин само се прилепваме към злата сила и я подхранваме.

Трябва да се увеличи добрата сила чрез обединяването на хората. Тогава тя ще противодейства на разделящата силата на злото. Добрата сила ще ни доведе до единство, равновесие, и благодарение на това ще се промени бъдещето ни.

Въпрос: Например,  отивам при ясновидец и той ми предсказва, че с мен ще се случи нещо трагично.  Кабала позволява ли ми да го отменя?

Отговор: Преди всичко не трябва да слушаш такива предсказания, защото подсъзнателно вече се свързваш с тези сили. Всички тези ясновидци предсказват на основата на развитието на силата на злото без намесата на силата на доброто, която можем да добавим чрез нашето единение.

Сценарият за лош филм с наше участие вече е написан, но за себе си можем да създадем алтернативен, добър сценарий, хубава реалност. За това кабала е дадена на хората.

Още повече, че доброто бъдеще вече съществува и това е нашето крайно поправено състояние, света на безкрайността в окончателната си форма. Всичко зависи от това какъв ще бъде пътят ни към него. Как да напредваме към това състояние във всеки миг по най- добрия път  ни учи науката кабала.

Ако не я слушаме, пак ще стигнем до същото състояние, но по пътя на големи страдания, защото ще бъдем принудени да учим на свой гръб какво е зло и как да стигнем до доброто. Затова ни се дава методика, позволяваща да вземем доброто, с това да уравновесим злото и да се наслаждаваме на всяка крачка.

Още щом злото нарасне, ние веднага, в съответствие с това трябва да усилваме доброто и да ги уравновесяваме. Не е нужно доброто да бъде повече от злото, но и злото не трябва да превишава доброто. Само в равновесието между позитивните и негативните сили, светлината и тъмнината, се достига най- комфортното състояние.

Такова уравновесено трябва да бъде състоянието във всяка секунда от нашия живот и той да стане безкраен. Ако това не е така сами сме виновни, защото не се учим как да уравновесяваме добрите и злите сили във всеки от нас.

Сега  дори не осъзнаваме какви зли сили има в нас. Предстои ни да го разкрием. Преди всичко е нужно да се научим какво е добро и зло от гледна точка на природата, а не както на нас ни се струва.

Природата е висшата сила, която ни обгръща от всички страни. Трябва да разберем какво неравновесие предизвикваме от гледна точка на тази обща сила, наречена „природа“.  Това определя бъдещето ни.

Ние се намираме в процес на развитие, задвижвани от силата на злото, която постоянно автоматично се развива и ни води към крайното поправено състояние. По целият този път постоянно учим какви сили ни управляват.

В наши дни сме влезли в завършващия период, наречен дните на Месията (Машиах) .  В това време, именно от нас, от развитието на човечеството зависи как ще се уравновесим и ще преодолеем този последен участък от пътя си до завършването на шесте хиляди години по добрият път.

Въпрос: Нима Месията не е човек, който ще дойде на бяло магаре?

Отговор: Месията е силата, „издърпваща“ ( мошех) ни в посоката на добрия път. Добрата посока вече съществува, но от нас зависи дали ще преминем по добрия път, ще приемем ли Месията, т.е. ще успеем ли да разкрием добрата сила на природата, която да уравновеси силата на злото.

Добрата сила, която може да ни балансира още сега и да продължава във всеки миг чак до последното, съвършено състояние, се нарича Месия. Защото тя издърпва ( мошех) злото от нас и уравновесява доброто.

Въпрос: Защо е написано, че Месията ще дойде на бяло магаре, като че ли до това време ще има ядрена война и нищо повече няма да остане?

Отговор: Магаре (хамор)- от думата „материал“ (хомер). Нашият материал (желанието) трябва да стане бял, чист от егоизма.

От програмата на радиостанция 103 FM, 11.12.2015

[172561]

Космически гробища

пустыняРеплика: В космоса се е натрупало огромно количество отпадъци. Учените смятат, че това може да бъде повод дори за въоръжен конфликт между страните.

Отговор: Произходът на тези отпадъци не е ясен. Може би това да са военни обекти, специално пуснати за да създават пречки във комуникациите и пр. Всичко това показва, че никак не сме се придвижили напред в движението си да станем хора.

Когато при археологически разкопки разкриваме определени пластове, обикновено казваме: „Добрахме се до културен слой“. Към него се отнасят разбити парченца, скелети и разни остатъци от минали състояния, т.е. всичко, което човекът е изхвърлил и което след него гние.

По същия начин постъпваме с космоса. Колко  ли космически обекти се пускат? Казват, че вече е загубена връзката с десетки военни спътници и те просто се мотаят там. Скоро няма да можем да излитаме в космоса.

Затова, гледайки отстрани нашата Земя, можем точно да кажем: „Те са се погребали под своя  „културен слой“!

