Средата определя съзнанието

Как обкръжението и информационните гени, решимот, определят съзнанието и кръговрата на нашия живот.

Ние винаги следваме желанията си. А какви ще бъдат те зависи от това, кой е в моето обкръжение. Моето обкръжение определя до каква степен ще се развият моите желания и кое от тях ще излезе на преден план: естествените, телесни желания или желанието на ниво Човек.

Например ако родителите сложат дете, което все още нищо не разбира в среда, в която много се почита науката, то ще възприеме от обкръжението колко е важна и уважавана. И въпреки, че по природа то може да няма голяма склонност към науката, за сметка на обкръжението ще започне да се развива в това направление.

Оказва се, че обкръжението може напълно да промени баланса в нашите естествени наклонности, развивайки една част от тях повече, а друга по-малко.

Моите родители, например, много искаха максимално да развия способностите си и затова ме записваха на различни кръжоци. Благодарение на тях се занимавах със спорт, по-късно бях в музикално училище, където се запознах с класическата музика, която уважавам и до днес, обичам и разбирам всички останали музикални жанрове.

Родителите ми не отдаваха голямо значение на театъра, затова и до днес нямам голям интерес към него. Но науката и техниката бяха много важни за тях, затова станаха много важни и за мен. Освен това имах естествено вътрешно желание да се занимавам с наука. Дори сам отидох в детски кръжок, където изучавах задълбочено физика и астрономия. Доста дълго време бях увлечен от тях.

Виждаме, че развитието на детето става под въздействието на обкръжаващата го среда в съответствие със съществуващите в нея възможности. В крайна сметка в него едни способности се развиват повече, други по-малко, а някои обикновено се потискат. И се оказва, че свободата на избор на човека е много ограничена.

Освен това, както обяснява кабала, човек носи в себе си опит от минали животи и информация за развитието на цялото човечество. Раждайки се всеки път в по-развито общество, детето не започва развитието си от нула. Във всяко поколение вече са заложени новите способности, информационните гени, които се наричат „решимот“. Благодарение на тези „решимот“ се развива човека.

Днес всички го забелязват. Наблюдавайки децата виждаме, че се справят с нововъведенията много по-бързо от нас. Изглежда, че са родени с друго разбиране и свойства, които са необходими за възприеманото на съвременния свят. Малкото дете мигновено усвоява мобилния телефон, компютъра и всички съвременни джаджи.

Наблюдаваме колко лесно децата се ориентират в новия свят и ни става ясно, че това се дължи на информационните гени, които се развиват и предават от едно поколение на друго.

В кабала това се нарича кръговрат на живота и в него няма никаква мистика. Просто всички се намираме в общо поле и затова сме тясно свързани един с друг. Точно както съществуват гравитационното и електромагнитното полета, действащи във всяка точка на земното кълбо, има и информационно поле, поле на мислите и желанията, което ни свързва извън времето и разстоянията.

Затова не е изненадващо, че намирайки се в това поле, ние попиваме новата информация и по този начин следващото поколение се ражда вече готово успешно да се впише в новия живот, в новата епоха.

Разкривайки за себе си информационното поле, ние получаваме възможност да излезем в съвсем различна, все още непозната за нас реалност.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: