Entries in the '' Категория

Побързай да обичаш

Съседът в дома ми

Въпрос: Вие казвате, че всички трябва да станат „като един човек с едно сърце“? Но какво значи това? Подобни призиви, меко казано, са неприятни. Защото дори общуването с доброжелателните съседи е за предпочитане да се свежда до минимум.

Отговор: Разбира се. Но друг изход няма. Защото това ще бъде не съседът ти по стълбищна клетка, а съседът в дома ти.

Въпрос: Тоест, на хоризонта ни се задава ад?

Отговор: Такъв живот ще ти се види ад, ако не измениш своята природа. А ако я промениш, никакъв ад няма да има. Изведнъж ще откриеш, че домът ти е просторен и в него лесно може да се живее със съседа.

Адът за егоизма ще стане рай за неговата противоположност. Ключът тук е в смяната на твоето отношение към околните. Всъщност това не е съседът, не е ближният, това си ти самият.

А затова трябва да се привлече в поддръжка Висшата сила, която ще обедини всички. Внезапно тя ще ти отвори очите и ще се поразиш – оказва се, че всички в този свят: жълти, бели, червени, черни – съвсем не са това, което ти се струва, а структурата АВАЯ (юд-хей-вав-хей), единният съсъд (кли), в който се разкрива Висшата сила, Творецът е във всички нас, заедно. още

Животът на човек, който има шесто чувство

laitman_2011-12-06_8039_wВъпрос: Как ще се промени животът ми след като получа шести сетивен орган? Какво ще усещам?

Отговор: „Шестото чувство“ – свойството отдаване, също се дели на пет вида усещания. Ние усещаме този свят чрез петте физически сетива: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

А кабала ни позволява да развием допълнителен вид усещане, което също се разделя на „зрение“, „слух“, „обоняние“, „вкус“, „осезание“ – само че духовни.

Този допълнителен сетивен орган ми позволява да усетя висшата реалност – по-широка сфера, която обгръща нашия свят. Тогава чувствам как взаимодействам с висшата сила и разбирам причините за всички събития, които се случват в нашия свят.

Разбирам защо висшата сила се обръща към мен или към другите, и как трябва правилно да реагирам на това обръщение, за да избегна лошо развитие на събитията и дори да променя това въздействие на добро, да го поправя.

Става така, защото в „шестото чувство“, в свойството отдаване, аз разкривам явленията в самия им корен, преди те, да достигнат нашия свят и да се въплътят в материални.

Въпрос: Ще стана ли друг човек след това? Как това ще повлияе на живота на моите деца и на моето близко обкръжение?

Отговор: Мога да обясня това с пример от нашия свят. Да допуснем, че вие по професия сте психолог, но заедно с това сте и майка, имате семейство, деца. Вие разбирате поведението на човек и всички мотиви на неговите действия, както и причината за отношенията между членовете на семейството.

В такъв случай, вие вече реагирате на случващото се не като обикновена жена, а можете много неща да обясните, да разберете и оправдаете. Тоест, усещате живота на по-дълбоко ниво.

Подобно на това кабалистът усеща живота, само че много по-дълбоко. А освен това, за разлика от психологът, който може да само да обясни причините за случващото се, кабалистът има възможността реално да променя нашия живот.

Кабалистът вижда най-вътрешните причини за случващото се в живота, които се намират над времето, движението, пространството, тоест, излизащи отвъд рамките на нашия свят.

От програма по радио 103FM, 16.08.2015

[165773]