Кабалистът изследва самия себе си

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какви критерии ни позволяват да разглеждаме кабала като свръхнаука?

Отговор: Проблемът е, че кабала не може да бъде достъпна за всеки, който се е учил няколко години в университет и вече се счита за учен.

В кабала е необходимо да се премине през вътрешни изменения, когато започнеш да възприемаш света съобразно със своите нови вътрешни лични свойства, които се проявяват в теб под въздействие на усвояването на методиката.

Тогава ще започнеш да усещаш света в по-обширна форма, издигайки се над предишните си свойства и наблюдавайки предишните си и настоящите си усещания отстранни.

Тази нова реалност ти позволява да изследваш себе си, защото, намирайки се на по-високо ниво на разбиране, едновременно ще усещаш и сегашното си материално ниво. Ние го наричаме животинско, защото се възприема само от физическото ни (животинското ни) тяло.

Кабалистът е човек, който се намира на нивото на постижение на своите нови свойства; чрез тях той възприема света, който му изглежда съвършено друг, и едновременно с това наблюдава изминалите си състояния. Тоест той вижда и това, което възприема чрез петте телесни сетивни органа, и онова, което възприема чрез петте си нови духовни органа на усещане.

Затова ни е трудно да говорим за точност, повторяемост и истинност на това възприятие, защото то се явява част само за онези, които са достигнали до тези изменения в себе си. Но всички, които са ги преминали, постигат, като цяло, съвършено еднакви усещания. Те започват да разработват свой собствен апарат от записи, възпроизвеждания и реакции.

По принцип, те се занимават точно с такава наука, както и науките от нашия свят, с тази разлика, че тя се намира на друго, по-висши ниво на развитие. Единственият проблем е да се издигнем на това ниво, да породим в себе си новите органи на усещания, за да може чрез тях да възприемаме нашия свят, но в по-широк вид.

Въпрос: Но всеки човек има свой корен на душата, което означава, че у всеки тя се проявява по-различен начин. Излиза, че кабалистът е субективен до тогава, докато не настъпи общо пълно поправяне и стане ясно какво, къде и за какво?

Отговор: Да. Кабалистът може да говори само за това, което възприема. Само на това ниво той има право да изразява себе си и в много ограничен вид, защото научното и точното разбиране на всяко духовно ниво е свързано с всички останали нива, до пълното поправяне на възприятията ни.

Затова, дори в най-малките междинни стъпала остават някакви не напълно постижими от нас части и в тях усещаме своята ограниченост.

Изкачвайки се по стълбата на духовните светове, ние преминаваме през 125 стъпала. Но всяко от тях е като ограничение по ширина и дълбочина. С други думи, невъзможно е да разберем всички стъпала до края, докато всичките не ги преминем. Кабала признава и приема това и затова в нея съществува съвършено ясно разбиране за ограниченията.

От ТВ програмата „Кабала и наука“, 07.10.2015

[167781]

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed