Entries in the '' Category

Как да разкрием духовния свят?

Реплика: За Вас говорят, че всичко скривате. Кажете какво има в духовния свят, с какво се занимават хората там и т.н.

Отговор: Ще ви кажа само едно, но не като оправдание. За последните три хиляди и петстотин години, са написани стотици книги. Написани са от велики кабалисти, които са разкрили и изучили висшия свят. Работата не е в мен, макар че към днешния ден аз съм най-малкият и последният от тях по веригата. Така че, ако не казвам нещо, вземете техните книги. Започнете да четете!

Ще разберете по какъв начин да променяте себе си, така че да наблюдавате висшия свят, да го разтягате, да го разбирате и по-дълбоко да прониквате в него.

Затова не съм съгласен, че нищо не казвам. Опитвам да го направя.

Много хора не просто говорят, че Лайтман нищо не казва, а утвърждават, че «той нищо не знае»! Кой е той?! Що за кабала е това? И всякакви подобни.

Интересното е, че хората, които не са изучавали кабала и изобщо не познават предмета, изведнъж изказват мнение за нея! Удивително! Никой не говори за това, което се случва например в ядрената физика или за синтеза на лекарства и прочие.

Това са много сложни неща! А кабала е много, много по-сложна! Освен това, тя се намира извън рамките на нашите обикновени сетивни органи. И изведнъж всеки проявява своята «компетентност» и прави някакви изводи.

Разберете, че кабала е невъзможно да бъде обяснена. Тези, които имат претенции и говорят, че аз нищо не обяснявам, всъщност са прави! Човека може само да бъде научен да отвори очи и да види висшия свят.

Има картини, в които, за да се види изображението, трябва да се разфокусира зрението. Вглеждате се в картината, взирате се и като че ли в нея няма нищо, освен щрихи. И изведнъж започвате да навлизате в нея и там виждате обемно изображение, ходещи динозаври или плаващи патици. Случва се при пълно разфокусиране на зрението.

Науката кабала може да научи човека да разфокусира всичките си сетивни органи! И тогава с всичките си пет сетивни органа ще започнете да се настройвате на следващото, по-вътрешно ниво, да влизате в картината на света и извън неговите предели и да усещате цялото мироздание!

Как мога да ви разкажа всичко това?! Mога само да ви подскажа как да се разфокусирате, така че вместо този свят да усетите висшия свят, да влезете в следващото измерение.

Всъщност, ние съществуваме във всички светове! Нашият свят е най-нисшият и не влиза в тяхната сметка. Пет свята, състоящи се от 125 стъпала, се намират над него и съществуват тук и сега! Само ние не ги усещаме, не ги виждаме, но неосъзнато контактуваме с тях, те ни влияят.

Задачата ни е да разкрием висшия свят, разфокусирайки всичките си егоистични подходи към живота така, че да започнем да възприемаме алтруистичния свят, съществуващ с противоположни закони. Вместо егоизъм – алтруизъм. Вместо ненавист – любов. Вместо грижа за себе си – загриженост за другите. В Тора неслучайно е казано: «Възлюби ближния както самия себе си». Това е общия закон на висшия свят.

Искате да го усетите? Опитайте, потренирайте така да се отнасяте към света. Това е възможно само ако влезете в кръг от такива хора като вас, стремящи се към познаване на истинската реалност.

Когато се съберете заедно и започнете да отработвате такива отношения един към друг – отношения на любов, грижа, внимание, подкрепа, тогава като от мъгла изведнъж ще започне да се проявява обкръжаващият ви скрит свят. На това е основана цялата кабалистична методика.

А да ви разказва за висшият свят няма да може нито един кабалист, защото нямате адекватни вътрешни модели за усещането му.

В нашия свят ние вече се раждаме с модели, даващи ни възможност да го почувстваме и то не с всички. Но ние ги придобиваме! Защо новородените не чуват, а после започват да чуват? Защо не виждат, а после проглеждат? Защото тези модели се раждат в нас постепенно. Ние развиваме сетивните си органи!

Нека да се заемем с това. Кабала означава «получаване» – получаване на възприятията на висшия свят.

От урока на руски език, 20.03.2016

[188553]

Защо страдаме? Част 2

Въпрос: Защо не може да се живее без страдания? Каква е ролята на страданията в нашия живот?

Отговор: Страданията ни придвижват напред. Както бодат животното, за да върви в правилната посока, така страданията пробуждат човека.

Получавайки пробождане в едно от своите желания (за храна, секс, семейство, пари, почести, знания), той се пробужда за външно или вътрешно действие, тоест за промяна, за да се премахне страданието и източника му, или поне да се отдалечи от него, като да го подслади.

Затова страданията изпълняват много важна функция и без тях ние нищо не можем да направим. Например, аз седя и разговарям, чувствам определени ограничения и се опитвам да се държа така, че да не ме е срам, това е пети вид страдание, нарушение на желанието ми за чест. А събеседникът страда от желание да разбере какво ще кажа, това е шести вид страдание.

Животът е невъзможен без страдания. Дори електроните, молекулите, клетките на нашето тяло, които се сблъскват, сливат се и се делят, също страдат от това.

Страданието е основата на усещането. Ако го нямаше страданието, ние нямаше да чувстваме нищо. Въпросът е само в това, с какво погасяваме страданието. Ако страданието е от глад, аз сядам на масата и се наслаждавам на основата на това страдание, което събужда в мен глада. И в този миг, в който страданието изчезва, изчезва и апетитът, и наслаждението от храната.

Всичко е построено на базата на страданието и то е необходимо, за да се наслаждаваме. Когато се наситя, наслаждението изчезва, и така е с всичко. Човек, който е спрял да усеща страдания, губи желание и не чувства никакъв недостиг, става равнодушен и замира. Това е истинска смърт. Когато ние спрем да желаем, умираме.

Затова толкова много се грижим децата да имат силни и правилно насочени желания, като ги стимулираме с подаръци и наказания. Страданието лежи в основата на нашия живот. Няма ли страдание, няма усещане. Всичко се измерва по тази скала, от страданието до насладата.

Следва продължение…

От 736-та беседа за новия живот, 23.06.2016

[189359]

Други публикации:

Защо страдаме? Част 3

Защо страдаме? Част 4