Entries in the 'Блог на Рав Михаел Лайтман' Категория

Защита от страховете

Страхът, който сега обхваща и парализира човека, е предизвикан не от днешното му положение, а от мислите за това, какво може да се случи по- нататък.

Не се безпокойте толкова, защото  сме под управлението на висшата сила и всичко ще върви по нейния план. И това няма нищо общо с религията. Религиозният човек не се пита за смисъла на живота. Той няма съмнение, какво трябва да прави. Науката кабала пробужда в нас въпроси, които не съществуват в религиите.

Няма смисъл да се притесняваме какво може да се случи, защото не ние определяме събитията, а общата сила на природата. Накъдето ни насочи, там и ще стигнем. И такова отношение не е наивност, нито фанатизъм, а ни дава вътрешна защита, освобождаваща ни от страха пред неизвестността.

Всичко се прояснява само в мислите. Човек живее в мислите си. Сега почти всеки има луд водовъртеж от мисли и страхове за бъдещето. Те не му дават покой нито ден, нито нощ. Единственият начин да се защити, е да се прилепи към програмата на творението, водеща човечеството към висшите степени, така че да разберем и почувстваме защо живеем, заради какво се развиваме, към каква цел вървим.

Тогава всички ще се успокоят с тази цел и  всички ще бъдат добре. Всичко ще се проясни само в мислите. Може спокойно да стоим и да се занимаваме само с това. Влезте в нашия сайт, на науката кабала и започнете да четете какво е написано там. Не е нужно нищо да научавате и да запомняте. Просто се опитайте да почувствате, да осъзнаете, да премине през сърцето и разума, за да развиете човека в себе си.

Човекът в нас е това, което се отъждествява с природата, с висшата мисъл, висшата програма, висшата сила. Природата е Творецът. Всичко се включва в нея. Постарайте се да развиете в себе си такива усещания и мисли, да почувствате природата около себе си, тоест, да познаете Твореца. Постарайте се да излезете от себе си и да се свържете с цялата вселена, с тази мисъл, обхващаща цялото мироздание.

Тогава ще видим защо се случва така. Та ние не сме малки буболечки, пълзящи по земята, а хора, от които природата иска да направи нещо велико. Да ни даде възможност да я разберем, да се съединим с нея. Това е невероятна възможност.

Вирусът не е болест, а лекарство. Погледнете колко промени вече направи по света: въздухът стана по-чист и свеж, а хората спряха да се тровят, работейки в предприятия, отравящи атмосферата, почвата и водата.

Съобщават, че водата в каналите на Венеция толкова се изчистила по време на карантината, че дори има риба в нея. Земното кълбо иска да живее, само не му пречете. Вие се притеснявате какво ще се случи с вас след месец. Не се бойте, всичко ще се оправи. Само изпреварете удара с лекарство. Влезте в нашия сайт. Там ще намерите много обяснения как преди всичко да се успокоите.

Желая ви всичко добро!

От 1214- та Беседа за Новия живот, 19.03.2020

[262043]

Кое е по-близо до духовния свят – сърцето или духа?

Въпрос: Защо желанието за духовност е наречено точка  в сърцето, а не точка в мозъка? Сърцето по-близо ли е до духовния свят?

Отговор: Цялата природа е желание за получаване, да бъдеш напълнен, да получиш удоволствие. Това е в основата на природата. Духът ни е даден с цел да използваме правилно това желание. Следователно, духът е желанието.

Сърцето е нашата най-централна отправна точка, най-централното ни желание. Поради това, желанието за духовност, което се събужда, е наречено „точка в сърцето“.

Откъс от KabTV, «Основи на Кабала» от 02/02/2020

Коронавирусът променя реалността, част 4

Етапи на развитието на човечеството: безпомощност и страх

Въпрос: Какви етапи в чувственото развитие трябва да преминем? Например, първо – безразличие, после – страх, след това – безпомощност и т.н.

Отговор: Безпомощността действа много добре. Защото когато си безпомощен и изведнъж започнеш да усещаш, че имаш само един изход – взаимно подкрепяне, то нищо повече и не трябва.

Ние напълно зависим от заобикалящата ни природа. Тя може да направи с нас всичко, освен едно: ако се сближим помежду си, ще влезем в добър контакт с нея и взаимно ще си въздействаме един на друг: тя на нас и ние на нея. Тогава ще бъдем интегрално свързани чрез добри връзки между нас и природата.

Реплика: Аз общувам с много хора и виждам, че етапът на безразличието вече е преминал. Когато коронавирусът се появи само в Китай, извън границите му имаше пълно безразличие. А сега настъпи етапът на страха, защото вече е вътре в страната.

Отговор: Аз не мисля, че това е етапът на страха. Първо, хората все още имат хранителни продукти.

Страх е, когато видят, че продуктите скоро ще свършат. Страх е, защото медицинските служби не могат повече да се справят с толкова много болни. Страх е, защото просто не знам, какво ще стане с мен, с моите съседи, да не говорим за работата и всичко останало.

Освен това ще свършват средствата за плащане, защото никой   няма да приема пари в магазините, защото няма да има какво да се продава и нищо няма да може да се вземе.

Когато с големи от страх очи се видят такива състояния, тогава човекът в обществото е готов да каже: „Да, да, аз съм съгласен на добро взаимодействие с другите.

Предишни публикации:

Коронавирусът променя реалността, част 1

Коронавирусът променя реалността, част 2

Коронавирусът променя реалността, част 3

От ТВ програмата „Коронавирусът променя реалността“, 12.03.2019

[261980]

Коронавирусът променя реалността, част 3

Коронавирусът – начало на египетските наказания?

Въпрос: Сега сме в преддверието на празника Песах, а символ на този празник са десетте удара по фараона. Епидемията от короновирус начало ли е на поредица  от катаклизми?

Отговор: Несъмнено, ние сме на много интересна част от нашето развитие, което сега изисква от нас по-правилно сближаване. Не с взаимна търговия, не с взаимна печалба, когато се използваме, искаме да правим пари за сметка на другите, а да се бъдем един с друг, в добри връзки. Тогава лети, премествай се, съединявай се, колкото искаш.

Въпрос: Тоест, вие говорите за някакви вътрешни чувствени  отношения?

Отговор: За намеренията.

Въпрос: В действителност, днес се чувства огромна зависимост на всички от всеки. Ако преди това някъде се топеше ледник или се водеше война, изобщо не се усещаше. Но днес това засяга целия свят и всички, естествено, са в тревога. Тук се проявява относителна солидарност, но тя сякаш е отрицателна: аз не искам да бъда зависим от другите.

Как да преминем от насилствена интеграция, когато усещам тази зависимост, към положителна?

Отговор: Нищо не можем да направим. Можем само да се учим от примера на древния Египет. Там също всичко се е правило чрез удари – с десетте египетски наказания.

Представете си, че няма короновирус, тогава ще има нещо друго. Да кажем, че живеем спокойно, както преди няколко месеца.

И изведнъж започва война някъде в Африка или в Латинска Америка, без значение къде, заради която спира добива на някаква суровина, например, рядък ценен метал. И заради  няколко килограми, добивани за година, може да спре цялата икономика. Какво ще правиш в този случай?

Всички правителства веднага ще застанат срещу тези две държави, които воюват помежду си и спират износа на необходимия за целия свят материал. Все пак светът ще открие глобалната зависимост и ще трябва  да приеме мерки, за да гарантира отношенията между всички да бъдат спокойни и добри. Иначе нищо няма да има.

Реплика: Между другото, в Уикипедия е дадено следното определение за взаимозависимост: „Във взаимозависимите отношения се подразбира, че всички участници емоционално, икономически, екологично, морално и по някакъв друг начин си влияят един на друг”. Тоест, зависимостта не е само физическа, но и морална.

Отговор: Да, тя се проявява на всички нива.

Въпрос: Значи, в обществото не достига разбирането на тази зависимост?

Отговор: Това е най-главното. Защото, искайки да развалим живота един на друг, спираме търговията, дори вредим на себе си. Само за да бъде по-лошо на другия.

Въпрос: Как мислите, каква болка усещат хората днес? Как вирусът действа на хората? В какво състояние се намира човечеството?

Отговор: Днес хората все още не усещат същността на този проблем. Те го предъвкват, но още, както се казва, не се задъхват от него, не са толкова загрижени: “Да, разбира се, има вирус. Добре, ще умират 100 човека от 100 милиона. И какво?“. Така че, разбирате, че това не са такива мащаби, с които може да се порази света.

Реплика: Така и в Египет тези удари също са започнали тихо. Но ние имаме възможност да се поучим.

Отговор: Да. С помощта на разпространението на методиката за интегрално обединение ние можем да обясним, че всичко това  може да се спре.

Предишни публикации:

Коронавирусът променя реалността, част 1

Коронавирусът променя реалността, част 2

Следва продължение…

Коронавирусът променя реалността, част 4

От ТВ програмата „Коронавирусът променя реалността“, 12.03.2019

[261940]

Как са дадени имената на явленията и обектите

Въпрос: Ако достигна по-високо състояние от това, в което се намирам сега, бих ли могъл да дам свое название на това състояние ? Или мога само да разкрия названията, които изучаваме в Кабала?

Отговор: Точно така. Вие ще разкриете тези състояния така, както те са назовани в кабала. Вие ще погледнете, наприемер, една чаша за вино и ще кажете: „А! Това е, което се наричало чаша за вино. Чаша за вино.“ В действителност, вие никога няма да сте познавали тази дума преди, но когато видите този обект, ще разберете как се казва той.

И така ще бъде с всичко, което откриете, независимо на коя степен и в кой свят. Оттук идват и названията в кабала. Само чрез постигане.

В нашия свят, имената се дават чрез достигане до корена и клоните. Защото всичко, което е на нивото на нашия свят идва от висшия свят и кабалистите, познавайки тези корени, са дали названия на обектите в нашия свят. Така се е появила терминологията в нашия свят.

Всичко това е описано в кабалистичните книги. В действителност, това е направено от Адам още преди 5780 години.

Откъс от KabTV, «Основи на Кабала» от 05/01/2020

Учете кабала

Въпрос: Ако кажем, че точката в сърцето е скрита във всеки човек, тогава можем ли да я разкрием в по-голям брой хора? Необходимо ли е това или по-малкият съществуващ процент е достатъчен?

Отговор: Със сигурност е за предпочитане да накараме повече хора да работят над себе си, за да се издигнат над егоизма си и да се обединят с целият свят.

Така, ние ще достигнем висшата божествена Светлина, която ще ни пречисти, ще ни напълни и ще ни обедини, така че в края на краищата ще разберем смисъла на живота и ще се издигнем над нашето животинско съществуване, в състояние на вечност.

Следователно, разбира се, че е нужно да изучваме и разпространяваме Кабала.

Откъс от KabTV, « Основи на Кабала » от 02/02/2020

Защо кръг, а не квадрат?

Въпрос: Защо говорите конкретно за центъра на кръга, а не за центъра на квадрат? Какво е кръгът?

Отговор: Кръг е, защото всички са равни.

Ако всички приятели в една десетка се обединят и успеят да бъдат напълно равни един с друг, тогава това геометрично представлява кръг.

Вие сте този, който се присъединява към кръга. И всички ваши усилия, напълно равни и равностойни се събират заедно така, че Творецът се появява в центъра на кръга.

Откъс от KabTV, « Основите на Кабала » от 12/01/2020

Светлината: интелигентната енергия

Въпрос : Какво е светлината? Вид енергия?

Отговор: Светлината е онова, което влиза в нашето желание и ни дава абсолютно напълване с удовлетворение, познание, чувство за съществуване във всички параметри и по всички оси.

Светлината е единствената интелигентна енергия в света, която предизвиква всички действия на материята. Материята е желанието за получаване, за изживяване на удоволствие. Няма нищо друго, освен Светлината и желанието. Светлината работи с желанието.

Те са противоположни в своята същност. Желанието иска да получава за себе си, иска да поглъща и да бъде напълнено. Светлината иска да дава, да се разпространява и да изпълва. Цялата Вселена е построена върху основата на тези две съставки, включително нашият свят и всички останали светове. Само че се съчетават микро-дози от желанието и Светлината.

Въпрос: Оказва се, че зад всяко желание има искрица Светлина?

Отговор: Абсолютно. Ако не беше така, желанието не би съществувало.

Откъс от предаване по KabTV, « Основите на Кабала» от 22/12/2019

Коронавирусът променя реалността, част 2

„Отдалечаването на грешниците е добро за тях и е добро за целия свят“

Реплика: Мерките, приети от правителствата на много страни против коронавируса, буквално са парализирали живота на човека.

Отговор: Правителствата много се боят за своите съграждани. Трябва да се разбере, че те отговарят за здравето на населението и за икономиката. А икономиката напълно зависи от нашите връзки и международната търговия. Това е огромно главоболие за правителствата. И ако те решат да прекъснат всички връзки, значи нямат друг изход.

Например, буквално преди дни, президентът на САЩ обяви, че прекратява всички полети от Съединените Щати за Европа. Вие разбирате ли, какво означава това за авиационните отрасли на САЩ?! Той взема това в сметка, още повече, че скоро ще има избори.

Вероятно, има данни, които потвърждават, че не преувеличавам. Той с удоволствие би внесъл по-меко решение, но очевидно има такава информация, че е принуден да спре полетите.

Реплика: Същото става и в нашата страна. Израел е напълно изолиран. Не може да се пътува извън страната. Чувал съм, че само това нанася загуба от четири милиарда шекели, без да говорим за останалото.

Отговор: На някой може да му изглежда, че това е преувеличение. А аз мисля, че това все още е омаловажаване.

Въпрос: Излиза, че засега единственото средство за борба с вируса е изолацията. Но нали това е против тенденциите в законите на Природата, която постоянно ни тласка към обединение, към интеграция. Как може да се обясни това?

Отговор: Много просто. Казано е в древен кабалистичен източник: „Разединението на грешниците е добро за тях, и добро за целия свят“. И обратното: „Обединението на праведниците – е добро за тях и добро за целия свят“.

Въпрос: Какъв е нашият грях?

Отговор: В това, че неправилно се обединяваме. В нашето обединение ние не желаем добро един на друг и това не трябва да се нарича единство. Това може да се нарече само желание да правим пари за сметка на другия.

Затова в нашето движение напред, Природата не може да приеме тези опити за обединение, за търговия и т.н. като добри, правилни, водещи към целта. Тя счита, че такова обединение е  вредно за нас и за цялата вселена. Затова тя ни поставя препятствия във вид на вируси и всякакви неприятни ексцеси.

Тези удари ще продължават дотогава, докато ние не променим нашето отношение един към друг.

Предишна публикация:

Коронавирусът променя реалността, част 1

Следва продължение…

Коронавирусът променя реалността, част 3

Коронавирусът променя реалността, част 4

От  ТВ програма „Коронавирусът променя реалността“, 12.03.2019

[261782]

Коронавирусът променя реалността, част 1

Целта на природата и епидемията от световен мащаб 

Въпрос: Разумна ли е природата от гледна точка на кабала? Всичко, което става с нас, всякакви удари, които понасяме, всичко ли е планирано? Има ли висш разум или това е стихия?

Отговор: Природата е  абсолютно разумна. В нея има начало и край на развитието, т.е. план за развитие на неживата, растителната, животинската и човешката  природа и той стриктно се изпълнява.

Но според степента на неговото изпълнение възникват всевъзможни проблеми. Доколкото в този план участват неживата, растителната, животинската и човешката природа, то човешката природа като най-висшата, е предмет на всевъзможни флуктуации, изменения и в едната, и в другата посока.

У човека съществува свобода на волята, той може да се променя, да бъде подобен или не съвсем подобен на природата. В съответствие с това той променя траекторията на своето движение. Но все едно, движението му е насочено към една и съща точка, към една и съща цел.

Въпрос: Тоест, законите на природата не са предопределени на нивото на човека и обществото?

Отговор: У човека има свобода на волята, а това означава, че все пак му се дава възможност да стигне от точка А в точка Б по различни пътища.

Въпрос: Тоест, крайната цел все пак е предопределена?

Отговор: Не само крайната цел, но и цялото ни движение. Него можем да разбием на малки участъци и във всеки от тях можем да се движим по по-добрия или по-нежелания път.

Въпрос: На днешния участък от пътя се е проявила епидемия от  световен мащаб – коронавируса. Ние всички разбираме, че такива вируси е имало много и те са били много по-опасни.

С какво тази ситуация се отличава от другите в нашата история? Дали с това, че днес сме по-зависими, интегрални и естествено това дава своя отпечатък?

Отговор: Да. Ако по-рано епидемиите в Европа и в отделните части на света не са засягали останалите континенти и народи, то сега не е така. Днес сме толкова взаимосвързани чрез културата, икономиката, световната търговия и прочее, че не можем да не бъдем обединени като човечество.

Затова вирусите поразяват всички нас, постепенно се разпространяват от единия край на земята до другия. И никъде не можем да се денем, не можем да скъсаме връзките между нас.

Реплика: Особеното на тази ситуация е в нашата днешна взаимозависимост и най-главното – в непропорционалните ограничения, които въвеждат правителствата. Тъй като е имало различни епидемии, но никой не се е отнасял така към тях.

Отговор: Но това е било преди, когато не сме били дотолкова свързани един с друг. А днес тази връзка е станала тотална. Трудно е да си представим къде я няма.  И излиза, че заради вируса сме длъжни да се отделим един от друг, всеки човек трябва да се изолира от другите, което в сегашния свят е невъзможно.

Следва продължение…

Коронавирусът променя реалността, част 2

Коронавирусът променя реалността, част 3

Коронавирусът променя реалността, част 4

Из ТВ програмата „Коронавирусът променя реалността“, 12.03.2019

[261698]

Коронавирусът – да погледнем напред

Сякаш станахме участници в холивудски филм и следим сюжета отвътре. Ще успеем ли да вникнем в същността на случващото се и да предвидим развръзката?

Вече е ясно: сегашният коронавирус се превърна в едно от онези редки непредвидими събития с далечни последици, които известният Насим Талеб нарече „черни лебеди“. По-късно, със задна дата, всичко ще стане ясно и логично, но нещо се случва сега.

Всички имаме няколко седмици или месеци за размисъл и не трябва да пропускаме тази възможност. Защото в Природата няма случайности и след като са се развили необходимите условия, е необходимо да ги използваме, а не да чакаме “края”.

И така, очевидно пред нас стоят няколко месеца на много необичаен начин на живот. И след това няма да се върнем в същия коловоз. Ежедневието ни ще бъде различно. С какво точно? Зависи от това, дали искаме днес да отговорим на кардиналните въпроси, поставени от вируса.

“Когато всичко това свърши, ще се чудим защо изобщо е трябвало да ходим на работа в офиса, на училище, да се учим или обучаваме, да ходим до магазина за покупки, – пише д-р Ейнат Уилф – може би това ще бъде моментът, в който ще оставим промишлената революция зад нас.”

Аналитиците, учените, мениджърите на компании вече говорят за нова, цифрова парадигма, за смяна на подхода към производството и неговата ефективност, за вземане на решения, за безопасност. Епидемията нагледно показва, че нашето инертно мислене не е в крак с модерните технологии.

Но това е само част от картината, защото не става въпрос само за технологиите. Става въпрос за самата концепция за успех. Ако не пропусне момента, човечеството ще изхвърли много от излишното и външно  ще заживее по-просто, практично, а вътрешно – по-пълно и многостранно. Ще се промени не само начинът на живот, ще се промени начинът на мислене и чувстване.

Единственото, което искаме, е всичко това да приключи. Но нека се вземем в ръце и да погледнем фактите в очите: за какво ни говори днешната ситуация? Какви болести по света разкрива коронавирусът?

Министерството на здравеопазването няма да ни каже. Със своите директиви то само ни изключва, откъсва от наложения в обществото живот с неговите ценности, отдих и развлечение. Изведнъж взаимната отговорност спира да бъде празна фраза, приоритетите рязко се променят, развлеченията преминават във виртуалното пространство.

Това е прелюдия, доста мрачна, но все пак не трагична. Ние се опитваме да се климатизираме, да изградим нови рамки, дори да помогнем на другите, на непознатите хора, което до вчера беше глупост за мнозина. От една страна, сме ограничени от навика, а от друга, откриваме новото в непривичното. Като растящо дете, насочено от възпитатели, нали?

Когато гледаме маршрутите на заболелите, виждаме кафенета, ресторанти, магазини, търговски центрове, супермаркети, банкетни зали… Всъщност, това е почти целият ни живот – пунктирана линия от една институция до друга. Отиваме в чужбина – и там е същото, безкрайна поредица. Но не крайната, разбира се.

И сега, гледайки отстрани, ставаме малко по-пораснали, малко по-възрастни. Неусетно, незабележимо в нас се заражда ново чувство, ново отношение към свободното време, към развлеченията, към живота, към околните. Старото е леко избледняло и сакаш превръзките падат от очите, откривайки нови цветове.

Да, избързах напред, но буквално за седмица, повярвайте ми, това, което сега ни изглежда като затвор, всъщност ни дава възможност да започнем сериозно, дълбоко да се отнасяме към себе си и към света, да си задаваме въпроси, които усърдно са били заглушавани от предишната парадигма.

Имаме необикновен шанс. Вирусът ни води до пречистване, до “дезинфекция” на разума и чувствата, издига ни на ново ниво на мислене, преценка, желание, взаимовръзка. Без да знаем сами, се докосваме до потребност от смисъл, от  който преди сме били лишени.

Нека да погледнем две седмици напред: вирусът не е само заплаха, но и пробив. Той засяга не само тялото, но и остарелите концепции, догми, отваряйки врата към ново състояние на човечеството.

Първият ни импулс е да затворим тази врата, да успокоим течението, да махнем препятствието по обичайния начин. Но чакайте, не затварейте вратите на съзнанието! В природата, в тази единна, интегрална система, няма нищо лошо, неправилно. Всички нейни отговори са верни, полезни, дори ако са разрушителни в нещо.

Не трябва просто да се борим с вируса, като анулираме системата, в която живеем. Тя няма да отиде никъде и ще продължи да пази баланса си.

От кого? От нас. Ние сме тези, които разклащат общото равновесие, “разклащаме лодката”, потребителски се отнасяме към света и един към друг – заради глупавото самохвалство, от желанието си да сме поне в нещо по-добре, по-висши от другите. Целият ни живот е подчинен на тази задача, скрита зад много солидни, но плоски декори.

В крайна сметка, на екологично ниво ние съзнателно разрушаваме Земята. Може колкото искаме да се смеем на Грета Тунберг, но в това тя е права. И най-важното, ние разрушаваме социалната екология, проваляме точно задачата, която ни е възложена от системата.

Нашите отношения, целият ни “прогрес” е предизвикателство към интегралността, предизвикателство към самата Природа. Ние носим дисбаланс, дисхармония във всичко, до което се докоснем. Опитваме се да покорим системата, която ни е създала. Изискваме от Природата подчинение заради нашите инфантилни, измислени игри.

И разбира се, Природата е против. Неслучайно вирусът ни принуждава да изградим по-здрав живот, по-отговорни отношения, да се откажем от ненужното производство, да се грижим един за друг.

Може би, когато създадат ваксина или когато повечето преболедуват, ще излезем от изолацията пораснали и ще заживеем по друг начин, по-добре. Може би, ще придадем смисъл на тази епидемия, която все още ни изглежда като “черен лебед”, досадна, непредвидено препятствие по пътя на нашия пунктир. По-късно всички “черни лебеди” имат логично обяснение. А какво обяснение ще дадем ние? Какво ни пречи да го направим сега?

В продължение на десетилетия блуждаем в потребителските илюзии, разрушавайки живота на бъдещите поколения. Превърнахме се в зъбци на глобалната машина за свръх производство, а не за състрадание. Машина, която произвежда боклук, изгаря човешките и природни ресурси в полза на егоизма.

Защо да се връщаме към това? Нека да започнем да изразходваме два, три пъти по-малко стоки, но ние, нашите деца и внуци ще имаме здрав, спокоен живот, пълен с други удоволствия – малко по-творчески, непреходни, общочовешки. Общата беда може да бъде трамплин към общия успех. Което означава, че вирусът всъщност е шанс за спасение.

Природата, за разлика от нас, нищо не унищожава и не разрушава, само развива, поправя, коригира. Нашето възприятие все още не е дорасло до тази картина, но ние вече сме способни да екстраполираме знанията си, да избързаме малко напред, да погледнем отвъд начертания хоризонт.

Тогава ще видим колко сме враждебни към Природата. Като монголо-татарско войнство потъпкваме нейните поля, арогантно я огъваме под себе си.

И ще видим, че всеки от нас стои пред Природата, а зад него е цялото човечество. Всеки лично е отговорен за равновесието на системата. Частното и общото са равни, казват кабалистите. Точно в това всеки е особен, уникален… Или отидох твърде далеч?

Да се върнем крачка назад: вирусът е резултат от дисбаланса, който ние, човечеството предизвикваме в общата система. Човекът е водещата част в нея. Всички нейни импулси са свързани, комутирани в нас. От нея се учим да отговаряме един за друг и да отговаряме за нея.

Нека не забравяме това, да спазваме предписаната дистанция, да седим под карантина, да се грижим за семейството, да помагаме доколкото е възможно. Да игнорираме – това е като да заровим глава в пясъка, да гледаме назад, към вчерашния ден, когато утре е на път. Човекът се различава от животните, защото е надарен с въображение, може да очаква, да предивиди, да продължи напред. Нашият “черен лебед” е нещо много повече, отколкото ни изглежда.

[261835]

Какъв ще бъде светът след епидемията?

След епидемията от коронавирус светът ще бъде друг, нов. Вирусът дойде, за да изчисти в нас всички отпадъци. В природата няма нищо вредно. Вирусът освобождава място за доброто.

Целият боклук, изпълващ построеното от нас човешко общество, ще изпадне надолу, а вместо него ще се отвори възможност да изпълним отношенията си с добро и любов, строейки прекрасен, светъл свят за нашите деца и внуци.

Да се надяваме, че ще успеем да го направим и няма да пренесем в новия свят ненавистта, конкуренцията, поведението, с което разрушаваме земното кълбо и със собствените си ръце се обричаме на смърт от климатични катаклизми и войни. Можем да изградим нов свят сега!

Правителствата днес влагат милиарди долари в надеждата да се върнат в миналото. Но Бог да ни пази да не се върнем в предишното състояние. Не мисля, че има страна, за която това би било добре. Ние и без това преди вируса си бяхме в криза, пред заплаха от война, финансов и промишлен крах. Растеше противопоставянето между Америка, Русия, Китай и Европа.

Не си струва да се връщаме към стария свят, в него нямаше нищо добро, нито за гражданите, нито за държавите, нито за армията, нито във финансите, нито в промишлеността, нито в търговията. Ние опустошавахме земното кълбо, извличайки от него всички ресурси. Не трябва да допускаме дори мисъл за връщане към вчерашния свят, за това може да мисли само безумец.

Никой не се наслаждаваше на този живот, заблуждавахме се, че се чувстваме добре. Но какво му беше хубаво? Какво видяхме от живота? Сега е точното време да почистим човешкото общество от целия боклук, в който то беше заринато. Както напълнихме океаните с пластмасови и радиоактивни отпадъци, така замърсихме и човешкото общество.

Трябва да изградим нов свят, хубав! Нека този вирус да ни помогне да се замислим и да осъзнаем докъде сме стигнали. В сравнение с проблемите, които ни заплашваха, сегашната епидемия е просто нищо. Творецът проявява огромно милосърдие, като ни поправя по този нежен начин.

В никакъв случай да не се връщаме към предишния свят – да се стремим само напред, в новия свят, в който няма да се работи по 10 часа на ден, много часове престой в задръстванията по пътищата, изоставени деца, непосилни дългове и живот във вечен минус. Нека всички заедно да направим крачка напред и да не се връщаме към стария свят. Каквато и да е цената, само напред и преди всичко, да помислим за новите взаимоотношения.

Сега стоим в домовете си под карантина и трябва да излезем оттам като нови хора, за да започнем да се свързваме един с друг по нов начин. Как по нов начин? Докато сме принудени да стоим у дома, ще получим хубава порция ново възпитание за живота в новия свят, в новото общество. Всички разбират, че това е необходимо, така че нека да го направим! Иначе какво ще оставим на децата и внуците си, какъв свят?

Из сутрешния урок на 19.03.2020

[261901]

Карантината: първата стъпка към преодоляване на кризата

Глобалното поръчителство е закон за всички елементи, свързани в една система. И този закон задължава всеки да знае как трябва да се отнася към системата, за да я приведе в равновесие, до перфектна взаимна връзка между всички части.

И разбира се, ние не можем дори да осъзнаем този закон, още повече да го изпълним. Аз не съм в състояние да поема такава отговорност, защото ако не изпълня функцията си в интегралната система, всичко ще излезе от равновесие и ще бъда виновен.

Всички ще почувстват, че съм нарушил съвършенството на системата. Оказва се, че всеки елемент е равнозначен на цялата система и това е огромна отговорност. Всеки човек е отговорен за целия свят. Затова е казано: „По-добре седи и не прави нищо“.

Затова сега хората бяха помолени да стоят под карантина и да не излизат на улицата, да не ходят никъде, да не летят, да не контактуват с никого. А какво трябва да направим?

Да научим, че се сме в интегрална, глобална система, в която действа законът на поръчителството, тоест на взаимната зависимост и как  да превърнем тази зависимост от принудителна в желана. Да искаме да бъдем свързани, не защото природата ни задължава, а защото самите ние започваме да разкриваме колко е хубаво да бъдем във връзка!

Това е просто живот в Рая – да се обединим заедно в едно съвършено единство и да започнем да усещаме съвършенството на природата. И тогава ще почувстваме всички части на природата, от най-отдалечените звезди до формите на живот, които сега не познаваме. Човекът ще може да стане възвишен създател на съвършенството.

Първата стъпка за преодоляване на кризата е карантината, тоест „седи и не прави нищо“ – просто се учи. Проблемът на човечеството е, че то започва да действа, още преди да разбере какво да прави. А докато сме в карантина, имаме време да се замислим: в какъв свят съществуваме, кои сме ние и каква е системата на природата, в която живеем, а също как зависим от тази системата и как тя зависи от нас. Как чрез взаимоотношенията  помежду ни влияем върху общата система на природата: неживата материя, растенията, животните и хората и по какъв начин природата реагира на нашите действия? Така ще започнем да се учим как да построим прекрасен дом за всички – не просто удобен, а вечен и съвършен. Над биологичните живот и смърт, на по-висше ниво. Поправяйки връзката между нас, ние се издигаме до безкрайната система, неограничена във времето. Започваме да живеем в свят, в който няма смърт и няма граници, а само необятно постижение и съществуване. Сега получаваме възможността да стигнем до такъв живот.

Преди всичко, трябва да изучим общата система на природата и нашата роля в нея. Как можем да се организираме помежду си, за да се свържем с тази обща система. В крайна сметка всеки от нас е егоист, противоположен на природата. И как мога да се приспособя към системата на природата, която е изцяло интегрална и съществува според закона за почъчителството, обединението, любовта, взаимното допълване, ако съм устроен точно по обратния начин?

Тук на помощ идва науката кабала, която учи нас, егоистите, да изградим връзка между нас, подобна на интегралната система на природата. Тя се нарича „десетка“, в която десет човека се обединяват, за да установят заедно отношения, които са в съответствие със системата на природата. Егоизмът на човека винаги се е опитвал да приспособи целия свят към своите нужди. Но това време свърши. Епидемията преобърна съзнанието в света и ние започнахме да разбираме, че не можем да използваме всичко само в своя полза, а трябва да търсим начин как да станем полезни за цялата система.

Десет човека са като малка лаборатория, в която се опитваме да разработим антивирус, като се съгласяваме да установим  между нас същите закони, които действат в съвършената природа, интегрална и глобална, тоест взаимно отдаване. Всеки се принизява и издига другите над себе си, изграждайки отношения, които са по-висши от личния егоизъм на всеки. Това ще ни послужи като ваксина срещу вируса. По този начин ще възникват нови и нови групи, докато цялото човечество не получи антивирусна ваксина и ще върнем всички към поведението, съответстващо на здравата птирода. Това ще бъде нов човек, защото той ще възприеме желанието на останалите девет като свое и ще се грижи за тях повече, отколкото за себе си.

И в тази степен той ще получава подкрепа от интегралния закон на природата, която ще го превърне в своя интегрална част. Законът за глобалното поръчителство задължава човека да бъде свързан с цялата система над егоизма си. Природата е създала човека като най-големия егоист от всички създания. Но глобалната природа с тази криза иска да ни покаже, че тя вече е чакала да ни направи неразделни части от нея. Сякаш ни казва: „Готова съм да ви включа сега в себе си като неразделни елементи“. И не гледайки на това, че всеки от нас е създаден анти-интегрален и иска само да управлява и използва другите. Природата ни е направила обратни на нея, за да сравняваме отрицателните и положителните състояния и да оценим „предимството на светлината пред тъмнината“. И тогава ще можем да почувстваме и осъзнаем интегралното, съвършено състояние и да поискаме да го достигнем. Иначе не бихме разбрали, къде се намираме.

Природата първоначално е инсталирала в нас егоистична програма, която сега спира да работи. Трябва да разберем, че егоистичната програма не е съвместима с глобалния и свързан свят.

Кризата ни тласка към съгласие да се свържем с другите и да изпълним интегралния природен закон. Трябва да инсталираме в себе си нова, усъвършенствана програма на глобално поръчителство – единствената програма, която съществува в природата. Тази програма работи във всичко, освен в човека, само ние не можем да я възприемем в своя повреден, егоистичен ум. Преценяваме света въз основа на собствените си недостатъците и затова го виждаме непоправен. Но щом започнем да поправяме себе си и поискаме да се превърнем в неразделна част от природата, ще видим съвсем различен свят и ще осъзнаем, че той винаги е бил такъв, само ние не сме го забелязвали.

Законът за глобалнато поръчителство гласи, че всички принадлежим на една система и сме длъжни да се чувстваме като зъбни колела на един механизъм, където всеки зависи от всички. По този начин ще си осигурим вечен, съвършен, красив живот. Нищо повече не е нужно и кризата, създадена от коронавирусната епидемия, ни приближава към това. Пожелавам на всички нас успех в правилното ѝ разрешаване.

[261746]

Глобалната пандемия

Живеем в много специално време, което ще влезе в историята като „епидемия от коронавирус“. По целия свят е обявено извънредно положение, което вече стана глобално. И всичко е заради един малък вирус, който дори не може да се види, но той успя да направи огромна революция и парализира целия ни живот.

Освен опасността, породена от самата болест, тя разрушава и всички системи, на които разчита човешкото общество. Вирусът заплашва всички, от обикновения работник до министър председателя.
Струваше ни се, че структурите, които сме изградили, са мощни и непоклатими, но се оказа, че микроскопичният вирус е в състояние да подкопае цялата система. Държавите затварят границите и молят гражданите да се изолират в дългосрочен план. Целият свят се крие и заключва в домовете си.

Какво става? Идва един малък вирус и разрушава всички печеливши връзки, които сме изградили между нас, за да печелим пари от другите, да се експлоатираме, да се конкурираме. И разбира се, това не беше добро състояние, защото природата винаги се стреми да възстанови правилния баланс, доколкото е в състояние да устои на нашата егоистична природа, която иска да използва всички.

Оказва се, че самите ние сме създали този коронавирус, като сме довели връзките си до безпрецедентно егоистично ниво. И като резултат се появи вирус, биологична частица, която може да разруши всички егоистични отношения, построени от нас.

Няма край на раздорите в съвременния свят, където всеки иска да използва ближния си или дори да го унищожи. Егоизмът  надрасна всички граници на разрешеното и в резултат на това, вирусът се  прояви. Интегралният механизъм на природата не може да търпи такова ниво на човешките взаимоотношения и реагира с коронавирус.

Липсата на добри връзки между хората причинява биологични явления на по-ниско ниво. Човешките взаимоотношения са най-високото ниво на природата, засягащо  физическите и биологичните връзки, които се намират на по-ниско ниво.

Епидемиите не са новост за нашия свят. В миналото е имало жестоки епидемии, които са опустошавали цели градове. Какво е особеното в тази епидемия от коронавирус? Коефициентът на смъртност не е толкова висок, защото неизбежно всяка година определен брой хора умират от сезонен грип.

Проблемът е, че въпреки всички високи нива на прогрес, които постигнахме, не сме в състояние да уредим собствения си живот. При пълно материално богатство липсват човешките отношения. Ето защо не можем да изградим нормално общество и правилно да отглеждаме децата.

Всичко е заради егоизма на човека. Природата ни показва, че само егоизмът ни се нуждае от лечение и затова ни се разкрива коронавируса. Това е вътрешната същност на кризата.

Живеем в глобален свят и епидемията разкрива, че нашата глобална връзка може да бъде много опасна. Ние обаче нямаме друг избор: човешкото развитие ни води до осъзнаване на нашата връзка и пълна зависимост един от друг.

Опитвайки се да спрат епидемията, страните се опитват да се затворят и да изолират хората, като прекъсват връзките. Но в резултат само ще се убедим, че това е невъзможно да се направи, защото така се обричаме на нещастен живот, сякаш се връщаме към примитивните времена.

[261628]

Коронавирус – бумерангът на природата

Взаимното поръчителство – всички знаем това понятие от детството. Винаги са ни учили, че е нужно да се поддържаме един друг, иначе ще загинем. Но днес поръчителството, връзката между хората, се оказва особено актуална тема, придобиваща нова, ярка окраска.

Епидемията от коронавирус, обхващаща света, ни дава възможност да разберем нещо ново за своя живот и взаимовръзките в глобалния свят. А от друга страна, тя ни разкрива каква сила притежава всеки от нас, дори най-малкият елемент на природата. Светът ни се струва огромен, но изведнъж се оказва, че мъничкият вирус е способен да го хвърли в хаос и тъмнина.

Това ни показва каква лична отговорност носи в наше време всеки от нас пред света, за да не бъде вредител и да не заразява другите. Помислете, някакъв си обикновен търговец от китайски пазар е предизвикал такива драматични изменения в света. Това ни сочи каква сила притежава всеки от нас в глобалния свят и каква отговорност носи всеки по отношение на всички други.

В науката кабала има прост закон: „Общото и частното са равни“. Общото събира частните елементи, но то и зависи от всеки от тях. Невъзможно е да издърпаме от общото дори и най-малкия елемент, без да разрушим общото. Без една частица общото ще бъде ощетено, тъй като в него ще липсва именно тази частица.

Затова и гледаме коронавируса и не разбираме, как  тази микроскопична частица успява да сътвори толкова беди в света? Но в действителност, вирусът ни показва какви щети сме нанесли на огромната система на биологично ниво, най-висшето ниво в природата. Над него са само мислите и намеренията на човека.

Трябва да разберем, че всичко започва от главата. Затова, ако има  пукнатина в биологичната система, тя е следствие от неизправност в системата от мисли и желания, която стои над биологичното равнище. Трябва да се изясни какво разстройва отношенията на човека сам със себе си, с другите, с цялото човечество изобщо, така, че да се появяват на биологично равнище такива деформации като вирусите.

Видимо е, че има проблем в нашите взаимоотношения, че те не са интегрални. Ние вече сме нарушили законите на интегралната природа и не ѝ даваме да съществува нормално. Затова и разрушението, създавано от нас в природата, където всичко трябва да е свързано и хармонично, е станало толкова значително, че е ударило по всички под формата на вирус.

Епидемията действително засегна всички, защото живеем в интегрален свят. Затова и не е важно кой къде живее – всички пострадаха, било то китайският селянин, или борсовият посредник в Хонконг, или американецът, тъй като всички се намираме в обща, взаимосвързана система.

Някога сме живеели по-изолирано и сме зависели от своята локална област, доколкото светът не е бил глобален. Но сегашният свят е толкова интегрален, че всяко китайско село е свързано по веригата чрез мрежа от търговски отношения с цялото човечество. Ние сме свикнали да мислим, че съдбата на света се управлява от правителствата, а изведнъж се оказва, че юздите на управлението се държат от мъничкия вирус.

Ние всички сме част от единна интегрална система, която се нарича „Адам“, човек, и зависим един от друг без изключение. И ако тази система все повече проявява тази зависимост и ни задължава да я подобрим, то нека да научим как да действаме в съответствие на системата, иначе ще стане по-зле. В противен случай всеки ден ще се появяват нови смъртоносни вируси.

Системата ни показва, че сме задължени да се обединим с добри връзки. Но е необходимо да се изясни понятието „добри връзки“, защото нашият егоизъм смята за добро само онова, което му е изгодно.

А за да узнаем какво в действителност е добро, трябва да изучим цялата система и след това всеки поотделно и всички заедно да действаме в подкрепа на интегралността ѝ. Извън това, нищо друго не се изисква, само да се грижим за другите така, както се грижим за себе си.

Между нас трябва да има глобално взаимно поръчителство, което да стои над всяко разделение и лични цели. Поръчителството, връзката между нас, е над всичко, и то трябва да определя всички частни връзки, които съществуват между нас. Поръчителството е висш закон, единствено съществуващият в природата. Всички останали закони и форми на поведение произлизат от него.

Благодарение на коронавируса, законът на поръчителството се разкрива сега пред света. Природата е решила да ни покаже какви сме ние и колко сме противоположни на природното.

Може би в тази криза ще се научим какво да правим, за да станем интегрална част от природата. Изпълнявайки закона за поръчителството, човекът ще приведе природата в равновесие. А достигането на пълно равновесие и хармония с природните сили – това е истинският рай.

Из 1212-та беседа за новия живот, 10.03.2020

[261737]

На какво ни учи коронавирусът

Човечеството измина много дълъг път в своето развитие, достигайки до тoва, че започва да се чувства като едно тяло.

Трябва да благодарим на коронавируса, че доведе целия свят до такова единство. Ако епидемията продължи, човечеството ще разкрие, че действително се отнася към една система и ние всички зависим един от друг.

Засега тази зависимост се изразява във факта, че от страх да не се заразя,  се затварям от другите, прекъсвайки негативната връзка. Но хайде да започнем да разкриваме положителна зависимост! Ако се съединим правилно, ще започнем да произвеждаме положителни вируси.

Сега природата ни разкрива вредните вируси, като осъзнаване на злото. Но след това ние трябва да продължим този процес за осъзнаване на доброто,  изяснявайки, че когато се обединим, можем да достигнем огромни успехи.

Главният фактор е не прекратяването на въздушните полети и парализирането на икономиката, а връзката между хората. Вирусът ще започне да изчезва, ако има поне малък напредък в посока на обединение и ние ще съжалим, че сме принудени да прекъснем връзката един с друг, нали искаме да се обединим.

И ще пожелаем да се свържем не за да се лутаме отново по целия свят, от край до край, а защото искаме да се съединим с хората. Предишната връзка не беше добра, но сега ще изградим добра връзка.

Именно такова лекарство искаме да приложим в това критично състояние: да върнем нашата връзка, но вече в друг вид, добър, не за да се използваме един друг. Когато се свързваме заедно, побеждаваме всяко зло, всеки вирус и стигаме до добър живот.

Природата така или иначе ще ни доведе до тази цел и ако самите ние искаме да продължим напред, няма да ни се налага да се заразяваме с различни вируси по пътя. Всичко зависи от нашата молба за поправяне на отношенията между хората.

Това знание трябва да се разпространи по целия свят във всички форми: в мисли, разговори, действия. И тогава висшата сила, природата, ще си свърши работата.

Висшата сила свързва всички части на творението. И ние искаме да поправим  човешкия етап, където е станало разбиването, връщайки го към единството, да го видим в истинския му вид, а не да го изкривяваме с егоистичното си зрение. Поправяйки себе си, ние поправяме реалността.

* * *

Коронавирусът разкрива нашата отрицателна зависимост един от друг. Първо, ние откриваме, че сме неспособни да оцелеем, без да работим заедно, без да печелим един от друг. На всеки трябва да му стане ясно, че се храни от целия свят.

Но всичко това може да продължи само при условие, че нашата връзка стане позитивна. Негативната връзка разрушава човечеството и ние няма да можем да съществуваме повече в такава форма. Светът ще се срине до такова състояние, че човек няма да има нито какво да яде, нито какво да диша.

Представете си какъв прекрасен би станал животът, ако човечеството се обедини подобно на всички останали части на природата – нежива, растителна, животинска, в една интегрална система, където всеки включва в себе си всички. Откъде да вземем сила, която да ни съедини в едно тяло, да ни зашие и залепи в една система? Очевидно е, че в такава съвършена система на всички ще им бъде добре.

Разбира се, ако бихме могли явно да видим, че добрият поглед към другия веднага ще ни излекува от коронавируса, всички на земята мигновено биха станали праведници.

Но не това иска от нас висшата сила.  От човека се иска осъзнаване, за да се стреми към отдаване, а не към користна изгода, да мисли за всички, а не за себе си. И когато на всички им стане добре, и той ще спре да боледува. Докато продължава епидемията, има на какво да се учим от това…

 [261484]

Кога ще изчезне коронавирусът?

Каква е причината за разпространението на коронавируса? Трябва да разберем, че това е реакция на природата. Природата ни задължава да осъзнаем, че сме в интегрална система.

И ако не спазваме законите на тази интегралната система, нейният основен закон за взаимното поръчителство, свързващ в едно цяло всичките ѝ части, то система  реагира с удари.

Засега това е само началото на епидемията с коронавируса и трябва да го приемаме, него и другите вируси, които  все още не са разкрити, като сигнал за нашата неправилна връзка един с друг.

Ние сме длъжни да разберем, че съществуваме в интегралната система на природата, където всички части са свързани една с друга и има само един вредител в цялата система – човекът. Ние сме длъжни да се поправим, защото природата, така или иначе, ще ни накара да подобрим отношенията ни един с друг, докато не станат толкова добри, че вирусът да изчезне.

От ТВ програмата за коронавируса, 11.03.2020

[261525]

Пурим през 21 век

Реплика: Пурим  e необичаен, голям, вълшебен празник. Известно е, че в началото на годината  Аман хвърлил жребий, за да определи дата за унищожаването на целия еврейски народ, а жребият паднал на 13 Адар, тоест в края на годината. Историята от самото  начало говори, че е била режисирана…

Отговор: Естествено. Има дати, които работят върху различни възходи и падения както на еврейския народ, така и на останалата част от човечеството. И всичко това е в динамична връзка помежду си.

Реплика: Свитъкът на Естер (Мегилат Естер) е единствената книга, в която  нито веднъж не е споменат Твореца.

 Отговор: Затова се и  нарича „естер“ (скрит) – защото Творецът е скрит и не се знае кой и какво прави там.

 И Царицата се нарича Естер, но, по принцип, тя се вижда. А Царят, тоест висшата сила, е скрита. Царят не се появява явно,  само чрез подставени лица, кукли.

Реплика: Тогава нека преминем към тези подставени лица и кукли. Ние знаем, че Мордехай никога не се е кланял на Аман. Аман имал всичко, но когато видел Мордехай и неговото поведение, това просто го вбесявало.

Отговор: Работата е там, че Аман разбирал: Мордехай е силата, която стои срещу него и докато Мордехай е жив, не е покорен – дори не покорен, не унизен, – той, Аман, не може да управлява.

Егоизмът не може да управлява света, докато съществува противоположната му сила, която, все едно, няма да му позволи. Затова Аман, олицетворяващ целия естествен човешки егоизъм, не може да понесе свойството отдаване, любов, свързване, взаимност, които олицетворява Мордехай.

Въпрос: А защо той не е опитал да си сътрудничи с него?

Отговор: Това няма как да стане: те са противоположни един на друг: или единият, или другият. Затова, когато са в противоречие един срещу друг, то, естествено, няма да има нито мир, нито победа. Така си и вървят в противоречие. Кой може да надделее? Само еврейският народ заедно с царица Естер.

Въпрос: Какво олицетворява еврейският народ между тези две сили?

Отговор: Той е силата, която решава, в каква посока да тръгне светът. Ако евреите изпълняват действията отдаване, любов, обединение помежду си, то целият свят ще тръгне след тях  в същата посока.

Реплика: Когато евреите излезли от Египет, Творецът им заповядал да воюват с всеки амалекянин и да унищожат всичко, което му принадлежи.

Отговор: Има се предвид всички зли сили, които се намират вътре в човека.

Въпрос: В историята много пъти е имало възможност да се унищожи целия егоизъм. В този сценарий специално ли е заложена някаква вратичка?

Отговор: Задължително. До тогава, докато евреите не се поправят и не стигнат до общ знаменател – до обща връзка помежду си, за да поведат след себе си всички народи по света – Аман или неговите потомци ще живеят и ще пречат на евреите. По принцип, техните препятствия, са им в помощ.

Реплика: Вие често давате за пример, че когато отрицателната сила става застрашаваща, унищожаваща, тя е полезна.

Отговор: Естествено, тя е полезна и помага. Може ли минус без плюс? Те взаимно се допълват  и заедно въртят целото махало на историята.

Въпрос: В пуримската история се споменава за няколко жени: Вашти, Зереш и Естер. Това са просто женски персонажи или женската сила е играла някаква роля през цялата история?

Отговор: Вашти  е царицата, предшестваща Естер. Когато Вашти се скрива, се появява Естер – следващата женска сила. И най- главната е жената на Аман – отрицателната, злата женска сила, която,  като цяло, стои зад него и ръководи всичко.

Въпрос: Какво олицетворяват тези три женски образа? На какво ни учат?

Отговор: Те ни учат, че по принцип, женската сила управлява света. Егоизмът трябва да бъде обезателно покорен. Женската сила на Аман, неговата жена, е много по-страшна от него. Трябва да се страхуваме от злите, лоши жени повече, отколкото от мъжете.

Най-злата сила в природата  е егоистичната, лошата жена.

Това е страшна сила, която с нищо не можеш да ограничиш. Тя е коварна и може да се прояви в съвсем различни форми, образи, отколкото е в действителност.

Въпрос: А какви сили олицетворяват Вашти и Естер?

Отговор: Вашти  е просто малък женски егоизъм. А Естер е скрита праведница, това вече е свойството Бина, след което трябва да вървят мъжете. По принцип, тя проявява свойството на Твореца, силата на Твореца, само в скрита форма. Затова се казва Естер, от думата „астара“ – скриване.

Реплика: Вие често казвате: всичко, което виждаме, всички сили и образи се намират вътре в човека.

Отговор: Ние виждаме пред себе си театър, който се разиграва около нас. Всъщност според възприемането на реалността, на което учи кабала, това, което виждаме, е вътре в нас. Да допуснем, сега аз стоя в студиото, говоря с вас, тук някой нещо записва, там някой нещо управлява,  – но всичко това го няма. В действителност всичко това е в мен и аз преминавам през всички тези състояния.

Въпрос: Как човек, който вижда тази история и знае какви са тези персонажи, да разпознае в себе си всички сили, които го ръководят и да избира една, втора, трета?

Отговор: Той трябва просто да се идентифицира с положителните и да се дистанцира от отрицателните сили и в крайна сметка ще стигне до състояние, когато тези сили ще започнат да му се разкриват. Той ще види зад всички персонажи, представящи се пред него, управляващите ги сили. Да допуснем, зад вас стои така нареченият ангел, а това не е нищо друго, а сила, която ви управлява, прави всичко, което трябва.

Всъщност вие сте напълно безтелесен обект, който се управлява от сила, намираща се зад него и така зад всички хора и неживата, растителната и животинска природа. Това е цялото управление на нашия свят. То става с помощта на висша сила, която се разбива на всички нива, поднива и така управлява всичко.

Въпрос: Историята на Пурим е предназначена за еврейския народ или за всички?

Отговор: За всички. Еврейският народ няма своя история. Цялата му история е  насочена към обединяване на всички народи по света. Сам по себе си този народ не съществува, неговата мисия се състои само в това, да разкрие висшата сила на всички народи в нашия свят.

Фактът, че евреите са забравили за това, не се занимават със своята мисия, стои пред тях като дълг и заради това те страдат.

Ние сме длъжни все пак да изпълним своето предназначение. В продължение на хиляда години ние се натъкваме на едни и същи проблеми: през цялото време отблъскваме, не искаме да изпълним своята историческа мисия. А тя е много проста – нашето обединение.

Щом започнем да се обединяваме, целият свят около нас ще направи същото, ще ни подкрепи, няма да ни ненавижда, а ще ни обича. Затова ние трябва само да се обединим. Колкото ние ще се обичаме един друг, толкова и светът ще ни обича.

Всичко е много просто. По принцип много прям и обикновен завет.

Така че бъдете добри деца, както всеки, навярно, е слушал от своята майка: не се бийте, не се карайте, бъдете близки един с друг и светът около вас ще стане по-близък и по-топъл. Това е същността на великия празник Пурим. В това се и заключава огромната, висшата цел на развитието на цялото човечество.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 17.03.2019

[243445]

Ваксина срещу коронавируса

Коронавирусът се разпространи вече в осемдесет страни и ни показа колко сме зависими един от друг. Търсим как вирусите се предават помежду ни чрез самолети, физически контакт.

Всъщност те не се разпространяват така, а чрез нашите мисли. Защото сме свързани в едно поле и ако мисля лошо за теб, с моите мисли пробуждам мисли в теб, които предизвикват в теб всякакви прояви и последствия.

Това явление е познато на хората, които се занимават с международна безопасност. Науката кабала обяснява, че нашите мисли притежават най-разрушителната или най-добрата от всички сили на природата. Но за съжаление, ние действаме само с разрушителни мисли.

И затова няма да ни помогнат никакви превантивни мерки в борба с коронавирусите и изобретяването на нови антибиотици. Ако не е този вирус, ще се появи друг. Ние трябва най-после да разберем, че трябва да лекуваме отношенията между хората. Ако нашите отношения и мисли станат добри, няма да ги прекъсне никакъв вирус.

Лошите мисли за другите, разединението, се обличат в тялото на човека и се проявяват като болест. И тази болест е на най-високото ниво, от което не сме способни да се защитим, защото не властваме над мислите. Не знаем за кого и какво да мислим, дори собствените си мисли не можем да контролираме.

Това е голям проблем. Трябва да учим човека как да властва над своите мисли, да бъдат добри за всички. Само така ще можем да победим всички вируси. И затова поправяне ни е нужна науката кабала, няма друг начин.

Егоистичната природа на човека го заставя да мисли само за себе си. Затова е необходима особена наука, уникална методика, работа в група, за да се научи човек да мисли за другите. Това ни се струва много просто, но е абсолютно противоположно на природата на човека.

Когато започнем да поправяме себе си ще видим, че светът се променя спрямо нас. Ще започнем да чувстваме, че около нас има особена сила, която се нарича “висша светлина”, която действа и организира целия свят по най-добрия начин. Ние влизаме вътре в тази сила и живеем в нея, тогава не са страшни никакви коронавируси и други болести.

Неотдавна проведохме голям международен кабалистичен конгрес в Тел Авив. Всеки ден се притеснявахме, че министерството на здравеопазването ще ни забрани да се съберем на конгреса.

Това е огромно събиране, повече от пет хиляди човека в голям град, които седят заедно, прегръщат се, хранят се на едни и същи маси, дишат един и същ въздух, три дни се намират в едно помещение. Целият въздух е пълен с различни вируси, но никой с нищо не се зарази.

Това е, защото с нашето обединение направихме ваксина, дезинфекция – най-правилната и ефективната. Това може да послужи за пример на цялото човечество, как силата на единство изчиства, свързва и осветява всичко.

С това, че искаме да се обединим в една мисъл, заради една цел, създаваме силово поле, всеки със своите мисли. Мисълта е сила. Обединявайки всички наши сили, ние създаваме силово поле, което е най-висшето от всички съществуващи в света поета, физически или биологични.

Ако установим това поле над нас и искаме то да ни обедини, искаме да се свържем с него и да станем като един човек с едно сърце, всички като приятели и братя, то нищо не може да ни навреди.

Така работи, защото мисълта на човека е най-голямото въздействие, което може да се произведе. И затова то унищожава всички вируси, които се намират под него на по-ниските степени: неживо, растително и животинско. Това поле излъчва любов и единство, които заедно създават глобална положителна сила, разрушаваща всички негативни фактори.Затова няма защо да се страхуваме.

Човек може да изпие отрова, но ако се намира в правилно съединение с духовното поле, нищо не може да му навреди. Хората могат да се защитават с това, че са в добро обединение с нас и тогава през цялото време ще получават антивирус, който ще ги предпази от болести. Пожелавам здраве на всички!

От програмата “Свeтът. Епидемията от коронавируса”, 03.03.2020

[261164]

До червената линия

Епидемията от коронавирусa засегна всеки човек в света, откъдето и да е той: от Италия, Китай, Корея, Русия. Целият свят се вълнува. Вирусът се разпространява без да признава никакви граници и на това не му се вижда края. Специалистите прогнозират, че епидемията ще продължи година, докато не се появят някакви средства за борба с вируса.

Коронавирусът промени много отношенията между хората в човешкото общество, поставяйки сериозни въпроси пред нас. Какво трябва да направим, за да се върнем към нормалния  живот, какво иска природата от нас и защо ни поднася такива изненади? Какво е решението на всички проблеми, с които се сблъскваме в живота си?

От една страна, тези проблеми ни показват колко сме свързани и зависими един от друг. От друга страна, връзката ни не е добра и трябва да се научим как да я променим. Коронавирусът започна да разкрива цялата тежест на нашето състояние. Засега положението не е толкова лошо.

Ще видим какво ще стане, когато Северна и Южна Америка, както и европейските страни  затворят границите си. Човечеството ще се върне към граничните пунктове и бариерите.

Единственият изход е добре да разберем, каква  трябва да бъде правилната връзка между нас и как да изградим толкова добри отношения, че никакъв вирус да не ги пробие. Вирусът е знак, че връзката между нас е неправилна, лоша.

***

Коронавирусът е общ проблем за всички и затова изисква от цялото човечество правилно обединение и взаимно поръчителство. Защо всеки път си причиняваме нови нещастия? Защо природата винаги ни бие с камшик, всеки поотделно и всички заедно?

Защо тези удари стават все по-силни от година на година и се разширяват толкова много, че обхващат цялото човечество? Природата се опитва да ни доведе до осъзнаване на необходимостта от поръчителство, за да станем като един човек, една система.

Всеки човек в света трябва да разбере:

  • Коронавирусът не е случайност, а част от процеса, чрез който силите на природата водят човешкото общество, като се стремят да ни обединят в единна система.
  • В тази единна система  има закони, които природата ще ни задължи да изпълняваме, ако не доброволно, то с пръчка. И коронавирусът е едно от нещастията, които са изпратени на човечеството, за да го разтърсят и да го накарат да се замисли, как да живее правилно.

В идеалния случай трябва да станем като един човек, с едно сърце, в една система. Няма изход, трябва да стигнем до това.

Епидемията от коронавируса е първото наказание от цяла поредица от удари, които ще ни се разкриват ежемесечно. Защото ако се отнасяме лошо един към друг, създаваме място за вирус. Вирусът се появява там, където не достига поръчителството, което е трябвало да установим.

Целта на творението е да доведе човека до добро обединение и любов към ближния като към себе си. И ако това не се случи, започват да се разкриват различни проблеми, които всъщност служат като лекарство, което ни кара да се обединим.

Ние се гледаме един друг и не желаем добро на другия. По този начин вирусът се предава от човек на човек, от лош поглед и осъдителни думи, които се материализират под формата на вируси.

Хората все повече зависят един от друг в индустрията, в търговията и във всичко останало, но в същото време не подобряваме човешките отношения. Те противоречат на увеличаващите се връзки между нас, защото се свързвам с всеки човек на земята, но за да изцедя от него всички сокове. И, разбира се, когато тези връзки станат вече напълно непоносими, природата ги удря и разкъсва.

Представете си, че светът отреже Китай, Япония, Южна Корея, как това ще удари производството. Достатъчно е да се спре износът на някакъв малък електронен елемент, това ще засегне половината свят. И всичко е, защото не се организираме правилно на човешко ниво, не следваме законите на поръчителството. От хората са изтръгнати последните трохи, за да може елитът да спечели още няколко милиарда.

Вирусът вече доведе до масови съкращения. Не изглежда, че тази вълна ще отмине, очевидно е, че ще разтърси цялото човечество, за да усетим, че сме стигнали до червената линия и природата няма да ни позволи да продължим да съществуваме по този начин.

За първи път в историята на човечеството ще осъзнаем, че това е удар свише. Така египетските влъхви са казали на фараона за едно от наказанията, че е божият пръст. Всеки ще почувства, че това е висше наказание, че ни дърпат отгоре.

***

Когато поглеждам другия с лош поглед, вече му предавам вирус. Защото ние сме свързани в една система и когато мисля лошо за някого, внасям вирус в цялата система, негативен сигнал, прекъсвам поръчителството. Може да е само една мисъл, но ние всички сме свързани с мисли, разговори и действия.

Независимо дали ни харесва или не, всички сме заключени в една обща сфера. И затова няма значение дали говоря, пиша или правя нещо с ръце. Ефектът от мислите дори е по-голям, защото е казано, че “всичко се решава с мисълта”. И след това мислите се материализират във физически действия.

Между нас има невидими нишки, ние сме в поле от връзки. А най-високото ниво на връзка е мисълта, която след това се спуска на по-нисшите нива. Но ние можем да поправим всички вируси в мисълта. Поръчителството е правилната взаимна връзка между нас на нивото на мисълта. И ако го имаме, няма да ни е необходимо нищо повече, никакви материални лекарства.

От сутрешния урок, 07.03.2020

[261406]