Как да станеш свободен?

Нашата представа за понятието, изразено с думата „свобода“, е много мъглива и ако се задълбочим във вътрешното съдържание на тази дума, от нея няма да остане почти нищо. [Баал а-Сулам, „Свобода на волята“]

Как да определим свойството „свобода“? Нима човек, раждайки се, избира нещо?

Например, ако оставя моя малък син или внук в сатята сам, то той сякаш се чувства свободен и обръща всичко с главата надолу. Той мисли, че аз нищо не знам и е абсолютно свободен, докато аз го наблюдавам чрез видео камера. Така че къде тук е свободата?

Възниква въпросът: какво ни ръководи? Тук влизаме в областта на изясняване, от коя точка отчитаме свободата.

Това, което ни се струва свобода е илюзия, която може да се създаде във всеки човек. Пусни го в гората, сякаш е свободен. А всъщност, трудните условия на оцеляване, ще го принудят постоянно да се грижи за себе си. Тялото му ще го задължава да се грижи за него всяка минута от своето съществуване. Така че, свободен ли е или не?

Излиза, че тези действия са му наложени от някой или нещо. Значи, той вече не е свободен.

Човекът, живеещ в нашия свят, трябва да изследва своите желания и намерения, това, което го ръководи, което го притиска, което образува в него днешната картина на света и следващата вътрешна картина на света, която иска да достигне. И тогава ще разбере, че всичките му мисли, свойства, навици, действия, му се налагат отнякъде.

Какво означава „свобода“? Ако можех да сътворя сам себе си, да се поставя в пусто пространство, а около себе си да създам нов свят, и всичко това да бъде организирано от мен, тогава бих бил свободен. Това реално ли е? – Не.

Въпрос: За какво ни е дадена илюзията за свобода?

Отговор: За да продължаваме да съществуваме и действително да намерим свободата, дори и в нашето напълно несвободно състояние.

Реплика: Тоест, сега ни уподобихте на кучето на Павлов. Лампичката светва – тича да яде. И така цял живот.

Отговор: Естествено.

Въпрос: И това за вас е разумен, мислещ човек?

Отговор: Какво означава разумен човек? Човек, който живее, за да обслужва своето тяло и мисли как да го напълни, а то го ръководи, подчинявайки го на себе си. Но над това, което има у животното, му трябва да се напълни с още някакви чувства: романтика, музика, любов, привързаност и подобни. Но и това му се диктува.

Реплика: Най-интересното е, че никой няма да се съгласи с нас.

Отговор: Как няма да се съгласи, след като това е наука? Засега говорим само за психология и физиология, а не за кабала. Обратното, аз се абстрахирам от кабала и говоря само от гледна точка на нормалното човешко битие.

За какво е предназначен нашия свят? Как се върти, функционира? Ние обслужваме нашите желания, които постоянно възникват в нас под действието на някакви вътрешни проблеми, хормони, обкръжаващата среда. Дори не съм свободен в обслужването на самия себе си, дори не знам своите лични желания!

Натъпкан съм с възпитание, всевъзможни детски, юношески идеологии, съществувам в огромния свят, потребявам голямо количество информация, искам или не, но ми влияят различни мнения и прочие. Къде съм аз? Кое тук е мое? Не знам.

Ако познавахме природата на човека, нямаше да ни е необходимо да изследваме нищо, от началото щяхме да знаем какво има в него, какво избира, как да постъпи.

Какво означава – човек избира? От къде в него има възможност да избере нещо и при това да бъде свободен? В природата не съществува такова условие, защото всичко идва и се развива от някъде, под влиянието на някакви външни условия, а след това се трансформира и обработва в нас. От какво бих избрал, ако бях такъв свободен?

Въпрос: Значи, мога да бъда свободен, ако сам съм създал този свят?

Отговор: Ако ти беше го създал, ти не би бил свободен от това, което си създал.

Въпрос: Творецът не е свободен?

Отговор: Не. Творецът абсолютно не е свободен. Той изначално е приел условието, че създава желание, което ще се стреми да се напълва, да се наслаждава. Значи, това е желание. Той създава наслажденията, които след това то ще желае. Тоест, след като Той е избрал такава система – наслаждение и желание, намиращи се едно срещу друго, край, „кучето на Павлов“! Затова Той напълно зависи от нас.

Реплика: Ако не поискам да се наслаждавам от това, което Той иска да ми даде, значи, Той вече зависи от мен, и мога да Му влияя.

Отговор: Не е просто да се постигне такова състояние. Засега автоматично изпълняваме всичко, което ни се спуска. Творецът иска в резултат на нашето развитие да се издигнем над своите желания, да станем техни господари, да не зависим от тях и да ги ръководим.

Да използваме желанията си за да наслаждаваме, а не да се наслаждаваме. По такъв начин променяме методиката, променяме направлението на желанията и наслаждението и точно избираме как да го направим, тъй като в такъв случай ние се отцепваме, изолираме от всички предходни условия.

И тук ние се повдигаме на нивото на свободата. От една страна, приемам всички условия от Твореца. От друга страна, заставам над тях и казвам: ще ги използвам само по този начин. И тогава ставам свободен, равен на Него по свобода!

Преминавам от състояние, когато се наслаждавам, към такова, че аз наслаждавам, тоест ставам източник на напълване, както Твореца, а Той става получаващ от мен. В тази точка ставаме партньори, взаимно се допълваме – аз съм също толкова свободен, както и Той. Получава се вечен двигател.

Излиза, че най-главната задача в сътворяването на човека е да му дадеш възможност да стане свободен. Не да се роди свободен, а да стане свободен! Защото човек се ражда абсолютен роб във всяка клетка на своето тяло, във всяка мисъл – във всичко, което има в нас. И всичко това е направено с особено коварство, за да ни даде илюзията за свобода.

По такъв начин, Творецът не е свободен относително човека, човекът не е свободен относително Твореца, но когато се съединят заедно, то достигат абсолютна свобода.

С други думи, Творецът е създал човека и затова зависи от неговите действия. Човекът се намира под властта на Твореца и затова зависи не от самия себе си, а от Твореца. Но тяхната съвместна работа, сериозната, проникновена симбиоза един в друг, ражда състояние, което се нарича свобода.

От урока на руски език, 29.11.2015

[174244]

 

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: