Entries in the '' Category

Природата включва в себе си всичко!

Въпрос: Съвременната икономика, а и целият наш живот представляват сами по себе си някакъв хаос, който трудно може да се регулира, контролира и прогнозира. Какво да правят хората в тази ситуация? Сега най-острият и много актуален въпрос е: какво умира и какво се ражда?

Отговор: Първото нещо, което трябва да научим от кризата и от сегашното неопределено състояние, е това, че независимо от нашата воля, ние се развиваме – правим го по някакви закони. Тези закони не са ни известни. Ако можем да ги предугадим – добре, ако не – не, от това нищо не се променя. Всички наши опити да променим нещо по-своему няма да доведат до нищо добро. Да знаеш законите на природата преди всичко означава да имаш още мъдрост и сили.

Въпрос: А какво да правим с тези знания след това?

Отговор: Днес всички наши опити да направим сами каквото и да е няма да доведат до нищо добро. Можем да предположим, че всички наши грешки също са програмирани от природата, за да ни научат на нещо. И по този начин ние се предвижваме.

Въпрос: Това не е ли фатализъм?

Отговор: Природата действително включва в себе си всичко – дори поведенческите подбуди, мотиви и действия на човек. В основата на всички негови проблеми стои това, че той отделя себе си от природата. Задачата на Природата е да научи човек да не го прави. Човекът трябва да разбере, че той e вътре в Природата, вграден е в нея.

Единствената задача на човек е интеграция на цялата природа под властта, под управлението, под желанието на човек, тоест привеждане в хармония, в равновесие на цялата система. Природата подтиква и учи човек. Сега може да му е страшно и болно. И всичко това е, за да разбере той, че цялата Природа е разединена, противоречива, кризисна само защото той, човекът, внася в нея този елемент. Той трябва да направи всичко възможно, за да събере всички части на природата заедно в единна хармония. Това зависи от всеки човек. Отделянето на човек от природата трябва да се прави, но само в степента, в която той може да я приведе в хармония.

Кажете, а за какво да ги критикувам остро?

Въпрос: Вие остро критикувате САЩ, както и всички? Смятате ли, че именно те предизвикаха кризата? Мислите ли, че именно те могат да намерят решение за изхода от нея?

Отговор: Цял свят остро критикува САЩ. Но коя страна, имаща техните възможности не би направила същото? Те са изградили за себе си такава система, че могат да „използват“ целия свят. А кой не би желал подобно нещо? Те преуспяха в тази насока и ние се обиждаме, че точно те печелят на чужд гръб, а не ние! Така че остро критикувайте себе си за неуспеха, а не тях за успехите им!
Изобретеният от капиталистите принцип: „моето е мое, твоето е твое“, известно време работи справедливо. И преди време ние се гордеехме с него. Но сега той започва да се усеща като абсолютно несправедлив – това е така, защото започва да се разкрива духовния слой и става ясно, че всички ние изначално не сме равни.
Затова не трябва да даваме равни възможности на всички – това разрушава обществото, а не го гради. Възможностите не трябва да бъдат равни, а относително равни в зависимост от личните способности, особености, образование и възможности на всеки.
Колкото по-малко мога аз – толкова повече трябва да ми допълни обществото. Ако ти си по-силен от мен – на теб ще се помага по-малко. И тогава ще има справедливост. Та нали способностите си ние получаваме от природата, т.е. от Твореца, а тяхното допълване става от обществото.
Тогава, нима са допустими равните възможности? Напротив! Равните възможности разрушават. На нас ни е необходимо да знаем, колко е получил всеки по рождение, от възпитанието си и да го допълним до изравняване с другите. Това е справедливост, която ще донесе мир и никой няма да има основание да говори за ощетяване и неравенство. И докато това не стане, няма да има спокойствие.
Но за бъде реализирано, на нас ни е необходимо да знаем какви са вътрешните данни на всеки човек, а това е възможно само чрез разкриване на душите, вътрешните сили и свойства на всекиго. Това разкриване става чрез стремеж към обединяване.
(Аз те присъединявам, както АХА“П към своите Г“Е и получавам цяло кли от 10 сфирот, които напълвам. И така всеки допълва всички в желанията и в напълването).
Само така може да стигнем до равенство, до осъзнаване и до виждане на това, какво е то – съвършенството и да не го нарушаваме.

Граждани, отглеждайте зеле и съхранете спокойствието.

Въпрос: Не разбирам за каква криза говорите. В Детройт например, заводите бяха затворени и спряха да произвеждат автомобили, а хората започнаха да отглеждат зеле и овощни дървета в градските участъци. Те свикнаха с новите условия. Така че – къде е кризата?

Отговор: Това е привидно спокойствие. Така е, защото Обама скоро дойде на власт и не може веднага да развали своя имидж. Всичко това се прави по споразумение с банките и с други системи. Сега те удържат проявяването на кризата по изкуствени начини. Почакайте още малко и ние ще видим каква криза ще се разкрие.
Какво значи – хората свикнаха и отглеждат овошки… Съобщават, че дори жената на президента отглежда овощни дървета пред Белия дом. Всичко това е много добра и хитра реклама – като че ли всички трябва да се върнат към земята. А от друга страна, те нищо не могат да направят с кризата и някак си да я спрат. Могат само временно да я тушират.
Това и правят – чрез печатането на пари и натрупването на държавен дълг. Но няма да могат дълго да продължат по този начин. Всичко, което е било до този момент все още не е криза. Истинската криза предстои.
Единственото, което могат да направят е да се постараят кризата да не ни връхлети внезапно, със страшен удар, да не ни доведе до войни и големи разрушения, а да се развива постепенно, сваляйки нивото на живота все по-ниско. Хората свикват с всичко – ще свикнат да работят и един ден в седмицата и да получават четвърт от заплатата. Главното за тях е да не паднат от един удар, а да се спускат постепенно. За това мислят днес, а не как напълно да я избегнат. Съвсем ясно е, че всички мерки, които се вземат днес са „пир по време на чума“, и за това все някога ще се наложи да бъде платено.
Нали всъщност предприятията нищо не произвеждат, а уволненията продължават. Всичко се плъзга надолу по наклонената плоскост – запазва се само външната картина на благополучие, като някаква витрина, която все още блести както преди и дори още повече. А вътре отдавна всичко е изгнило. Хората не се прехранват с онова, което произвеждат. Всичко се поддържа за сметка на растящите дългове.

Готови ли сме за втората вълна на кризата?

Думата „статистика“ в превод от латински означава „Наука за количествените изменения в развитието на човешкото общество“. И както ни е известно, статистиката е предмет с относителна независимост и постоянство. Възможно е, разбира се, средствата за масова информация да се настроят на позитивно съгласие, за да съобщават, че ето излизаме от кризата и можем да живеем както преди. Но колкото и да казваме „халва“, в устата ни по сладко няма да стане. Цифрите показват тъкмо противното. Надига се „втора вълна“ на кризата, а ние все още не сме готови. Въпреки обнадеждаващите доклади на някои експерти през последните месеци, рецесията в световната икономика продължава.За пример, само в Америка безработицата достигна рекордни за последните 26 години показатели и по думите на министъра на труда на САЩ Хилда Солис, нейното равнище вече надмина най-песимистичните очаквания на правителствените икономисти. От времето на Великата Депресия през 30-те години, светът все още не е преживявал такъв икономически спад. Антикризисните правителствени програми засега не дават желания резултат. Нали всички решения за изход от кризата си остават на старото равнище: как да върнем всичко в предишното му състояние. (още…)

А как вие бихте постъпили на тяхно място?

Въпрос: Ако вие работехте на Уол стрийт, не бихте ли постъпил като тях? Те имаха възможността да раздуят цените на акциите, да измамят целия свят, да вземат за разни хартийки стотици пъти повече, отколкото е реалната им цена. Лъжата излезе наяве, цените се сринаха, а правителството налива пари на фалиралите финансисти, за да не рухне цялата система. А сега какво следва?

Отговор: Природата, нашето развитие ни принуждава да намерим решението. Кабала предлага да изучим света, в който се озовахме, светът на нашата вътрешна всеобща взаимозависимост и на основата на тези знания да построим ново общество и всички наши взаимоотношения, лични и обществени. Изучаването ще ни даде възможност да видим, доколко страшни могат да бъдат последствията, ако се развиваме самостоятелно – войни и природни катаклизми – против разбираемото и желателно изменение на обществените връзки – към тяхната глобална взаимовръзка, взаимно разбиране и участие, както глобалността на природата ни принуждава.

Римският Папа предложи ООН да бъде реформирано

Съобщение: Римският Папа Бенедикт XVI предложи на страните от целия свят да реформират ООН и другите международни организации, за да могат те да станат основа за създаването на единно семейство на народите. По негово мнение, развитието на човечеството се заключава в разбирането на това, че всички хора на планетата се явяват едно голямо семейство.
Това, също така, може да помогне да бъде възстановена икономиката и да я защити от бъдещи сътресения. Новата икономическа система трябва да бъде ориентирана не към получаването на изгоди, а към съблюдаването на моралните принципи, милосърдие и полза за обществото.

Реплика: Ако това не включва в себе си религиозно допълнение, с неговото разбиране за морални принципи, милосърдие и полза за обществото, тогава можем да се съгласим с него. Наистина, това може да се реализира само чрез промяна природата на човека, от егоизъм към отдаване, което е по силите единствено на методиката на Кабала.

Отговора е в сърцето ти!

Група от приятели от Лос Анджелес, Аустин, Тел Авив, Ню Йорк, Торонто, Боулдер, Сант Луис, Бруклин, Сан Франциско, Вашингтон, Москва и Сан Антонио създадоха съвместно този клип, като един опит да изразят чувството да бъдеш свързан и да споделят това прекрасно усещане  с целия свят.

Къде се крие нашата свобода на избора?

Ако ние бихме освободили себе си от ненужната и излишна работа, която не е свързана с поправяне на отношенията между хората, то ние бихме се заели с необходимата работа и ще бъдем единствени, които проявяват свободата на волята си. На нас ще ни остане само това, което сме длъжни да направим, именно това, къде сме длъжни да поправим себе си.
Това е само неголяма област, но абсолютно на всеки трябва да е ясно, че тук се намира мястото на нашия избор. Ако ние поправим тези отношения, ще достигнем до Окончателно Поправяне и Целта на творението. А ако не изясним това, то всички наши действия ще са принудителни, както при животните.
На нас Природата ще ни покаже нашата негодност във всичките и аспекти: и в състоянието на икономиката, и в проблемите със здравето, и в системата на възпитанието, и в семейните отошения – във всичките форми на егоизма, съдържащи се в нас.
И ако не са ни поправени отношенията между хората – всичко останало ще ни бъде представяно от природата в разрушен вид.

Американски социализъм за богати

Съобщение: Въпреки разговорите за начало на икономически подем, американските банки се движат в обратна посока. Старата система работеше добре за банките. Усилията за тяхното спасяване не включваха задължения за промяна на финансовата система. В резултат на това ние можем да получим още по-лоша банкова система.

Реплика: Системата ще стане по-лоша, защото е задължена да работи при нарастващ егоизъм. Банките се укрупняват и техният монопол се отразява на обикновения клиент. И държавата не може да им диктува своите условия. В резултат на това противоречията нарастват.

Европа яде “уродливи” плодове

Съобщение: Еврокомисията отмени закон с 20-годишна давност, забраняващ продажбата на плодове и зеленчуци с нестандартна форма, които чиновниците сочеха като „уродливи“. Плодовете и зеленчуците могат да имат всякаква форма „така както ги е създала природата“. Здравият смисъл победи над неразумния, по мнението на мнозина, стремейки се към красивото. В крайна сметка поне относно това, което касае плодовете и зеленчуците.

Реплика: Природата е сътворила всичко прекрасно, само генното инженерство ни поднася продукти с уродлив външен вид, болни от рак и други вътрешни заболявания. Но по друг начин засега ние не ще изхраним себе си.

Театърът на куклите

Всеки процес осъществяващ ръст и развитие в растителното и животинско нива, всяко изменение се състои от две степени: самото действие и резултатът, който вече е подготвен предварително и само се проявява.Куршумът попада в стъклото и то се разбива на парчета. Струва ни се, че причината за случилото се е в изстрела, а резултата – счупеното стъкло. Но не е така. Всичко е планирано предварително, резултатите от нашите действия вече съществуват и именно те предизвикват към действие причините, които виждаме.

Когато политиците по цял свят викат, махат с ръце и се опитват да направят нещо – това означава, че събития отдавна съществуващи в духовното, трябва да се осъществят в материалния свят и затова се задействат определени материални обекти. А на нас ни струва, че именно политиците определят тези събития. Но това е само илюзия – своеобразен театър на кукли. И така продължава по време на цялата човешка история, а целта на играта е да се подтикне човекът в антракта, по време на смяната на декорите, да се издигне над това, осъзнавайки Висшето управление.

Ние сме задължени да се издигаме от една степен към следващата, до окончателното ни поправяне и всички тези степени отдавна са подготвени за нас, всичко е решено още от момента на сътворението на света. На нас ни остава само да положим усилия. Всичко, което се изисква от нас е всеки път да се постараем да разкрием, да почувстваме, да си представим своето бъдещо състояние. Доколкото самите ние желаем да си представим своето бъдещо състояние, в същата степен ние израстваме и се придвижване към него, като дете, което иска да стане голямо. В това се състои разликата между животинското и човешкото ниво. Човекът чрез своите желания и усилия, приближава своето следващо състояние.

Фабрика за деца

Според много средностатистически изследвания, човек усвоява около 5% от информацията, която получава в резултат на средното и висшето образование. Всеки механизъм работещ с такъв капацитет на полезно действие отдавна би бил признат за негоден. Фабриката за послушни специалисти, каквото представлява съвременната образователна система, обаче продължава да работи.

Това наистина е фабрика със строги планове за обучение за няколко години, разписание по месеци, седмици и дни. Дори всеки учебен ден е разпределен на няколко урока по съвсем различни дисциплини, като че ли човек е телевизор, който е в състояние да превключва от програма на програма. (още…)

Как да живеем в „глобално село” ?

Егоизмът стана фактор за дисбаланс, но това не означава, че той подлежи на премахване – нужно е само да се внесе коректив в начина на неговото използване.
В нас расте егоистичното желание и ако всеки път в съответствие с него не извършваме „обновяване на програмата“, то още повече ще засилим нашето и така незавидно положение на делата. В съответствие със закона за хармонично съществуване в Природата, докато не „установим“ програма за „хуманно взаимодействие“, ние няма да приведем в действие системата.
В основата на това взаимодействие лежи отношението към човека, като към свой близък, като към член на семсйството . Ако в сегашната система са заложени условия за използване на един човек от друг, то в бъдещето взаимодействие ние просто няма да можем да правим това. Както човек не може да си пъхне ръката в огъня или да открадне от сина си.
Играейки по старите правила, ние в края на краищата сериозно ще загубим. Ние можем да продължим да воюваме един с друг, като някой е лошия, а някой добрия, ние можем да продължим да се експлоатираме един друг. Докато връзката между нас е прекъсната, нищо не може да ни помогне. Кризата ще се задълбочава. И затова нищо друго не ни остава, освен да се обединим, издигайки се над нашия егоизъм. Правилната връзка означава, че ние сме длъжни да се държим както е в „малкото село“, където всички се грижат за всички.

Кръгът – това е формата на интегралния свят

Въпрос: Как да намразим своя егоизъм и едновременно с това да не намразим другите ?

Отговор: Проблемът на днешния свят е, че всеки смята другия за виновен. Но ако говорим за една затворена, интегрална система, то в нея няма прави и виновни – виновни са всички. Ако съществува злото, то е предизвикано от всеки един от нас.

Ако всички зъбни колела са зацепени помежду си, нито едно от тях не е освободено от възнаграждение или наказание – всички са свързани заедно. Не трябва да говорим, че някой е принуден да се върти заради останалите или да принуждава другите да се въртят – всички се движат едновременно. Затова поправянето трябва да става на взаимна основа. Това означава, че всички едновременно трябва да решат: “ Хайде да прекратим движението си един срещу друг и да започнем да го правим по друг начин, всеки заради останалите.“

Всички са виновни за случващото се в света. Няма престъпници, няма жертви, всички са еднакво отговорни и за доброто, и за лошото. Защото ние живеем в един интегрален свят, а свойството на интегралния свят е „кръга“, без начало и без край. Ето защо няма кого да обвиняваме, всички явления в човешкото общество са провокирани от всички.

Длъжни сме да постигнем природата на единната интегрална система и да започнем да се отнасяме по друг начин един към друг. И ако аз достигна осъзнаване на злото – т.е. признавам, че аз съм единствения престъпник в света.

Това е Божественото добро

Въпрос: Какво е Божествено добро?

Отговор: Това е доброто, което аз откривам в своите поправени желания, с което е изпълнен света. Нали и днес светът на Безкрайността, изпълнен с абсолютно добро е около мен, но аз нямам възможност да го усетя.
Божественото добро е онова, което откривам вместо злото, което усещам днес. Моят егоизъм расте през цялото време, показвайки ми, че всичко е лошо. Той ми разкрива две противоположности: светлината и нея във вид на тъмнина – така егоизмът чувства светлината, тъй като е противоположен на отдаването.
Колкото по-силно ми въздейства светлината, толкова повече животът ми се струва по-мрачен и тежък, тъй като аз съм противоположен на нея. А онази светлина, която се разкрива не само спрямо мен, но и спрямо всички души, ми показва, че съм зависим от целия свят във всички свои действия.
Затова светът не разбира защо изведнъж в него се проявява тенденция на застой, на вцепенение. Човекът подсъзнателно чувства, че зависи от всички – как ще може тогава да действа? На него му е нужна определеност: ето това давам, а това получавам. А проявяването на всеобщата връзка обърква желанието за получаване, прави ни безпомощни. Ако ми кажат, че трябва да свърша някаква работа и ще получа за нея заплащане – това го разбирам. Но аз не мога да работя без възнаграждение!
Сложността на ситуацията се състои в това, че според степента на проявяване на връзката между нас, все повече ще се разкрива светлината, чието въздействие ще усещаме като усилване на тъмнината и кризата. Но ако започнем да играем на отдаване един на друг, науката Кабала дори в игрова форма ще свърже човечеството във взаимно отдаване с източника, който ще ни поправи. И в резултат, ние в крайна сметка ще се окажем в поправено състояние.

Каква е ползата от брилянтите?

Въпрос: Какво означава това, че цялата дейност на човека трябва да бъде насочена към ближния? Да кажем, аз имам свой бизнес. Какво тогава ще означава за мен – „да съобразявам своите действия с ближния“? Да променя тяхната насоченост ?

Отговор: Всеки човек, а също и собственикът на бизнес, трябва на първо място да опознае злото в света – да се убеди, че то се проявява изключително в отношенията между хората. И всичко, което е необходимо да направим е само да променим тези отношения от ненавист на любов.
Кризата се случва не заради това, че някакви финансово – икономически програми са претърпели неуспех. В нейната основа лежат отношенията между хората, които както вече се разкрива водят до разрушаването на света. Затова е необходимо да седнем и да учим – друг изход няма. И сегашната криза ще ни доведе до това.
Освен това е необходимо да разберем, че такова предприятие като например ДеБирс – световен монополист в производството на диаманти няма да помогне, ако ни предложи 10% от своя доход в качеството на маасер и се съгласи да направи някакви вътрешни промени в своя бизнес, за да го спаси от краха, преживяван от тях сега.
В света съществуват напълно излишни предприятия, които ще престанат да функционират, защото на човечеството ще му потрябва само онова, което е най-необходимо за неговото съществуване. Това ще бъдат правилните, полезни за здравето, добри стоки, за да бъдат удовлетворени насъщните потребности на човека. Но не повече от това.
Природата, кризата, новите отношения, тази нова програма, която сега с всеки изминал ден все повече и повече управлява човечеството, няма да позволи на никого да трупа капитал над това, което е необходимо на човека, за да поддържа достоен, правилен и здрав живот и да осигурява своята безопасност.

Добре е да играем по правилата

Въпрос: Изхождайки от принципа на игрите, какво бихте посъветвали човечеството за подобряване на взаимовръзките помежду ни?

Отговор: Днес, имайки предвид кризата, всички са длъжни да вземат участие в играта на отдаване един на друг. Можем да назовем това добро отношение съгласно правилото „не прави на другите това, което не искаш да правят на теб“.
Такъв е един от етапите на развитие: съобразявай се с другите хора, защото всички пътуваме в една лодка, обедини се с тях в доброжелателни отношения, като със съседи. Аз не те закачам, ти не ми обръщаш внимание, аз не те лъжа, а ти не крадеш от мен. Ако нещо ми трябва, ще те помоля да ми го дадеш, ако ти имаш нужда от нещо, ще поискаш от мен. Така си живеем като едни добри съседи. Никой на никого и за нищо не е длъжен – ние просто се придържаме към сътрудничеството, връзката, взаимността. Това е миролюбивото съжителство на първи етап.
След него ще се появи възможност да развием това състояние. Когато хората започнат да навлизат в него, ще привикнат с мисълта, че изходът от кризата се заключава във връзката между хората. Ако човек знае, че всичко необходимо – пари, почивка, здраве, безопасност – може да получи за сметка на общата ни връзка, той сам ще пожелае да се обедини с останалите. Та нали желае да живее, желае семейството му да е добре и затова ще бъде готов за обединението.
Следващият етап ще настъпи тогава, когато хората видят добрите резултати от взаимната си връзка и започнат да я оценяват. Тогава ще възникне необходимост да им се покаже, че тази връзка може да осигури не само благополучие в земния живот. Те ще започнат да чувстват, че тук има нещо голямо и ще открият следващия етап, защото всяка нова степен се намира вътре в предходната.

Свръх кризата ще дойде в близките години

Съобщение: В близките две години световната икономика я очакват още по-големи проблеми от тези, които са обхванали планетата сега. Американецът Гари Дент, когото заради точността на предсказанията наричат „икономическия Нострадамус“ е дал много плашещи прогнози. По-рано Дент е предсказал рецесията в Япония, разразила се през 1990 г, а също и сегашната криза.

Реплика: Всяко изчисление отчита само взаимодействието между нас и природата. Затова пресмятането показва засилване на кризата и изобщо края на света. Но има възможност вместо страдание да изберем пътя на осъзнаване на злото на нашия егоизъм и неговото поправяне чрез външна сила.
Нали всички наши методики вземат под внимание измененията с наши сили. А те всички са егоистични сили и затова не могат да променят нашето състояние.
Но ако ние решим, че поправянето е възможно само с външна сила, то Кабала ще може да ни обясни как да я използваме. И въпросът ще бъде решен.

Ще намерят ли решение без Кабала?

Въпрос: Може ли да се намери решение за проблема на човечеството, без да бъде привлечена науката Кабала, а само за сметка на това, че в човешкото общество се разкрива необходимостта от обединение и се създава Европейски Съюз и световно правителство?

Отговор: Да допуснем, че започнем да убеждаваме всички и себе си, че сме длъжни да се обединим като един човек с едно сърце, за да бъде всичко общо… Можем ли да го постигнем? Повече от това, което е било направено в нацистка Германия или в съветска Русия ние няма да можем да направим.
Затова кабалистите предупреждават, че за да се промени света е необходимо привличането на висшата сила за това поправяне. Казано по друг начин, поправянето на света е възможно само с помощта на науката Кабала, разкриваща на света висшата сила, а с помощта на висшата сила светът може да стигне до правилното устройство.
Така че, не си струва да се чака правителствата или G20 да намерят решение. Никой няма решение. Според степента на своето развитие светът ще разбере, че средството за спасение е в неговите ръце. Ние ще разпространяваме науката Кабала, а човечеството в процеса на развитие, търсения и всевъзможни отговори ще разкрие, че решение няма, че светът е на ръба на пропастта. Ето на този край на пропастта, ние, кабалистите и ще се срещнем със света…

Нуждаем се от светлината

Въпрос: Защо естественото развитие на народите не води до разбирането, че всички трябва да бъдем свързани по един добър начин ?

Отговор: Всеки може да отдава и получава, използвайки егоистичните си качества – на работното си място, в търговските и обществените отношения. Когато нашите егоистични качества достигат световен, международен обмен, ние постигаме максимална реализация на нашите желания. Тук завършва първият етап на човешкото развитие и започва друг – етапът на поправяне на развиващото се желание.
Природата изисква от нас да възстановим връзката помежду си, разрушена още преди нашето раждане. Ето защо тази връзка може да се възстанови само с помощта на светлината, която може да бъде обезпечена от науката Кабала.
Желанието да създадем семейство, да осигурим децата, да бъдем в добри отношения със съседите, да даваме и получаваме, да печелим един от друг, да съществуваме в мир – всичко това се намира вътре в егоистичното желание.
Но ако говорим за нова система на връзка помежду ни – това не е система на взаимоизгодна търговия, а система, в която аз съм длъжен да отдавам на всички, длъжен съм да влагам във всички. Това не е преход на по-високо ниво на търгуване с по-голямо дялово участие, макар и на света да му се струва така. Всички разбират, че трябва да бъдат изградени добри взаимоотношения помежду ни. Но природата изисква от нас именно нови, сърдечни взаимоотношения основани на отдаване и любов, а не честна търговия!