Отливът от глобализация

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (А. Аузан): Периодът на бързия растеж завърши и настъпи продължителна фаза на трудности, свързани с неуспехи в глобализацията. Икономиката на отделните държави е тясно свързана, зависима от политиката на федералния резерв, те нямат общ регулатор.

Така и не се създаде световното правителство, регулиращо процесите и намаляващо риска. Примерът с ЕО доказва, че това е невъзможно.

Евросъюзът изпълни сложна задача, построявайки система на 4 нива на управление: общинско управление, областно, национално правителство и самият той. Ефективността на бюрокрацията в него е на предела, пето ниво е невъзможно. Какво да правим, ако световното правителство, за което мечта още Айнщайн е нереално да бъде създадено? Да се разпръснем по регионални блокове?

Съперничеството между правителствата е подобно на борба между белите дробове с бъбреците в организма на човека – тази борба поражда само нови  кризи.

С военни заявки икономиката действително може да бъде „подгрята“, но именно така започват войните. Военният начин за решаване на икономическите проблеми е много по-скъп за воюващите страни, отколкото възстановяването на разрушеното народно стопанство и погребването на загиналите.

Реплика: „Отливът“ от глобализацията говори само за това, че няма обичайно (егоистично) решение на проблема. В рамките на науката и методите – ние не виждаме решение за сближаване на егоистичните блокове на народите и правителствата в единно цяло.

Но „отлив“ от глобализацията няма, тя продължава. Природното сближаване на народите продължава, то е неизбежно и не зависи от нашето желание или умения правилно да строим отношения помежду си.

Вавилонската криза се повтаря: цялото човечество се намира на неголямо пространство, днес това вече е земното кълбо и трябва или да унищожи себе си, с което да отложи решението по обединението за определен период от време или да се обедини над вселенския си егоизъм.

Такова обединение е възможно само чрез метода на кабала. Тя е готова за реализиране – теоретично и базово, практически. Трябва да бъдат приложени всички усилия, за да бъде показана на света тази възможност, преди да се е разгоряла следващата световна война.

[168978]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: