Entries in the '' Category

Кризата: изход от изгнание.

Въпрос: Съществува такова явление, когато човек, намиращ се под нечия власт, се стреми да се освободи. А получавайки тази свобода, не знае какво да прави с нея. Защо се получава така? Откъде произтича това?

Отговор: Именно това става по време на ударите и в прекъсването между тях. Между ударите всички облекчено въздъхват: „Слава на Бога“. Такава е природата на хората. Така се проявява и тяхното его, което натрупвайки слой след слой е длъжно да разбере какво произтича. Ами че прекъсването между ударите – това не е прекратяване на ударите.
Но ние нямаме изход. Ние сме задължени да преминем този етап, който се нарича египетско изгнание и десет египетски наказания – докато по-пътя на тези „разклащания“ човечеството не разбере, че му е необходимо да приеме нова програма за по нататъшно придвижване, а от предишната програма, от своето его, под игото на което се е намирало е нужно просто да бяга.
Това означава, че ние „излизаме от Египет“, оставяйки всичките наши предишни програми, съгласно които сме действали и ние самите, и банките, и промишлеността, и всичко останало приемем нова програма. При това, сме готови да я приемем „като един човек с едно сърце“. Именно това светът ще бъде принуден да достигне.
Той е длъжен да приеме този Закон, да го изучи и узнае, как ще живеем всички заедно, изпълнявайки принципа „обичай ближния си, както самия себе си“.
Но как да достигнем това? Нали ние не сме в състояние да обуздаем своето его. И затова ни е нужна методика, която ще ни позволи да се стремим към правилната връзка между нас. А иначе ние просто ще се самоизядем един друг, унищожавайки целия наш живот!
И доколкото ние самите искаме, да ни управлява тази сила, която ни дава възможност да се съединим, благодарение на нашата потребност от нея, – ние ще разкрием светлината, възвръщаща ни към Източника – науката Кабала. А с помощта на светлината ще започнем духовно да се въздигаме.