Entries in the '' Category

Плацебо ефектът – вълшебната сила на вярата

eto_interesno_100_wpИзследване: Проучването на плацебо ефекта разкрива все нови и нови страни от силата на вярата. С развитието на неврологията е станало ясно, че вярата оказва върху човека конкретен физиологичен ефект.

Ефектите са няколко – освобождаване на невротрансмитерите, въздействащи върху определени области от мозъка, действащи на организма както фармацевтичните препарати.

Често се случва така, че плацебо ефектът превъзхожда новото лекарство. Пациентите получавали надежда, а разумът, очаквайки изцеление, инициирал такива физиологични процеси, които спомагали за поправяне на здравето. Малко знаем за лечебните способности на разума, но резултатите от научните изследвания сочат за неограничени лечебни възможности.

Така, плацебо ефектът точно имитира въздействието на препарата, който пациентът е приемал преди това. В случая с обезболяващи, с антидепресанти, имуноинхибиращи препарати, лекарства против болестта на Паркинсон –  плацебо ефектът е вече доказан.

Плацебо ефектът действал дори тогава, когато на болния само му говорели за това, че днес ще получи лекарството. Този феномен за пореден път подчертава важността на вярата в процеса на оздравяване.

Реплика: Не става дума за вяра във висша сила, а в силата на самовнушението, в силата на лекаря, на лекарството. Възможно е многократно увеличаване на тази сила при групово действие на участниците и въздействие на групата върху всеки един участник.

Обикновено пренебрегваме нематериалното въздействие на човека, но човекът е сложно (съставно) същество и върху него може да се въздейства по много начини.

Кабала счита, че именно нематериалните въздействия са най-ефективните за промяната както на вътрешния свят на човека, така и на неговото поведение и самочувствие.

[158910]

Науката и съзнанието

dumy_100_wpМнение: Съзнанието е най-загадъчният феномен на природата. Защо имаме съзнание? Отговорът не е известен. Физиката обяснява химията, химията обяснява биологията и психологията. Но съзнанието е аномалия в нашия свят.

Cъзнанието е фундаментално. Физиците приемат някои аспекти на природата за фундаментални: пространството, времето, масата. Те извеждат фундаменталните закони, които управляват природата.

Тези свойства и закони изобщо не са обяснени. Върху тях се строи моделът на целия свят. Ако не можем да обясним съзнанието чрез съществуващите фундаментални елементи (пространство, време, маса), то и него също трябва да включим в този списък, да приемем съзнанието като основен елемент на природата.

Съзнанието е универсално. Всяка система в някаква степен притежава съзнание: не само хората, мухите, микробите, но и елементарните частици. Дори фотонът има съзнание. Притежава ли фотонът интелект или мислене, терзае ли се от тревоги, защо се носи нанякъде със скоростта на светлината? – Не, но е възможно във фотона да има някакво субективно усещане, което да е предшественик на съзнанието.

Възможно е връзката на съзнанието с физичните процеси да е връзка между съзнанието и информацията. Там, където става обработка на информацията, там има и съзнание. Комплексната обработка на информацията, както при хората, е комплексно съзнание. Простата обработка на информацията е просто съзнание.

А съзнанието в другите системи, в компютрите? Там определено се извършва сложна обработка  и интеграция – означава ли това, че там има съзнание? Но етично ли е изключването и възстановяването на компютърните системи с интелект? Панпсихическото виждане – като малки части на съзнанието съвпадат с комплексното съзнание, което знаем. Нужна е безумна идея, за да се разрешат тези въпроси.

Реплика: Всичко се намира само в човека. А всичко, което ни се струва, че е извън човека – само ни се струва така, а всъщност се намира в нас и освен нас, няма никакви други създания.

Съзнанието (תודעה) е свързано с осъзнаването (מודעות ), което зависи само от включването към висшата светлина – към свойството отдаване.

Само от светлината ОМ / „ор макиф” – обкръжаващата светлина /  и ОП / „ор пними” – вътрешната светлина / във всички видове творения (неживо, растително, животинско, включително и човека) съществува съзнание – според степента на развитие на егоизма в тях и подема им над него.

От урок №1 от 05.04.2015. Ние „плуваме“ във висша светлина, във висше съзнание…

[159796]

От тъмната точка към светлината на любовта

laitman_2011-12-06_2302_wРеплика: В книгата Зоар е разгърната цяла дискусия, от каква буква ще започне създаването на света. В резултат е било решено, че първа ще бъде буквата „бет“ (Берешит).

Отговор: Първата буква е много важна, защото тя задава смисъла на целия акт на творението.

В главата „Буквите на Амнон Саба“ се описва „сражението“ за това, коя буква да управлява света, за да доведе целия егоизъм, всички противоположни на Твореца свойства до съответствие с Него.

Задължително свойствата трябва да са противоположни едно на друго, защото само от противоположност между положителните и отрицателните сили може да започнем да изучаваме и да разкриваме самия Творец, иначе няма как. Невъзможно е да разкрием нито едно свойство, нито каквото и да е в света, ако нямаме качества, обратни на Твореца.

Но как е възможно да създадем нещо, противоположно на Него? Затова е бил сътворен егоизмът, който постоянно расте в човека, а той трябва да го съпоставя в себе си с положителната сила на контраста: свойството на творението и свойството на Твореца, денем и нощем.

В своите желания човек трябва, редувайки да чувства и това, и другото, а после заедно как тези свойства си противостоят едно на друго. И когато ги съпоставя, то или спуска Твореца до нивото на тъмнината, или повдига тъмнината до Неговото ниво.

Тази работа помага на творението да разкрие Твореца от свойството, обратно на Него, но не както в нашия свят – контрастно, едното на фона на другото. Човекът се издига, взима от Твореца Неговите свойства, прибавя ги към своя егоизъм и прави от това такава фигура, която вътрешно е напълно егоистична, противоположна на Твореца, а наоколо се проявяват всички Негови положителни свойства.

И тогава творението започва да постига двете противоположни свойства в едно действие, в една мисъл, в един акт. При това, като се издига от нашия свят нагоре, започва само да изгражда цялото мироздание.

Затова и се казва, че праведниците строят света. Сякаш Творецът разрушава сътоворения от Него свят (и наистина, това е така), а те го изграждат, пресъздават като детето, на което даваме разглобената играчка, за да се научи да я сглобява.

По такъв начин човек се издига постепенно до нивото на Твореца, при което сам става Творец. Той преминава всички еманации и в цялото свое напълване придобива свойствата на Твореца.

Въпрос: Когато говорите за човека, обединеният образ на хората ли имате предвид?

Отговор: Да, това са всички хора на света, тяхната поправена вътрешна сърцевина, съединена заедно в едно, единно правилно състояние, наречено „Адам“ – подобен на Твореца.

Реплика: В кабала има такава дълбочина и мъдрост, че през цялото време мислиш как да я поемеш.

Отговор: Не е възможно да се направи това по никакъв умозрителен начин. Кабала не е обикновена наука, която може да се изучава отдалече. Това не е спектакъл, който може да изиграем и при това да го почувстваме. Наложително е напълно да се вживеем в този образ, а това е проблем.

Защото тук става абсолютното сливане със стъпалата на извисяване и човекът се трансформира постоянно от тъмната точка до светлия образ на пълно отдаване и любов.

От ТВ програма „Тайната на вечната Книга“, 31.12.2014

[159641]

Съвременното общество е нещо невиждано в историята

rav_2008-11-14_sl_img_7133_wМнение: През 70-те години на Запад започна да изчезва социалната база на лявото движение. Това било предизвикано от технико-икономическото развитие. В съвременното общество нараства социалната несправедливост, но никой не  реагира на това.

Средната класа се доближава до нивото на нисшата класа, която се нарича breadline–ниво на хляба. Богатите бързо богатеят, бедните бързо обедняват, върхушката води социална война срещу низините.

Тази война носи също и идеен характер в демонизирането на низините. Но реакция на низините няма! Тоест социалната система не функционира така, както са свикнали марксистите и левите.

Съвременното общество е изчерпало своя исторически потенциал на леви и десни, то се развива по логиката на разпадането на класовия социум. Това не е ново средновековие, защото обществото се развива въз основата на мощни високи технологии.

Обществото не е насочено против капитализма, а самата върхушка на съвременния капиталистически свят демонтира капиталистическата система.

Реплика: Това наподобява предвиждането на Маркс, че капитализмът сам ще погуби себе си, защото на смяна трябва да дойде новият строй – комунизма, в пълно единeние и равенство, но не вследствие на класова борба, а посредством  естествено развитие на историята.

[159226]

Нашите усещания се предизвикват от химическите реакции

ruki_pered_licom_100_wpИзследване: Всички усещания на човека са в резултат на химическите реакции. Усещанията на влюбеност се предизвиква от амфетамина, след това организмът го блокира и отделя ендорфин,  който предизвиква чувството на вярност и привързаност.

Любовта е химическа реакция, която продължава от  2 до 4 години, това не е възвишено чувство, а преди всичко резултат от разлагането на определени вещества. Това се извършва в продължение на 2 – 4 години. Но за да се защити, организмът на човека блокира тази реакция.

Влюбването е резултат от отделянето на амфетамини при реакцията на определен, любим човек. Именно те дават тези усещания на еуфория и щастие, които изпитват влюбените. Сред тези вещества са норадреналинът и адреналинът, които са естествените „енергетици” за организма.

Затова на човек му се струва , че заради любовта може да преобърне планини. При раздялата на влюбените срокът на отделянето на амфетамините се увеличава. При разлагането на амфетамините се отделят вредни вещества, в това число и амоняк.

Тези процеси влияят негативно на централната нервна система, затова след 2 – 4 години организмът започва да потиска  тези реакции  с цел да се самосъхрани. Амфетамините  започват да се изместват от други хормони – ендорфините, които са по-известни като „хормони на щастието” и влюбването се заменя от привързаността.

Реплика: А ако се задълбочим в изследванията на своите усещания, т.е. в реакциите на нашите желания, ще открием, че това е въздействието на „светлината”върху желанието.А за това как да се управлява това въздействие на светлината върху желанието ни обучава науката кабала.

[159000]

Библията не е това, което си мислите

laitman_2010-12-26_0762_usВъпрос: Все пак, какво представлява Библията? Аз не намирам нищо свръхестествено в нея. Макар и замисълът на книгата да е оригинален!

Отговор: Тази книга не се нуждае от чието и да било одобрение. Нейният герой е Творецът. Темата е  условието за сближаването на човека с Твореца, което означава излизането му във висшето пространство. Не след смъртта, а в този живот, щом като постигне макар и минимално подобие на Твореца.

Това излизане във висшето пространство се реализира сетивно, а човекът продължава физическото си съществуване в нашия свят. Така пространството се раздвижва.

В степента на реализацията от човека на условието за „Любов към другия” той се уподобява на Твореца, разкрива Твореца според тази мяра.   В крайна сметка, възприемането на света се изменя кардинално, осъзнават  се неговите многобройни пластове, безкрайността, безвремието.

[159222]

Минималната работна заплата е равностойна на бедността

laitman_2011-09_6568Изследване : Проблемът с бедността в света с всяка изминала година все  повече се изостря. Неравенството в доходите се увеличава, а различните социални програми не дават необходимия резултат.

Днес дори минималната заплата, която на теория трябва да обезпечи скромния живот, не ни осигурява избавянето от бедността – минималната работна заплата при пълен работен ден от 40 часа на седмица не позволява да се пресече чертата на бедността.

Реплика: Светът трябва да се откаже от предишното си отношение към работата, заплатата, пенсиите и другите социални параметри. Трябва да започнем да се отнасяме към обществото като към едно  цяло, на което трябва бъдат обезпечени всички необходими условия за съществуване. Да се задължат всички да участват в непрекъснато действащия курс по интегрално възпитание.

Ако някой поиска да получава повече от „необходимото ниво“ или ако обществото се нуждае от неговата работа – то ще поощрява работата му. Длъжни сме да откъснем получаването на „насъщното за съществуване“ от всички условия, освен от занятията в курса по интегрално възпитание.

Може да се започне с предоставяне на желаещите „Парични помощи за съществуване“ при условие, че те посещават „Курса по интегрално възпитание“. При това да се отменят всички други парични помощи.

[159077]

Защо животът ни е толкова тежък?

Въпрос: В личния си живот преминавам през съвсем нелеки ситуации – и в работата, и в семейството, и във възпитанието на децата, и във финансовата сфера.

Вие говорите за много възвишени неща, за висшата система. Всичко това ми се струва прекалено далечно. Не разбирам дали там има Творец, този, който управлява реалността ни. Какво иска Той от мен?! Защо трябва животът ми да бъде толкова тежък?!

Отговор: Както ни обяснява науката кабала, всичко, което се случва с нас е с цел да ни подтикне към разкриване на висшата сила.

Достигаме до това с много острия въпрос: „В какво е смисъла на живота ми? Кой ни причинява толкова много зло? Защо ни кара да страдаме толкова? Ако това е добрата сила,  не би трябвало да страдаме така… Напротив! А ако силата е зла, то как е възможно това? Тъй като Тора казва, че Творецът е добър. Какво става с нас?“

Но каквото и да би било , доколкото сме егоисти,  ние не можем да се доближим към разкриването на висшата реалност поради усещането ни за добро. Ако ми е добре, аз нищо няма да искам. По същия начин, когато съм сит, аз съм спокоен. И обратно, ако съм гладен,  през цялото време търся да хапна нещо. Същото е и тук.

Затова животът ни, в непрекъснати страдания, които всички ние преживяваме, опитвайки се да избягаме от тях, в края на развитието ни, стъпало след стъпало, ще ни доведат до  осъзнаването , че нямаме избор и сме длъжни да се заловим за тази висша сила, да разкрием висшия свят, висшата система.

Започваме да усещаме, че съществува нещо целенасочено, че макар и да ни се струва, че животът ни е толкова безпорядъчен, очевидно е, че има закономерност в това, че страдаме през цялото време.

Виждаме как в днешния свят хората страдат, приемат лекарства против депресия, употребяват наркотици и т.н. Именно това е състоянието, от което достигаме до разкриване.

Затова ви съветвам да не си задавате този въпрос, а да се постараете да го рарешите. Науката кабала, която се разкрива именно в наше време, ни дава възможност за разкриване на причината за цялото зло в живота ни и за превръщането му в добро.

От програмата по радио 103FM, 12.04.2015

[157744]

Митът за автоматизирания комунизъм

Съобщение: Митът за автоматизирания комунизъм, по мнение на неговите привърженици, дава възможност да се изгради общество, в което цялата тежка работа ще лежи на плещите на машини, а човекът ще живее в разкош и ще чете за работата само в историческите книги.

В капиталистическото развитие има тенденция, насочена към автоматизация на труда и отчитайки това, може да се представи утопично решение, че тоталната автоматизация и прехода към цялото автоматизирано имущество в обществена собственост ще ни приведе към нов ред.

Съвременната епоха, която стремително внася промени в живота, дава възможност за устройване на пост-трудово общество, в което машините ще изпълняват всякаква работа за хората, без цел да получат печалба.

Ще останат няколко работи и потребности, в които ще бъде трудно да се замени човекът, а работното време ще се съкрати до 10 часа на седмица. На работещите ще им бъде осигурено жилище, образование, социално заплащане, здравеопазване и т.н.

Идеологията на автоматизирания комунизъм е възникнала въз основа на наблюдението на многобройни процеси и тенденции. Темпът на развитие на технологиите действително се ускорява, но при това работната заплата не се променя и работните места значително се съкращават.

Получените данни за заетостта в Британия показват, че времето на роботите вече започва и по оценки на експертите могат да бъдат автоматизирани 35 % от съществуващите работни места.

Реплика: Всичко би било добре, дори прекрасно, ако ние също бяхме роботи, а не хора, създадени не от желязо и силиций а от егоизъм. А точно той не ни позволява да се наслаждаваме на живота. Както и виждаме във всичко, което правим: всичко, направено с добри намерения се обръща в зло. Така в края на краищата е и казано: „ Създадох егоизма и дадох Тора за неговото поправяне“.

Т.е., само поправяйки нашата природа, ще успеем да достигнем доброто състояние. А целта на Тора, както е казано: „Възлюби ближния както самия себе си – в това е и основната заповед в Тора“. Така че, никакви роботи няма да ни помогнат в облекчаването на живота ни. Ние го губим всеки ден с нежеланието си да изпълняваме това условие на нашето създаване.

[157953]

Леността е заложена в гените на човека

laitman_2011-08-23_7208_wИзследване: Гените са отговорни за нежеланието ни да работим, за усещането на празнина или за унинието. Но защо са нужни гени, отговорни за леността? – В процеса на мислене мозъкът използва до 60% от енергията, изработвана от организма.

За съхраняване на енергията и силите, хората са насочвали цялата енергия за добиване на храна. Без леността няма да оцелееш дълго. Лентяите и безделниците живеят по-дълго и работят, когато поискат, но по-добре. Мнозина от тях стават дори гении.

Изобщо, по законите на природата ярките личности не бързат да разкриват талантите си. Байрон, Дарвин, Чърчил, Пикасо никога не са били любимци на учителите в училище. За Айнщайн в училище трайно се наложила репутацията му на муден човек.

В училищните характеристики на почти всички гении е било отбелязано: има способности, но е мързелив. Средни способности в детството, неблестящи успехи в юношеството, скромно начало в трудовата дейност – са сходните черти в биографиите на много известни хора.

Според данните, заложени в природата, за да може талантът да се трансформира в гениалност е нужна особена психологична среда. Ето защо древните философи са считали за главно правило на добрия възпитател да научи детето да си губи времето. Скуката е прекрасно средство за развитие на въображението. Няма гениалност без въображение. Айнщайн е казвал, че въображението е по-важно от знанието.

Реплика: Спoред науката кабала, e необходимо да се даде на висшата светлина, силата отговорна за нашето развитие, да действа, т.е. да се настроим на нея и да не и се съпротивляваме….

[158767]

Протекция за разкриване на Твореца

laitman_2010-11-09-11_6635Въпрос: Каква е тази сила, която е създала програмата на творението и за какво? Подготвят ли ни за нещо, което е скрито зад всичко случващо се?

Отговор: Несъмнено! Подготвят ни за разкриване на Твореца за творението в този свят. За това е предназначена науката кабала, защото всеки човек е задължен да разкрие Твореца.

Творец (на иврит Бо-ре) означава „Ела“/“Бо“ и „Виж“/“Ре“. Така Го наричаме, доколкото човек идва и разкрива.

Въпрос: Къде трябва да дойде, за да види?

Отговор: Към постижение, към усещане, към това, че развиваш себе си с помощта на двете противоположни сили, между които разкриваш висшата система и същността на нейната вътрешна програма. Това се нарича Творец.

Това е истинската наука, защото тя така и се нарича: науката кабала. Идваш до това разкритие по научен път, както и във всяка друга наука.

Въпрос: Какво трябва да прави човек, за да проникне в тази система, в този „компютър“?

Отговор: Само да осъществява препоръките на кабалистите: да отиде да се учи, да изпълнява действията, развиващи в него шести сетивен орган, с помощта на който разкрива Твореца, висшия свят. Както човек усеща нашия свят, така ще разкрие допълнителната реалност, която ни управлява, придружава ни, организира всичко за нас.

Въпрос: Можете ли да се застъпите за мен, да ми помогнете да проникна в този „компютър“?

Отговор: Именно, това правим. Но се изисква да вложиш малко усилия за това: да идваш да се учиш, да участваш в различни действия, които развиват твоите сетивни органи. Тогава започваш да усещаш чрез този свят системата, която те привежда в действие. Пред теб всичко е открито.

Въпрос: Като изучаваме науката кабала, ние изучаваме ли тази система?

Отговор: Единствено това! Нарича се „разкриване на Твореца за творението в този свят“ – разкриване на системата за висше управление на всеки човек, намиращ се в нашия свят.

Въпрос: Някакво философско учение ли е, науката кабала?

Отговор: Не. Философията, това са схоластични разсъждения без някакви съществени резултати в нашия живот. Докато кабала е много практична наука. Тя разкрива висшия свят за човека и го обучава как най-правилно да управлява своя живот.

От програмата на радиостанция 103FM, 12.04.2015

[158621]

Европа е в упадък

2012-02-24_1689Мнение: Няма никакви надежди за стара Европа. Европа, европейският капитализъм се намира в упадък и губи доминиращите си позиции. САЩ се опитва да колонизира Европа, но в това е тяхното разрушение – те няма да могат да удържат доминирането над целия свят.

Светът се е разцепил на влиятелни страни от западния капитализъм – САЩ, Великобритания, Германия – и малки страни, които зависят от тях (Словения, Чехия, България и др.), където властва компрадорската буржоазия – тя иска да насочи в страната си чуждестранния капитал и инвестиции, за да обезпечи гражданите си с работа и да поддържа мира в обществото.

Правителствата се безпокоят само за краткосрочните цели: страните стават зависими, а натрупването на капитала се извършва в чужбина. В резултат на това страните нямат собствена икономика и  икономическа политика.

Правителствата реагират на историческата ситуация, отговарят на призивите и създават нулево ниво на идеология – рамката, в която може да се развива всякаква идеология. Живеем в съобщества на национална идентичност, а те са по-репресивни от държавата, тъй като веднага щом те заклеймят, те изхвърлят от обществото и започват да те нападат.

Реплика: Цялото това развитие е закономерно, като последен стадий на развиващия се егоизъм, на смяна на който, искаме или не искаме, ще дойде следващата степен на развитие на човечеството – алтруизмът, с неговия принцип „Възлюби ближния като себе си“. Това състояние е възможно да бъде постигнато само с помощта на въздействието на свойството отдаване и любов,  така наречената „Висша светлина“.

[158641]

Медитацията приспива егоизма

laitman_2011-08-23_7208_wВъпрос: Защо в източните методики медитацията е толкова важна?

Отговор: Източната медитиация е много популярна в света. Преди известно време посетих група американци в Северна Каролина, в едно необикновено красиво място в планината Смоки. На тяхно разположение е огромна територия.

Те получават дарения от различни източници, които им позволяват да живеят много скромно, да се хранят, да имат покрив над главата и да медитират през цялото време. До такава степен, че ни помолиха да не минаваме с колата и дори да не минаваме под техните прозорци, за да не им пречим.

Хората седят с часове без ни най-малко движение, човек напълно се потапя в себе си. Въпросът е в това, с какви инструменти той прави анализ? Доколкото разбирам от науката кабала, тези хора потискат егоизма си, т.е. престават да го използват и искат да постигнат пълно спокойствие.

Разбира се, това е егоистично желание, но то се отнася към най-нисшия, към най-малкото ниво на егоизма и затова човек има усещането за свобода от обичайната преса на огромния егоизъм. Медитацията понижава всеки до такова ниво на егоизма, до което е способен да се спусне.

Затова на човек му се струва, че сякаш достига до духовно разкритие. Но това определение за духовния свят се отличава от това, което науката кабала дава. Хората са способни да влагат много сили и време в такава медитация, тъй като тя им дава мощно подхранване на егоизма, дава им усещане за комфорт и напълване.

Тази нелека работа изисква от човека да се отстрани от живота, но тя му обезпечава добра компенсация. Групата, която видях в Северна Каролина, наброяваше стотици хора, мъже и жени. При това в нея действаше забрана за каквито и да е физически отношения между мъжете и жените, сексът беше строго забранен.

Човекът бил длъжен да се издигне над всичко материално и да обезпечи единствено храна за тялото, необходима за неговото съществуване, а всичко останало да посветят на вътрешно съзерцание.

Виждал съм и други такива групи, срещал съм се със суфи в Англия и САЩ. Имал съм срещи с хора, които имат постоянна аудитория от 30 милиона слушатели в Америка.

Абсолютно ми е ясно, какво става по време на медитация: хората дотолкова потискат егоизма си, че той почти престава да се усеща. И тогава в тях възниква чувство, сякаш те се реят във въздуха, над цялата природа. И затова те считат себе си намиращи се вече в духовния свят.

Интересното е, че много вземат за своите упражнеия някои кабалистични символи: например, букви от еврейската азбука, особени думи (мантри), имената на Твореца“АВАЯ“.

Има много църкви , на които дори е гравирано АВАЯ и звездата на Давид. Звездата на Давид е символ на съединението на материята с духа.

Такава медитация се отдава най-вече на индусите, които могат да се изключат от живота до такава степен, че почти престават да дишат. Тялото изпада във вътрешен сън, всички негови системи се потискат дотолкова, че човек може да живее много дни без храна и почти без кислород.

Въпрос: В какъв свят съществува човекът през това време?

Отговор: А той почти не съществува. В тялото му едва вирее живот, обменът на веществата почти се прекратява, затова и на него нищо не му трябва.

Въпрос: Това не се ли счита извисяване над материята?

Отговор:  Това не е духовно извисяване. За извисяването е нужно човек да излезе от властта на тялото, т.е. от желанието да получава егоистично напълване и да достигне до желание за отдаване. Всички източни методики искат да достигнат до там, но не могат, тъй като не притежават сила за издигане на следващата степен.

Те само подтискат жизнената сила в човека, благодарение на което чувстват сякаш са се издигнали над телесния, над материалния живот, над животинското ниво. И макар и да му се струва, че това е едва ли не духовна степен, то науката кабала говори за съвсем друг духовен свят.

От 509 беседа за новия живот, 25.01.2015

[158469]

 

Духовният апокалипсис

rav_2008-11-14_sl_img_7174_wМнениеТова, което не се отдаде на комунистите „Пролетарии от всички страни, съединявайте се“, се оказа възможно за капиталистите: „Потребители от всички страни, обединявайте се!“. Този лозунг стана главната заповед в съвременната религия. Еснафщината е интернационална, пред рафта всички сме равни.

Естествените потребности, храна, секс, излязоха на преден план, засенчиха идеологическите разногласия, разрешиха спора за щастието, сложиха край на мечтите за светло бъдеще. Символ на епохата стана потребителската кошница, а на всички въпроси съвременността дава отговор в паричен еквивалент.

Милиарди едномерни хора като хлебарки атакуват супермаркетите, бродят между стелажите на техните изкуствени лабиринти. Битието е подменено от бита, борбата за оцеляване е заменена от гонитбата за комфорт. Изкуството стана стока, образите, тиражирани от електронните СМИ искат религиозно поклонение.

Либералната толерантност и политическа коректност прикриват пълното равнодушие към съдбата на нациите. Заради стоки в супермаркета ще изтърпят всякакви унижения и ще предават националните интереси.

Свят без географски граници, но се появиха силни парични граници. Из цял свят тлеят войни, но в човешките сърца се е заселил хладен апокалипсис…

Реплика: Обнадеждаващо е да четеш за осъзнаването на съвременното състояние, за неговия застой. С това започва разбирането на новия път, на следващото състояние на човечеството: за първи път в своята история хората започват да усвояват живота не под въздействие на свойството получаване, а под въздействие на свойството отдаване. В него те ще почувстват новия, неограничен свят.

[158551]

Колко е приятно да раздадеш сто милиарда

laitman_2011-12-06_2302_wВъпрос: Какво е светлината, напълваща душата?

Отговор: Усещането за светлината е напълване с любов. То не може да бъде обяснено на другите с думи, а само вкусилият ще узнае колко е прекрасна тя. То е повече от всички наслаждения, които някога е изпитвало човечеството в този свят.

Една единствена искрица светлина, която получаваме в съсъда на душата, е по-голяма от целия този свят, с всички негови наслаждения, които са били получавани, получаваме и ще получим за всички времена. Тъй като това е следващата степен, а тя винаги включва предходната в себе си, тя е като малка песъчинка в сравнение с огромната вселена.

Затова, за да ни дадат възможност да постигнем такива огромни наслаждения, трябва да построим в себе си съсъд на душата, който няма да се взриви от най-малкото предозиране на светлината, подобно на човек, надрусан с наркотици. Докато не придобием съсъд на любовта и отдаването, няма да ни дадат да опитаме светлината, за да не се взривим.

Получавайки наслаждение в съсъда за отдаване, ние няма да се взривим и ще можем да издържим на такова огромно напълване.

Ако точно сега ни дадат наслаждение, съответстващо на първата духовна степен, то ще натежи над всички възможни предели и ще ни взриви. Нито нервната ни система, нито мозъкът са способни да издържат на това. За да имаме възможност да се насладим на духовния свят, да го усвоим, да го разберем, а също и за да развиваме тези усещания все повече и повече, ние трябва да си подготвим друг съсъд.

Този нов съсъд не трябва да бъде поглъщащ, защото в такъв съсъд не може да се помести много и безусловно ще се пръсне. Да допуснем, че аз ти подарявам 100 милиарда долара – разбира се, че ще си загубиш ума.

Затова, желаейки да ти дам възможност правилно да получиш тези пари и да се развиеш за тяхна сметка, аз ти казвам: „Давам ти 100 милиарда долара само при условие, че ще обикнеш хората и ще правиш всичко само за тях“.

И тогава няма да има никакъв проблем да получиш и сто милиарда долара, и сто трилиона, тъй като в света можеш да направиш толкова много полезни неща с тези пари. И няма да се взривиш от това, а пред тебе ще се открият нови възможности да твориш добро.

Сега се замисли, струва ли си да получиш сто милиарда долара, за да ги раздадеш след това по долар на всички останали, а за себе си да не оставиш нито цент?

Въпрос: Ако това бяха мои деца, тогава няма проблем. Но как бих могъл да отдам всичко на чужди хора?

Отговор: Tочно това се нарича любов към ближния. Ако можеше да заобичаш всички като децата си, би получил огромно наслаждение от това, че им раздаваш пари. Това би ти донесло толкова, колкото си пожелаеш, без граници. Целият свят би зависил от тебе.

И всичко това се нарича построяване на своята душа. Но къде е твоята душа? Ами целият свят е твоята душа, цялото тяхно напълване е напълване на твоята душа. Представяш ли си какво е това?… И като добавка, ти придобиваш вечен, неограничен живот.

От 523 беседа за новия живот, 17.02.2015

[158366]

Сладкият мирис на майчиния дом

laitman_2010-01-29_1507_wСемейството е преди всичко майката. Защото детето пораства в ръцете ѝ, на гърдите ѝ, и това е за него целия живот. То обича мириса ѝ, топлината ѝ. При много народи майката носи постоянно детето със себе си, привързано на гърба или на гърдите ѝ, и така то расте.

Когато човек порасне и вече не се нуждае от родителска грижа, той трябва да излезе в живота, сам да заработва хляба си и да се издържа. И тогава из-под майчиното крило, той преминава към жена си, в собствено семейство, което се получава по естествен начин.

Преди е съществувала много силна връзка между снахата и свекървата. Снахата отивала да живее в дома на мъжа си и неговата майка я обучавала какво обича той и към какво е привикнал. Снахата трябвало да приеме всички традиции от родителския дом на мъжа, привичните му блюда.

Така е прието, кухнята да съответства на вкусовете на мъжа. Жената са нагажда по кулинарните вкусове на мъжа си и трябва да научи от майка му как да приготвя обичайната за него храна.

Тоест, мъжът преминава от майка си, към жена си и добрата жена, доколкото е възможно, създава около него същата атмосфера, за да се почувства той също както в майчиния си дом. Така е устроена природата и ако следваме това правило, то се чувстваме добре.

Мъжът ще цени жена си не за нейната красота, тъй като знаем че тя не е дълговечна, и не заради младостта ѝ, която също бързо отминава. Разбира се, невъзможно е без спорове и караници в семейството, когато двама егоисти живеят заедно. Но ако жената взема пример от свекърва си, тя самата става за него като майка.

Той ще се отнася към жена си като към майка: със същото уважение, почитание, топлина. Това сработва подсъзнателно, благодарение на познатия мирис на домашна храна, по вътрешен инстинкт.

Ако искаме институтът на семейството да продължава да съществува, трябва да обясняваме тези принципи на младите двойки. Снахите трябва да получат възможност да се обучават в дома на свекървите си, за да разберат с какво е свикнал техния жених.

Не е важно, ако той вече много години живее самостоятелно, а не в родителския дом, може дори зад граница. Но до 15г. той е живял там? Значи, жената трябва да бъде заинтересувана да пресъздаде същата атмосфера в своя дом.

По такъв начин мъжът ще се почувства сякаш отново се е оказал в майчиния си дом. И тогава той подсъзнателно ще се отнася към жена си със същото почитание и дори страх, със същото внимание, както към майка си. Той ще поиска в неговия дом да има същите отношения, както в детството му.

Мъжът иска да бъде около майка си! Мислим, че момичетата искат да останат с майка си, но момчетата желаят това не по-малко. Макар да заминават надалеч от дома, но те вземат със себе си този вкус – неповторимият вкус на майчиния дом.

От 521-та беседа за новия живот, 15.02.2015

[158573]

Силата на Книгата Зоар. Когато сме на висшето стъпало (клип)

Нашият живот е като кинолента, която „превъртат“ на екрана на нашето съзнание. И изведнъж, чрез книгата Зоар, ние започваме да усещаме този свят като холографска картина, която не съществува…

[156654]

Не би трябвало да има самотни хора

laitman_2014-04-09_6401_wВъпрос: Какво можем да направим за човека, за да не се чувства изолиран, а да се възприема като неразривна част от цялото?

Отговор: Той не би могъл да мисли по друг начин, ако чувства, че е свързан с всички останали, както майката, която зависи от децата си.

Нима майката може да мисли за себе си така, сякаш няма деца? Каквито и възможности, предложения, нова работа да й се предоставят, тя мисли първо за това какво ще се случи в къщи, когато отсъства.

Въпрос: Хората ще престанат ли да чувстват самотата си, депресията, вътрешната пустота, които днес са толкова разпространени?

Отговор: Депресията ще изчезне незабавно,веднага щом започнем да пробуждаме положителната сила на природата, която ще уравновеси отрицателната сила на егоизма.

Тъй като депресията и чувствуто за опустошение са предизвикани от това, че се намираме под властта на една негативна егоистична сила, с помощта на която е невъзможно да внесем порядък в живота си. Достигнали сме до такава черта, зад която сме длъжни да принесем в света позитивната сила.

Въпрос: Човекът днес се чувства самотен, дори и да живее в златен дворец. А в поправения, съвършения Израел ще има ли самотни хора?

Отговор: Самотни хора няма да има, тъй като всеки ще чувства себе си като майка, която има много деца. Той ще се чувства обгърнат в топлина и любов, а не в тягостно задължение.

В човека ще действат две сили и отвън всичко ще бъде уравновесено. Ние не разбираме какво представлява равновесието – това е докосване до вечността, усещане на Рая. Тъй като всичко достига до равновесие и хармония.

От една страна това състояние се състои от две противоположни сили, а от друга страна, тези сили взаимно се допълват една с друга и по такъв начин излиза, че никаква външна сила не ми въздейства. А връзката ми с другите е толкова взаимна, че съвсем не ми е трудно да действам за общото благо, а така постъпват и всички  останали.

От 551 беседа за новия живот, 12.04.2015

[158261]

Хората с мислене, формирано от видеоклипове, няма да станат елит

laitman_2012-05-18_4055_wМнение: Днес младите хора възприемат новия материал бързо и в друг обем,  те не четат книги, не чувстват необходимост от книгите, скоростта на промените около хората се е увеличила 50 пъти, възникват нови начини за обработване на информацията.

Децата по друг начин гледат на света. Тяхното възприятие не е последователно, не е текстово. Те виждат картината като цяло и възприемат информацията на принципа на видеоклипа. Нужен им е само общият рисунък.

На принципа на клиповото мислене работи и училището. Учебниците не са книги. Учениците четат един откъс, след седмица – друг, а през това време прочитат още по откъс от други десет учебника. В крайна сметка училището реално предлага клипове.

Но, разбира се, се запазва и определен брой деца с последователен тип на мислене, на които е необходим монотонния и последователен обем на информацията, за да се стигне до някакво заключение. Неслучайно, психолозите наричат хората от стария тип хора на книгата, а от новия – хора на екрана.

Измени се системата за техническо производство. Още преди 50 години колата е имала 500 детайла. И е бил нужен добър специалист, който би намерил детайла и да го замени. Сега вече техниката се изработва от блокове. Ако има счупване в някой от блоковете, целият блок се изважда и бързо се поставя  друг. Затова такава квалификация, както по-рано, вече не е нужна.

Става понижаване на квалификацията. Хората с клипово мислене не могат да направят дълбок логически анализ и не могат да решават достатъчно сложни задачи.

Не е голям процентът на състоятелните и професионално напредналите хора, които обучават децата си без компютри, по класическа музика и на подходящи видове спорт. Тоест те им дават образование по стария начин, който способства за формирането на последователно, а не на клипово мислене. Именно живото общуване дава нещо незаменимо.

Съвет за преподавателите във вузовете: „Не препоръчвайте на студентите си книги, а глава от книга, а още по-добре – параграфи.“ Продавачите в магазините обръщат внимание, че книги по-дебели от 300 страници рядко се купуват и дори не се разглеждат. Хората се насочват към други видове развлечения.

Клиповото мислене е неизбежно следствие от развитието на съвременното общество, то е пътят на развитие на цивилизацията. Но който е тръгнал по тази посока на клипово мислене, от него няма да стане елит. Обществото се разслоява. Така че тези, които позволяват на децата си с часове да седят зад компютрите, не им подготвят най-доброто бъдеще.

Реплика: Изобщо, бъдещето е в проникването вътре в природата, в нейната система на управление, която науката кабала обяснява. Системата на обучение  е близка до традиционната, но задълбочава човека в света на вътрешния анализ, над природата му, извежда го от клиповото мислене. Точно тях кабалистът трябва да овладее, за да съумее накратко да обясни на масите начините, прилагани от кабала, за да се разкрие системата на тяхното ниво.

[158017]