Entries in the '' Category

Висшият свят – тук и сега!

Въпрос: Ако състоянието, в което трябва да се съединим помежду си като един човек с едно сърце не ни е много ясно, над какво трябва да се съсредоточим или да си представим, четейки книгата „Зоар”?

Отговор: Няма нищо повече от това. Ние се намираме в свят, в който има всички условия, необходими, за да се съберем заедно физически (или виртуално), в стремежа си към разкриване на Твореца, четейки книгата „Зоар”.

В своите детайли нашият свят е подобен на духовния, с тази разлика, че духовният свят е свят на сили, а нашият е на материалните обекти, на следствията на духовните сили.

Всяко стъпало се явява отпечатък на висшето и така те се спускат отгоре надолу, от света на Безкрайността до нашия свят. Това са 125 стъпала и разликата между тях е само в материала, който според степента на слизане става все по-малко духовен. Но всяко стъпало се състои от същите детайли.

Подем означава разкриване на все по-голямата връзка между съставящите света. Към това ни тласка днес всичко случващо се в него.

Какво не ти стига? Връзката между хората. Вътре в нея ти разкриваш духовното ниво „руах”, а в още по-силната връзка – нивото „нешама”.

Сега връзката между нас е егоистична. Ти трябва да започнеш да я превръщаш в истинска духовна връзка.

Който иска да разкрие висшия свят в този живот, трябва преди всичко да разбере, че това разкриване става по законите на природата.

Затова кабала съветва не да изобретяваш свои методики, а да слушаш съветите на кабалистите.

От урок по книгата „Зоар”, 27.07.2010

Ежедневен урок по Кабала – 24.08.2010 г.

Част 1: Повторение на урока от 17.08.2010 г. Трудове на Рабаш, „Шлавей аСулам (Стъпалата на стълбата)“, статия 23, 1986 г.

Видео (англ.) N/A Аудио (англ.) N/A

Видео (рус.) N/A Аудио (рус.) N/A

Част 2: Избрано от „Книга Зоар“, глава „Ва Йехи“, п. 23

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 3: „Талмуд Есер Сфирот (Учение за Десетте сфирот)“, том 16, част 15, стр. 1787, п. 01.

Водещи: Гилад Шадмон и Габи Висоцки (координатор по груповите въпроси на Българската група ).

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 4: Урок по статия на Баал Сулам – „Арвут (Поръчителство)“, п. 19

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне

Част 5: Подготовка за Конгреса, Трудове на Рабаш, „Шлавей аСулам (Стъпалата на стълбата)“, стр. 169

Видео (англ.) Сваляне Аудио (англ.) Сваляне

Видео (рус.) Сваляне Аудио (рус.) Сваляне


Изграждане на общата душа

Dr. Michael LaitmanПо време на конгресa ние събираме всичките наши сили на отдаване, за да създадем една обща, колективна сила. Благодарение на нея, в нас се разкрива ново егоистично желание . Тогава започваме да работим с него, като се издигаме с „вяра над разума”, въпреки нашето нежелание.

В това време ще открием, че  към нас се присъединяват нови хора . И това е, защото сме добили силата да се грижим за тях. Тъй като с нашите действия ние влияем на общата душа, единственото творение. Събираме силите на отдаване от всеки човек и по този начин образуваме една малка душа, която вече е подобна на душата на Адам в състоянието „свят на Безкрайността”. Като резултат ние пробуждаме всички души чрез нашите усилия и те започват да „вибрират” заедно!

Ето какво представлява  разпространението на кабала. Не ни трябват много материали за целта и поправянето. Хората просто ще почувстват, че източникът на висшата сила е тук. Обаче, това ще стане само, ако ние изградим обща душа, колективна сила.

От ежедневния Кабала урок – 19/08/2010