Пурим през 21 век

Реплика: Пурим  e необичаен, голям, вълшебен празник. Известно е, че в началото на годината  Аман хвърлил жребий, за да определи дата за унищожаването на целия еврейски народ, а жребият паднал на 13 Адар, тоест в края на годината. Историята от самото  начало говори, че е била режисирана…

Отговор: Естествено. Има дати, които работят върху различни възходи и падения както на еврейския народ, така и на останалата част от човечеството. И всичко това е в динамична връзка помежду си.

Реплика: Свитъкът на Естер (Мегилат Естер) е единствената книга, в която  нито веднъж не е споменат Твореца.

 Отговор: Затова се и  нарича „естер“ (скрит) – защото Творецът е скрит и не се знае кой и какво прави там.

 И Царицата се нарича Естер, но, по принцип, тя се вижда. А Царят, тоест висшата сила, е скрита. Царят не се появява явно,  само чрез подставени лица, кукли.

Реплика: Тогава нека преминем към тези подставени лица и кукли. Ние знаем, че Мордехай никога не се е кланял на Аман. Аман имал всичко, но когато видел Мордехай и неговото поведение, това просто го вбесявало.

Отговор: Работата е там, че Аман разбирал: Мордехай е силата, която стои срещу него и докато Мордехай е жив, не е покорен – дори не покорен, не унизен, – той, Аман, не може да управлява.

Егоизмът не може да управлява света, докато съществува противоположната му сила, която, все едно, няма да му позволи. Затова Аман, олицетворяващ целия естествен човешки егоизъм, не може да понесе свойството отдаване, любов, свързване, взаимност, които олицетворява Мордехай.

Въпрос: А защо той не е опитал да си сътрудничи с него?

Отговор: Това няма как да стане: те са противоположни един на друг: или единият, или другият. Затова, когато са в противоречие един срещу друг, то, естествено, няма да има нито мир, нито победа. Така си и вървят в противоречие. Кой може да надделее? Само еврейският народ заедно с царица Естер.

Въпрос: Какво олицетворява еврейският народ между тези две сили?

Отговор: Той е силата, която решава, в каква посока да тръгне светът. Ако евреите изпълняват действията отдаване, любов, обединение помежду си, то целият свят ще тръгне след тях  в същата посока.

Реплика: Когато евреите излезли от Египет, Творецът им заповядал да воюват с всеки амалекянин и да унищожат всичко, което му принадлежи.

Отговор: Има се предвид всички зли сили, които се намират вътре в човека.

Въпрос: В историята много пъти е имало възможност да се унищожи целия егоизъм. В този сценарий специално ли е заложена някаква вратичка?

Отговор: Задължително. До тогава, докато евреите не се поправят и не стигнат до общ знаменател – до обща връзка помежду си, за да поведат след себе си всички народи по света – Аман или неговите потомци ще живеят и ще пречат на евреите. По принцип, техните препятствия, са им в помощ.

Реплика: Вие често давате за пример, че когато отрицателната сила става застрашаваща, унищожаваща, тя е полезна.

Отговор: Естествено, тя е полезна и помага. Може ли минус без плюс? Те взаимно се допълват  и заедно въртят целото махало на историята.

Въпрос: В пуримската история се споменава за няколко жени: Вашти, Зереш и Естер. Това са просто женски персонажи или женската сила е играла някаква роля през цялата история?

Отговор: Вашти  е царицата, предшестваща Естер. Когато Вашти се скрива, се появява Естер – следващата женска сила. И най- главната е жената на Аман – отрицателната, злата женска сила, която,  като цяло, стои зад него и ръководи всичко.

Въпрос: Какво олицетворяват тези три женски образа? На какво ни учат?

Отговор: Те ни учат, че по принцип, женската сила управлява света. Егоизмът трябва да бъде обезателно покорен. Женската сила на Аман, неговата жена, е много по-страшна от него. Трябва да се страхуваме от злите, лоши жени повече, отколкото от мъжете.

Най-злата сила в природата  е егоистичната, лошата жена.

Това е страшна сила, която с нищо не можеш да ограничиш. Тя е коварна и може да се прояви в съвсем различни форми, образи, отколкото е в действителност.

Въпрос: А какви сили олицетворяват Вашти и Естер?

Отговор: Вашти  е просто малък женски егоизъм. А Естер е скрита праведница, това вече е свойството Бина, след което трябва да вървят мъжете. По принцип, тя проявява свойството на Твореца, силата на Твореца, само в скрита форма. Затова се казва Естер, от думата „астара“ – скриване.

Реплика: Вие често казвате: всичко, което виждаме, всички сили и образи се намират вътре в човека.

Отговор: Ние виждаме пред себе си театър, който се разиграва около нас. Всъщност според възприемането на реалността, на което учи кабала, това, което виждаме, е вътре в нас. Да допуснем, сега аз стоя в студиото, говоря с вас, тук някой нещо записва, там някой нещо управлява,  – но всичко това го няма. В действителност всичко това е в мен и аз преминавам през всички тези състояния.

Въпрос: Как човек, който вижда тази история и знае какви са тези персонажи, да разпознае в себе си всички сили, които го ръководят и да избира една, втора, трета?

Отговор: Той трябва просто да се идентифицира с положителните и да се дистанцира от отрицателните сили и в крайна сметка ще стигне до състояние, когато тези сили ще започнат да му се разкриват. Той ще види зад всички персонажи, представящи се пред него, управляващите ги сили. Да допуснем, зад вас стои така нареченият ангел, а това не е нищо друго, а сила, която ви управлява, прави всичко, което трябва.

Всъщност вие сте напълно безтелесен обект, който се управлява от сила, намираща се зад него и така зад всички хора и неживата, растителната и животинска природа. Това е цялото управление на нашия свят. То става с помощта на висша сила, която се разбива на всички нива, поднива и така управлява всичко.

Въпрос: Историята на Пурим е предназначена за еврейския народ или за всички?

Отговор: За всички. Еврейският народ няма своя история. Цялата му история е  насочена към обединяване на всички народи по света. Сам по себе си този народ не съществува, неговата мисия се състои само в това, да разкрие висшата сила на всички народи в нашия свят.

Фактът, че евреите са забравили за това, не се занимават със своята мисия, стои пред тях като дълг и заради това те страдат.

Ние сме длъжни все пак да изпълним своето предназначение. В продължение на хиляда години ние се натъкваме на едни и същи проблеми: през цялото време отблъскваме, не искаме да изпълним своята историческа мисия. А тя е много проста – нашето обединение.

Щом започнем да се обединяваме, целият свят около нас ще направи същото, ще ни подкрепи, няма да ни ненавижда, а ще ни обича. Затова ние трябва само да се обединим. Колкото ние ще се обичаме един друг, толкова и светът ще ни обича.

Всичко е много просто. По принцип много прям и обикновен завет.

Така че бъдете добри деца, както всеки, навярно, е слушал от своята майка: не се бийте, не се карайте, бъдете близки един с друг и светът около вас ще стане по-близък и по-топъл. Това е същността на великия празник Пурим. В това се и заключава огромната, висшата цел на развитието на цялото човечество.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 17.03.2019

[243445]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: