Entries in the '' Категория

Информационна връзка в цялата природа

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение (група биолози от Нанкинския университет в Китай, под ръководството на проф. Чжан Ченъю в списание Cell Research): Открит е обмен на генетична информация между растения и бозайници. С храната ние усвояваме не само хранителни вещества, но и информация.

Всички хора, растения, животни са части от една молекулна тъкан, в която съществува хоризонтален обмен на гени – предаване на генетична информация не на своето потомство. Гените на растенията могат да прекодират гените на бозайниците, в това число и гените на човека.

Откриването на растителни микро РНК в човешките тъкани е удивило биолозите. Тъй като чуждите растителни гени, попаднали с храната, трябва да се разрушат в процеса на смилане, на молекулярно разпадане и метаболизъм във вътрешните ни тъкани и течности, където властва човешката ДНК.

Както станало ясно, „растителните“ гени могат да препрограмират определени човешки гени, да изменят тяхната функция и по такъв начин да регулират физиологията на този, който ги е изял.

Формулата „ти си това, което ядеш“ придобива смисъл не само при обмен на вещества, но и при обмен на генетическа информация. Оказва се, че храната е звено в предаването на информация между всички части на природата.

Реплика: Няма нищо чудно в подобен род открития. Защото по начало разглеждаме природата като едно единно цяло, което се дели на части и нива само в нашите представи.

Подобно на това, че в природата няма физика, химия, биология, минералогия и пр… Има една природа и единствено ограничените ни възможности да я изучаваме цялата, такава каквато е, като единно цяло, ни принуждават да я делим на части, според възможностите на нашия анализ.

Но постепенно идваме до осъзнаване на целостта на нейната картина. И ето един от резултатите – всичко е взаимно свързано на ниво предаване на генетична информация между нивата на природата (както условно сме я делили).

[58451]

Започваме отдалеч

Баал а-Сулам, „Един закон“: Светът няма защо да се надява, че ще дойде време и ще се появи решение, благодарение на което хората ще пристъпят към поправяне алтруистически. И в миналото, и сега, и в бъдеще всеки поправящ се трябва да започне работа егоистически, и оттук да премине към отдаване.

Започваме отдалеч, с егоистчното желание да получим за себе си това, което ни се струва стойностно: пари, почести, власт, знания, отличия, здраве, бъдещия свят, предвидливост, постигане на тайните. Всеки го влече към науката Кабала от нещо свое, близко до неговото сърце. С това той и започва пътя.

Но постепенно, благодарение на комплексното въздействие на групата, учението и разпространението, човек предизвиква върху себе си светлината, възвръщаща към Източника. Светлината е единствената действаща сила, но я активизираме с помощта на различни, сякаш странни средства и действия, които сякаш по никакъв начин не са свързани с нея.

Нека просто да се шегувам с приятелите или с усилие да седя на урока без правилното намерение, нека моето разпространение да е поради егоизма, който иска да наложи на всички собствени ми ценности, – няма значение. Ако самите действия са близки до светлината, ако те са насочени към отдаване, към учение, и обединение – те предизвикват светлината, възвръщаща към Източника. За това е казано: „Заповедите не изискват намерение“.

Така, има действие, и има и намерение. Моите действия са – учението, разпространението, събрания на приятели, работа в група. А над намеренията аз не съм властен. Мога да се представя като ангел или, обратно, изчадие на ада – не е важно. Ако в степента на силите си изпълнявам необходимите действия, то предизвиквам светлината, възвръщаща към Източника, която постепенно ме превежда от егоистично намерение към алтруистично – от ло-лишма в лишма.

Цялата разлика е в намерението. Действията остават същите: аз все още уча, участвам в събрания на приятелите и разпространение, но моето намерение се поправя все повече, принуждавайки ме наистина да се обединя с ближния, с Твореца, и да извърша отдаване.

Така върви процесът, и трябва само да го продължаваме, да не го задържаме. Никой няма да избяга от това. Трябва само да се търсят най-ефективните действия за ускоряване на пътя и да се напипват все по-близки към отдаването намерения, които мога да присъединя към работата.

Всички минават едни и същи етапи, и на никой не е по силите да прескочи някоя степен. Само можем да форсираме темпа на придвижване – и в това е цялата наша работа. Казано е, че Исраел ускорява времето. Тук Творецът не може да прави отстъпки – нали всички етапи по пътя са необходими за придобиване на разум и чувства, за формиране на съсъди, които ще ни позволят да Го разберем и да Го познаем, да преминем към подобие и да се слеем с Него.

От урок по статията „Една заповед“, 21.10.2011

[58290]

Икономика на глобалното поръчителство

каббалист Михаэль ЛайтманИкономическата система на сегашния свят е най-нагледната демонстрация на връзката ни един с друг. Тъй, като ние основно сме свързани чрез икономиката, промишлеността и търговията. И виждаме, че в света има няколко хиляди корпорации, свързани помежду си и по такъв начин, покриващи цялата земя, без да ни дават възможност да се помръднем.

Но и те също не могат да се помръднат! И те с голямо учудване откриват това сега, без да знаят какво да правят. Те нямат никаква свобода на движение един спрямо друг.

Така ни се разкрива общата глобална система на поръчителството. Само, че тя не е желана от нас, ние от своя страна не се стремим към нея – но природата, Творецът ни показва това поръчителство, връзката ни един с друг. С какво ще ми помогне разумът в такива условия?

Разумът трябва да ми помогне само в едно: да изоставя своя животински ум, тъй като той е личен, индивидуален. Той ми помага да съществувам в този егоистически свят, посочвайки ми как повече да спечеля и какво да направя в своя полза, смятайки че другите са създадени, за да ми прислужват.

Но сега, когато се разкрива системата, с която съм свързан много здраво и съм напълно зависим, моя предишен разум престава да работи. Трябва да се приспособя към тази нова система! Сякаш пристигам на някое непознато за мен място, и се опитвам да се огледам, да изуча обичаите, за да се приспособя. А когато вече добре съм го опознал, то мога да започна да действам и да подобря своето състояние.

Но как да се запознаем с тази глобална система, в която се озовахме, щом не можем да се ориентираме в нея със своя земен разум? А също и всичките тези огромни корпорации, които сякаш управляват света –а всъщност те нищо не управляват. И това сега ни се разкрива – не действа нито разума на отделния човек, нито корпоративния разум.

Така се получава, че практически трябва да изхвърля своя животински ум и да придобия нов разум – интегрално мислене. То вече ще бъде съзидаващия разум, разум на общата система, т.е. разум на Твореца.

Няма да ни бъде никак лесно да го придобием. Затова ще трябва да разбием самите себе си, да направим от нас едно свързано цяло, да се постараем да се усетим като един човек, като една система. И когато опознаем тази единна свързана система, с това ще сгънем своите собствени егоистически желания и ще се съединим помежду си. Ще изграждаме постепенно нашия общ съсъд, присъединявайки обратно частите на пръснатото лего.

А във връзката между нас ще се разкрие висшият разум, програмата, нейната същност и тогава ще разберем, какво се случва! Само в този случай положението ни ще се поправи.

От урока по статията”Създаващият разум”, 21.10.2011

[58353]

Мултимилионерите ще подкрепят движението ”Завладей Уол стрийт”

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщение: В подкрепа на акцията ”Окупирай Уол стрийт”, милионерите излязоха на улиците на Ню Йорк. Сега към лозунга на стотиците хиляди демонстранти ”Ние сме 99%” се присъедини и надпис на плаката на американския елит: ”Аз съм от 1%, вземете от мен по-високи данъци”. Участниците в движението на специален сайт в интернет приканват правителството към реформи, които ще помогнат да се съкрати разрива в американското общество. Според тяхното мнение, първата крачка към равенството е повишаването на данъците на най-богатите, т.е. на самите представители на управляващите кръгове.

Реплика: Ето на, ние се приближаваме към разбиране на решението по въпроса за прехода към общество на разумното потребление. Необходимо е да се привлекат техните средства за организирането на общото световно интегрално образование за всички, особено за безработните, вместо отработените часове, да се смята обучението като такова, защото друга работа в бъдеще няма да има!

[58459]