Какво е страхът и как е свързан с душата?

Въпрос: Какво е страхът и как е свързан с душата?

Отговор: Страхът е единственото състояние на желанието за наслаждение, в което то може не само да не получи наслаждение, но дори и да работи в минус, в болка.

Затова животинското желание за наслаждение постоянно е съпроводено със страх. Но, ако то е на нивото на усещане на страх не за себе си, а за това, че не може да даде достатъчно на другите, тогава този страх се нарича трепет.

Въпрос: Кабалистът няма ли страх за себе си?

Отговор: При кабалиста не може да има страх, тъй като той усеща, че всичко произлиза от Твореца. Той изпитва само трепет пред това как да отдава на Твореца, за да не се окаже изведнъж, че се е оказал в получаване.

Въпрос: Той не се ли страхува, че може да се разболее или, че с него може да се случи нещо?

Отговор: Всичко идва от Твореца, а не от някой друг. Кабалистът се безпокои за своето дело. Баал а-Сулам също е страдал: затворили са печатницата му, забранили са му да издава книги. Творецът е затворил пътя му и той е казал: „Значи това поколение още не е достойно“.

Творецът непрекъснато слага спънки пред човека.

Въпрос: Не разбирам как го прави? В света има милиарди хора, и на всеки трябва нещо да настрои…

Отговор: Така работи системата. Мислиш, че Творецът е някакъв образ: някой, който седи и дърпа конците? Не, това е реакция на самата система, която автоматично е стартирана от началото на творението до неговия край. Съединили са се две точки и всичко работи. Ние нищо не можем да променим, освен самите нас.

Въпрос: Но все пак мога ли да променям съдбата си, да и влияя?

Отговор: Ако ти се промениш, можеш да промениш и съдбата си.

Въпрос: Значи, в моята програма е заложено всичко: и изменението на съдбата, и моето осъзнато поправяне?

Отговор: Разбира се, защото всичко е интегрално взаимосвързано.

Въпрос: А какво не е заложено?

Отговор: Няма нищо, което да не е заложено в нас. Човекът няма свобода на волята.

Реплика: Но ние говорим, че съзнателно строим Твореца, че сами Го Създаваме?

Отговор: В нашите представи, от които не можем да се освободим.

Въпрос: Какъв е смисълът? Попитайте всеки човек, той вярва, че е свободен.

Отговор: Смисълът е да постигнем истината. Това трябва много задълбочено да се разбере, всичко това не е лесно.

Изучавайте кабала, правете всичко, което е казано в нея и ще видите истината. Само тогава ще можете да говорите от нейното ниво какво трябва да се прави и какво не.

По принцип ние имаме много представи, които не съвпадат с човешката логика, с разума, със здравия разум. В кабала те не водят до никъде. Ние получаваме ново ниво на осъзнаване.

От урока на руски език, 21.05.2017 г.

[214065]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: