Entries in the '' Категория

Светът е вътре в мен.

Ако четейки Зоар и срещайки имена като Яаков, Исав, Авраам, Ной, ние ще приемаме всички свои предишни представи за Тора, като някакъв исторически разказ и ще се объркаме тотално. Изобщо няма да разберем, за какво ни разказва Зоар.

Необходимо е да влезем в едно като че ли празно космическо пространство – няма земно кълбо и нищо, което някога на него се е случвало, всичко това така ни се е струвало.

Времето, движението и пространството са само илюзия, съществуваща във нашето въображение.

Мислим си, че нещо е съществувало преди хиляди години и сега правим разкопки и дори намираме някакви кости като доказателство, но всичко това съществува само в моето възприятие и усещане и това аз наричам реалност.

А аз искам да достигна до правилното разбиране, до желанието, в което съществува решимот (информационните гени) и именно него изследвам, а не археологическите разкопки.

Искам да видя целия този свят намиращ се вътре в моето желание, само там в действителност съществува той! Нужно ми е да премина към възприемане на истинската действителност, вместо въображаемата.

Искам да видя обкръжаващите ме хора като различни форми, образи вътре в моето желание, а не като привиждащите ми се физически тела.

Искам да видя, че вътре в моето желание се вмества цялата реалност, включително дори Твореца. Тогава то се нарича Малхут в Света на Безкрайността.

Длъжен съм да съединя всичко заедно – всичко се намира вътре в едно желание.

Там виждам различни образи, действия, движения във времето и пространството: материални и духовни, защото в мен действа светлината, Творецът и така постепенно, стъпка по стъпка ме води към истинското, правилно разбиране на Неговите действия.

Сутрешни Уроци – 23 Декември 2009

The Book of Zohar, Chapter “Vayeshalah”, Item 99 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 86– Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the book of Zohar, Item 13 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


 Книга Зоар, глава Ваишлах, п.99 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.86 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в книгу Зоар, п.13 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Германски, Иврит, Испански, Италиански, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv

Причини за Кризата – 5 Минути на Светлина