Две алтернативи за бъдещето на човечеството

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Съгласно науката кабала, са ни отпуснати 6000 години за крайното поправяне на света. Тоест, са ни останали само 224 години до това време и какво ще бъде тогава?

Отговор: Ще бъде много хубаво! Ще живеем в много хубав свят, който от по-рано ни е приготвен и ние непременно ще стигнем до него. Въпросът е само: „Кога“?

Може да стигнем по-рано, без да чакаме 224 години, дори още през своя живот и по добър път, а не по пътя на страданията и войните, които сега назряват в света.

Тоест, можем да приближим доброто състояние за сметка на разумното, рационално уравновесяване на силите между нас, като хора, виждащи и разбиращи крайната цел, и решаващи да я достигнат по-скоро.

Крайната картина вече е известна и тя е забележителна. Максимумът, който ни е останал до нея е 224 години. Имаме две опции за достигането на тази картина. Или да чакаме 224 години и през цялото това време да се мъчим, или да стигнем по-рано и по добрия път.

Въпрос: Как ще изглежда поправения свят?

Отговор: Човечеството ще установи равновесие между двете сили: доброто и злото, силата на ненавистта и силата на любовта. Ще използваме тези сили в правилна, балансирана форма. Не е възможно да има ненавист без любов и любов без ненавист.

Тези противоположности винаги се съпровождат една друга, така е построена цялата система на природата. В най-малкият атом има положителни и отрицателни заряди, балансирани помежду си, във всяка молекула, при обмяната на веществата, в химичните и биологични процеси, във всичко, във всяка макро или микро система.

И разбира се, в нашето тяло, в нашите мисли също винаги присъстват две сили. Относно човека те се проявяват като ненавист и любов. В идеалното състояние, тези две сили трябва да се уравновесяват една друга. Засега не знаем какво е това и не можем да го направим нито в едно място. Не можем да приведем пример къде може да съществува.

Балансирането на ненавистта и любовта означава, че и двете действат заради рационалното съединяване между тях. И добрата, и злата сила разбират, че и двете са предназначени, за да установят помежду си равновесие, да се допълнят една друга, и на двете да е хубаво.

А когато и на двете е хубаво, означава, че те произвеждат нещо трето, тоест състояние, в което тези две сили се използват напълно и правилно: и ненавистта, и любовта. Тогава те произвеждат третото състояние, което трябва да достигнем – усещането на райската градина, съвършенството.

Рай е правилното съчетание на ненавист и любов, и такова ще бъде крайното състояние на човечеството, което непременно ще достигнем. Имаме само две алтернативи: да стигнем до него по бърз и приятен път, или по бавен и мъчителен.

Въпрос: От къде гадателите, правещи предсказания, могат да знаят бъдещето?

Отговор: Гадателите не говорят за състоянието на крайно поправяне, те виждат само спирките по този път. Има хора, притежаващи специални екстрасензорни способности, които могат предварително да почувстват нашите запланувани в бъдеще състояния. Тъй като всичко вече съществува предварително, само не е известно по какъв път ще бъде реализирано: по хубав или по лош.

Въпрос: Как може гадателите да предричат някакво събитие в определена година, ако имаме свобода на избора?

Отговор: Обикновено гадателите виждат лошото развитие на събитията. А ако можем да се обединим помежду си и да предпочетем силата на доброто, то можем да усилим добрата сила в природата. По такъв начин бихме уравновесили злата сила и изменили страшното предсказание на добро. Възможно е да се направи.

Гадателят говори за това бъдеще, което ни очаква, ако егоизмът ни би се развивал свободно, без нашето вмешателство.

От програмата по радиостанция 103FM, 11.12.2015

[172488]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed