Семинар в кръга и практическа кабала, част 3

Събрание на приятелите Въпрос: Спортната тренировка преминава под ръководството на треньор на футболното игрище или в спортната зала, учението се заключава в четене на учебници, слушане на лекции, записки. На какво се основава „семинарът“ в кабала – върху беседа на хората един с друг? Отговор: Семинарът е построен върху беседа между хората, но тя се […]

Семинар в кръга и практическа кабала, част 2

Въпрос: В какво се заключава смисъла на семинара, обсъжданията в кръга, като метод на практическата работа, широко използван в кабала? Отговор: ”Семинар”– това са съвместни действия на десет мъже или десет жени, които правят упражнения по препоръки дадени от кабалистичните първоизточници или под ръководството на учител или като спортисти под ръководството на треньор. Само че […]

Семинар в кръга и практическа кабала, част 4

Трапезата на кабалистите Въпрос: Какво е особеното в трапезата на кабалистите? Отговор: Трапезата е най-трудното действие в кабала, защото докато тя тече, човек трябва да се чувства заедно с всички, в обща връзка, да обича всички. Иска всички да се насладят на тези вкусове, които той усеща сега. Между тях трябва да възникне такава обща връзка, при която човек да се наслади не на самия вкус […]

Екстаз от семинара

Въпрос: Ако външната аудитория няма голямо желание да разбере нашите рецепти за щастие, как да се научим хармонично, без насилие, без натиск да работим над запитването? Как да почувстваме тази нужда? Иначе  отиваме към външната аудитория със значителна доза интегрален фанатизъм. Отговор: Вие правите всичко погрешно, като че ли, прехранвате новороденото и то веднага повръща всичко, защото това […]

Институтът ARI участва в международен семинар на ЮНЕСКО

Забележително участие на институтът ARI на международен семинар за жени Членовете на нашия институт ARI, Рахел Лайтман и Норма Ливне, бяха избрани от международния проект Millenia 2015 сред стотици кандидати от целия свят да участват в семинара „Жените – активисти на развитие за глобални промени“, който се състоя в Париж, Франция на 21.11.2011 г. Конференцията […]

Какво се ражда в спора?

Въпрос: От къде са се появили всички правила на семинара: да се говори по ред, да отменяш себе си, да не критикуваш? В края на краищата, напротив, в спора се ражда истината. Отговор: Всички правила на семинара са базирани на основите, описани от кабалистите, започвайки с книгата Зоар, когато десет велики кабалиста са се събрали […]

Възпитание на човека на бъдещето, ч. 2

Въпрос: Как действа родителят, който възпитава децата си над своя егоизъм? Отговор: Родителят е длъжен да премине през всичко това, като се обучава в курсове по интегрално образование, участва в семинари, работи над обединение в група. Там той ще разбере какво се изисква от него като човек и родител. Всъщност, той изучава как въпреки злата си природа, […]

Инструктори за бъдещото общество

Въпрос: В социалната доктрина на Баал аСулам, написана преди 70 години, е казано, че съвсем малка част от хората трябва да повиши моралното си ниво и да създаде общество, в което ще има една религия – религията на отдаването. Тези хора и ще я разпространяват по целия свят. Останалото ще се счита за култура. Можете ли […]

Победа в Макавейската война

Ханука ни обяснява как да постигнем поправянето на желанията, в които се разкрива висшата сила. Всичко, което има в творението – това е желанието за отдаване, наречено Творец и желанието за наслаждение, наречено творение. Колкото по-високо е нивото на развитие на желанието: неживо, растително, животинско, човешко, толкова по-развито е творението и повече се отличава от […]

Как да укрепим семейството?

Въпрос: Как в кабала се разглежда проблема с разводите, които се предават от род на род? В моето семейство например, жени от четири поколения са разведени и самотни. Отговор: Така се случва, защото ние не можем да се поправим. Аз съм живял не лек живот, в който всичко далеч не беше гладко. Но си дадох […]

Духовният и материалният свят

В мирозданието съществуват два противоположни свята: материалният свят, съставен от желанието за получаване и духовният свят, съставен от желанието за отдаване. Желанието за получаване на наслаждение се явява централно свойство на материалния свят. Нашият свят ни е даден в усещанията на петте ни сетивни органа, състоящи се от това желание, а човешкият разум им помага […]

45 минути за поръчителство

Въпрос: Спецификата на моята работа се състои в това, че постоянно си взаимодействам с големи групи хора. Как да избягвам конфликтите и да повиша ефективността на сътрудничеството си с тях? Всички ние сме толкова различни… Отговор: Тук трябва да се прояви особена мъдрост. Има затворени общества, в които е необходимо хората да си подхождат. За […]

Изменения не са предвидени

Системно форматиране Въпрос: Не за първи път наблюдаваме, как нов чoвек попада в политическата система с искрено желание за благотворни промени, но се оказва в порочен кръг. За да постигне резултати, той трябва да действа по правилата на системата – и тогава тя започва да го „форматира“, докато духът на нововъведенията в него не се замени […]

Как да придобием мъдростта на живота

Въпрос: По-малкият ми брат завърши университета и се колебае къде да работи и с какво да се занимава. Неговата нерешителност го заставя дълго да преценява всички варианти. Какво бихте го посъветвал? Отговор: Бих препоръчал да осъществи по-тясна връзка с обкръжението си, дори с различни общности. Бих учил на това в училище, в университета, бих открил […]

Силата на мислите – панацея за всички болести

 Съобщение: Желанието определя всичко!  Известният генетик Б. Липтън, PhD, твърди, че чрез  силата на мисълта човек може да се избави от  всякакви болести. Изследванията на Липтън  показали, че насоченото психологическо въздействие  може да измени генетическия код на организма. Липтън вярвал, че човек е биоробот, чийто живот се подчинява на програма, записана в гените му. Гените […]

Бъдете търпеливи с новите

Конгрес в Грузия. Урок №4 Когато в групата идва нов човек, а ние вече се занимаваме по метода за интегрално обединение, ние трябва да бъдем с него по-меки, тъй като можем да отблъснем хората. Те, както и ние някога, не разбират за какво са нужни тези обединения, детски забави, всякакви игри, семинари. Всичко това на […]

Да се учим на науката за сближаване на сърцата

Въпрос: Как да обясним на хората, какво е това светлина, която ни възвръща към Източника? Никой няма да ми повярва за нея. Отговор: Въвлечи ги в такова действие, че те сами да почувстват тази сила. По-малко думи – главното е човек да получи усещането, че тъкмо в съединението между нас може да се създаде добро […]

Седем милярда задружни мравки

Ние можем да придобием от природата сила, която да ни промени така, че да престанем да си вредим един на друг. Така ще осъзнаем зависимостта си един от друг и това ще ни принуди да се поправим. Всичко това може да се обясни на хората, като им се предложи да създадат помежду си нови по-добри […]

В какво е същността на кръглата маса?

Въпрос: В какво е същността на кръглата маса? Какво трябва да бъде направено, за да постигнем съединение в кръга? Отговор: Кръг означава, че се изпълняват условията на семинара. Всеки отменя себе си пред другите и се чувства по-малък от всички. Получава се, че всички ние сме абсолютно равни и благодарение на това се съединяваме в […]

Добро е онова, което е добро за ближния

След хилядолетно развитие, човек достигна до осъзнаването на злото в своята природа. Ние най-накрая си даваме отчет за случващото се и виждаме, че целият ни живот е изпълнен със страдания, цялата ни история – това е история на голяма болка. Мислехме се за умни, прогресивни, просветени, високо развити – в крайна сметка, си оставаме редом […]