Възнаграждение и наказание в нашия живот, ч. 7

Въпрос: Хората вярват, че за изпълнение на приетите в юдаизма заповеди ги очаква награда, а за нарушение – наказание. Наистина ли е така? Знам, че някои си налагат тфилин, преди да направят медицински прегледи, и вярват, че това ще помогне.

Отговор: Съгласно на науката кабала, човек е едно голямо желание за наслаждение, което го прави противоположен на системата на природата, в която той съществува.

За да се изгради връзка със системата, той трябва да поправи своето желание с егоистично, загрижено само за себе си, на алтруистично, действащо в полза на общата система. И тогава той, разбира се, ще се наслаждава от това, че принадлежи на цялата система, а не е откъснат от нея, както сега.

Така че цялата ни работа се състои в това, да обърнем своята природа от радикалния индивидуализъм на пълна интегралност със системата. Този преход се извършва чрез поправянето на желанието на човека. И започвайки да поправяме своето желание, ние откриваме, че то не е едно, а се състои от 613 части.

Всички тези 613 части са егоистични, но е възможно да ги поправим с помощта на специалната сила, скрита в природата, която се нарича „светлина“. Когато привличаме тази сила на отдаване и доброта, която произвежда поправяне и изясняване, това се нарича изучаване на Тора и заповедите.

Всеки път поправяме още и още едно егоистично желание, присъединявайки го към общата система с помощта на специалната „светлина, възвръщаща към източника“ или Тора.

Оказва се, че „изпълнението на Тора и заповедите“ в понятията на кабала – това е поправяне на желанията от егоистични на алтруистични и тяхно интегрално свързване с цялата система. В крайна сметка човек се превръща в интегрална част от цялата система. В съответствие с това, как той се свързва със системата, поправяйки едно желание след друго от индивидуализъм на алтруизъм, той все повече усеща системата.

Това означава, че все повече разкрива общата система за цялата реалност, изкачвайки се по стълбите на постигането на световете, духовните стъпала, все повече разбирайки и усещайки. Това е разкриването на истинската реалност на човека, което му дава науката кабала.

Въпрос: Къде е тук възнаграждението и къде наказанието?

Отговор: Възнаграждението се получава всичко, което ми помага да поправя още едно желание от 613 и да го присъединя към общата система. По този начин, от пълно откъсване достигам до пълно включване в системата, и това се явява за мен наградата. Защото сега мога да бъда полезен елемент на системата. А наказанието – това е разкриване на своето изключване от системата.

Въпрос: Какво означава небесна кара за нарушаването на заповедите, която се нарича „карет“ – буквално „отсичане“ от общата душа на Израел?

Отговор: Откъсване на човека от общата система – това и се явява наказанието „карет“.

Въпрос: А какво означава „смъртна присъда“? Защо системата дава такова наказание?

Отговор: Смъртна присъда може да бъде само над егоистичното желание. Като човек, който се лекува с облъчване, убиващо в него туморно образование. Тоест, наказание смъртна присъда, се налага на тумора. В общата система няма такива наказания, само в егоистичната.

Цялата система на възнаграждения и наказания, се отнася само към егоизма на човека. Егоизмът може да получи наказание и дори смъртна присъда, а човек, при това започва да живее като интегрална част от системата.

Следва продължение…

От 823-та беседа за нов живот, 02.02.2017

[207049]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed