Гематрията е език за описание на висшият свят

Laitman_151Въпрос: Съхранява ли се логиката на нашия свят в духовното? Например, две плюс две също ли е четири?

Отговор:  В духовното логиката на нашия свят не се съхранява. Там няма такава аритметика, но има много други различни изчисления в зависимост от това, с което се занимаваш. На различните нива всеки ще има различна математика.

Въпрос:  Духовната аритметика гематрия на думите ли е? Това свързано ли е с желанието?

Отговор:  Разбира се, защото всяка буква представлява съчетание на различни сили на отдаване и получаване, които създават тази или друга базисна форма. Затова 22-те букви на еврейската азбука са базисни.

Първите девет букви съответствуват на деветте сфирот на Бина, вторите девет букви – на деветте сфирот на Зеир Анпин и последни четирите букви – на четирите сфирот на Малхут. Има още пет допълнителни букви, които се образуват от парса.

Въпрос:  Всеки елемент на буквата: точка, хоризонтална линия, вертикална линия – всички те сили ли са?

Отговор: Да. Определеното съчетание на силите за отдаване и получаване са буквите. Няма друга комбинация.

Творецът е създал желанието /черна точка/ . В процеса на развитие на желанието Той постоянно въздейства върху него, събирайки всевъзможни комбинации на своето въздействие. Затова, когато черната точка се отразява на фона на бялата светлина, тя придава съответствието между висшата светлина и себе си, своето желание. Получават се двадесет и два шаблона.

Законите не гематрията са еднакви навсякъде, десетте сфирот не се променят. Но в математиката на нашия свят това не се отразява. Гематрията е един от езиците за описание на Висшия свят и неговите процеси. Това е езикът на кабала.

От урока на руски език, 25.02.2018

[229108]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: