Какво е създал Бог: тялото или душата?

Въпрос: Следвайки непроверената идея за произхода на човека, вие твърдите, че човекът е произлязъл от маймуната. Може би Баал а-Сулам също е грешал. Защо противоречите на Библията, в която се казва, че човек е създаден от Бога по негов образ и подобие?

Отговор: За това, че човекът е възникнал от маймуната, пише не само Баал а-Сулам, но и много други кабалисти.

Факт е, че когато говорим за човека, трябва да разберем какъв човек имаме предвид. Ако това е човек от нашия свят, от плът и кръв, то в такъв случай ние говорим за животинското и трябва напълно да се съглася с това, което е посочено в научните книги.

Още 300 години преди Дарвин, през XV-XVI век, великият кабалист Ари пише, че човек се явява следващият стадий след маймуната, която е един междинен етап между животинската природа и човека.

По отношение на нашето животинско състояние това е абсолютно ясно постигнато от кабалистите. Още повече, че това, което е написал Ари, също не е нещо ново, тъй като за произхода и развитието на човека от маймуната е казано още в Книгата Зоар, създадена през II век от нашата ера.

Кабалистите са видели този процес от развитието на висшите сили и са разказали за него в няколко изречения, които са абсолютно достатъчни, за да се разбере всичко.

Освен това, разглеждайки системата на мирозданието, ние я разделяме на пет нива в съответствие с петте етапа от разпространение на пряката светлина. Така че, ако говорим за някакъв обект, тогава трябва да се говори за него на всичките му нива на развитие.

Човек се нарича душата, а не тялото. Като всяко животно, тялото минава през своите етапи на развитие, живее и умира, а душата му го съпътства. Тялото помага на душата да се развива и в това е неговата мисия.

Докато човек не е намерил своята душа, не започне да я събира от счупените части, той съществува в тялото си. А когато той започва да поправя своята душа, т.е. намеренията си от „получаване заради себе си“ на отдаване на другите, тогава това вече не е маймуна и не е човек от нашия свят, а „Адам“, което означава „подобен на Създателя“, поне в някаква малка част от желанието, което се проявява в него. То тази част ние наричаме човек.

От тази гледна точка, в нашия свят няма хора, има само човекообразни маймуни. Ако става въпрос за хора, ние ги наричаме душа – Адам. Всичко зависи от това, за което говорим и на какво ниво. И тогава може всичко да се разбере.

Въпрос: Какво е създал Бог: биологичното тяло или нашата душа?

Отговор: Тора говори за всичко, но по принцип, за душата.

Всичко останало, което виждаме, всъщност не съществува, а е в нас под формата на всякакви желания. Техните копия, които се отпечатват покрай нас, се нарича „този свят“. Така че всякакви неживи, растителни, животински и човекоподобни обекти, които наблюдаваме, са отпечатъци от нашите вътрешни свойства.

Ние сме в матрицата, в която съществуват само сили, рисуващи ни като на екрана на компютъра самите себе си и това, което виждаме в себе си, и извън себе си. Освен това, можем сами да нарисуваме върху тях всичко, което поискаме.

Ако наблюдаваме на така наречените екрани нашите вътрешни желания, насочени за себе си, то те ни рисуват нашия свят, а ако вътрешните желания и сили са насочени извън нас, в полза на друг, то виждаме Висшия свят. Така сме устроени.

От урока на руски език, 04.09.2016

[201128]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: