Войната на половете, част 2

Мъжът и жената се връщат в Райската градина

Въпрос: Войната между мъжете и жените се води, за да стигнем накрая до пълно взаимно допълване?

Отговор: Единият не може без другия. Поначало Творецът е създал мъжа и жената, две сили, плюс и минус, за да се допълват един друг. Ние не може да съществуваме един без друг. Но за да реализираме това взаимно допълване, трябва сами да го направим и на него да съсредоточим целия си живот.

Ако не ни е нужно да изградим връзка между нас, то защо изобщо да живеем на тази земя. Смисълът на живота е да се научим да се свързваме в съвършена, идеална форма, защото допълвайки се, достигаме до съвършеното, идеално състояние, за което е написано: “Мъжът и жената, и Шхина между тях“.

Тоест, между тях се разкрива висшата сила. Но само при условие, че тези мъж и жена правилно са свързани помежду си.

Става дума дори не за конкретен мъж и жена, а за понятия, които са събирателен образ, съдържащ в себе си всички мъжки и всички женски свойства. При правилна връзка между тях, те именно в такава форма разкриват висшата сила, висшия съвършен и вечен живот.

От това става ясно, че пред нас е най-големият, централен проблем, с който е създаден целия свят, за да можем да го решим. И от това решение ще разберем решението на цялата реалност.

Често се опитваме да избягаме от тази игра, защото не разбираме какво да правим с нея. Всеки в личния си живот, в семейството се опитва да прикрие този конфликт, като че ли всичко е наред. А вътре в семейните отношения се крие бездна от проблеми.

Ние дори не знаем каква е идеалната връзка между мъжа и жената. Толкова сме противоположни един на друг, че не ни стига живота, за да удовлетворим всички искания на противоположния пол. А мъжът изобщо не е способен да разбере жената и не иска да я разбере. Тук е необходимо поправяне.

И жената в своите изисквания към мъжа може да бъде толкова досадна и взискателна, усещайки своята зависимост от него, че това също може да има нужда от поправяне. Но не в смисъл да се отдръпне от него, а да промени изискванията си в друга форма: относно целите, които тя все още няма.

Въпрос: В продължение на цялата история жените се опитват да достигнат някакво равновесие в отношенията с мъжете и затова се борят за своята независимост и равенство. Необходимо ли е всяка страна да постигне независимост, за да се свържат след това помежду си?

Отговор: По този начин ние се отделяме един от друг и избягваме решението на проблема. Става модерен унисекса, пренебрегването на семейството. Не искаме да разберем, че чрез връзката между нас можем да постигнем съвършен, вечен, особен живот. А вместо това, възприемаме тази връзка като проблем, от който трябва да избягаме по някакъв начин.

И в крайна сметка се получава, че в съвременния свят има много самотни жени и много самотни мъже. Срещаме се, когато ни се прииска, без значение с кого, кога и как. Като че ли снижаваме значението на връзката между мъжа и жената до секса, ограничавайки я само в удовлетворяването на сексуалните потребности.

Това е абсолютно неправилно. Тук е необходимо да съществува система от чувствени, душевни отношения, превръщащи ни в една душа, благодарение на взаимното допълване. Тоест, тя трябва да бъде на съвсем друго ниво, а не на животинско, построена на телесните потребности.

Аз не отричам необходимостта от сексуални отношения, нормалният човек не може без това. Но е необходимо да издигнем връзката между мъжа и жената до нивото на душата, за да може между тях да се възцари Шхина, висшата сила. Трябва да се свържем в името на тази цел, защото само чрез правилната връзка между нас можем да получим райския живот.

Първоначално, в Райската градина мъжът и жената са били заедно, такива ги е създал Творецът. Но след това, Той ги е изгонил от Рая, защото са започнали да се отдалечават един от друг и по този начин са се спуснали от Райската градина в нашия свят, където всеки съществува отделно.

Ако ние сега правилно се свържем, за да бъдем с едно сърце, то се издигаме обратно в Райската градина, в състоянието, в което чувстваме своя живот съвършен и вечен.

Именно по този начин се попада в Рая. Аз не разбирам защо хората мислят, че има някакви други методи за влизане там. Човечеството дълбоко греши, вярвайки, че в Рая могат да отидат с изпълняването на религиозни традиции. Ние трябва да построим правилни отношения тук, на тази земя, и именно чрез тях, както е написано в Тора, ще се върнем обратно в Рая.

Какво е Райска градина? Това са мъжът и жената, ставащи отново един човек, живеещ в едно общо желание, вътре в което се възцарява висшата сила, Творецът.

От 707 беседа за новия живот, 31.03.2016 г.

[181697]

Войната на половете, част 1

One Comment

  1. […] Войната на половете, част 2 […]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: