Висшите сили или как да променим съдбата

Въпрос: Бихте ли дал определение на понятието Висши сили?

Отговор: Силите, които действат във висшия свят са силите на алтруизма. Силите, които действат в нисшия свят са силите на егоизма.

Затова всички ние сме егоисти. Изначално Творецът е заявил: „Аз създадох злото начало…“, тоест, ако имате проблеми или претенции, се обръщайте лично към Мен. И веднага добавил: „…и дадох Тора (методиката) за неговото поправяне“.

Нашият свят е въплъщение на цялото зло, което е било специално създадено в нас. Злото, егоизмът са мисли и действия само заради себе си, за собствена наслада, при това съвсем краткотрайна. Това сега се разкрива във всеки обект от неживата, растителната, животинската и човешката природа.

Живот в себе си се нарича зло. Животът е кратък, непълноценен. Човекът през цялото време е затворен в себе си, удовлетворявайки собствените си моментни потребности. Той го изживява само за да може, доколкото е възможно, да се поддържа малко или много в комфортно състояние.

Представете си, че сте създали машина, която работи само за да може известно време да поддържа жизнената си дейност, а след това благополучно да умре. Що за неефективно и непроизводително изделие на Твореца е човека, който мисли само за себе си и, следователно, има отрицателен коефициент на полезно действие?

Първоначално не е ставало въпрос за създаване на такава биологична машина като човека и изобщо цялата природа, която работи само за собствено възпроизводство в страшни мъки и проблеми.

Целият живот на човека е стремеж някак си да просъществува, по-малко да страда, а след това, все едно, ще се прости със своето кратко, абсолютно некомфортно съществуване и отново ще се разложи на елементарни частици. По-просто казано ще изгние.

Разбира се, в такова действие на Твореца не може да се улови никакво съвършенство и нищо, което да говори за Него като за нещо висше, мъдро, целенасочено. Затова не виждаме нищо мъдро в съществуването си. Напротив, от първия миг на появяването си, човек се приближава към гроба. И ако животът му е толкова краткотраен, то изначално в това няма нищо хубаво.

Такова творение не може да бъде създадено от Абсолютния Съвършен Творец и това, че ние живеем, не се вписва в неговия замисъл да наслади творението.

Но ако замисълът на създаването на творението се изразява в това да ги наслади, за да възхваляват Твореца, да Му бъдат подобни, да достигнат такова ниво на съвършенство, вечност, в която Той се намира, то по какъв начин това може да се направи?

За да ни повдигне до Своето ниво, абсолютно противоположно на това, в което ние сме родени и съществуваме в този свят, ни е дадена Висшата светлина, Висшата сила и инструкция да я задействаме и реализираме, така че да ни промени и с постепенни изменения да ни повдигне на своето ниво на вечност и съвършенство.

Това ниво на съвършенство се различава от материалното, характеризиращо се с ежеминутни егоистични желания да се напълним в дадения момент, а какво ще се случи после, няма значение! Истинското алтруистично ниво не е това, което ние наричаме алтруизъм в нашия свят, а издигане над своя егоизъм и получаване на форма, обратна на него.

Затова е казано: „И видях аз обратния свят“. Това и сме задължени да достигнем в нашия свят. С други думи, съществувайки в егоизма, трябва да започнем да го променяме, противоположно да се повдигнем над него, да го обърнем наопаки. Но ние нямаме такива сили, възможности и разбиране. Ние само страдаме от това, че съществуваме в него.

Обаче науката кабала говори за това, че ако страдаш, вече може да се говори с теб, защото ти, като егоист искаш да се избавиш от егото. И ако е така, то някой ще дойде и ще ти предложи: „Дай да ти помогна да се избавиш от това, което постоянно те угнетява, бие, унижава  и ти трябва да се съгласиш. Ето това ни предлага кабалистичната методика.

Казва се, че науката кабала е била скрита до този момент, докато все още не сме били разочаровани от егоизма. Смятали сме, че можем някак да съществуваме с него, да изграждаме някакви връзки помежду си.

А когато сме разбрали, че се движим към крайното състояние по най-лошия сценарий, тогава кабала се е разкрила: „Ето сега с вас може да се говори. У вас се е появил въпроса за смисъла на живота? Вече виждате края на вашата цивилизация? Вече не вярвате в щастливото бъдеще? Предлагам ви решение на този проблем – да промените природата си на противоположна и по такъв начин да придобиете вместо крайно състояние – вечно, вместо нещастно и порочно – абсолютно и щастливо“.

По такъв начин ще можем сами да променим съдбата си.

От урока на руски език, 20.03.2016

[187532]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: