За какво живея? Ч. 4

Конгрес в Америка. Предварителен урок №1 Правилото на компенсацията Очевидно на Адам не му е било лесно. И все пак, движен от бремето и болката, е разкрил общата система, която нарочно е била разбита. Връзките между нас специално са били разрушени и объркани. Взаимоотношенията ни са толкова чудовищни, че всеки базира успеха си на краха […]

За какво живея? Ч. 3

Конгрес в Америка. Предварителен урок № 1 Далеч от безцелността И така, Адам е намерил пътя за постигането на целта и смисъла на живота, системата на живота, която стои зад този свят и ни управлява. Точно така някога сме започнали да изучаваме човешкото тяло и сме открили в него множество изключително сложни и разнообразни системи, […]

За какво живея? Ч. 2

Конгрес в Америка. Предварителен урок № 1 Какво е „творение“? Не е тайна, че в ежедневието постоянно си взаимодействаме. Обаче Адам разкрива нещо повече – глобалната система на нашите взаимовръзки, неразривна и всеобхващаща. В клетките на тялото, в своите мисли и желания, иначе казано, в целия диапазон на неживата, растителната, животинската и човешката природа в […]

За какво живея? Ч.1

Конгрес в Америка. Предварителен урок № 1 Въпросът на Адам От ден на ден става все по-ясно, че не разбираме света, в който живеем. И това е добре, така и трябва да бъде. В крайна сметка хората започват да търсят нещо. И те го търсят не в този свят, вече не им е толкова интересно […]