Entries in the '' Категория

Масите и предводителите на човечеството

Въпрос: Може ли да се каже, че рано или късно човек разбира, че „Корах“, „проказа“ и всичко друго, за което се говори в Тора, са вътрешни свойства?

Отговор: Едва ли голямото количество хора могат да възприемат това правилно, но индивидуалистите са способни да се преобразуват така.

Обаче с масите това се случва много по-просто, тъй като тях ги променя природата и те дори не чувстват, че се променят. Как живеят обикновено масите? – Днес мисля така, а вчера дори не помня, какво съм мислил.

На индивидуалиста му е много трудно да повдига масите, защото у него има особено отношение към тях, особен егоизъм.

Въпрос: Значи на нас не ни достигат индивидуалисти, които да повдигнат народа?

Отговор: Не. Масите напълно се управляват и изменят в съответствие с тези сили, които се намират в тях. Те не се занимават с изследването на процеса.

В индивидуалистите има предишни, вчерашни, днешни и утрешни състояния, защото в тях е заложена система на вътрешна оценка, анализ на случващото се. Сами по себе си те представляват главната част на общата душа, и поради това, в тях има мисъл, насоченост, съгласуваност с Твореца.

Те се безпокоят за това и са длъжни всичко да погълнат, да абсорбират, да се съгласят със случващия се процес. След като бъде направено, всичко, което те са разбрали, осъзнали, съгласували в себе си със Твореца, именно на основата на състоянието от вчера, днес, утре – всичко това преминава надолу, към масите. От главата в тялото.

А масите не чувстват, че се променят: ние сме такива и това е всичко. В тях няма понятие за вчера, днес, утре, за анализ на своите вътрешни състояния, за еволюционно движение напред.

Те не усещат това, защото се намират на животинско ниво, а животното, както знаем, е просто привързано към времето и състоянието, в което съществува – за него няма проблем.

Кравата, пасяща на ливадата, с нищо не се отличава от оная крава, пасла там преди 500 години. А между човекът, който е живял преди 500 години и днешният човек, все пак има разлика.

Още повече, у хората изчезва усещането за хилядолетното им съществуване – няма го в нас. Миналите събития се намират вътре в нас, но скрити в кръгооборота на душите. Ето защо масите ще възприемат всичко абсолютно естествено, не съпоставяйки го с нищо: „А сега аз мисля така“

Разликата между масите или животното, от главната част на човечеството е, че те се прилепват към настоящия момент и това е всичко. А главната част – човекът, сякаш пътешества по всички оси на времето: него го интересува и палеонтология, и зоология, и биология, и кабала, и бъдещето и всичко останало.

Въпрос: А ако главната част усети, че казаното в Тора се случва в нея, какво ще се стане с масите?

Отговор: Масите получават всичко по естествен начин. У тях изведнъж се появяват съвсем други отношения един с друг: „Да отдавам – защо не? Аз виждам, че е полезно и нужно, значи така трябва да се живее“. Те не работят с егоизма. Тези мисли и усещания просто се вселяват в тяхното сърце и разум, и те ги изпълняват.

Реплика: Щастливи хора…

Отговор: Най-щастливият предмет в света е камъкът – от нищо не се нуждае, лежи си на пътя. А този, който „увеличава знанието – увеличава скръбта“.

От ТВ програмата „Тайните на вечната Книга“, 27.05.2015

[167903]

Кабала не се занимава с предсказания

Въпрос: Как изглежда близкото бъдеще на човечеството от висотата на духовния свят?

Отговор: Не мога да кажа това. Може само да се завиди на такива хора като Волф Месинг, които са могли да предсказват, но само на материално (животинско) ниво, и да говорят за бъдещото състояние на човека и човечеството.

Кабала също дава тази възможност, обаче кабалистите не я използват.

А ето какво всъщност представлява кабала. Кабала е възможност да се управлява бъдещето, да се доведе до по-добро състояние. Затова не мога да го предскажа – не го знам. Мога само приблизително да кажа какви състояния ни очакват, но какви ще бъдат в действителност, зависи само от хората.

Кабала се занимава не с предсказания, а с подобряване общото състояние на човечеството и затова сега тя се разкрива специално, за да повдигне цялото човечество на следващото стъпало. Тепърва ни чакат още много стъпала на развитие.

Мислим си: “Вселената съществува четиринадесет милиарда години! Земята- четири милиарда години! Човечеството – стотици хиляди години! Нашата епоха – десетки хиляди години!“ Тези мащаби ни се струват огромни.

А всъщност, в сравнение с други по-велики мащаби, това е само малък отрязък от време. Той дори не се измерва в секунди, защото времето тече само по отношение на нас.

Пред нас има още много стъпала, които трябва да преминем: трябва да излезем от сегашното състояние и да влезем в следващото, а от него – в по-следващото и така нататък. Кабала говори за изминавания от нас огромен кръгооборот. Затова не трябва особено да се задържаме на това стъпало, то не е толкова комфортно.

От урока на руски език, 20.09.2015

[167479]