Entries in the '' Категория

Целят свят е мое семейство

Представи си , че си егоист в своето семейство,т.е живееш в него на същият принцип както с външният за тебе свят: „получавам максимум и давам минимум“. Ти лъжеш малкият си син, за да получиш от него каквото ти е нужно. И от това получаваш огромно удоволствие! Ти крадеш от децата си, от тяхната храна в хладилника, ти се опитваш да ги утежниш и притесниш. Както в твоето отношение към света: „малкo да работиш и много да получаваш“.
Ако целят свят днес е взаимозависим и ние всички по неволя сме като едно семейство, то така и се държим в него …

Нас ни настига “ефекта на пеперудата”.

Вече десетки години много учени излизат с предупреждение за това, че всичко в света е взаимносвързано и че той е интегрален. На кого не е познат изразът „ефект на пеперудата“? Щом потрепването на крилете на малката пеперуда може да предизвика торнадо в другия край на земята, то човек е способен да предизвика много пъти по-голямо зло!
„Ефект на пеперудата“ е красиво алегорично определение на дребното непреднамерено действие, което влече след себе си тежки последствия. Понятието „Ефект на пеперудата“ ни говори за това, че ние се намираме в затворена система, свързваща нас и цялата природа и никoй не притежава свобода в своите мисли,желания и действия. И ако аз не съпоставям своите мисли, постъпки или желания с всички обкръжаващи ме, то дори в по-малка степен, мога със своите постъпки да предизвикам торнадо.

Реанимация за медицината

Д-р Ангелов (ББ, Бостон): Първият лекар в историята на човечеството е била майката. Водена от инстинктите за съхраняване на семейството, тя е намирала средства за избавяне на децата си от недъзите. След това са били учените, наблюдатели на природата – Парацелзий, Хипократ, Авицена и други. Всички тях ги е обединявало едно – желанието да изцеляват. Лекарят се е оценявал според резултата от лечението.
Последният век ни донесе повече откриятия, отколкото цялата предидуща история. Ние имаме уникална апаратура за диагностика и лечение, но количеството на болните расте и смъртността не се намалява. Медицината е в агония.
Застраховките са скъпи и са устроени така, че хората да се ползват от тях колкото е възможно по-малко. Лекарите плащат много пари за застраховане от съда, лекарствата струват скъпо, за административни разходи отива една трета от бюджета. Лекарят е загрижен не за здравето на болния, а за печалбата от него.
А къде е началният образ на майката, грижеща се за своето домочадие?
Трябва да сменим ценностите – да се грижим за всеки, като за член на семейството.