Кръгооборотът на душите

Кръгооборотът на душите е загадъчна тема, за която има много различни мнения. Има религии, които вярват, че човек живее много животи ту в един, ту в друг вид. Наистина ли съществува явлението кръгооборот на душите?

Да, съществува, както е написано в кабалистичните книги: Ари в книгата „Кръгооборот на душите“ и в книгата Зоар. Но съвсем не е това, което си представят обикновените хора, които мислят, че кръгооборотът на душите е, когато моята душа се вселява в друго тяло, живяло преди сто години. Всъщност кръгооборотът на душите изобщо не се отнася до телата.

Всичко минава през кръгооборот, всяко желание. И всички желания се съединяват в една система, която се нарича Адам и включва всички нива: неживо, растително, животинско и човешко. И всяко желание циркулира, тоест се развива постепенно и с това влияе на всички останали желания, свързвайки се в десетки, в стотици, в хиляди и т.н. Това се нарича кръгооборот на душите.

Но това не означава, че в предишния си живот човек е могъл  да бъде котка, цвете или камък. Кръгооборотът на душите не се отнася до промяната на външната, биологична обвивка от плът и кръв.

Душата е частица от божественото свише, силата на отдаване и любов, която е в човека. И ако човек няма такава сила означава, че още няма душа. Всички системи на материалния свят, в който живеем днес, усещайки се във физическо тяло, не се отнасят до кръгооборота на душите.

Добре е, че темата за кръгооборота на душите е покрита с воал на тайнственост. Той спира човека, принуждава го да бъде по-сдържан към другите. Понеже той се тревожи за следващия живот в този свят и в света на бъдещето, затова се отнася по-добре с другите. И всъщност, да правиш добри дела за другите, за всички, да бъдеш добър човек, със сигурност е най-печелившият вариант.

Но всички разкази за това, какъв е бил човек в минал живот са пълна измама. Кръгооборотът на душите не се отнася до нашето тяло, а до живота на душата, каквато обикновеният човек няма. Той трябва да работи много усилено, за да достигне до състоянието  кръгооборот на душата и да види как може да усъвършенства своето желание с помощта на екран, отразена светлина, ударно сливане и да започне да се издига от стъпало на стъпало.

Това се нарича кръгооборот на душите (нешама), най-висшата светлина, защото светлините Хая и Ехида не влизат в духовния съсъд до края на поправянето.

За да се постигне кръгооборот на душите, първо трябва да се развие душата – желанието за отдаване. Желанието за отдаване се нарича душа. Това е готовността да даряваш на всички, да правиш добро на всички, все повече и повече да излизаш от своя егоизъм. И тогава ще откриеш, че в този процес има кръгооборот, защото всеки път обновявам моето егоистично желание, мога да го поправя и да извърша още повече действия на отдаване, любов, единство.

Така, чрез кръгооборотите, стигам до любов към целия свят, придобивам свойството всеобща любов във всички мои желания. И това се нарича „ Край на поправянето“. Цялото желание за наслаждение, което съм имал, разбито и егоистично, сега е поправено и аз виждам, разбирам и чувствам цялата реалност. Оказва се, че целият свят наистина ми принадлежи!

От ТВ програмата „Поглед отвътре“, 24.05.2021 г.

[282832]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed