Entries in the '' Категория

Кога ще изчезне коронавирусът?

Каква е причината за разпространението на коронавируса? Трябва да разберем, че това е реакция на природата. Природата ни задължава да осъзнаем, че сме в интегрална система.

И ако не спазваме законите на тази интегралната система, нейният основен закон за взаимното поръчителство, свързващ в едно цяло всичките ѝ части, то система  реагира с удари.

Засега това е само началото на епидемията с коронавируса и трябва да го приемаме, него и другите вируси, които  все още не са разкрити, като сигнал за нашата неправилна връзка един с друг.

Ние сме длъжни да разберем, че съществуваме в интегралната система на природата, където всички части са свързани една с друга и има само един вредител в цялата система – човекът. Ние сме длъжни да се поправим, защото природата, така или иначе, ще ни накара да подобрим отношенията ни един с друг, докато не станат толкова добри, че вирусът да изчезне.

От ТВ програмата за коронавируса, 11.03.2020

[261525]

Пурим през 21 век

Реплика: Пурим  e необичаен, голям, вълшебен празник. Известно е, че в началото на годината  Аман хвърлил жребий, за да определи дата за унищожаването на целия еврейски народ, а жребият паднал на 13 Адар, тоест в края на годината. Историята от самото  начало говори, че е била режисирана…

Отговор: Естествено. Има дати, които работят върху различни възходи и падения както на еврейския народ, така и на останалата част от човечеството. И всичко това е в динамична връзка помежду си.

Реплика: Свитъкът на Естер (Мегилат Естер) е единствената книга, в която  нито веднъж не е споменат Твореца.

 Отговор: Затова се и  нарича „естер“ (скрит) – защото Творецът е скрит и не се знае кой и какво прави там.

 И Царицата се нарича Естер, но, по принцип, тя се вижда. А Царят, тоест висшата сила, е скрита. Царят не се появява явно,  само чрез подставени лица, кукли.

Реплика: Тогава нека преминем към тези подставени лица и кукли. Ние знаем, че Мордехай никога не се е кланял на Аман. Аман имал всичко, но когато видел Мордехай и неговото поведение, това просто го вбесявало.

Отговор: Работата е там, че Аман разбирал: Мордехай е силата, която стои срещу него и докато Мордехай е жив, не е покорен – дори не покорен, не унизен, – той, Аман, не може да управлява.

Егоизмът не може да управлява света, докато съществува противоположната му сила, която, все едно, няма да му позволи. Затова Аман, олицетворяващ целия естествен човешки егоизъм, не може да понесе свойството отдаване, любов, свързване, взаимност, които олицетворява Мордехай.

Въпрос: А защо той не е опитал да си сътрудничи с него?

Отговор: Това няма как да стане: те са противоположни един на друг: или единият, или другият. Затова, когато са в противоречие един срещу друг, то, естествено, няма да има нито мир, нито победа. Така си и вървят в противоречие. Кой може да надделее? Само еврейският народ заедно с царица Естер.

Въпрос: Какво олицетворява еврейският народ между тези две сили?

Отговор: Той е силата, която решава, в каква посока да тръгне светът. Ако евреите изпълняват действията отдаване, любов, обединение помежду си, то целият свят ще тръгне след тях  в същата посока.

Реплика: Когато евреите излезли от Египет, Творецът им заповядал да воюват с всеки амалекянин и да унищожат всичко, което му принадлежи.

Отговор: Има се предвид всички зли сили, които се намират вътре в човека.

Въпрос: В историята много пъти е имало възможност да се унищожи целия егоизъм. В този сценарий специално ли е заложена някаква вратичка?

Отговор: Задължително. До тогава, докато евреите не се поправят и не стигнат до общ знаменател – до обща връзка помежду си, за да поведат след себе си всички народи по света – Аман или неговите потомци ще живеят и ще пречат на евреите. По принцип, техните препятствия, са им в помощ.

Реплика: Вие често давате за пример, че когато отрицателната сила става застрашаваща, унищожаваща, тя е полезна.

Отговор: Естествено, тя е полезна и помага. Може ли минус без плюс? Те взаимно се допълват  и заедно въртят целото махало на историята.

Въпрос: В пуримската история се споменава за няколко жени: Вашти, Зереш и Естер. Това са просто женски персонажи или женската сила е играла някаква роля през цялата история?

Отговор: Вашти  е царицата, предшестваща Естер. Когато Вашти се скрива, се появява Естер – следващата женска сила. И най- главната е жената на Аман – отрицателната, злата женска сила, която,  като цяло, стои зад него и ръководи всичко.

Въпрос: Какво олицетворяват тези три женски образа? На какво ни учат?

Отговор: Те ни учат, че по принцип, женската сила управлява света. Егоизмът трябва да бъде обезателно покорен. Женската сила на Аман, неговата жена, е много по-страшна от него. Трябва да се страхуваме от злите, лоши жени повече, отколкото от мъжете.

Най-злата сила в природата  е егоистичната, лошата жена.

Това е страшна сила, която с нищо не можеш да ограничиш. Тя е коварна и може да се прояви в съвсем различни форми, образи, отколкото е в действителност.

Въпрос: А какви сили олицетворяват Вашти и Естер?

Отговор: Вашти  е просто малък женски егоизъм. А Естер е скрита праведница, това вече е свойството Бина, след което трябва да вървят мъжете. По принцип, тя проявява свойството на Твореца, силата на Твореца, само в скрита форма. Затова се казва Естер, от думата „астара“ – скриване.

Реплика: Вие често казвате: всичко, което виждаме, всички сили и образи се намират вътре в човека.

Отговор: Ние виждаме пред себе си театър, който се разиграва около нас. Всъщност според възприемането на реалността, на което учи кабала, това, което виждаме, е вътре в нас. Да допуснем, сега аз стоя в студиото, говоря с вас, тук някой нещо записва, там някой нещо управлява,  – но всичко това го няма. В действителност всичко това е в мен и аз преминавам през всички тези състояния.

Въпрос: Как човек, който вижда тази история и знае какви са тези персонажи, да разпознае в себе си всички сили, които го ръководят и да избира една, втора, трета?

Отговор: Той трябва просто да се идентифицира с положителните и да се дистанцира от отрицателните сили и в крайна сметка ще стигне до състояние, когато тези сили ще започнат да му се разкриват. Той ще види зад всички персонажи, представящи се пред него, управляващите ги сили. Да допуснем, зад вас стои така нареченият ангел, а това не е нищо друго, а сила, която ви управлява, прави всичко, което трябва.

Всъщност вие сте напълно безтелесен обект, който се управлява от сила, намираща се зад него и така зад всички хора и неживата, растителната и животинска природа. Това е цялото управление на нашия свят. То става с помощта на висша сила, която се разбива на всички нива, поднива и така управлява всичко.

Въпрос: Историята на Пурим е предназначена за еврейския народ или за всички?

Отговор: За всички. Еврейският народ няма своя история. Цялата му история е  насочена към обединяване на всички народи по света. Сам по себе си този народ не съществува, неговата мисия се състои само в това, да разкрие висшата сила на всички народи в нашия свят.

Фактът, че евреите са забравили за това, не се занимават със своята мисия, стои пред тях като дълг и заради това те страдат.

Ние сме длъжни все пак да изпълним своето предназначение. В продължение на хиляда години ние се натъкваме на едни и същи проблеми: през цялото време отблъскваме, не искаме да изпълним своята историческа мисия. А тя е много проста – нашето обединение.

Щом започнем да се обединяваме, целият свят около нас ще направи същото, ще ни подкрепи, няма да ни ненавижда, а ще ни обича. Затова ние трябва само да се обединим. Колкото ние ще се обичаме един друг, толкова и светът ще ни обича.

Всичко е много просто. По принцип много прям и обикновен завет.

Така че бъдете добри деца, както всеки, навярно, е слушал от своята майка: не се бийте, не се карайте, бъдете близки един с друг и светът около вас ще стане по-близък и по-топъл. Това е същността на великия празник Пурим. В това се и заключава огромната, висшата цел на развитието на цялото човечество.

От ТВ програмата „Новини с Михаел Лайтман“, 17.03.2019

[243445]

Ваксина срещу коронавируса

Коронавирусът се разпространи вече в осемдесет страни и ни показа колко сме зависими един от друг. Търсим как вирусите се предават помежду ни чрез самолети, физически контакт.

Всъщност те не се разпространяват така, а чрез нашите мисли. Защото сме свързани в едно поле и ако мисля лошо за теб, с моите мисли пробуждам мисли в теб, които предизвикват в теб всякакви прояви и последствия.

Това явление е познато на хората, които се занимават с международна безопасност. Науката кабала обяснява, че нашите мисли притежават най-разрушителната или най-добрата от всички сили на природата. Но за съжаление, ние действаме само с разрушителни мисли.

И затова няма да ни помогнат никакви превантивни мерки в борба с коронавирусите и изобретяването на нови антибиотици. Ако не е този вирус, ще се появи друг. Ние трябва най-после да разберем, че трябва да лекуваме отношенията между хората. Ако нашите отношения и мисли станат добри, няма да ги прекъсне никакъв вирус.

Лошите мисли за другите, разединението, се обличат в тялото на човека и се проявяват като болест. И тази болест е на най-високото ниво, от което не сме способни да се защитим, защото не властваме над мислите. Не знаем за кого и какво да мислим, дори собствените си мисли не можем да контролираме.

Това е голям проблем. Трябва да учим човека как да властва над своите мисли, да бъдат добри за всички. Само така ще можем да победим всички вируси. И затова поправяне ни е нужна науката кабала, няма друг начин.

Егоистичната природа на човека го заставя да мисли само за себе си. Затова е необходима особена наука, уникална методика, работа в група, за да се научи човек да мисли за другите. Това ни се струва много просто, но е абсолютно противоположно на природата на човека.

Когато започнем да поправяме себе си ще видим, че светът се променя спрямо нас. Ще започнем да чувстваме, че около нас има особена сила, която се нарича “висша светлина”, която действа и организира целия свят по най-добрия начин. Ние влизаме вътре в тази сила и живеем в нея, тогава не са страшни никакви коронавируси и други болести.

Неотдавна проведохме голям международен кабалистичен конгрес в Тел Авив. Всеки ден се притеснявахме, че министерството на здравеопазването ще ни забрани да се съберем на конгреса.

Това е огромно събиране, повече от пет хиляди човека в голям град, които седят заедно, прегръщат се, хранят се на едни и същи маси, дишат един и същ въздух, три дни се намират в едно помещение. Целият въздух е пълен с различни вируси, но никой с нищо не се зарази.

Това е, защото с нашето обединение направихме ваксина, дезинфекция – най-правилната и ефективната. Това може да послужи за пример на цялото човечество, как силата на единство изчиства, свързва и осветява всичко.

С това, че искаме да се обединим в една мисъл, заради една цел, създаваме силово поле, всеки със своите мисли. Мисълта е сила. Обединявайки всички наши сили, ние създаваме силово поле, което е най-висшето от всички съществуващи в света поета, физически или биологични.

Ако установим това поле над нас и искаме то да ни обедини, искаме да се свържем с него и да станем като един човек с едно сърце, всички като приятели и братя, то нищо не може да ни навреди.

Така работи, защото мисълта на човека е най-голямото въздействие, което може да се произведе. И затова то унищожава всички вируси, които се намират под него на по-ниските степени: неживо, растително и животинско. Това поле излъчва любов и единство, които заедно създават глобална положителна сила, разрушаваща всички негативни фактори.Затова няма защо да се страхуваме.

Човек може да изпие отрова, но ако се намира в правилно съединение с духовното поле, нищо не може да му навреди. Хората могат да се защитават с това, че са в добро обединение с нас и тогава през цялото време ще получават антивирус, който ще ги предпази от болести. Пожелавам здраве на всички!

От програмата “Свeтът. Епидемията от коронавируса”, 03.03.2020

[261164]