Желанието е първично, материята вторична

Александър Марков-доктор на биологичните науки, старши научен сътрудник в Палеонтологичния Институт на РАН, специалист по теория на еволюцията. Провежда изследвания в Института по обща генетика и Института по билогично развитие на РАН. Има повече от 100 научни публикации. Публикуваме фрагмент от неговата беседа с кабалиста М. Лайтман.

А. Марков: Първият въпрос е много прост: признава ли кабала факта на биологичната еволюция и в частност тази, картината на еволюция на човека и неговите непосредствени предци, която е реконструирана по съвременни данни на археологията, палеоантрополгията и генетиката?

М. Лайтман: Кабала казва, че основа на цялата материя се явява желанието за наслаждение да съхрани своята форма. И тази външна обвивка на желанието е и нашата физическа материя: атоми, молекули и това в което те се съединяват на ниво нежива, растителна и животиска материя. Това всичко е породено от развитието на силите на желанието, а самото желание, е основата, силата, която държи цялата материя.

Затова на мен ми се струва че между кабала и науката не може да има никакви разгногласия, когато става дума за факти. Обратното, възможно е само взаимно обогатяване на изследването.

А. Марков: Благодаря. На мен ми харесва това, че кабалистите така говорят за научните факти и не ги отричат.

Значи главният постулат на кабала, че основа на материята е желанието да получава наслаждение. Това твърдение от гледна точка на Биологията изглежа произволно. Смислено да се говори за желаниея донякъде е възможно само на ниво висши животни, гръбначни, в които има главен мозък, система за награда. А в бактериите няма никакви желания.

М. Лайтман: Има се предвид желанието като сила. В атома, във всяка дори най-малка частичка на материята има желание за съществуване, да съхрани своята форма. Това не значи, че това желание е осъзнато, че съществува някакъв разум, който избира възможности и варианти на съществуване. Аз говоря за исконното свойство да съществуваме, след това – ако това свойство е по-развито – то се развива и достига някакви по-големи реализации на своето желание. Желанието само по себе си е първично, а материята се образува на него в нашия свят като обвивка, която просто изразява силата и вида на това желание.

А. Марков: Аз така го разбирам – че желанието се използва в метафоричен смисъл. Т.е. кабала разбира желанието като някакви закони за развитие, за съществуване, които материята следва. Така ли е?

М. Лайтман: Материята е вторична. Тя се образува върху желанията. Отначало има само сили, които в кабала се наричат желания. По принцип, освен тези сили, нищо друго не съществува. Всичко останало, което ние усещаме: нежива, растителна, животинска или човешка природа – това е външен израз, обличане на тези сили.

Да допуснем, да вземем нещо неживо, например пакет цигари. Ако ние впръскаме в нея инжекция, повишаваща желанието – което е невъзможно – то пакета цигари би се превърнал в растение. Ако добавим още допълнително желание, то растението би се превърнало в някакво живо същество и т. н.

Желанието определя формата на образуващата се на него материя. Ако формата е по-сложна, ще се появи желание да се развиа, да се предвижва, възникват допълнителни органи, разум, за да реализират тези желания.

А. Марков: Ето вие казахте, че ако ние бихме могли да проведем експеримент и да усилим желанието на пакета цигари, то то би се превърнало в растение. Но сам казахте, че такъв експеримент е принципно невъзможно да бъде проведен. Т.е. този основен постулат за това, че в основата на всичко лежи желанието е непроверяем, така ли?

М. Лайтман: Той е непроверяем дотолкова, доколкото ние не усещаме действителността на ниво желание. В нас съществуват определен набор, асамблея от желания, която се нарича «човек». Хората се отличават един от друг по набора от варииациите на желанията и техните нива. Ние възприемаме себе си вече не в самите желания, а в тяло, и чрез тялото и неговите пет органи на чувствата усещаме и изследваме света, всъщност само неговата външна форма, а не неговите желания.

Кабала позволява да се задълбочим на ниво, където обектите са свързани между себе си чрез желанията и да видим света на желанията като силови направления и връзки. А материята съществува на мрежата от тези сили, които контактуват между себе си и са свързани. Затова кабала описва всичко във вид на сили, силови полета, взаимодействия между себе си на различни по вид, направление и свойства желания. А с обектите, както ние вече ги откриваме чрез нашите органи на чувсвата тя практически не оперира, доколкото те са само производни.

А. Марков: Вие съвършено правилно поставяте акцента на желанията. «Стремеж към наслаждение» – така го наричате в кабала. Действително, емоционалната регулация на поведението в човека е силно развита и значително се различава от тази на животните. Аз мисля, че това е съществената разлика на човека от животните, че в него нещо е по различно – по сложно, по-ефективно – работи система за амоционален контрол на поведението.

И дори косвено се потвърждава от някои последни данни на генетиците. Има изменения в гените, които са свързани с емоциите, с чувсвото за наслаждение. В нас се изработват повече вещества на наслаждения, т. нар. ендорфини, отколкото в шимпанзето. Защо?

М. Лайтман: Защото нашите желания са повече. Всичко зависи от силата на желанията на обекта. Малъкият обект, малките желания са с малък разум за да ги напълни. Големите желания определят голям по степен на развитие обект. Само желанията определят какъв вид, форма, цвят, мирис и т.н. ще бъде обекта. Именно желанията, събиращи се заедно в този обект определят цялата негова външна същност и обвивка.

Вие действително сте прав, човек е единственото същество, което в течение на своя живот се развива. Животното живее с този разум, с който се е родило и практически не се развива. А човек се развива в течение на целия живот и през поколенията. По това той се отличава от всичко останало и това го води към въпроса за смисъла на живота. Защото за разлика от животните, усещайки своето минало и бъдеще, той вече си задава тези въпроси. Човек е не просто съществуване на белтъчната материя. Ние виждаме доколко тази белтъчна материя е високоорганизирана и не можем да я лишим от потребността да разбере «Кой съм аз», «От къде съм дошъл» и «Накъде отивам».

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: