Наука, гарантираща успех в живота

laitman_2011-09-27_1336Въпрос: От Твореца се интересуват само две групи хора: или религиозни, или големи учени, изследващи природата, такива като Айнщайн, които се опитват да разберат, съществува ли висша сила и как може да бъде открита. За всички останали хора, Творецът е абсолютно безинтересен. Как влияе Той върху ежедневния живот на обикновения човек?

Отговор: Този въпрос няма никакво отношение към това, религиозен ли е човек или не. Той живее, преминава през различни етапи на развитие заедно с всички останали хора. Ако разбере законите, по които се развива самият той и човечеството като цяло, то ще може да построи живота си по-успешно.

Като знае какво го очаква утре и в следващия ден, накъде се движи всичко, той ще успее по-добре да се ориентира. Да предположим, искаш да знаеш каква професия да дадеш на сина си, който завършва училище. Ако знаеш – всичко ще ти е ясно: как да се учи, какво да изучава и какво да му купиш. Всичко ще ти е известно предварително, защото ще знаеш общата програма, според която се развиваш и ще се включиш в нейното течение.

Затова всеки човек се нуждае от разкриване на Твореца. Днес преминаваме през толкова много неуспехи, защото действаме като слепи. Цялото човечество, с всичките му висши технологии, страдания, през които преминава и горчив опит, се държи като слепец, защото не знае програмата на природата.

Никой не иска от нас поклонение пред Висшата сила, както е в религията – ние трябва да я опознаем, за да облекчим живота си и да подготвим още по-добър живот за децата си. В противен случай животът от поколение на поколение ще става все по-лош и по-лош.

Няма никакво съмнение, че децата ни ще живеят по-лошо от нас. Преди петдесет–шестдесет години мислехме, че животът ще става все по-добър, че човечеството ще направи нови открития и ще достигне нови успехи, че няма да има повече войни и светът ще стане прекрасен. И изведнъж виждаме, че всичко става на обратно.

Познаването на Твореца е познаване на природата, на нейната обща програма. Това ни открива очите и ни позволява да видим в какъв свят в действителност съществуваме, кой ни управлява, в каква мрежа от сили се намираме. И всичко това ни помага да станем успешни – именно това, от което днес човечеството, се нуждае и поради което все страда и страда.

От 485-та беседа за новия живот, 28.12.2014

[151007]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed