Entries in the '' Категория

Ти отговаряш за 7 милиарда деца

Въпрос: Откъде в масата от хора ще се появи желание за обединение? Какво освен страдание ще ги придвижи към това?

Отговор: Ние се намираме в абсолютна и неразривна връзка един с друг, намираме се в пълно взаимно поръчитество. Такова състояние е създадено от природата, без наше съгласие и ние нямаме избор .
Представи си, че ти си купуваш апартамент в блок, където живеят още 50 съседи и при подписване на договора, без твое съгласие, ти си подписал взаимно поръчителство с всички съседи. Сега ти ще отговаряш за всичко, което става в тези 50 семейства. Това означава, че ако някой от тях извърши престъпление, ти ще получиш призовка и ще влезиш вместо него в затвора. Ти ще отговаряш за всички. Това е настоящо взаимно поръчителство .
Човечеството трябва да разбере, че сега то се намира под натиска на този договор за абсолютно, пълно взаимно поръчителство и всеки отговаря за цялата планета. Какво може да се направи в противовес на този тежък договор, който не може да се отмени? Нали да бъдеш отговорен за всички – това е непоносимо. Хората ще почувстват, че нямат друг изход, освен да се обединят доброволно, с добро. Но целият проблем е в това, че да се направи това с добро няма да се даде.
Дори когато се появи разбиране от необходимост и желание за обединение и с това се съгласят всички правителства на някой пореден съвет, подобен на Г 20, тогава и всеки човек по отделно и всички народи ще разберат своята неспособност към обединение. Когато всички разберат безизходността на състоянието, тогава няма да има никаква възможност за обединение. Това е разкриване на чужда власт над нас.
Като че ли някой свише специално създава препятствия, подхлъзва ни, не допуска да осъществим желанията си, независимо от нашите усилия и противно на логиката. И тогава „ще застенат те от тази работа“. Когато това стане, ще се разкрие третата сила: този който иска да излезе от това съсътояние е длъжен да се възползва от Светлината на източника, за да замени в себе си ненавистта с любов и да заобича това, което по-рано е ненавиждал.
Сега ние дори да осъзнаваме колко ненавиждаме Твореца, колко сме отделени от Него противоположни по свойства. трябва да го обичаме. Трудно е да повярва, че любовта към него е въобще възможна. Нали именно Той е създал всичко лошо в този свят и ни е поставил в най – ниското състояние. Ние ненавиждаме именно Него и никого другиго, нали „ Няма никой освен Него“. И именно от тази точка, до която трябва да достигне всеки човек в рамките на своето развитие, ние сме длъжни да обърнем абсолютно всичко в обратно направление – и……….. да обикнем.