Квантуването на духовния свят

Въпрос: Нашият свят е квантов. Присъщо ли е свойството квантуване на духовния свят?

Отговор: Духовният свят е абсолютно квантов. Там всичко е разделено на пет нива: нула, едно, две, три, четири. Броенето не започва от единица, а от нула.

Всичките 125 стъпала са точно разделени на десет части, всяка от десетте на още по десет и т.н. Затова, безусловно, квантуването е свойство на висшия свят.

Разликата между всички части е само в количеството, което преминава в качество. Не повече от това. Ако съм извършил над себе си десет преобразувания, тогава преминавам на следващото ниво, където извършвам следващите десет преобразувания и т.н.

В основата на всичко лежи микрочастицата на желанието (силата) и срещу нея – микрочастицата на светлината. Тоест, всичко се състои от двете основи, противоположни една на друга, които взаимно се допълват и уравновесяват. Няма нищо друго, освен тях. Малкият квант на желанието и малкият квант на светлината.

Реплика: Това много прилича на ситуацията с елементарните частици в материалния свят. За много учени е голяма загадката защо съществуват само две големи семейства такива частици.

Едните се наричат фермиони. Към тях се отнасят електроните и кварките – частици-егоисти, от които сме изградени. Те са егоисти в плана на своето колективно поведение. Всяка от тях заема своя определена позиция и никого не пуска там.

Но има и други частици, които се наричат бозони, например частиците на светлината, фотоните, свързващи фермионите в едно цяло. Тоест, атомите или молекулите, от които се състоим, не се разпадат, защото има частици-алтруисти.

И никой не разбира защо съществуват само две семейства. Защото от гледна точка на физиката и математиката има и други частици, които могат да се държат по друг начин. Но в природата се реализират именно тези два типа: едните – чисти егоисти, а другите – чисти алтруисти. Това е удивително!

Отговор: Изхождайки от кабала, аз не си представям как може да съществува нещо друго. Разбира се, има временни състояния, но те са породени от двете основни сили: светлината Хасадим срещу светлината Хохма.

Мисля, че в крайна сметка, можем да намерим някакъв мост между кабала и останалите науки и в нас ще се прояви възможността да разкрием съвсем друг свят. Но това е възможно само тогава, когато човекът разбере, че всичко възприемано днес от него се нуждае от разширяването на неговото съзнание.

От ТВ програмата „Кабала и науката”, 07.10.2015

[168863]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed