Висшият свят е свят на информацията

Въпрос: В съвременната физика законът за съхранение на информацията става най-фундаменталният закон. Ако по-рано за главен се е приемаше законът за съхранение на масата, на енергията, то сега той е на информацията.

Физиката като правило, определя информацията като величина, обратно пропорционална на ентропията, на хаоса. Как душата/съзнанието е свързано с тази информация?

Отговор: Информацията представлява точно постигане на връзките между частите на този свят, който ние разкриваме в кабала.

Информацията е възприемането на мрежата от сили, техните зависимости, взаимовръзките между обектите в тази мрежа и в нейните възли. При това тя е точно градуирана, постоянно се променя, прелива се като море, между всички частици на неживото, растителното, животинското и човешкото нива на природата.

Информацията се намира във всяка точка на мрежата от сили на всички горе изброени нива. Тя се стреми да запълни със себе си целия обем, да стане не мрежа, а кълбо, сфера и когато достигне своя абсолютен, пълен обем, тогава творението ще стигне до съвършенство, до абсолютната информация. Практически абсолютната информация е това, което наричаме Творец.

Всичко останало, което съществува, освен информацията, е мрежата на взаимните връзки между творенията, която позволява да се изяви за нас информацията, запълваща този обем.

Самата информация съществува изначално в пълен обем и се проявява само относно нас. Тя се постига от нас според степента на разширяване на нашето съзнание, даващо ни възможност да я разкрием.

В нашия свят разделяме тази информация на съвършено различни, произволни сектори: физика, химия, биология, астрономия и така нататък. Но това говори само за тесногръдие и слабости на нашето възприятие.

В действителност, информацията в духовния свят не се възприема като съществуваща фрагментарно, в различните науки. Тя се възприема като едно общо цяло и затова възприемането дори на малките ѝ частици, се нарича разкриване на Твореца. Тоест, законът за съхранение на информацията гласи, че в затворената система количеството информация е постоянно.

В нашия свят съществува само слабо светене на тази информация, която се спуска от висшия свят. Към него се стремят и учените, но са притиснати от махсом – потенциалната бариера между двата свята.

Въпрос: Спуска ли се от висшия свят някакво подхранване в нашия свят?

Отговор: Без съмнение! Нашият свят постоянно получава все по-голямо подхранване от висшия свят.

Това се развива по определена програма и ни подтиква към по-нататъшно развитие. Ако няма такова светене и проявление в нашия свят на все повече и повече информация, ние не бихме се стремили към нея. Човекът не може дори подсъзнателно да се стреми към това, което го няма. Затова отначало идва информацията, а след това се пробужда желанието към нея .

Тоест, материалният свят е отворена система, в която отвън постоянно постъпва информация. Това допринася за качественото развитие на човечеството.

Затова се надявам, че все по-голямото преминаване от кабалисти на потенциалната бариера (махсом) между нашия свят и следващото ниво, ще породи добра, хубава връзка между тези, които се намират под и над тази бариера, че ние взаимно ще си помагаме един на друг, за да се превеждат през махсом все по-голям брой хора, по-точно, тяхното възприятие.

Тогава ще разберем, че и физическите тела на практика нямат място в нашия свят, тъй като това е само едно от нашите субективни усещания на уж материалното съществуване.

От ТВ програмата „Кабала и науката“, 07.10.2015 г.

[168756]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed