Движение по лъча на светлината

Въпрос: Баал а-Сулам, великият кабалист на ХХ век, в един от своите трудове пише за възможността от трета и даже от четвърта световна война. Как смятат кабалистите, това ще се случи ли или не?

Отговор: Кабалистите виждат общата система на управление и възможностите, които стоят пред нас. Те виждат, че във всеки човек и в цялото човечество съществува свобода на волята.

Има два пътя, по които ние преминаваме всякакви състояния: път на страданията и път на светлината.

Ако ние желаем да вървим по обикновените пътеки на материалния живот, мислейки само за него и без да прилагаме усилия да се повдигнем над нашия свят, тогава този свят ще ни подгони в още по-голяма безизходица, за да може, в крайна сметка, да ни принуди да се издигнем.

Но преди да решим с какво да започнем подема, ние ще преживяваме огромни страдания, включително трета и четвърта световни войни и други ужасни състояния. Виждаме, че засега нищо не се променя към добро.

Въпрос: Тоест, във висшата програма е заложена трета и четвърта световна война, и сега всичко зависи от нас, хората, доколко съзнателно ще се включим в програмата на Природата?

Отговор: Не само това. В програмата на Природата са заложени екологични проблеми, глад, климатични удари, земетресения и др., с цел така да ни разтърси, че да усетим необходимостта от следващата степен на развитие. Но всичко това е чрез животинското възприемане на материалното тяло!

А ако пожелаем да повдигнем себе си духовно, тогава ще се включат съвсем други сили, защото ще започнем да влияем на самата система на управление! Не нашата нисша система ще ни застави да излезем на следващата степен, а ние сами, доброволно, ще излезем на нея. И тогава нашето участие ще изглежда по съвсем друг начин, и светът ще стане прекрасен.

Ние разумно ще се включим в управлението и ще тръгнем напред, разбирайки заради какво. Това напълно ще измени нашия живот и отношението към него. Такова движение се нарича движение по лъча на светлината.

Светлината е подемът над нашето животинско съществуване, това е желанието да се сближим с Висшия.

Над мен се намира система за управление, която трябва да усвоя, в която е необходимо да се включа. Приближаването към нея се нарича движение към светлината. Този път трябва да премине всеки човек и тези, които не са преминали, ще дойдат и ще преминат.

От урока на руски език, 20.09.2015

[167515]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed