Средство при депресия

Реплика: Учени от Йелския университет са открили, че помощта на приятелите, познатите и даже на страничните хора, може да смекчи въздействието на ежедневните стресове, емоционалното състояние и психическото здраве като цяло.

За да разберат, че доброто влияние на средата помага на човека, са работили 44 години.

Отговор: И за това са загубили толкова години? На първо място, бих затворил такива лаборатории, за да не харчат парите на народа.

Въпрос: Но приятелската помощ наистина ли намалява стреса?

Отговор: Разбира се. Добрата обкръжаваща среда винаги помага, при това средата е психологическа, не я чувстваш, но тя витае във въздуха.

Днес на тази тема се провеждат твърде много експерименти, приветствам ги и в никакъв случай не съветвам да се спират. Всичко това върви заедно, в същия поток като науката кабала, която казва, че най-важното са отношенията между нас.

И наистина, отношенията между нас са способни не само да продължат нашия живот, но и да го направят по-добър, по-комфортен, по-безопасен, по-приятен. Още, ще ни доведат до това, че да започнем да усещаме около себе си положителните вибрации от обкръжаващата ни природа: нежива, растителна, животинска и да се включим в добрата, обща, интегрална връзка с всички нейни слоеве.

Тогава ще започнем да усещаме вътрешно тази добра, интегрална връзка между нас и с околната природа, нейната вътрешна сила, която е създала и държи всичките четири форми на съществуване заедно, във взаимно правилно равновесие помежду им: неживо, растително, животинско, човек. Така ще почувстваме новото състояние, следващата степен на нашето развитие.

Изходът на тази степен в новото измерение, т.е. усещането на висшата сила, която е създала, държи и управлява цялата природа, това е нужно да разкрием.

Въпрос: И това става чрез доброто отношение един към друг?

Отговор: В нашите усещания то се нарича добро. Всъщност, това е взаимно допълващото, равновесно отношение между всички части на природата, даже обикновено без никакви чувства. С други думи, това е взаимното допълване между частите на природата, когато със своето отношение към всички останали привеждаме цялата природа във взаимно равновесна, хармонична връзка.

И тогава откриваме новата, висша сила, която се намира вътре в тази връзка. Необходимо е да я достигнем и да я разкрием, защото по такъв начин ще намерим ключ към нашия живот, към управлението, към всичко това, което се случва с нас.

Реплика: Аз поставям във Facebook нашите новини и някои пишат: „Твоят учител е фантазьор, идеалист. Погледни, какво се прави наоколо. Каква връзка? Какви взаимоотношения?

Отговор: Вярно е. Но всичко това е нужно, за да ни принуди да търсим смисъла на живота! Как е възможно да е създаден светът и да съществува в такова зло, което предизвиква човечеството?!

Нали освен това има и друго съществуване, което сме длъжни да разкрием. А както казва науката кабала, зависи от нас. Така ни гонят, с пръчката към щастието.

Аз не съм фантазьор, просто зная как действа всичко това и се разкрива на човека. Имам ученици, които го прилагат на практика и затова ви предлагам истинска, практична методика, когато вие няма да се оказвате фантазьори. Може би, за другите – да, но за себе си вече не.

И ако сте попаднали на тази статия, хайде заедно да опитаме да направим това. Използвайте тази възможност, вместо да седите накрая, да оплаквате себе си и да посипвате главата си с пясък.

Хайде да тръгнем напред и да направим живота си добър.

От ТВ програма „Новини с Михаел Лайтман“, 16.12.2015

[172368]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed