Entries in the '' Category

Децата в разделени по пол класове

laitman_2010-03-07_detsky-urok_9318Изследване: Деца, които са в разделени по пол класове, се учат по-добре, не се смущават и разсейват от противоположния пол и могат да се концентрират повече върху учебния материал. Ако момиче знае отговора, то ще чака някой друг да отговори. В смесените класове момчетата вдигат ръка първи.

 В женските класове всички знаят отговора, но мълчат, защото се страхуват да не сгрешат. Госпожата все едно води урок в празен клас. Момичетата са по-спокойни и никога не викат.

Момичетата стават по-активни, ако ги похвалят. Тях трябва да ги хвалят, дори и да са направили грешка, защото следващия път отново ще си мълчат. А момчетата не разбират този подход и дълго размишляват защо са били похвалени за неправилен отговор. В смесените класове учителите се налага да повишават тон по-често, отколкото в разделените.

В сравнение със смесените класове, дисциплината в мъжките класове е по-добра, момчетата реагират по-спокойно на забележките от учителя. В смесените класове момчетата могат да спорят с учителя, за да се покажат пред момичетата.

Учениците в разделените класове много общуват помежду си, има много романтика, което липсва в смесените класове. От опита излиза, че самите деца не искат да учат в смесени класове.

Предимството на обучението в разделени по пол класове е, че децата не се разсейват и усвояват учебния материал по-добре. Ако се направи такова разделение в нормалното общообразователно училище, минусите са много малко.

Няма психологически разлики между децата от разделените и смесените класове. Избирайки формата на обучение, родителите трябва да помислят какво искат да дадат на детето си: възможността да се учи по-добре или да общува по-добре.

Реплика: Обучението трябва да бъде разделено, като учител трябва да учи момчетата, а учителка момичетата. И да бъде така през всички години, до висшето образование. То също трябва да бъде разделено. А след това идва бракът. Човечеството ще се върне към това след всички проби и грешки.

[158436]