Реплика: В съобщенията пише точно така, че в най-близкия космос има повече от трилион отломки, различни по размер.

Отговор: И те ще се въртят там хиляди години! И когато вече няма да има на Земята така нареченото културно човечество, а неговият културен слой ще кръжи из космоса. И бъдещите поколения, ако някога отново възникнат на Земята, ще могат,   разкопавайки този космически боклук – нашия културен слой – да мислят за нас.

Реплика: По тези отломки може да се каже какви сме били: завършени егоисти, които не ги е грижа за бъдещето поколение.

Отговор: Хората не могат да се споразумеят да спрат всичко това. Човек оставя след себе си само мръсотия, отпадъци, при това не екологични, които участват в кръгооборота на природата като естествените отпадъци от организма.

Въпрос: Защо не се замисляме за бъдещите поколения?

Отговор: Защото сме егоисти! За нищо не можем да мислим. Навярно единствено за децата и малко за внуците, а иначе за никой друг и за нищо. Егоизмът толкова ни ограничава нас – великите и способните, принижавайки ни до „под пояса“.

Достигнахме до задънена улица – и това е добре! Ако осъзнаем, че сме достигнали до това ниво, но че има възможност да се издигнем именно от дълбината на падението – точно тук можем да направим най-големия пробив. Кабала призовава към това и ни го обещава. Да се надяваме, че така ще бъде.

[175793]

От ТВ програмата „Новости с Михаел Лайтман“, 25.01.2016

Предсказанията на Ванга за 2016 година

Реплика: Вестниците и интернет са препълнени с предсказанията на българската пророчица Ванга. Тя е казала, че 44-ият президент на САЩ ще бъде черен американец.

Наистина, тя е заявила, че той ще бъде последен. През 1989 г. е предсказала, че „американските братя падат, изкълвани от железни птици“ и наистина на 11 септември 2001-ва година е извършен терористичен акт, потресъл цяла Америка.

През 1996 г. е предсказала, че през 2016 г. Европа ще бъде превзета от бежанци след война в Сирия, която ще започне през 2010 г. По нейните думи: “Европа ще бъде ислямски халифат. Европейците ще напуснат Европа. Столицата на халифата ще бъде Рим.“.

Отговор: Наистина, всичко казано е напълно логично. В продължение на историята са се срещали такива пророци. От гледна точка на кабала, това е напълно естествено. Разговарял съм на тази тема с моя учител Рабаш, който се отнасяше напълно спокойно към пророците. Още повече, че това могат да бъдат хора от съвсем различни религии и дори нерелигиозни, като например Волф Месинг. Те просто усещат времето и чувстват всичко, както трябва да бъде. Защото миналото, настоящето, бъдещето съществуват само спрямо нашето възприятие. Всъщност, те се намират в едно единно пространство, затова за пророка се намират заедно.

Въпрос: Какво можете да кажете по повод прогнозата на Ванга за 2016 г., която вълнува всички сега?

Отговор: Всичко е вярно. За това е казано във всички кабалистични източници още преди 2000 г. Много се надявам, че тази година ще бъде годината, когато кабалистите ще могат да обяснят на всички накъде отива света, към какво ни води общата еволюция, как във връзката между нас ще разкрием Висшия свят и ще преминем на следващото ниво на съществуване.

Ванга е предсказвала всичко, според системата на страдания, защото двата пътя за излизане на човечеството на следващото ниво са или пътя на страданията, или пътя на светлината.

Кабала също казва за пътя на страданията, но заедно с това отбелязва, че ако поискаме, то можем да използваме силата на висшата светлина, висшата сила, която ще ни увлече напред и ние ще преминем всички състояния на развитието бързо, комфортно и ще можем в най-кратък срок да достигнем новата степен.

Въпрос: Тоест, можем да преминем за един миг 2016 година?

Отговор: Относно миговете не зная, но да се осъзнае това е възможно в продължение на броени дни или седмици и по такъв начин да се премине цялото останало развитие на човечеството, чак до неговото пълно съединяване в една единна система и до разкриването в нея на Висшия свят.

Така че, бъдещето зависи от нас. Или по пътя на светлината, или по пътя на страданията, но все пак ще стигнем до него. Желателно е разбира се, не така, както го е описала Ванга, а така, както съветва кабала.

От ТВ програма „Новини с Михаел Лайтман“, 30.12.2015

[173564]

Разшифроване на реалността

Въпрос: Как правилно да интерпретираме, да разшифроваме тези събития, които се случват с човека?

[170485]

 

От къде започва духовното развитие?

Природата през цялото време ни тласка към духовното чрез страданията. Днес ние сме навлезли в нов етап на развитие – масова интеграция на човешкото общество, обединение въз основата на взаимно разбирателство и отстъпки.

Попитай кабалиста.

[152829]