Парите: минало, настояще, бъдеще

През всички времена хората са считали, че евреите винаги са притежавали някаква особена тайна за “привличане на пари”. В това особено са били обвинявани кабалистите. А алхимиците са се опитвали да формулират “златната формула” на основата на “древно еврейско митично учение”.

В нещо всички хора са прави. Кабалистите действително знаят “тайната на парите”. И тяхната тайна е в отдаването.

Само малките деца не разбират, че всичко в материалния свят има своя цена, стойност, т.е. количеството усилия, които трябва да се вложат, за да се добие желаното. Парите са мярка. Но как можем да измерим вътрешните усилия на човека, неговата радост, горчивина или важност?

Трябва през цялото време да измерваме, за да се намираме в състояние на връзка помежду си. Хората активно се променят в резултат от своя труд. Появата на парите е всеобщ еквивалент от усилията ни, който е заменил реалния обмен на стоките.

А също така, парите са всеобщия еквивалент на човешките желания. Ако искам нещо, съм готов да дам всичко. Това може да бъдат нематериални ценности (да допуснем, спомен от любимата баба), но аз плащам за това материално. Всичко зависи от индивидуалните искания.

Кабала винаги изучава Източника на природата ни. За наслажденията трябва да се плати (с пари или усилия). Пари (кесеф) има същия корен с думата на иврит за покриване (кесуф), т.е. покриване на егоизма ми. Аз покривам желанията си, за да ги удовлетворя, създавайки върху тях екран чрез правилното им използване. Директно получаване в нашето затворено егоистично общество е невъзможно.

Затова понятието пари е свързано с екрана, който поставям над желанията си. За сметка на екрана и желанията мога да изпълня това, което искам, съгласно величината на екрана, т.е. в съответствие с тежестта на парите.

Когато човек иска много да купи нещо, тогава трябва, съответно на тази покупка, да заплати толкова пари, колкото поиска за нея продавача.

Това е варианта на отношения между нас в егоистичното общество. А как биха изглеждали те чрез алтруизма, когато схемата на обмен: пари – товар не работи, когато купуваме не това, което ни подхожда, а за да доставим удоволствие на другите?

Светът постепенно достига до нова икономика: парите престават да работят. Дори сега съществуват страни по света, където е възможно да вземеш банков заем не с нулев, а дори с отрицателен процент. Тоест ти връщаш по-малко отколкото си взел.

Това показва, че парите престават да играят роля равна на общото получаване, а започва постепенно да играе роля на общо отдаване. Тук работи чисто кабалистичен принцип: получаване заради отдаване. И към него сега постепенно достига цялото човечество. Това е съвършено непонятна за нашия егоистичен разум трансформация.

Какво се случва с нас? Световните банкери всеки път се замислят как да дадат повече пари на населението, за да може икономиката да тече. Потребителското общество достига до своя край. По-рано ни стимулираха да консумираме, а сега напротив – да отдаваме.

Обществото е достигнало в развитието си до състояние, когато е възможно да обезпечи всеки според необходимото, а парите са престанали да играят роля. Те губят смисъл. На преден план излизат отношенията между хората и човек започва да иска напълвания и удоволствия в обществото, във връзка между другите, не в материални аспект, защото сме станали твърде зависими един от друг.

Светът се движи към общо производство. А най-важният продукт на обществото са правилните взаимоотношения. Парите губят стойността си пред очите ни.

Виждаме наркоманите, на които са достатъчни 10 грама наркотик, за да не се стремят към никакви пари, или безработните, не стремящи се да заработят пари, живеещи на обезщетения, които обезпечават препитанието му (държавата му плаща). По такъв начин от телесно наслаждение преминаваме към духовно напълване.

Обществото все още не може да оцени и разбере този факт и затова хората започват да изпадат в депресия. Всъщност, всеобщия еквивалент, който по-рано е бил чисто егоистичен – златни монети, скъпоценности и роби – е бил над материалния, бил е духовен еквивалент.

Доколкото човек може да съедини хората помежду им, дотолкова ще го ценят. Ще оценяват неговото пряко участие в устройството на обществото, в обществения “завод”.

Затова следващата форма на парите ще бъде самият “екран”, т.е. правилните отношения между хората. Обединявайки се, внасяйки своя дял и отдавайки на приятелите, всеки от нас “плаща” именно с тези “духовни пари” (кесуф), покривайки общото желание напълно. Колкото мога да предложа на другия, колкото мога да отдам, толкова и ще мога да получа.

Именно по такъв начин ще става търговията в бъдеще, защото най-важното в този процес е обмяната на своето участие в общото “производство” на общото желание за общо напълване.

Ние живеем в свят, където светлината е безкрайна. А размерът на нашето кли (съсъд) зависи от степента на връзка между нас. Ако връзката е отрицателна – съсъдът няма никакво напълване и ние живеем в материалното, задължени да се стремим към постоянно себе-напълване, като животни.

Ако връзката е нулева, тогава практически се намираме на преходното ниво между животните и човека. При положителна връзка достигаме пълноценно ниво на човека (Адам – от думата “доме” – подобен на Създателя) – достигаме до абсолютно противоположни функции на парите, когато ще се измерва не колко мога да получа, а колко мога да отдам.

Проблемът е как можем да се издигнем от състоянието на “материя” към състоянието на “духа”? Това е и този преход, който трябва да направим с помощта на парите, превръщайки ги от стойност на получаване в стойност на отдаване.

йи

В нашия свят това, което може да ме наслади се намира в ръцете на другия. Затова, за да се насладя, трябва да дам на другия нещо в замяна на наслаждението. Нашият свят е просто една игра. Във вечното състояние се намира абсолютното наслаждение, което също се намира в ръцете на Хазяина  – Твореца, който още можем да наречем Природа.

Как да го получим? На това ни учи науката кабала, която така се и нарича – от думата “лекабел” – “получаване”. Но това получаване е много интересно, защото по същия начин както в нашия свят плащаш за нещо, което желаеш, така и в духовния свят трябва да платиш за това, което получаваш. Нищо не се дава безплатно.

С какво трябва да се заплати? С желанията ти! Творецът поставя цена за “безкрайното удоволствие” при условие, че сме способни на безкрайно получаване. Тоест, размерът на желанието ни трябва да е неограничено. Засега получаваме на нивото: има наслаждение – няма наслаждение.

Законът ни води към безкрайно получаване на наслаждение от съществуването над параметрите на материалния свят. “Всички светове искам да ти отдам, скъпи гостенино, ако можеш да ги изядеш” – така би ни казал Хазяинът, Творецът. Но как да направим желанието си безкрайно?

Сблъсквайки се с празнотата след напълването на материалните желания, достигаме до еволюция на най-качественото желание – достигаме до духовните искания и удоволствия. Тук влиза в сила законът за подобие по свойствата.

Първоначално в нас се създават “малки желания” – желанията на този свят. Те разбира се имат предел на напълването. Едва когато се свържа с Природата по методиката на кабала, тогава получавам огромни желания, тъй като те обхващат Безкрайността. Аз се напълвам, за да напълня Него.

Аз приемам, за да Го напълня. В крайна сметка, няма никой освен Него. А къде са парите? А това е състоянието между нас. Огромният екран, който се намира между нас. С какво плащам на Твореца за тези огромни наслаждения? Ти плащаш с намерение, защото приемайки, желаеш да насладиш Него. Аз мога да Му дам моето отношение към Него.

В бъдеще парите ще работят по обратен начин, на отдаване. Ще разменяме помежду си напълвания. Те ще бъдат напълно вложени в обществото, което ще се явява “банка” на взаимните усилия, за да се обезпечаваме един друг чрез взаимно поръчителство. И тази банка се нарича душа. В нея ще усещаме Твореца, наслаждавайки се един друг безкрайно.

л'

Материалът е съставен по уебинара на  27.03.2016

[188264]

Още по темата:

Духовният корен на парите 2

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: