Помощ в разкриване на висшата сила

В статията „Същност на науката кабала“ Баал а-Сулам отговаря на въпроса: „Какво се явява основа на науката кабала?“

Тази мъдрост представя себе си нито повече, нито по-малко като ред на слизането на корените, обусловен от връзката между причините и следствията, подчиняващи се на постоянни и абсолютни закони, които са свързани помежду си и са насочени на една много възвишена цел, наречена „разкриване на висшата сила на Твореца на Неговите творения в този свят“.

И така, най-важното предназначение на науката кабала се явява помощта в разкриване на висшата сила от човека, намиращ се в този свят, през този живот. И то трябва да бъде толкова явно, колкото всяко едно друго разкритие в този свят. Висшата сила е силата на живота, която ни обкръжава и напълва целия свят, изпълнявайки програмата си и прекарвайки всеки от нас и всички заедно през замисления от нея процес на еволюция.

И въпреки че тази сила определя целия ни живот, тя е скрита. Затова трябва да я разкрием и именно с тази цел ни е дадена науката кабала. Изменяме ли нещо посредством това разкриване? Заради него се променяме. В крайна сметка разкриването на Твореца изисква промяна на вътрешните ни свойства.

Творецът е невъзможно да бъде разкрит с някакви допълнителни средства, както в обикновената наука, когато се отчитат различни природни явления. Улавянето на висшата сила може да стане само за сметка на собственото поправяне, съгласно закона за подобие на свойствата. В зависимост от получаването на свойствата, присъщи за висшата сила, т.е. отдаване и любов, ние започваме да я усещаме.

Но как да достигнем до свойствата на висшата сила, ако не я познаваме? Затова ни е дадена възможност да изградим мрежа от връзки между хората, над нашия егоизъм, който през цялото време расте и се проявява. Ако се постараем да установим между нас отношения на взаимно отдаване, подобно органите на едно тяло, които са хармонично свързани един с друг, то в степента на усилията ни ще успеем да разкрием висшата сила.

Тя напълва общото ни тяло, което е сбор от желанията – това се нарича разкриване на Твореца пред творенията в този свят.

Тук действа законът за общото и частното. „Общо“ означава, че цялото човечество в края на развитието си трябва неизменно да достигне до разкриване на Твореца, да достигне до написаното от мъдреците: „И се напълва земята със знанията за Твореца, както водата на морето покрива сушата“.

„И няма повече човекът да учи ближния си и братята си на постигане на Твореца, тъй като всички ще Ме познаят, от малките до големите“. И е казано: „И няма повече да се скрие твоят Учител и твоите очи ще видят Учителя твой“.

Това означава, че ако дори не сега, а след сто-двеста години, в края на краищата всички хора ще достигнат до това разкриване. Процесът на еволюция завършва така, че всички достигат до разкриване на Твореца с помощта на съединяване в правилна мрежа, в която всеки запълва всички останали. И тогава вътре в тази обща връзка ще се прояви потока от висша светлина, Творецът.

Но „Частно“ означава, че преди човечеството, като цяло, да стигне до съвършенство, във всяко поколение съществуват избрани, постигащи го първи. Това са тези отделни личности във всяко поколение, които са се удостоили с постигането на определени степени в разкриването на Твореца.

Хората, разкриващи висшата сила са кабалисти, действащи от поколение в поколение. Но днешният свят достига до състояние, когато въпросът за смисъла на живота възниква в много хора. Затова се намираме в глобална криза, за която няма никакво разрешаване. Човек е необходимо да намери причина на всички тези проблеми, нещастия и страдания.

Ето защо, по мнението на кабалистите, се намираме в поколение, в което методиката на обединение може да бъде разкрита от всички. В крайна сметка, по-голямата част от човечеството усеща безпомощността на състоянието си и започва да се замисля за целта на живота.

От урока по избрани материали от трудовете на Баал а-Сулам, 14.03.2016

[179396]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: