Entries in the '' Категория

За живота и смъртта

За живота и смърттаВълнуваща беседа на учения кабалист Михаел Лайтман с преподавателите от Академията по кабала Михаил Санилевич и Евгений Литвар на тема „Живот и Смърт“. Какво представлява „азът“? Какво всъщност наричаме „душа“? Какво става с нея след смъртта? Защо въобще е нужно да умираме? Съществува ли смърт след смъртта? Дългия живот – това добре ли е или зле? За спомените от предишните ни животи.  Колко превъплъщения има човек? Кабала за летаргическия сън. Какво означава краят на света? Превъплъщават ли се животните? Какъв ще бъде човек в следващия си живот? (още…)

Човечеството и Науката Кабала

Науката КабалаОт векове хората търсят път към щастието. С това се занимават много учения и методики, както древни така и съвременни, но е видно, че човечеството както и преди страда. Всички методи, разработени в хода на историята не са допринесли желаните резултати и днес хората губят интерес към тях.

Именно сега и излиза на бял свят методика, която до този момент е била скрита. Тя е била скрита от широките обществени слоеве, а и у самите хора не е имало стремеж да се запознаят с нея по-отблизо, но днес тя попада в кръга на интересите на хората и заема централно място. Огромни групи от хора, представители на различни религии, раси и народи от цял свят се стремят към тайнствата на древната мъдрост – мъдростта на кабала. (още…)

Вселената – това е гигантска холограма

Вселената – това е гигантска холограмаТеориите, които полагат началото и откриването на холографическия ефект са първоначално разработени през 1947 г. от Денис Габор (Dennis Gabor), който получава за откритието си Нобелова награда. Холограмата представлява явление, в което всяка една съставна частица съдържа цялото. Някои учени достигат до извода, че реалността, по своята същност, също представлява холограма. На холографически принцип се основава и работата на главния мозък. Мозъкът – това е холограма, отразяваща една холографическа Вселена. (още…)

Човекът, който e видял всичко

Хилел (I век до н.е.)

Постигнал закономерностите на цялото мироздание, той е знаел, че на нас ни е по-лесно да обичаме себе си, но ни е учил да обичаме ближния. Хилел е бил кабалист, който е възродил светлината на любовта и ни е показал пътя към нея.

„Не прави на другия, това, което е ненавистно на тебе“

(Думи на Хилел от трактата „Шабат“, 31:1) (още…)

Известната цел

Непознатата сила

В продължение на цялата история човечеството се намира в постоянно търсене. Възникват и изчезват народи и цели цивилизации, развиват се технологии и науки, късат се предишни връзки и се образуват нови. Сякаш някаква непозната сила води човечеството към цел, известна само на нея. В какво се състои тази цел и що за сила е това? За да отговорим на тези въпроси, е необходимо, преди всичко, да разберем какво представлява човекът и каква е неговата природа. Нека да погледнем зад кулисите на сцената, която така се и нарича: човешка природа. (още…)

Една душа – пет превъплъщения

Авраам, Мойсей, равин Шимон Бар Йохай и АРИ – това са кръгообороти на една уникална душа. Нейното последно превъплъщение е бил Баал аСулам, който е адаптирал науката кабала за поколението ни.

„Според висшето желание на мен ми е дадена душата на АРИ – не заради добри дела, а именно според висшето желание. Скрито е от мен самия, защо съм избран за тази чудесна душа, която не е била давана на никой от смъртта на АРИ“.

Баал аСулам, „Плод на мъдростта“, писма.

Пет пъти тази душа е идвала на този свят и всеки път е възбуждала огромен скок в развитието на човечеството. Тя е била свързващо звено между Висшата сила и хората, и през различни исторически етапи е принадлежала на пет огромни кабалисти. (още…)

Духовното раждане

                                                    Възможно ли е това?

Няма нищо по-удивително в света, от раждането. Тайнството на раждането вдъхновява писатели, скулптори и художници. Множество учени в света се занимават с изследването на тази тема. Струва ни се, че знаем всичко за раждането. Но това е в нашия материален свят.

А какво става в духовния свят, как да се родим там? И изобщо, реално ли е това? (още…)

Духовната война

Духовната ВойнаОткъс от книгата на М. Лайтман «Постигане на висшите светове»

Човек постоянно се намира в състояние на война, за да изпълни на изискванията на своите желания. Но има война от противоположен вид, в която човекът воюва срещу себе си, за да отдаде цялата територия на своето сърце на Твореца и да запълни сърцето си с естествения враг – алтруизма, за да заеме Творецът цялото пространство не само по Своя воля, но и по желание на човека, да царства над нас по наша молба, да ни ръководи явно. (още…)

Откъде идва мирът

(Кабалистичен обзор)

Войната се отнася към тези вечни драми, които никога не изчезват от корените на човешката цивилизация. Потвърждение на това са документите, установяващи в течение на историята около петнадесет хиляди войни.

Какви ли не войни има: справедливи и несправедливи, колониални и освободителни, агресивни и грабителски, локални и световни, въздушни, морски, ядрени и даже… хуманитарни. (още…)

Буквите на нашето име

каббалист Михаэль ЛайтманБуквите имат сила, буквите имат смисъл. Всяка от тях представя особено духовно състояние. По пътя към Твореца, стъпка по стъпка, буква по буква – ни се разкрива духовната реалност.

Какво се крие в името? Както и да наречеш розата – ароматът и ще остане същия. (още…)

Еликсирът на живота

 Седи равин Шимон и плаче. В един момент казва: „Горко ни, ако  разкрия и пак горко ни, ако не разкрия… Ако не ги разкрия, ще пропаднат съкровищата на Тора, а ако ги разкрия, ще могат да чуят онези, недостойните за тайните й.“ („Зоар“, гл. Насо, Идра Раба).

От векове кабалистите търсят възможност да разкрият методиката по достигане на съвършенството. Проблемите произтичат от сложността на предаването на самата методика. Нужно е да бъдат преодолени множество препятствия за постигането на целта. (още…)

Необходимата наука

 Кой от нас не си е задавал поне един път през живота си въпроса за смисъла на живота, за смисъла на страданията, каква е целта на съществуването и на развитието на природата? Намираме мъдрост и логика във всяка жива клетка, целенасоченост във всяко едно от действията и, но не виждаме абсолютно нищо логично и целенасочено в съществуването на целия жив организъм. (още…)

Дайте светлина

Нека да поговорим за светлината. Какво означава за нас тази дума? „Лъчиста енергия“ – с оттенък на нежност се говори за нея в речника. Книгите излизат на бял свят, хората пътешестват по света. Знанието е светлина, а незнанието – мрак. Над нашите най-силни желания светлината се излива като от фуния. „Светлина моя, огледалце, кажи….“ – оказва се с нея може даже да говориш. Светлината е толкова бърза, че нейната скорост дори се използва като нарицателно. Светлината това е радост, любов, топлина, щастие. (още…)