Защо страдаме? Част 2

Въпрос: Защо не може да се живее без страдания? Каква е ролята на страданията в нашия живот?

Отговор: Страданията ни придвижват напред. Както бодат животното, за да върви в правилната посока, така страданията пробуждат човека.

Получавайки пробождане в едно от своите желания (за храна, секс, семейство, пари, почести, знания), той се пробужда за външно или вътрешно действие, тоест за промяна, за да се премахне страданието и източника му, или поне да се отдалечи от него, като да го подслади.

Затова страданията изпълняват много важна функция и без тях ние нищо не можем да направим. Например, аз седя и разговарям, чувствам определени ограничения и се опитвам да се държа така, че да не ме е срам, това е пети вид страдание, нарушение на желанието ми за чест. А събеседникът страда от желание да разбере какво ще кажа, това е шести вид страдание.

Животът е невъзможен без страдания. Дори електроните, молекулите, клетките на нашето тяло, които се сблъскват, сливат се и се делят, също страдат от това.

Страданието е основата на усещането. Ако го нямаше страданието, ние нямаше да чувстваме нищо. Въпросът е само в това, с какво погасяваме страданието. Ако страданието е от глад, аз сядам на масата и се наслаждавам на основата на това страдание, което събужда в мен глада. И в този миг, в който страданието изчезва, изчезва и апетитът, и наслаждението от храната.

Всичко е построено на базата на страданието и то е необходимо, за да се наслаждаваме. Когато се наситя, наслаждението изчезва, и така е с всичко. Човек, който е спрял да усеща страдания, губи желание и не чувства никакъв недостиг, става равнодушен и замира. Това е истинска смърт. Когато ние спрем да желаем, умираме.

Затова толкова много се грижим децата да имат силни и правилно насочени желания, като ги стимулираме с подаръци и наказания. Страданието лежи в основата на нашия живот. Няма ли страдание, няма усещане. Всичко се измерва по тази скала, от страданието до насладата.

Следва продължение…

От 736-та беседа за новия живот, 23.06.2016

[189359]

Други публикации:

Защо страдаме? Част 3

Защо страдаме? Част 4

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: