Entries in the '' Категория

Когато властва злата прислужница

Когато знанието за науката Кабала, разкрито на някои особени, избрани личности от народа на Израел, е станало достъпно чрез тях за мъдреците от народите по света, това е стимулирало развитието на света, но от друга страна, е нанесло огромна вреда. Хората са започнали егоистично да разбират системата за строежа на мирозданието, да изучават законите на природата и жестоко да я експлоатират, заради използването на другите хора за собствени интереси, за своя изгода и експлоатиране на ближния си, което е довело до всички разрушения, съществували в миналото и понастоящем..
И всичко това, въпреки че кабалистите са крили науката Кабала, а и самата тя е толкова скрита, че човек, който не е готов за нея, не е способен нищо да разбере от тези книги. Той трябва да поправи своите качества в отдаване и любов към ближния и едва тогава ще му се разкрият могъщите сили на природата.
Но с помощта на традиционните науки, получавайки известни знания за външните сили на природата, ние успяваме до известна степен да ги използваме, което води до технологичното им развитие – разбира се също в наша вреда.
И в резултат на това ние откриваме, че целия построен от нас свят, в продължение на цялата човешка история, цялото това развитие не е било от полза за човека, тъй като е служило на неговия егоизъм. И цялото получено знание за природата, всички открити закони и примери, които той се е опитвал да използва за свое благо, в резултат на това са се обърнали в негова вреда.
Това е натрупващ се процес и сега той се превръща в глобална всеобща криза – на всички нива и във всички области на човешката дейност. Всичко, с което човек се е занимавал хиляди години в течение на своята история, сега му се разкрива като зло. Ние буквално слагаме чертата под цялото предходно развитие на човешката цивилизация. Започвайки от тази точка, ние сме длъжни честно да си дадем сметка за всичко, което сме сторили до сега и да решим как ще се развиваме по-нататък.
А по нататъшното ни развитие се получава много просто. Нали ако цялото ни знание за законите на природата, цялата ни наука се обръща в наша вреда, защото сме я превърнали в прислужница на собствения си егоизъм, – тогава нека да обърнем всичко наообратно! Ако ние използваме цялата наука, цялото свое знание по добър начин, действително за благото на човека, то тя ще се превърне в помощник и ще ни донесе истинско процъфтяване. Повече няма да разрушаваме природата, своята окръжаваща среда и самите себе си, застрашавайки се със самоунищожение, а точно обратното, ще се издигнем на съвършенно ново равнище.
Тези две противоположности, когато използваме силите на природата в своя вреда или с добра цел, се наричат прислужница, която властва вместо своята госпожа, и госпожа, която с помощта на прислужницата се издига и разкрива себе си. „Госпожа“ – това е науката Кабала, която ни учи по какъв начин да поправим собствената си природа и благодарение на нейното правилно използване да разкрием още една, огромна част от природата и нейните могъщи сили. Всичко това ни е дадено за използване и вечно съществуване.