Как да управляваме късмета си?

laitman_2009-05-xx_ny_4848Началото е в поста Връзката между съдбата и звездите

Въпрос: Определят ли звездите каква ще е моята лична съдба? Какво особено се крие в звездите?

Отговор: Нищо. Просто тези елементи – звездите в небето – са постоянни, ден след ден, година след година, епоха след епоха, в продължение на столетия те извършват едни същи движения.

Именно така ние можем за пресметнем положението на всяка една от тях в различни времена и да ги свържем с раждането ни, деня на сватбата ни и други събития, или да направим изводи дали трябва да водим война или да сключим мир и други подобни неща.

Всъщност, небосводът това е ос на времето, в което ние съществуваме. Ето защо за нас никак не е сложно по движението на звездите да определим къде се намираме. Това са съществуващи, точни и неизменни закони.

И затова, знаейки датата и мястото на нашето раждане, а така също и датата и мястото на раждане на нашите родители, както и разположението на планетите по това време, можем да видим по какъв начин природата ни въздейства. Но това влияние не идва от звездите. Всички природни нива, неживото, растителното, животинското и човешкото, всички се намират на една карта, в една система.

Ето защо, движението на звездите и тяхното взаимодействие, съгласно закона на природата за неживото ниво, може да влияе на случващото се на човешко ниво. Независимо, че човекът и звездите са доста отдалечени, но те се намират в една система.

Затова има знаци на небесната карта, по които на основание на това, което се е наблюдавало в течение на хилядолетия, можем да кажем дали ще успеем или не в едно или друго дело, с един или друг човек, или за хора, възнамеряващи да се оженят или да сключат някаква сделка. В някаква степен ние можем да предполагаме.

За това е писано също и в Тора: като пример, Аман е бил велик астролог, а самият Авраам във своето време се е занимавал с астрология, с търговия на идоли и амулети.

Проблемът е там, че обикновените хора нямат възможност да влияят на своята съдба. Да влияе на своята съдба, т.е. на висшата сила отдолу нагоре, може само този, който знае как се прави това.

Това е във възможностите само на кабалистите, или както е казано в известната фраза на мъдреците: „Исраел е над звездите и знаците на късмета“. В науката кабала е написано как можем да се съединим помежду си, да се подготвим така, че не само да се защитим, но и да владеем своята съдба и късмета си.

Тогава поглеждам небесната карта, която ми се открива от науката кабала и на тази карта се разкриват звезди и знаци на късмета, така наречените „мазалот“ – „капки на късмета“ / от иврит думата „ноел“-стича се/. Това е особена светлина, която се стича към нас капка по капка от висшите системи – Рош /Глава, мозък/ на света Ацилут –формирайки долу, в нас, всевъзможни явления, както настоящи, така и предстоящи в бъдещето. Всички тези сили се наричат „знаци на късмета“ / „мазалот„.

Следва продължение …

[152312]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed