Entries in the '' Категория

Програмата на живота, част 3

Пропуск за бъдещия свят

Въпрос: Какви свойства трябва да се променят, за да се влезе в новия неограничен свят? Защото всеки от нас притежава различни свойства.

Отговор: Всички ние имаме общо свойство – егоистичното желание, заставящо ни постоянно да мислим за своето удоволствие.

Живеем в това свойство и не искаме да го променяме, защото не знаем нищо друго, освен желанието повече да се напълним. Завиждаме на чуждото напълване, искаме същото и така се развиваме.

Това е бил принципът за развитие на нашия свят в миналото, но сега то завършва. Желанието в нас се загубва, защото виждаме, че такова развитие е безцелно. Какъв е смисълът в тази безкрайна гонитба за нови наслаждения, като катерица в колело?

Човекът се разочарова от такъв живот, виждайки, че просто го използват за сметка на рекламата през целия му живот. Непонятно е за какво живее и затова антидепресантите и наркотиците получават такова разпространение. В перспектива това чака цялото човечество, ако пред нас изведнъж не се разкрие някаква нова цел, нови възможности.

И тогава ще се зарадваме от това, че сме се разочаровали от този стар свят и ще видим, че той не струва нищо. Кабала ни предлага да влезем в друг свят. Целият ни предишен живот за изминалите десетки години е даден само, за да поискаме да се освободим от него. Днес се намираме в ада, но има друг свят, който се нарича рай.

И ние можем да влезем в този рай, това е много просто. Нужно е само да отворим своето сърце за другите и да се съединим с всички. А засега, дори не с всички, а само с тези хора, които също искат да влязат в този нов, прекрасен свят.

Въпрос: Какво означава да разкрием своето сърце за останалите?

Отговор: Това означава да станем един човек, с едно сърце, да се съединим със сърцата си. Такова е условието за влизане в бъдещия свят. Това е единственото свойство, което трябва да изменим в себе си: да отворим своето затворено сърце.

Следва продължение…

От 623-та беседа за нов живот, 08.09.2015

[167483]

Кабала и математиката

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Математическият апарат в науките е способен точно и адекватно да опише нашата реалност. Например, в квантовата електродинамика се описват свойствата на атома с фантастична точност чрез математическия метод.

Способна ли е кабала да обясни тази адекватност и ефективност на математическия апарат? Много учени – математици и теоретични физици считат, че математиката сама по себе си е цяла реалност.

Отговор: Особеността на математиката е в това, че тя за нищо не говори предметно, а от друга страна, тя е много конкретна наука и това ни впечатлява. Тоест, тя се явява език, който е подходящ за абсолютно всички науки.

Науката кабала практически също е построена на изчисляването на нива и градации, които са сходни с градуировката на електронните заряди, на квантите и т.н. В нея всичко е построено на единици енергия, които постоянно се обменят помежду си, осъществяват контакт, съединяват се и се разделят. Накрая това създава в нас, наблюдателите, усещането за света.

Затова математиката се явява основа и за кабала. Думата „сфира“, от една страна, означава „светя“, а от друга страна – „изчислявам“. Така че в кабала, както във всяка наука, всичко е построено на изчисления. Без това е невъзможно.

В кабала често се използва терминология, която ни се струва заимствана от психологията, философията или дори от приказките, като загадъчни превъплъщения извършени със замаха на вълшебна пръчка.

В действителност, това просто е по-удобно описание на превръщането на едни материали в други, преход от едни нива в други и т.н. Затова този език е по-кратък и без проблеми се разбира от учените. Но ако го преведем на математически език, то от едно изречение ще се получи цяла книга.

Кабала не се отнася към Тора както към обикновено повествование. Защото ако в нея, да допуснем, е казано, че Моше е взел нещо и е отишъл някъде, това означава, че става дума за определено енергетично ниво, на което усещането на човек се издига от едно ниво на друго. Изменението в свойствата на човек започва да се разтяга в описанието на нещо много огромно.

Понякога за решението на някаква малка математическа задача е необходимо да се напише дори цяла книга, която води човека в тази задача, за да може да му стане ясно за какво става въпрос. Същото е и тук.

Затова в кабала математическият апарат не е така ясен и видим. А друго нещо е гематрията (числовото значение на буквите и думите). Но ако вземем книга, която е написана само на езика на гематрията, то за обикновения човек тя изобщо няма да е разбираема, така, както не е разбираема и висшата математика.

От ТВ програмата „Кабала и науката“, 07.10.2015

[168198]

Защо мързеливите живеят по-дълго?

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Счита се, че ставането рано, наситения работен график и активното занимание със спорт водят до успех, здравословен живот и дълголетие. Но Питър Акст и Михаела Акст-Гадерман, автори на „Мързеливите живеят по-дълго“, сочейки скорошни изследвания, обясняват, че това е заблуда…

Сутрешното бягане с цел да предотвратим инфаркт може да доведе до инфаркт, а изтезанията във фитнеса, са в най-добрия случай безполезни. В най-лошия случай, ще причинят вреда на организма. А да мързелуваш и да спиш до късно е полезно…

Установен е оздравителен ефект при изгарянето на 500 калории на седмица посредством двигателна активност. Ежедневни упражнения, като работа в градината, разходка с кучето, измиване на прозорците или качване по стълбите са достатъчни за поддържане на здравето и тонуса.

Ако се придържаме към теорията за жизнената енергия, физическата дейност само изразходва ценни енергийни запаси. Спортът не може да бъде гаранция за здраве и дълголетие.

„Всички неща са отровни, тъй като няма нищо без отровни качества. Дозата е това, което определя дали нещо ще бъде отровно“, твърди Парацелз. Това се отнася и до спортните тренировки. В модерната литература, спортът отново и отново се счита като защита срещу рак. Но това навярно важи само за умерената физическа активност. Интензивните атлетични натоварвания не носят никакъв здравословен ефект в това отношение. Дори могат да повишават риска от възникване на рак и други заболявания. За да защитим своето здраве, не си струва да се занимаваме с видове спорт, при които нормата е издръжливостта.

Според множество проучвания, дозирана двигателна активност ни защитава от сърдечно-съдови болести и укрепва здравето. Не са необходими интензивни натоварвания. Достатъчно са дейностите, които правим всеки ден: разходка на кучето, пазаруване, изкачване на стълбите или окосяване на ливадата. Старайте се да се движите редовно. Програмата се състои от половин час енергично ходене 3-4 пъти на седмица и разтягане на мускулите за 10-15 минути 3 пъти седмично. Повече от това не е нужно. От гледна точка на теорията за обмена на веществата, тази програма е оптималната основа за дълъг и успешен живот.

Коментар: Всъщност, според кабала, не е нужно човек да се занимава с особени упражнения за развитие на тялото. За поддържането му в норма е достатъчна нормалната активност. И дори е казано „Седящият увеличава знанието“.

[167305]

Отливът от глобализация

каббалист Михаэль ЛайтманМнение (А. Аузан): Периодът на бързия растеж завърши и настъпи продължителна фаза на трудности, свързани с неуспехи в глобализацията. Икономиката на отделните държави е тясно свързана, зависима от политиката на федералния резерв, те нямат общ регулатор.

Така и не се създаде световното правителство, регулиращо процесите и намаляващо риска. Примерът с ЕО доказва, че това е невъзможно.

Евросъюзът изпълни сложна задача, построявайки система на 4 нива на управление: общинско управление, областно, национално правителство и самият той. Ефективността на бюрокрацията в него е на предела, пето ниво е невъзможно. Какво да правим, ако световното правителство, за което мечта още Айнщайн е нереално да бъде създадено? Да се разпръснем по регионални блокове?

Съперничеството между правителствата е подобно на борба между белите дробове с бъбреците в организма на човека – тази борба поражда само нови  кризи.

С военни заявки икономиката действително може да бъде „подгрята“, но именно така започват войните. Военният начин за решаване на икономическите проблеми е много по-скъп за воюващите страни, отколкото възстановяването на разрушеното народно стопанство и погребването на загиналите.

Реплика: „Отливът“ от глобализацията говори само за това, че няма обичайно (егоистично) решение на проблема. В рамките на науката и методите – ние не виждаме решение за сближаване на егоистичните блокове на народите и правителствата в единно цяло.

Но „отлив“ от глобализацията няма, тя продължава. Природното сближаване на народите продължава, то е неизбежно и не зависи от нашето желание или умения правилно да строим отношения помежду си.

Вавилонската криза се повтаря: цялото човечество се намира на неголямо пространство, днес това вече е земното кълбо и трябва или да унищожи себе си, с което да отложи решението по обединението за определен период от време или да се обедини над вселенския си егоизъм.

Такова обединение е възможно само чрез метода на кабала. Тя е готова за реализиране – теоретично и базово, практически. Трябва да бъдат приложени всички усилия, за да бъде показана на света тази възможност, преди да се е разгоряла следващата световна война.

[168978]

Защо страдам?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Защо страдам? Защо, още не успял да се родя, съм длъжен на всички?
Отговор: Виждате, че страданията веднага са ви довели до въпроса за смисъла на живота. А без тях вие ще заработвате, веселите, удовлетворявайки се с малко, и бихте просъществували така, че от този ваш живот нищо да не остане.
Страданията ви тласкат към това, че в течение на този кръгооборот вие да можете да излезете на следващото ниво на съвършенство, вечност и да превъзмогнете границата на смъртта. Такъв стремеж към постигане на смисъла на живота е велик подарък. А страданията са важни, иначе вие не бихте питали за какво ви е този живот.
Въпрос: Нима Творецът не може да го измисли така, че да търсим смисъл на живота без страдания?
Отговор: Не. Човекът представлява всичко на всичко желание да се наслади и ако през цялото време го наслаждават и насищат, той никога няма пита за същността на своето съществуване. Само липсата, проблемите, страданията могат да го накарат, да си задава въпроси защо му е този живот. Така е устроен светът.

От урока на руски език, 27.09.2015

[168951]

Кабала – средство за разширяване на съзнанието

каббалист Михаэль ЛайтманРеплика: Сега се провеждат много интересни опити с холограми, основани на принципа на квантовите връзки. Взема се обща холограма, която се разделя на отделни части и във всяка от тях е общата картина.

Тези части се раздават на хората и ако някой се опита да измени нещо в своята част, то картината веднага се променя при всички. Очевидно това е много близко до описаното от кабала?

Отговор: Да. Това е изумително свойство на света, което от нашето ниво е сложно не само да се усети, но и да се изрази.

Въпреки това, всички свойства на дуалността, свързанoстта на частиците, холографността ще  ни доведат до намирането на мост между науката кабала и обикновената наука.  Тогава ще можем да предложим кабала на света.

Учените ще видят в нея ясни решения,  въпреки, че не могат да ги използват веднага. Ние не им предлагаме уред, с който веднага да се въоръжат.

Те ще видят в кабала логично продължение на днешната наука, нейния подход, на какво се опираме днес в осъзнаването си, чувстването, постигането на света и какво ще се открие по-нататък пред нас. Това са буквално нови хоризонти.

На съвременните учени не трябва да им се говори да вярват в това. Още щом  разберат, че всичко зависи от вътрешното им осъзнаване, веднага ще усетят необходимост от разширение на своето съзнание. Разширяването означава да се издигнат над себе си. Издигането над себе си е излизане от егоистичното „аз“ в алтруистично „ние“.

Това ще подтикне много учени към лична промяна, защото ще почувстват, че им се открива изумителна вселена. Всички закони на Айнщайн, Хю Евърет и др. ще започнат да съществуват в тях на нивото, скоростта, тънкостта на всички физични и химични изменения, които сега им убягват, но вече по малко ги напипват. Те просто ще съществуват в тях!

Тяхното съзнание ще се издигне на ниво, на което тези скорости, свойства, несъответствия /сегашното ни съзнание/, между всевъзможните резултати от днешния опит ще станат за тях тяхно вътрешно ниво.

Не трябва да се напрягат и да си представят, какво е разкрил например Айнщайн, защото за тях това ще бъде тяхното ниво, като нивото на детето, което сега изучава най-лесния закон на Нютон.

Надявам се, че това ще привлече учените и те ще видят, че съществува следващо ниво на науката. Тогава кабала няма да им се струва замяна на всички материални науки в света, а ще стане средство за разширяване на тяхното съзнанието, което ще доведе към по-нататъшно развитие на всички науки.

От ТВ програмата „Кабала и науата“, 07.10.2015

[168611]

Взаимовръзката между двата свята

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Каква е връзката между двата свята: духовния и физическия? Може ли от материалния свят да се въздейства на духовния и обратно?

Отговор: Нашият свят го възприемам чрез егоистичните си желания, в които, чрез петте си сетивни органа: зрение, слух, обоняние, осезание и вкус, усвоявам различни впечатления и информация.

Всичко, което усещам в материалния свят, приемайки максимално приятното и отблъсквайки максимално неприятното, преминава през петте ми егоистични филтъра и след това го сортирам. Аз искам да видя само добро и до такава степен отделям всичко лошо, че мога да не забележа какво се случва, защото просто не искам да го виждам.

А висшия свят е построен  на друг принцип: аз не привличам към себе си това, което е приятно за моя егоизъм, а действам в обратна посока: не обичам себе си, а другите, стремейки се да се намирам в добри отношения с тях.

И тогава започвам да виждам около себе си съвършено друга картина, съвършено друг свят! Той се нарича висш, защото е по-висш от моя егоизъм, от моето сегашно съществуване.

Връзката между двата свят е много проста: ако се отнасям към всичко по-егоистичен начин, тогава усещам този свят, а ако го правя по-алтруистичен — тогава усещам висшия свят. Тази връзка се осъществява в мен. Аз свързвам двата свята. Всичко случващо се е само по отношение на мен. Кабала говори само за субективното възприятие на човека.

Въпрос: Човек, навлизащ в духовния свят, не се ли отделя от този свят?

Отговор: Не. В него остават обикновените му животинско егоистични усещания, а всичките си човешки подбуди устремява към съединяване с другите, за да им отдава по правилото „възлюби ближния като себе си“. И в това намерение, в изхода от себе си, той намира обратния свят.

Въпрос: Няма ли да се окаже това доста лесно за човека? Всеки може да каже: „Аз обичам другия“.

Отговор: Да се каже, е лесно. Нека се опитат да видят висшия свят и да разберат, че е невъзможно просто така да стане. Възможно е само при определена система от занятия, в определена група, с ясна поддръжка, по-определени книги и методика. Освен това са нужни и няколко години.

Затова този, който казва: „Какво говорите?! Аз обичам всички!“, дълбоко се бърка. Това е една малка човешка заблуда.

От урока на руски език, 27.09.2015

[168473]

Кабалистът изследва самия себе си

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какви критерии ни позволяват да разглеждаме кабала като свръхнаука?

Отговор: Проблемът е, че кабала не може да бъде достъпна за всеки, който се е учил няколко години в университет и вече се счита за учен.

В кабала е необходимо да се премине през вътрешни изменения, когато започнеш да възприемаш света съобразно със своите нови вътрешни лични свойства, които се проявяват в теб под въздействие на усвояването на методиката.

Тогава ще започнеш да усещаш света в по-обширна форма, издигайки се над предишните си свойства и наблюдавайки предишните си и настоящите си усещания отстранни.

Тази нова реалност ти позволява да изследваш себе си, защото, намирайки се на по-високо ниво на разбиране, едновременно ще усещаш и сегашното си материално ниво. Ние го наричаме животинско, защото се възприема само от физическото ни (животинското ни) тяло.

Кабалистът е човек, който се намира на нивото на постижение на своите нови свойства; чрез тях той възприема света, който му изглежда съвършено друг, и едновременно с това наблюдава изминалите си състояния. Тоест той вижда и това, което възприема чрез петте телесни сетивни органа, и онова, което възприема чрез петте си нови духовни органа на усещане.

Затова ни е трудно да говорим за точност, повторяемост и истинност на това възприятие, защото то се явява част само за онези, които са достигнали до тези изменения в себе си. Но всички, които са ги преминали, постигат, като цяло, съвършено еднакви усещания. Те започват да разработват свой собствен апарат от записи, възпроизвеждания и реакции.

По принцип, те се занимават точно с такава наука, както и науките от нашия свят, с тази разлика, че тя се намира на друго, по-висши ниво на развитие. Единственият проблем е да се издигнем на това ниво, да породим в себе си новите органи на усещания, за да може чрез тях да възприемаме нашия свят, но в по-широк вид.

Въпрос: Но всеки човек има свой корен на душата, което означава, че у всеки тя се проявява по-различен начин. Излиза, че кабалистът е субективен до тогава, докато не настъпи общо пълно поправяне и стане ясно какво, къде и за какво?

Отговор: Да. Кабалистът може да говори само за това, което възприема. Само на това ниво той има право да изразява себе си и в много ограничен вид, защото научното и точното разбиране на всяко духовно ниво е свързано с всички останали нива, до пълното поправяне на възприятията ни.

Затова, дори в най-малките междинни стъпала остават някакви не напълно постижими от нас части и в тях усещаме своята ограниченост.

Изкачвайки се по стълбата на духовните светове, ние преминаваме през 125 стъпала. Но всяко от тях е като ограничение по ширина и дълбочина. С други думи, невъзможно е да разберем всички стъпала до края, докато всичките не ги преминем. Кабала признава и приема това и затова в нея съществува съвършено ясно разбиране за ограниченията.

От ТВ програмата „Кабала и наука“, 07.10.2015

[167781]

Корпорациите преминават в настъпление

Трансатлантическа измама?

В Европа се състояха гигантски демонстрации срещу подготвящия се договор за трансатлантическата зона за свободна търговия между ЕС, САЩ и Канада.

Само в Германия на улицата излязоха 250 хиляди човека, което за сетен път подчертава изключителната важност на този въпрос.

Накратко, става дума за съглашение, официално предназначено да обезпечи по-свободна търговия между участниците от двете страни на Атлантика. В неговите рамки по-малки ограничения ще притеснят корпорациите и компаниите, занимаващи се с експорт и импорт на различни стоки. Първоначално всичко е чудесно. Повишава се нивото на взаимодействие, укрепва сътрудничеството …

Но хората са доста загрижени за това, че на практика този договор е възможно да придаде изключителна сила на корпорациите, адаптиращи законите и нормите за регулация в техен интерес.

Днес, по принцип, законите пазят интересите на потребителите – например, месото, което купуват да не съдържа излишни хормони, да не попадат на пазара неодобрени лекарства, за да не се подлага населението на опасност от замърсяване и заразяване.

Тази защитна бариера сега може да бъде подкопана по пътя на смекчаване на държавния надзор, което ще позволи на корпорациите да действат, както им е угодно, в изгода на собствения си джоб. Много по-сложно ще бъде за правителствата да ги призоват за отговор и законодателно да ограничават пазарните отношения, нанасяйки щета на корпоративните доходи. В резултат, крупните търговци и корпорации ще станат по-силни от правителствата и ще могат да им диктуват своите условия.

Над закона

Това не са просто опасения, а процес, който вече отдавна върви с пълен ход.Преди много години ме поканиха да дам няколко лекции в Швейцария.

Когато преминавахме по улицата, на която правителственото здание е в съседство с банката, ми разказаха стандартната шега за това, че решенията се приемат не в Парламента, а в кулоарите на финансистите. Всеки министър на път за работа влиза в банката и получава там директивен бюлетин с информация.

Всъщност, това не е шега. През последните 10-15 години ясно се наложи нова ситуация, че у когото са многото пари, той стои над правителството и го управлява. Защото бизнесът сега се води по целия свят и това придава на търговските компании небивали сили и възможности.

Те могат да лавират, могат да преместват своята дейност и своите капитали от място на място, могат да обменят ресурси „над границите”. Границите не съществуват за тях. На служба при тях са армии от адвокати, парите им са достатъчни, за да купят, което е изгодно, включително институциите на властта. Неслучайно казват, че колкото повече пари имаш, толкова по-малко са законите над теб.

Като резултат всички правителства зависят от крупните финансисти.

Изключение правят само тоталитарните режими. Тяхната степен на свобода също е ограничена, но те все още са свободни да вземат решения без консултация и съгласуване с богаташите. Но и за диктатора ще се намери Ротшилд – елитът, претендиращ за световно господство.

За ползата на големия бизнес

Като следствие, система, чиято основа съставят бизнесмени от висшето звено,зарежда всичко. Няколко десетки човека са, въпреки че става дума не за хора, а за пари, за корпорации. И безусловно, те „водят бала”. Още

Без усилия няма резултат

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Има ли в кабала, като наука, точни предсказания? Например, Баал а-Сулам е знаел, че ще има световна война и затова се е опитал да отведе евреите от Полша в Израел. А след това е пътувал до Полша, за да пробуди стачкуващите работници към обединение. Знаел ли е, че неговата мисия е обречена на провал?

Отговор: Тук има по-различен, дори малко не научен подход от земна гледна точка, защото кабалистите взимат под внимание полаганите от тях усилия.

По принцип, и в нашия свят, за да постигнем нещо, трябва да приложим определено количество усилия.

Да допуснем, че за да разкрие нещо ново в природата, човечеството е могло, в течение на стотици години, да си блъска главата в стената, полагайки различни усилия. И ние не можем да предявим някакви претенции: „А за какво са правили те това?! Биха могли веднага с нещо да се сдобият.“ Ние разбираме, че всички тези усилия постепенно създават именно тази основа, благодарение на която някой прави откритие.

По такъв начин, съвкупността от човешките усилия довеждат света до нов етап, до нов подем. По същия начин е и в духовната работа.

Затова не мога да кажа, дали Баал а-Сулам е знаел, че усилията му няма да се увенчаят с успех. Аз видях как учителят ми, Рабаш, без да обръща внимание на каквото и да било, полагаше усилия, които, от моя гледна точка, са били съвършено нерационални. Но той така или иначе ги правеше, защото човек не трябва да разчита само на разума си – той трябва да премине сякаш на следващото ниво.

Въпрос: Тоест той е видял какво ни чака зад ъгъла?

Отговор: Не, не го е видял! Но дори и да го е видял, това не би анулирало усилията му. И въпреки, от гледна точка на нашия рационален подход, да ни се струва, че от тях няма никаква потребност, той е знаел, че при всички случаи, те са необходими.

От ТВ програмата „Кабала и наука“, 07.10.2015

[168374]

Изучаването на кабала от мъжете и жените

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Влияят ли на заниманията с кабала пола, възрастта, националността?
Отговор: Не. Само желанието.
В зависимост от свойствата на човека, от това дали е мъж или жена, има разлика в отношението към тях и в пътя им по изкачването на духовната стълба.
Както в нашия свят има разлика между мъжа и жената във възприемането им на реалността, в напредването и дейностите в нея, така е и в кабала.
Въпрос: Каква е мисията на жените в кабала?
Отговор: Такава, каквато и на мъжете. Няма никаква разлика! Между мъжете и жените има индивидуално различие, такова, каквото е и в нашия свят.
От урока на руски език, 27.09.2015

[168722]

Природните катаклизми и ролята на човека

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Каква е ролята на човека в Природата?
Отговор: Ролята на човека е да разбере, че той е в центъра на природата, неин венец и е длъжен да направи така, че цялата природа да дойде до състояние на абсолютна хармония, без никакви катаклизми, да се намира в абсолютен, вечен, пълен покой.
Въпрос: Влияе ли дейността на човека на възникването на различни катаклизми?
Отговор: Катаклизмите са нашите недостатъци, защото в крайна сметка всичко се натрупва в човека.
Преодолявайки егоизма, чрез съединяването с другите хора в обща добра система, човекът влияе на природата така, че всички катаклизми, всички нежелателни явления изчезват.
Ние съществуваме в една интегрална система. Неживото, растителното, животинското и човешкото ниво на природата се намират вътре в нея и представляват затворен кръг, балон, сфера.
А ние сме най-важната част от тази сфера, висшия стадий на развитие. Ако се приведем в хармония помежду си, ще уравновесим цялата останала природа. Днес учените вече говорят за това.
Ако ние успеем, то на практика природата мигновено ще се възстанови, дотолкова е велика силата ни, която може или да навреди, или да поправи целия свят.
Въпрос: Как обикновеният човек да разбеере това?
Отговор: Когато на него му стане толкова лошо, че започне да се задъхва от безизходност, тогава ще бъде принуден да се заеме с поправянето си, дори и нищо да не разбира. Сега ние, кабалистите, се опитваме да направим така, че още преди човекът да е дошъл до тази граница, предварително да осъзнае необходимостта от обединение и така да предотврати страданията.
Въпрос: Какво ще се случи с разрушената екология, с тоновете пластмаса в земята?
Отговор: Всичко мигновено ще се преработи, ще се погълне от природата и ще ни се представи в най- добрия и стерилен вид!
Въпрос: Звучи като фантастика! Къде ще отиде всичко това?
Отговор: Няма значение! Природните сили ще извършат своята работа, мигновено уравновесявайки се. И светът ще дойде до такъв баланс, до такова единство и хармония, които не можем дори да си представим! Това ще бъде съвсем друг свят!
Въпрос: Как ще се изчистят замърсените океани и земя?
Отговор: За това даже и не мисля. Ще се задействат такива природни сили, за които сега нямаме представа: силатата на отдаването, силатата на любовта, силатата на абсолютно новите взаимовръзки. Къде ще ги сравним с всички малки взаимодействия – термоядрени и прочие?! Това са съвсем нови природни свойства, за които днес нито физиците, нито биолозите, нито другите учени имат понятие.
Реплика: Тоест, мръсотията ще се превърне в полезни изкопаеми?
Отговор: Дори полезни изкопаеми няма да са ни необходими. Ще съществуваме на съвсем друго ниво! Този свят вече няма да ни е нужен. Ще влезем в усещане за съвсем друга система на взаимодействие на силите, в света на висшата хармония.
От TV програмата „ Беседи с Михаел Лайтман“ 18.08.2015

[165215]

Как да подобря своя живот?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Говорехте за висшата система, управляваща нашия живот. Ако започна да изучавам науката кабала и по-дълбоко разбера тази система, това ще ми донесе ли успех, ще ми помогне ли да подобря живота си, моята съдба? Ще мога ли да властвам над съдбата си?

Отговор: Всъщност, изучаването на науката кабала дава на човека възможност да узнае какво се случва, защо, как да подобри живота си. И тогава той може да бъде на няколко нива на взаимодействие с това, което е научил.

Или той знае какво става, и остава пасивен, продължавайки да плува по течението на живота. Но в крайна сметка придобива някакво спокойствие, разбиране, защо се случва всичко, знание, че за всичко си има своя причина и откъде произлиза всичко. Това дава на човека по-голяма подкрепа в живота.

Има много такива хора. Не може да се каже, че всички достигат нивото, на което могат да управляват своя живот след изучаването на науката кабала.

Има ги и тези, които не се удовлетворяват с пасивно изучаване и продължават напред, в дълбочина. Те действително могат да достигнат такова състояние, че да подобрят живота си и да го управляват сами.

Разбира се, ние сме заинтересовани хората да стигат до това ниво, за да имаме такива ученици, които да продължават да напредват до крайната цел. Но всичко това зависи от самия човек.

От програмата по радио 103FM, 01.11.2015

[168962]

Потребност от духовно търсене

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Доколко цялата действителност ни помага в духовния напредък? Има ли възможност осъзнато да забележим някакви знаци и да се държим според тях?

Отговор: Има само един знак, който ясно показва, че човек може да се заеме с постигането на висшия свят, това е възникването в него на сериозен въпрос за смисъла на живота и тъга по този свят, който може да му помогне да разбере за какво съществува. Иначе просто няма за какво да живее! И това не е апатия или депресия, а стремеж към разкриване на същността на битието.

В такова състояние ни се струва, че човек нищо не може да направи: „Оставете ме намира! Нищо не ми се иска“. Но това не е падение, макар че изглежда така, а състояние, когато го дърпат нагоре – там, където може да постигне източника на съществуването, източника на живота.

Въпрос: Ще се прояви ли във всички тягата към търсене на смисъла на живота, към излизането в духовния свят?

Отговор: Постепенно, във всяко поколение, все по-голям брой хора усещат потребността от разкриване на висшия свят. Когато преди четиридесет години започнах да се занимавам с кабала, от това се интересуваха единици, сега вече са хиляди. Надявам се, че в близко време ще бъдат милиони.

Виждаме това по количеството депресивни състояния, вземащите наркотици, откъснатите от живота хора. Това всичко е признак за отсъствие на смисъл на живота.

Затова смятам депресията за нормална болест, защото по принцип, физиологията на човека е здрава, а психиката, тоест душата, започва да проявява потребност от духовно търсене.

От урока на руски език, 27.09.2015

[168546]

Всеки има личен облак от микроби

laitman_2008-12-07_6468Изследване: Всеки човек е обгърнат от индивидуален «облак», съставен  от милиони негови собствени бактерии, твърдят учените от Орегонския Университет.

Не е възможно да минем покрай друг човек и да не отнесем върху кожата си и в белите си дробове част от неговите бактерии. Комплекта от бактерии, вируси и гъбички, живеещи по кожата и в организма, превъзхождат по численост собствените ни клетки 10 пъти.

Всеки човек има своя специфична миризма, обусловена от това какво пълзи по него. Чрез  предаване на бактерии хората постоянно си «обменят» един друг.

Във всеки индивидуален «облак» присъстват бактериите стрептококи, обитаващи устната кухина и дихателните пътища, както и кожните паразити. Тази бактериална комбинация е достатъчна, за да се установи кой е бил в стаята.

Реплика: Всички ние сме напълно свързани не само помежду си, но и с цялото непрекъснато пространство. Можем да си представим връзките ни като безкрайни непрекъснати нишки, съединяващи всичките елементи на творението в едно единно цяло. А бактериите са само малка външна проява на пълното ни единение.

[167043]

Как да се измени ситуацията в Израел: у кого е ключът към щастието на света?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В какво се състои мисията на евреите?

Отговор: Науката кабала е наука за висшето управление. Тя  ни обяснява, че се намираме под управлението на висша система от сили, които чрез въздействието си върху нас, все повече ни привеждат до състояние на интеграция, все повече ни ограждат и все по-силно ни свързват помежду ни.

В съответствие с това, човечеството се развива не само на ширина и височина, но и във връзките помежду си. Затова в света са се появили не само науките, културата, но и интернет.

 И най-главното – развили са се икономическите, търговските и политическите системи, за да ни свържат всички нас заедно. Но тази връзка трябва да бъде добра, двустранна и да работи за всеобщото благо.

В законите на интегралната система съществува само един параметър, към който трябва да се стреми цялата система – максимално общо здраве, като в здрав организъм, на който всичките системи  работят,  координирайки се един с друг.

И макар тези системи да са противоположни по своята природа, като например лимфната система се отличава от кръвоносната, нервната и пр., но те работят помежду си в пълен контакт, във взаимно допълване. И точно това определя здравето на организма.

В света, в който живеем, ние не можем да уравновесим двете системи заедно.. Неживото, растителното и животинското нива на природата автоматично  съществуват в такава симбиоза.

А природата на човека го е издигнала над тази система. Той трябва да я разбере, да я абсорбира, да я интегрира в себе си и правилно да я използва. Природата ни принуждава да овладеем тази система, а ние не искаме това.

И доколкото народът на Израел не иска да се обедини заради общото благо, ние се явяваме причината за всички проблеми в света. Човечеството инстинктивно чувства това и затова ни обвинява. По такъв начин, според степента на увеличване на страданията в света натискът върху нас ще нараства все повече.

Въпрос: Но защо се случва именно днес?

Отговор: За да разберем това, трябва да изучим системата за управление на света.Това е подобно на случая, когато човекът се обръща към лекар и той му намира десетки проблеми. По принцип може всички те да имат смисъл.

 Но за да се справим с това, трябва действително да изучим системата. И на пациента няма как винаги да му обясниш какво представлява болестта му. На него му се изписват  хапчета и го изпращат да се лекува.

А тук хапчето, което може да се даде на болното общество и света, носи съвсем друг, идеологически характер.

Проблемът е да използваме съзнателно лекарството, защото всеки един от нас трябва да се издигне на нивото „човек“, а не да остане на нивото на животинското съществуване, макар и изобщо да не ни се иска да го напускаме. Но Природата ни тласка към разумно възприемане на нейната същност. И затова няма къде да избягаме, ще трябва да разкрием общата система на управление.

А тя говори за много прости неща: ако искате да достигнете до правилно обединение помежду си на принципа „възлюби ближния както себе си“ и да се стремите към това, това ще преведе цялата система към равновесие.

Тогава левите и десните, положителните и отрицателните сили на природата ще се допълнят взаимно, съхранявайки баланса. Трябва да достигнем до това. Направете такова човешкото общество и цялата останала природа ще се успокои, влизайки в хармонична връзка с природата на човека.

Но за това човекът трябва да се измени. Необходимо е да се възпитава, да му се обяснява всичко, с него трябва да се занимават. Докато не направим това, докато не въведем в действие интегралната система за възпитание, за да могат хората да се допълват и да се сближават един с друг, нищо няма да се получи.

Можете да попитате: „Как могат да се променят осем милиарда човека? По какъв начин?“ Точно това обяснява науката кабала. Тя казва, че цялото човечество е построено като пирамида, на върха на която се намира народът на Израел.

Ако той започне да се занимава с интегрално сближаване помежду си, то това в задължителен порядък ще въздейства върху целия свят, т.е. народът на Израел ще стане „светлина за народите по света“.

И тогава на всички ще им бъде добре: ще се прекратят антисемитските прояви, ще изчезне ненависта към евреите и те ще видят как целият  свят, включително и най-близките им съседи, изведнъж ще започнат да се отнасят добре към него, защото вместо зло, народът на Израел ще привнася добро за света.

Нищо друго светът не очаква от нас! Затова през цялото време ни обвиняват. Целият свят се занимава с един малък народ, само с тази малка страна – Израел.

Ние непрекъсната се възмущаваме: „Как може така?! Какво прави ООН?!“ А ООН се занимава само с това. Какво правят ЮНЕСКО? И ЮНЕСКО през цялото време говори против нас. Всички вестници в света са пълни със статии против Израел. А има ли някой който да е „за“? Ако му платят, то някой може и да каже нещо „за“, но самият той не мисли така!

Тоест и всяка страна, и всеки човек в света според степента на своето развитие започва да чувства, че ключът към щастието на света се намира в Израел. И затова се говори във всички кабалистични първоизточници.

Следва продължение….

От ТВ програмата „За екстрената ситуация в Израел”, 14.10.2015

[168260]

Масите и предводителите на човечеството

Въпрос: Може ли да се каже, че рано или късно човек разбира, че „Корах“, „проказа“ и всичко друго, за което се говори в Тора, са вътрешни свойства?

Отговор: Едва ли голямото количество хора могат да възприемат това правилно, но индивидуалистите са способни да се преобразуват така.

Обаче с масите това се случва много по-просто, тъй като тях ги променя природата и те дори не чувстват, че се променят. Как живеят обикновено масите? – Днес мисля така, а вчера дори не помня, какво съм мислил.

На индивидуалиста му е много трудно да повдига масите, защото у него има особено отношение към тях, особен егоизъм.

Въпрос: Значи на нас не ни достигат индивидуалисти, които да повдигнат народа?

Отговор: Не. Масите напълно се управляват и изменят в съответствие с тези сили, които се намират в тях. Те не се занимават с изследването на процеса.

В индивидуалистите има предишни, вчерашни, днешни и утрешни състояния, защото в тях е заложена система на вътрешна оценка, анализ на случващото се. Сами по себе си те представляват главната част на общата душа, и поради това, в тях има мисъл, насоченост, съгласуваност с Твореца.

Те се безпокоят за това и са длъжни всичко да погълнат, да абсорбират, да се съгласят със случващия се процес. След като бъде направено, всичко, което те са разбрали, осъзнали, съгласували в себе си със Твореца, именно на основата на състоянието от вчера, днес, утре – всичко това преминава надолу, към масите. От главата в тялото.

А масите не чувстват, че се променят: ние сме такива и това е всичко. В тях няма понятие за вчера, днес, утре, за анализ на своите вътрешни състояния, за еволюционно движение напред.

Те не усещат това, защото се намират на животинско ниво, а животното, както знаем, е просто привързано към времето и състоянието, в което съществува – за него няма проблем.

Кравата, пасяща на ливадата, с нищо не се отличава от оная крава, пасла там преди 500 години. А между човекът, който е живял преди 500 години и днешният човек, все пак има разлика.

Още повече, у хората изчезва усещането за хилядолетното им съществуване – няма го в нас. Миналите събития се намират вътре в нас, но скрити в кръгооборота на душите. Ето защо масите ще възприемат всичко абсолютно естествено, не съпоставяйки го с нищо: „А сега аз мисля така“

Разликата между масите или животното, от главната част на човечеството е, че те се прилепват към настоящия момент и това е всичко. А главната част – човекът, сякаш пътешества по всички оси на времето: него го интересува и палеонтология, и зоология, и биология, и кабала, и бъдещето и всичко останало.

Въпрос: А ако главната част усети, че казаното в Тора се случва в нея, какво ще се стане с масите?

Отговор: Масите получават всичко по естествен начин. У тях изведнъж се появяват съвсем други отношения един с друг: „Да отдавам – защо не? Аз виждам, че е полезно и нужно, значи така трябва да се живее“. Те не работят с егоизма. Тези мисли и усещания просто се вселяват в тяхното сърце и разум, и те ги изпълняват.

Реплика: Щастливи хора…

Отговор: Най-щастливият предмет в света е камъкът – от нищо не се нуждае, лежи си на пътя. А този, който „увеличава знанието – увеличава скръбта“.

От ТВ програмата „Тайните на вечната Книга“, 27.05.2015

[167903]

Кабала не се занимава с предсказания

Въпрос: Как изглежда близкото бъдеще на човечеството от висотата на духовния свят?

Отговор: Не мога да кажа това. Може само да се завиди на такива хора като Волф Месинг, които са могли да предсказват, но само на материално (животинско) ниво, и да говорят за бъдещото състояние на човека и човечеството.

Кабала също дава тази възможност, обаче кабалистите не я използват.

А ето какво всъщност представлява кабала. Кабала е възможност да се управлява бъдещето, да се доведе до по-добро състояние. Затова не мога да го предскажа – не го знам. Мога само приблизително да кажа какви състояния ни очакват, но какви ще бъдат в действителност, зависи само от хората.

Кабала се занимава не с предсказания, а с подобряване общото състояние на човечеството и затова сега тя се разкрива специално, за да повдигне цялото човечество на следващото стъпало. Тепърва ни чакат още много стъпала на развитие.

Мислим си: “Вселената съществува четиринадесет милиарда години! Земята- четири милиарда години! Човечеството – стотици хиляди години! Нашата епоха – десетки хиляди години!“ Тези мащаби ни се струват огромни.

А всъщност, в сравнение с други по-велики мащаби, това е само малък отрязък от време. Той дори не се измерва в секунди, защото времето тече само по отношение на нас.

Пред нас има още много стъпала, които трябва да преминем: трябва да излезем от сегашното състояние и да влезем в следващото, а от него – в по-следващото и така нататък. Кабала говори за изминавания от нас огромен кръгооборот. Затова не трябва особено да се задържаме на това стъпало, то не е толкова комфортно.

От урока на руски език, 20.09.2015

[167479]

Корах е желание за по-голямо напредване

И рече Моше на Корах: „Чуйте синовете на Леви! Малко ли ви е това, че Всесилният на Израел ви е избрал от обществото на Израел и ви доближи до Себе си за извършване на службата в Шатрата на Откровенията на Бог, за да стоите пред обществото, за да им служите и доближи теб, и всичките ти братя, синовете на Леви, с теб, а вие молите още и за свещенослужение?“

[Тора, ‘’Числа’’,’’Корах’’,16:08 – 16:10]

Проблемът е в това, че ние възприемаме Тора както увличащ роман, докато тя се обръща единствено само към човека, разказвайки, какво се случва вътре в него, и той трябва да провери кой в него е Моше, Аарон, Корах и целият народ.

На него му е необходимо да изясни, какви са тези желания, какви са свойствата в човека. Защо те се намират в такова противоречие помежду си? Кога именно се проявява това противоречие? С какво Корах е по-добър или по-лош от Моше?

Тора обяснява, че всеки трябва задължително да премине тези състояния. Затова искам да ги изясня в себе си. Да допуснем, преминавам състояние, когато се обръщам към Моше в мен: „Аз мога да водя народа по-добре отколкото ти.“

– Добре, договорихме се, отиди и донеси лопатка с разпален в нея огън.

Но защо трябва да го слушам?! Нали казвам, че по-добре разбирам движението. Обаче все пак в нещо се покорявам на свойството Моше. Тук има много различни въпроси, защото вътрешният свят на човека се намира в пълна бъркотия.

От една страна, сякаш се противопоставям на Моше, но от другата страна, не знам защо, но му се покорявам, слушам всичко, което ми указва.

Ако се задълбочим в това, то става ясно, че Корах говори само за реализиране на някакво определено състояние, а не за пълно постигане на стъпалото на Моше, защото това е стъпало на абсолютната Бина, пълната връзка с Твореца. Затова, естествено, Корах няма претенции за нея.

Работата е там, че ако се намирам на нивото на Бина, то с това е възможно да прекъсна връзката с Малхут – отделям се от народа. И затова Корах в нещо е прав. Виждам, че всички мои останали неегоистични, вече поправени желания, също разбират, че тук няма някаква връзка между Бина и Малхут. И макар, че Моше тук може да командва, но нещо в неговите команди, в това свойство, не работи с моя егоизъм.

Тора обяснява, че вътре в нас няма зли свойства. Това не е зло – просто свойството „Корах“ постоянно иска все по-голямо напредване. Цялата Тора говори само за това, как повече да отдадеш, да се възнесеш, да дадеш всичко за сливането с Твореца, за да ускориш този процес.

От ТВ програмата „Тайните вечната Книга“, 20.05.2015

[167120]

Съмненията са място за напредване

Реплика: Ако Тора се възприема повърхностно, тогава се създава впечатление, че става дума за непрекъснати убийства, страдания и за борбата между доброто и злото. А Вие, през цялото време оправдавате всички бунтовници: Мириам с Аарон, Корах, народа на Израел.

Отговор: Тези свойства се издигат в нас постоянно. По пътя към поправяне се изявяват нашите всевъзможни егоистични свойства, в по-голяма или по-малка степен.

Но все едно, те се намират в конкуренция помежду си, за да предизвикат по-голяма скорост, по-голямо подобие на Твореца, по-голямо привличане на желанията, участие в това движение, разбиране, увеличаване на интензивността на подема.

Защото подемът се случва и по свойството на егоистичното желание – лявата линия, и по свойството на алтруистичното желание – дясната линия. Затова трябва да изясним как да се издигнем по средната линия, максимално привличайки двете линии във връзката помежду им.

Къде се намира тази правилна връзка между тях? Тук има извънредно много тънкости. Отчасти ги изучаваме в книгата „Дървото на живота” на Ари, отчасти в „Учение за десетте Сфирот” на Баал а-Сулам.

Но като цяло, това е твърде сложна, многослойна система и поради това има място за пораждане на постоянни съмнения. Те възникват в нас специално, защото точно по време на съмнения, се появява в нас необходимост да се издигнем още по-високо, над свойството за получаване в свойството за отдаване.

Всяко съмнение дава на човека възможност да го реши, с помощта на издигането над него. Затова всички персонажи на Тора се намират в противоречия и анализи, защото само по този начин могат да се издигнат до нивото на Твореца.

Цялата система на издигане се състои от съмнения: аз не зная как да постъпя, какво да предприема. Запитвам моите егоистични желания, моя разум, моите усещания, целия ми опит, претеглям всичко „за” и „против”. Всичко, сякаш се разиграва на театрална сцена. В крайна сметка, става изход в подема над себе си. И това е напредването.

Затова трябва да отиваме към обединение със затворени очи. Само така можем да оцелеем и да напреднем.

Това, разбира се, не се чувства веднага, защото когато у мен се бунтуват такива желания, както в Корах и неговата група, то се намирам в голямо вътрешно раздвоение.

Струва ми се, че съм прав. И затова само дребното свойство, което остава у мен, и което разкривам в критична минута, и мога да използвам, ме издига по-високо.

Реплика: Интересното е, че именно великите праведници извършват „прегрешения”, но в добрия смисъл на думата. Например, водачите на дванадесетте колена отиват в земята на Израел и виждат там великани…

Отговор: Само високите свойства ни представят такива сложни състояния. А след това земята ги поглъща или ги избиват с камъни, или ги изгарят – какво и как, не е важно.

Става дума, само за поправянето на егоизъм. Тъй като, съществуват четири нива на големината на егоизма и съответно, четири начина за неговото „умъртвяване”.

От ТВ програмата „Тайните на вечната Книга”, 20.05.2015

[167169]