Entries in the '' Категория

Кабала – основа на всички науки

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Известният американски учен Ричард Файнман говори за квантовата физика като за наука, която никой не разбира, въпреки че много хора правилно я използват. Аналогична ли е ситуацията в кабала?
Много от вашите ученици се оплакват, че не разбират „Учението за Десетте Сфирот“. Те могат ли да го използват по някакъв начин ?

Отговор: Не, те не могат да използват това учение, освен тези, които вече се издигат по духовните стъпала и се намират на по-високи от обичайните постижения на нашето тяло.
Четейки „ Учението за Десетте Сфирот“, моите ученици не разбират какво е написано там. Това е само изучаване на методиката, развиваща в човека нови сетивни органи.
Когато той чете, изучава и много желае да постигне това, което е написано, вътрешният импулс на неговото желание развива още неразкрити в него свойства и той постепенно започва да разбира и чувства за какво става дума.
По принцип е подобно на това, как човек се развива в нашия сват. Когато се родим, ние нищо не разбираме. Нас ни тласка напред любознателността, завистта, чувството за съревнование и така ние се развиваме, не знаейки към какво.
Детето автоматично повтаря това, което говорят възрастните, нищо не разбирайки от смисъла на думите и несъзнателно прави такива движения, както и възрастните. Такa е и в кабала.
Въпрос: Всъщност, както казва професор Файнман, физиците не разбират корените на физичните закони, а само ги използват. Способни ли са кабалистите да обучат физиците на физика, на основите, на които тя стои?
Отговор: Най-простите неща, които в същото време са най-сложни, стоят в основата на цялото мироздание.
Аз мисля, че някога ще бъде установена връзка между кабала и всички останали науки, методики и теории, които използва човечеството. Явявайки се наука за възприемане на общото мироздание, мироглед, възприятие, кабала може да даде основа на всички останали науки в базовата основа на тяхното съществуване.
Но не мога да кажа кога ще се случи това, защото аз лично не зная как да намеря контакт с учените, за да се определи общата рамка на кабала и науката. Ние трябва да се опитаме да се разберем помежду си.

От ТВ програмата „Кабала и науката“, 07.10.2015
[167941]

Докато старото не умре, новото няма да се роди

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Какво се случва с нашия свят? Децата попадат в психиатрия, след като са се нагледали на документални филми за жестокости. Хората са готови на всичко заради успеха.

Отговор: Това е поколение, на което е писано да умре, за да се роди в него ново поколение. Именнно на почвата на умиращия стар свят се ражда новия свят, изчистен от всички пороци, съществували преди това.

Но старият свят трябва окончателно да изгние и да се разложи. Необходимо е да се вземат от него само искри, които може да се изберат и да се пренесат в новия свят. Ние сме длъжни да използваме този свят, за да помогнем за раждането на новия свят, на новото поколение.

На 19 годишна възраст, обучавайки се  във факултета по медицинска кибернетика в университета, попаднах на стаж в родилен дом – в операционна и родилна зала. Преживях истински шок от това, в каква мръсотия и кръв се ражда човек, като животно.

В кабала съществуват духовни понятия, които се наричат „нечиста кръв”, „кръв на раждането”. Това са  особени духовни сили. В духовния свят действат само сили,  а в нашия свят те се реализират в тази форма на раждането.

Силите, формиращи зародиша и след това избутващи го навън, са силите на природата. Тези процеси се управляват от висшата сила, Твореца, тласкайки всички към развитие.

Но това е не само при материалното раждане, но и при раждането на произведения на изкуството, които също изискват много страдания и вътрешна революция. Това е неизбежна част от процеса на всяко ново раждане.

Най-важното е да се гледа в бъдещето и да се вижда всичко това, което се случва с раждането на новото поколение, на новия живот. Ние изхвърляме от нашия свят цялата смет и постепенно изваждаме от него новороденото бебе.

Този новороден още е мръсен и изцапан с кръв. Но ние скоро ще го изчистим, ще го отрежем от пъпната връв на стария свя, от целия предишен живот, ще го измием, за да стане чист и красив и накрая ще го шляпнем, за да нададе глас. Така ще се роди новият народ, новият свят.

Из ТВ програмата „ Научете за себе си”, 18.09.2015

[166985]

Кабала е методика за издигане на човека

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В кабала има ли формула за успешни отношения?

Отговор: Мъдростта на кабала ни помага да постигнем добри отношения между нас, тъй като тя дава възможност на човека да се повдигне над егоизма си. Всички ние сме егоисти и виждаме, че не можем да се освободим от мрежата му. Науката кабала ни позволява да се издигнем над него и правилно да го управляваме.

Затова с помощта на методиката на науката кабала могат да се достигнат правилни взаимоотношения в семейството, с децата, в колектива, в държавата, в обществото, между държавите и в света. Това е огромна система от поправяния, която трябва да овладеем.

След като тя бъде, макар и частично реализирана между нас, светът ще започне да изглежда съвсем различно. Дори началото на реализацията на методиката на подема над егото ще избави света от страданията. След това тя ще повдигне човечеството на следващото стъпало.

Кабала не е тренинги или коучинги, не е позитивна психология за правилните отношения между нас. Това е методика за издигане на човека над животинската му (егоистична) природа, за да достигне следващото стъпало от развитието си, това стъпало, на което се намираме над границата на живота и смъртта, над всичко, което ни дава отрицателни усещания от живота.

Въпрос: А какво ще стане с тези, които нямат необходимост да се променят?

Отговор: Няма значение. Хората идват в кабала с различни намерения. Едни искат да спечелят нещо в този живот, други да разберат как могат да бъдат по-успешни и щастливи.
Има много хора, които смятат, че с помощта на кабала ще могат да разширят кръгозора си и да постигнат успехи в науката, изкуството, културата. Разчитат, че ще могат да разширят мирогледа, разума, възприятието си и това ще им помогне да пишат по-добре, да изобретяват, съчиняват.

А има и хора, които действително вече си задават въпроса: „За какво живея? Искам да разгадая смисъла на живота, тайната на съществуването на мирозданието. Звездите, безкрайната Вселена, галактиките – за какво е всичко това и аз в него? Не може да съществува напразно“.
Някога този въпрос висеше във въздуха. Помня, че в училище ни учиха, че Вселената сама по себе си е безкрайна. Днес, говорейки за новите открития, учените разбират, че Вселената не е безкрайна.

Тогава възниква простият въпрос: „Ако това е започнало някога, какво ще стане след като всичко свърши? Ако Вселената има граници, какво има зад тези граници?“ Човечеството няма отговори на тези въпроси. Но ако в нас се възникват такива въпроси, то и отговор може да им се намери.

От урока на руски език. 20.09.2015

[168136]

Програмата на живота, част 1

каббалист Михаэль ЛайтманНакъде се развиваме?

Въпрос: Защо живеем и накъде се развиваме?

Отговор: Преди всичко, това не зависи от нас.  Казано е: „Не по своя воля си се родил, не по своя воля живееш, не по своя воля умираш”.

Ние не знаем какво ще се случи с нас в следващия момент и това за нас е спасение. Човек се ражда и живее не по свой избор. Във всеки момент е принуден да оцелява в този живот, в тези условия, в които е поставен и това е добре. В противен случай резултатът би бил пълно объркване.

Животът поставя човека в рамки, в които той нищо не избира. Не знае какво ще му донесе съдбата, кого ще срещне днес, какво ще се случи с него по пътя към работа и връщайки се вкъщи, какво ще се случи с неговите деца и роднини.

Той се намира в пълна неизвестност, а ако денят свършва без страдания, е радостен: слава богу, денят е минал нормално.

Погледнете кои сме ние в мащабите на Вселената с безкрайния брой звезди и планети. Някакви малки буболечки, лазещи на повърхността на земното кълбо, целият живот на които е посветен на борба за собственото оцеляване.

И все пак, човек пита за смисъла на живота и целите на неговото съществуване, за възможностите сам да определя бъдещата форма за себе си, за своето семейство, народ, държава, за целия свят. Всичко зависи от това, с каква разделителна способност, с каква висота и с каква точност ние питаме за самите себе си, за целите на своето развитие.

В света действа обща програма за развитие. Ние гледаме своя живот и виждаме, че нищо не решаваме в него, намираме се във вътрешността на матрица, на програма. Тази програма работи над нас и през цялото време ни задава нови параметри, нови вътрешни и външни условия.

Моето съзнание се оформя от вътрешните преживявания на ума и сърцето, от усещанията на тялото, от това, което виждам, от случващото се около мен. В резултат на това аз постоянно се развивам, обработвам вътрешните и външните данни по някаква неизвестна ми програма.

Тази програма ми е дадена от раждането, от възпитанието и аз сам нищо не определям в нея. Тоест, аз нищо не решавам в моя живот. Ние виждаме, че младеж и девойка се срещат като че ли случайно, за да се оженят след това и да живеят много години заедно. Защо се получава така? Дори на този въпрос не можем да си отговорим.

Ако искаме да видим целия си път, общата програма на природата, придвижваща ни към особена цел, за да изучим тази цел ни е необходима науката кабала. От всички други науки по света има една, която ни разказва за развитието на човечеството над ограниченията на материалния свят и нашата Вселена.

Науката кабала говори за силите на контрол и управление, идващи от източника, намиращи се извън нашата Вселена  и оказващи въздействие на нашето малко Земно кълбо и на хората.

Тази наука говори за това, че човекът има особено предназначение и е длъжен да се развива. И той се развива неосъзнато, чрез принуждаващите го сили.

Но в резултат на тази еволюция човешкият род ще достигне до това състояние, в което е длъжен сам да избира: желае ли да се разива осъзнато, с пълно разбиране и по собствено съгласие.

Човек увеличава своето желание чрез това, че се обединява с другите хора и получава обща сила, позволяваща достигането на целта, първоначално

От 623-та беседа за новия живот, 08.09.2015

[167381]

Други статии на тази тема:

Програмата на живота, част 2

Програмата на живота, част 3

Програмата на живота, част 4

Програмата на живота, част 5

На прага на третата интифада, ч.1

каббалист Михаэль ЛайтманКакво ни чака?

Въпрос: Напоследък силно зачестиха терористичните нападения върху мирни граждани. Едва ли не на всеки два часа пристига информация за нов терористичен акт. Ще задам лесен въпрос: какво ни чака?

Отговор: Какво ни чака – това трябва да запитаме себе си. Безпокоя се, че ще ме разберат неправилно – но ние сами определяме какво ще се случи с нас. Няма друг народ в света, освен народа на Израел, който да има свободата на избора и който да може да измени бъдещето на света, насоката му на развитие. За това е написано в Зоар и в други книги.

Затова виждаме как светът се надига против нас. Струва ни се, че след  многото десетки години съществуване на държавата Израел, би трябвало страстите около нея вече да са поутихнали. Но така и не успяхме да постигнем  спокоен живот. И не само в Израел, но и в целия свят все повече нараства антисемитизмът.

Съобщения за нападения над евреи няма да видите по нито един от телевизионните канали в световните новини. Но ако ненадейно убият арабин, за това ще се говори по всички новини. И ООН също отказва да обсъжда вълните от терор, които се надигат в Израел. Ако Израел предприеме ответни мерки, то ООН незабавно ще изпрати протестна петиция.

Виждаме, че светът не престава да ни ненавижда без каквато и да е причина. Колкото и да се опитваме да бъдем най-хуманните, ние винаги се оказваме под прицел. Светът съчувства на съседите ни и така ще продължава до безкрай. Какъв е изходът?

Трябва да отворим кабалистичните книги и да прочетем какво е написано там. Тогава ще открием, че можем да изменим това състояние в целия свят и в нашата страна. Ние сме единствените, които имаме свобода на избора. Струва си, да се порадваме, че тук не зависим от никой, а обратно – всички зависят от нас.

В книгата Зоар е написано, че „В бъдеще синовете на Ишмаел ще разпалят големи войни в света“. Става дума за последния период преди окончателното поправяне, започнало след края на Втората световна война. Така е сега и ще продължава и занапред, ако синовете на Израел, потомци на Авраам, не изменят това състояние.

Следва продължение…

[167683]

Още една Вавилонска кула

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Предстои внедряването на браузър, който може да превежда от всеки език на който и да е друг език неусетно, без усилия от страна на ползвателя. Това ще превърне света в глобално село и отново ще се получи Вавилонска кула. Този браузър ще бъде цялостната реализация на идеята за интернет.

Вестниците  се появяват в началото на XVII век,  в средата на XIX век  се появяват масовите вестници, възниква  журналистиката, формира се политическата система, която идва за гласовете на масовия читател.

 В началото на XX век се появява радиото, средство за масова информация, което не изисква грамотност, което  предизвикава формирането на фашистката, комунистическата и комерсиалните империи, реклами и пропаганди. По-нататък идват телевизията и интернет. Всяка нова медия  създава нови обществени отношения.

Цветните революции, религиозният екстремизъм, международното напрежение са  ”новото средновековие“, реакция на твърде бързата еволюция на медиите през последните години. Традиционалистичното съзнание, което се намира все още на стадия на информационното предаване „отгоре надолу“ встъпва в конфликт с публичната медия.

Печатното издание на Гутенберг е довело до религиозни войни, революционен и реакционен терор, прекроило е картата на Европа, заселило е три континента с политически, икономически и религиозни бежанци. Способността да се фокусира върху абстрактни мисли, физиологически е променила мозъка на милиони хора, което е довело до бум в развитието на науката.

Мозъкът при прехода на обществото от книгите към онлайн, губи способността си за концентрация. Децата мислят, че винаги е имало интернет и нямат опит с дългото четене.

По- нататък при нас ще дойдат пространствените медии, поглъщащите медии, предизвиканата реалност, имплантацията на устройства, включване на нервните окончания към мрежата…

Реплика: Всичко се развива само заради реализацията на плана на Природата: единство на цялото човечество във вид на системата на Адам, Единният Човек.

Всички медии, които  внедрява човечеството ще доведат до неизбежната потребност от пълно обединение на всички в един организъм, в „единно сърце“, желание и в „единен разум“. Но това ще се въплъти не в техническите постижения, а във волевият подем над нашия егоизъм по методиката на кабала.

[167142]

Защо на хората им е нужен Бог?

каббалист Михаэль ЛайтманМнение на Фройд:  В основата на всички човешки постъпки стоят два мотива: агресивен и сексуален. Алтруизмът, приятелството, любовта са само техни добри заместители. Човек е способен на любов и нежност, но в основата им винаги лежи егоистичен мотив.

Нашите предци са имали тотеми, свещени за всяко племе животни. Тотемът се е считал за праотец на клана, който го защитавал. Членовете на клана са се наричали един друг „братя и сестри“. Било е забранено да се убива  свещеното животно (тотем) от сам човек и да се яде месото му. Това се е наказвало със смърт.

Но да се убие свещеното животно и всички заедно, да го изядат е благодат за дивото племе. Това създава връзки между тях и бога, с това те придобиват силата на лююбимото животно.                                                                                   По-нататък религиите постепенно преминават от животински идоли към човешки чрез митовете (кентавър, сфинкс).

Представителите на цивилизования свят, съгрешавайки един срещу друг, молят за прошка не един от друг, а Бог. Има и преходни вярвания: за мъртвите се говори само хубаво,  яде се  „тялото“ на разпънатия Христос (хляб) и се пие кръвта му (вино) на Пасха.

И така, има три системи на мироглед:

  1. Анимистичен стадий, древен, при диваците – чрез животните човек си приписва всемогъщество при извършването на ритуала, изяждането на жертвата.
  2. Религиозен стадий – за да разбере света и успокои страховете си, страхувайки се от уроки, се ходи при гадатели, превръща се клонка във вълшебна пръчка, призовава се на помощ магията. Присъщо е за децата и непорасналите възрастни – човекът отстъпва света на боговете (на бога). Въпреки това управлява света с помощта на боговете: моли се, пали свещи, дарява за строителство на храмове и т.н.
  3. Последната система на световъзприемане е научната, съответстваща на зрелия социум. Тук няма място за бога, човек отдава дължимото на силите и на природните закони, разбирайки, че може само да ги изучава и да се приспособява.

Реплика: Кабала e длъжна да отвори очите за истинския, реалния мироглед за цялото човечество: че нашият свят е само най-ниското стъпало на реалното, абсолютно постижение и вечното съществуване!

[167444]

Животът има прекрасно продължение

На човек са останали много малко средства, за да избяга от своя монотонен живот: спорт, различни хобита. Но човешкият егоизъм се развива, затова все по-малко хора могат да се удовлетворят с риболов, пътешествия, футбол.

И въпреки че спортът все още привлича вниманието на милиони и дори милиарди хора, вече се вижда, че интересът спада.

Страните вече не така отчаяно се борят за правото за провеждане на олимпийски игри, като преди. Вече няма предишният ентусиазъм, гордост и огромни приготовления. Дори и спорта започва постепенно да угасва, както и всичко останало.

В нашия живот не остават никакви ценности, заради които би си струвало да живеем, никакви придобивки, които биха донесли радост. Човек не получава удовлетворение нито от децата, нито от семейството, нито от работата, нито от хобито, остават му само наркотиците.

Единственото, което може да донесе обновяване на съвременния човек е разкриването на същността на живота. Изведнъж ще открием, че животът има прекрасно продължение!

Вътре в самия ни живот изведнъж се разкрива особена врата, зад която се намира чуден свят. Единственото, което може да донесе обновяване в нашия живот днес е търсенето на смисъла на живота, откриващо вход в приказен свят.

Той е приказен не защото в него има някакви чудеса, а защото е изпълнен с прекрасен смисъл. Преди всичко, този свят е вечен и пълен с неограничени възможности, абсолютно добър, където няма никакви войни и убийства. Това е един щастлив свят, за семейства, за деца, за всички. В него човек няма от какво да се бои и няма за какво да се сърди.

Може би, на някой такъв живот ще се види много сладникав, но аз не искам да получавам удоволствие от скандали, в търсене на тръпка. Аз искам да получавам остри усещания от добри дела, от нови постижения, от напредването, от новото строителство, което ние виждаме заедно, от новите хоризонти – от позитивното, а не от отрицателното, от все по-голямото добро.

Нека винаги да имаме желание да вършим добро и потребност от добри дела, която изисква постоянно напълване. Нека да усещаме вечен и ненаситен глад от желанието да обичаме и да вършим добро.

Това не е вълшебен свят, а просто добър. Той е напълно реален, въпреки че в него има вечност, съвършенство и хармония, живот по-висок от всички недостатъци и проблеми. Всички недостатъци и проблеми ще бъдат предизвикани само от желанието ни от доброто да търсим все по-голямо добро, тоест от доброто състояние към още по-добро.

И това неяма да бъде от завист и желание да живеем по-добре, отколкото съседа, а само от доброта. Ще се наслаждаваме дори от усещането за недостиг, както се наслаждаваме от чувството на глад преди хубава трапеза, не желаейки да си разваляме апетита и предвкусвайки бъдещото наслаждение. Тоест, недостигът изхожда от съвършенството, което вече приближава към мен.

Получава се така, че ние никога няма да усещаме страдания, проблеми, а ще се наслаждаваме дори от липсата на напълване в предвкусване на очакваното в бъдеще. Понякога очакването носи дори още по-голямо удоволствие, отколкото неговата реализация.

Напълването пресища и изгася желанието. Но наслаждавайки се от своята съпричастност към вечния живот, който постоянно все повече се усъвършенства и ни напълва, ние преживяваме постоянен възторг от своето текущо състояние и дори още по-голям, постоянно растящ, от очакването на бъдещите състояния.

Такова напълване никога не насища и не гаси наслаждаването. Колкото повече насищам себе си, толкова по-голямо желание се отваря в мен и стремеж към ново наслаждение. Във всеки един миг аз усещам недостиг и неговото напълване, отново и отново, тоест моя живот е пълен с напредък, развитие на нови желания и нови наслаждения.

Нещо подобно усещаме в детството, всеки ден, радвайки се на живота, на новите игри и наслаждения, чувствайки, че животът е пълен с удоволствия. А след това порастваме и нямаме желание да ставаме сутринта от леглото. Не усещаме това съвършено напълване в нашия обикновен живот, затова желая на всички да го достигнат през новата година.

От 622-та беседа за нов живот, 08.09.2015

[166710]

Шесто чувство

Въпрос: Има ли връзка между кабала и религията? Кабала, това не e ли е религия?

Отговор: Кабала, не е религия, а наука. Кабала се занимава със скритата от нас част на реалността, с която ни е дадена възможност да работим, както в науката. Затова кабала се нарича наука.

С помощта на особени действия, които извършваме над себе си, можем да разкрием нашите органи на осезание за възприемане на по-високото ниво. Притежаваме пет земни сетивни органи  — зрение, слух, вкус, обоняние, осезание, с които усещаме този свят, макар и в много ограничен вид. Но все пак по някакъв начин го възприемаме и според това и живеем.

Дори не си представяме, че в светът около нас има още множество явления, тъй като нашите сетива не ги усещат. По същия начин, както без бинокъл не виждаме, какво се случва на далечни разстояния, без радар не откриваме, какво съществува във въздуха, освен звуковете вълни в гласовия диапазон, и така нататък.

Имаме множество прибори, които създадохме, за да разширим диапазона на нашите сетивни органи. Но само да разширим. Докато науката кабала ни създава допълнителен орган на възприятие, ‘’шесто чувство, с помощта, на което можем да разкрием останалата, скрита от нас реалност. Тогава знаем, за какво живеем и как да живеем правилно. Именно това човек трябва да постигне.

Въпрос: От какъв тип е този орган на възприятие?

Отговор: Този орган на възприятие работи подобно на нашите земни органи на възприятие. Само че нашите пет сетивни органа действат във формата на получаването, поглъщането, привличането към себе си на цялата информация, която се намира отвън. А този допълнителен орган на усещане, който развиваме с помощта на науката кабала, работи с желанието за отдаване, даряване, любов.

Излизаме извън себе си, издигаме се над себе си и затова не сме ограничени от нашето тяло с неговите пет органа на възприятие. Нашият духовен орган на възприятие се намира извън нашето земно тяло. Ние сякаш разгръщаме този орган на възприятие към цялата реалност. И тогава можем да опознаем всичко. Този сетивен орган се явява душата.

От програмата по радио 103FM, 09.08.2015

[165790]

На земята не може да се скриеш от хората

каббалист Михаэль ЛайтманВремето за „покаяние“ е разкриването в себе си на качествата, които не ми позволяват да се съединя с другите. Затова  това се случва преди началото на поправянето, в началото на еврейската нова година.

Преди всичко съм длъжен да изясня какво ми пречи. Оказва се, че това е моят егоизъм и аз просто не искам обединение.

Въпрос: И аз в действителност не го искам! Райският живот е да седя сам на брега на морето, около мен да няма никакви хора, освен един- двама най- близки, които са ми необходими. А вие говорите, че ще заживеем като в Рая, когато се обединим. Това е някакъв друг рай. Няма ли да бъде твърде тясно в него?

Отговор: Няма да ни бъде тясно. В това съединение ще се чувстваме дотолкова хармонично и съвършено, че никой няма да ни пречи.

Реплика: Всяка година заминавам на почивка в най- скритото място, което мога да намеря, така че там да няма жива душа. Ето това е Рай за мен.

Отговор: Това е противоположният начин за решаване на проблема на нашето разединение: да се опитаме да избягаме от злото и да се скрием на място, където няма хора.

Може да останеш сред всички и да се чувстваш толкова комфортно, сякаш се намираш сам, дори още по- добре. Всичко зависи само от  отношенията ти  с другите, доколко те те притискат и те принуждават да зависиш от тях.

Става дума за такова поправяне на отношенията помежду ни, когато ще почувствам всички хора като част от единно тяло. Тоест, те ще престанат да ми пречат, а напротив, всеки ще ми бъде необходим, защото всеки ще бъде готов да ми помогне, каквото и да поискам. Това ще бъде идеалното съединение.

Така или иначе не можем да минем без хората. Нямаме избор, задължени сме да бъдем заедно. Днес на земята има седем милиарда човека, а след петдесет, сто години ще бъдат два пъти повече.

Затова няма къде да се скрием един от друг и ще се наложи да осъзнаем, че общата програма на природата ще направи от нас един човек с едно сърце.

Тогава действително няма да  чувствам излишни около мен, макар наоколо да са милиони. Няма да се чувствам в тълпата,  напротив, ще чувствам, че всеки е необходим и изпълнява мое желание.

Разкаянието, до което трябва да дойдем в месец Елул е, разкриване в себе си на желанията, които възпрепятстват обединението. Достатъчно е да ги открием и в този миг те ще преминат в поправяне. Ако ги смятам за грях, то те веднага се поправят от светлината, връщаща се към източника.

От нас не се изисква нищо, освен разкриване на нашата егоистична природа – вътрешното съпротивление за обединение с другите. Добре е, че това зло се разкрива. Светлината ненавижда нашето егоистично общество и е готова да го поправи за един миг, при първата ни молба.

Въпрос: Защо желанието да се уединя е зло?

Отговор: Защото целта на творението е да ни доведе до единство и отделяйки се, ти противоречиш на целта на творението. Страдаш от това, че се движиш в обратната посока.

Можеш  да поправиш връзките си с другите и да се почувстваш в прекрасно, идеално, хармонично състояние сред милионии хора. Вместо това бягаш за седмица, за да можеш поне за малко да бъдеш сам,  след това отново да се връщаш обратно. Можеш целогодишно да се чувстваш като в отпуск така, като че ли няма никого наоколо!

Все едно, никъде не можеш да избягаш. Необходимо ти е обслужване за сметка на другите хора. Нужни са лекари, готвачи, хранителен магазин, банка. Принуден си да работиш и обслужваш другите, да заработваш пари, да се грижиш за семейството си.

Затова сме задължени да установим отношения с другите хора. Вижте какво се случва в света заради това, че не го правим. Последните актуални събития са масово нашествие на емигранти, опитващи се със сила да се доберат до Европа. Към такава екстремна ситуация ни довежда природата, задължавайки ни да намерим път към правилното обединение.

От програмата на радиостанция 103FM, 30.08.2015

[166146]

Предупреждение за буря

каббалист Михаэль ЛайтманМнение: Поредица от стъпки се случват в световната икономика, за да се върнат доларите, блуждаещи по света, в САЩ. Рухването на китайския борсов индекс е начин за избавяне от излишната маса от долари. По същия начин е и в Европа.

След това американския индекс ще достигне своя връх. Веднага след изчезването от пазара на всички спекулативни (способни към движение) пари, може да се пристъпи към ликвидиране на дълговия пазар на САЩ.

Нека да направим кратко обобщение:

  1. В света започна разглобяване на глобалната финансова система, основана на долара.
  2. Всички пари се връщат обратно на местата от където са дошли.
  3. Парите, връщащи се в САЩ, ще изчезнат заедно с дълговия пазар.
  4. Парите, връщащи се в Япония, ще погасят кредитите.
  5. Парите, връщащи се в Европа, ще изчезнат заедно с банките.
  6. Дълговия пазар на Европа ще рухне.

Бурята ще започне, когато вследствие на борсовия индекс дълговия пазар ще рухне; тогава златото и среброто ще скочат.

Отговор: За нас, по принцип, не е важно по какъв сценарий ще стане преустройството на света.

Ние трябва да изложим мнението си, за да започнат хората да разбират планът на природата (на Твореца), защо и по какъв начин трябва да го следваме, т.е. не както в миналото да изменяме промишлените и финансовите отношения, а именно изначално да установим нови обществени отношения и връзки, както в едно единно общество, и тогава от тях да построим нови връзки във всички останали сфери на нашите дейности.

Тоест в началото трябва да има изменение на човека, а след това построяване на новото общество. И не трябва да повтаряме грешката на болшевиките, които по насилствено командни методи запращаха хората в обществени бараки и колхози. Виж статията на Баал а-Сулам Мир.

[165800]

В науката кабала ползват ли се мантри?

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: Посетих една от групите Ви в Русия и попитах „В какво се изразява на практика вашата работа?“. Излиза, че години наред те са слушали Вашите лекции, опитвайки се да станат алтруисти.

Някой би си помислил, че в другите учения не учат хората да бъдат алтруисти и да спазват правилото „Обичай ближния, както себе си“. Някои от хората в тази група бяха учили повече от пет години, а все още нямаха представа каква е практическата страна на учението. Аз не съм безсмъртен и не искам да си губя времето в безкрайни теории. Тъй като се занимавам с различни мантри от 15 години с изненада установих, че Вашето учение е изцяло теоретично.

Всяка мантра има своя специален ефект, но проблемът е в това, че мантрите са откъснати една от друга и при тях няма ясна последователност. Иска ми се да се надявам, че поне едно учение няма да е митология, а ще обяснява реда на произнасянията от първата до последната.

Отговор: В науката кабала няма мантри. Практическата работа е в обединението, където главната сила, която управлява света – Творецът – се разкрива. Няма мистицизъм, няма обещания, няма взаимно задължаване. Изборът е Ваш! Ако във Вас се е появил зачатъкът на душа, точката в сърцето, ще бъдете привлечен към кабала и ще чувствате, че тя Ви дава възможност да постигнете смисъла на живота.

[167080]

Имаме причина да празнуваме и да бъдем щастливи

каббалист Михаэль ЛайтманВъпрос: В началото на всяка година си пожелаваме тя да е добра, а в края на годината излиза, че не е била особено успешна. Къде бъркаме? Всички искаме нещата да бъдат добре, но не знаем как да го постигнем.

Отговор: Ние не разбираме, че до степента, в която се сближаваме помежду си, ние се доближаваме до висшата сила – добрата, благодатна сила. Формулата е много проста: колкото по-близо сме един до друг, толкова по-близо сме до Твореца.

Изглежда сякаш няма по-проста формула от тази, но тя е невъзможно да бъде изпълнена чрез усилията на човек. Затова науката кабала ни е разкрита, за да ни помогне да го направим чрез висшата сила. Висшата сила ще помогне на човек само в тази насока и в нищо друго. Тя чака единствено да поискаме това от нея.

Въпрос: Ако Адам вече е открил пътя към добрия живот преди 5776 години, защо не го е показал на всички? Защо е било нужно да се минава през всичките войни, изгнания и беди, през които е минало човечеството за тези хиляди години?

Отговор: Адам е преподавал неговия метод, тъй като кабалистите от всички поколения са последователи на Авраам. До ден днешен кабалистите изучават откритието на Адам, така че във всяко следващо поколение все повече подробности са били добавяни в учението.

Кабала се развива като всяка друга наука и накрая от нея получаваме знания за това каква висша сила има над нас, как тя ни влияе и ни управлява, и как е възможно ние да ѝ влияем отдолу нагоре.

Изясняваме си, че висшият свят и нашият нисш свят са напълно взаимосвързани, а във взаимоотношенията си един с друг разкриваме висшата сила, която движи и двата свята и която се нарича Творец. Науката Кабала се занимава с разкриване на висшата сила и с установяване на взаимна връзка с нея.

Проблемът идва оттам, че висшата сила може да бъде разкрита само до толкова, доколкото я уподобяваме и се приравняваме с нейните характеристики, както е с всичко друго в живота. Аз няма да мога да разбера другия човек ако той говори на език, който ми е непознат или ако ми говори за неща, които могат да бъдат разбрани само от професионалист, или ако имаме толкова различни възгледи, че не можем да общуваме.

Всички наши сетива – зрение, слух, обоняние, вкус и осезание – са устроени така, че да поемат само неща, които сме готови да възприемем в обсега на честотите, който тяхната чувствителност им позволява. Но ние нямаме никаква чувствителност по отношение на висшия свят; това все още е нещо, което предстои да развием в себе си. И точно на това ни учи кабала.

Затова има такова име, кабала – от иврит: „лекабел“ (получаване). Това е наука, учеща как да получиш, схванеш, разбереш и почувстваш висшия свят. Адам ни е оставил това знание, а всички кабалисти, които са дошли след него, са развивали откритието му все повече и повече, допълвайки го, подобно на начина, по който се е развивала и науката физика през поколенията.

В резултат на това, днес имаме на разположение една развита, уникална и мощна наука, която ни обяснява как да открием смисъла и целта на живота практически, с намерение да го приложим. Кабалистите от миналото са писали за нашето поколение, определяйки го като „поколението на Месията“, т.е. тези, които могат да се допитват до цялата наука и да я използват, разбирайки в крайна сметка целта на нашето съществуване на лицето на тази Земя.

Човечеството е достигнало състояние, в което трябва да отговори на този въпрос, защото в противен случай положението ни ще стане безнадеждно. Кабала отваря всички възможности пред нас, така че имаме причина да празнуваме новата година и да сме щастливи. Трябва само правилно да използваме подаръка, който сме получили от Адам а-Ришон (Първият Човек), Адам.

От програма по израелското радио 103FM,06.09.2015

[166607]

Свят, в който злото е навсякъде

каббалист Михаэль ЛайтманКоментар: Междувременно, не всички хора разбират, че се намираме в системна криза. Дори и някой да го усети, той си мисли, че кризата скоро ще свърши: „Ще потърпим година-две, ще затегнем коланите и всичко ще си се върне по местата.“

Отговор: Не мисля, че кризата ще свърши скоро, защото на света няма сила, която да контролира нещата със здрава ръка и да ги постави по местата им.

Някога световните лидери бяха Германия и Англия, а по-късно още няколко държави. Дори опозицията между Америка и Русия правеше света по-уравновесен, тъй като двете сили се обуздаваха и ограничаваха една друга. Днес това не съществува.

Америка е изоставила ролята си на световен полицай и виждаме, че света навлиза в непредвидимо състояние. Няма сила, която да задържи световния ред, оказвайки натиск някъде, ограничавайки нещо, правейки възможно нещо друго. Чрез такава сила природата би могла да се намеси и да се запази поне някакъв ред. Днес това не съществува и не може да съществува, защото американското влияние и присъствие на световната сцена, което преди ѝ позволяваше да поддържа и закрепя реда в света, намалява.

Затова светът се влошава до състояние, което е непредсказуемо. Този план е бил предопределен от природата преди няколко хиляди години и е бил изследван в кабалистичните източници. В тях се казва, че накрая целият ислямски свят ще доминира християнския свят. Още повече, виждаме, че това не е военна намеса, а тиха и мирна окупация.

Вече е невъзможно този процес да бъде спрян; невъзможно е да бъде съпоставен прираста на арабското население в Европа с европейското население. Според изчисленията на експертите, след 20-30 години Европа ще бъде изцяло подчинена на исляма.

Светът навлиза в едно напълно окаяно състояние. Ако по-рано някои южноамерикански държави, като Бразилия, очевидно бяха тръгнали по пътя на социализма, то днес те се закопават в такива големи проблеми, които се превръщат в криза. Накрая светът ще стане съвсем еднороден и злото ще се намира навсякъде.

От предаването „Последното поколение“, 19.08.2015

[165797]

Побързай да обичаш

Съседът в дома ми

Въпрос: Вие казвате, че всички трябва да станат „като един човек с едно сърце“? Но какво значи това? Подобни призиви, меко казано, са неприятни. Защото дори общуването с доброжелателните съседи е за предпочитане да се свежда до минимум.

Отговор: Разбира се. Но друг изход няма. Защото това ще бъде не съседът ти по стълбищна клетка, а съседът в дома ти.

Въпрос: Тоест, на хоризонта ни се задава ад?

Отговор: Такъв живот ще ти се види ад, ако не измениш своята природа. А ако я промениш, никакъв ад няма да има. Изведнъж ще откриеш, че домът ти е просторен и в него лесно може да се живее със съседа.

Адът за егоизма ще стане рай за неговата противоположност. Ключът тук е в смяната на твоето отношение към околните. Всъщност това не е съседът, не е ближният, това си ти самият.

А затова трябва да се привлече в поддръжка Висшата сила, която ще обедини всички. Внезапно тя ще ти отвори очите и ще се поразиш – оказва се, че всички в този свят: жълти, бели, червени, черни – съвсем не са това, което ти се струва, а структурата АВАЯ (юд-хей-вав-хей), единният съсъд (кли), в който се разкрива Висшата сила, Творецът е във всички нас, заедно. още

Животът на човек, който има шесто чувство

laitman_2011-12-06_8039_wВъпрос: Как ще се промени животът ми след като получа шести сетивен орган? Какво ще усещам?

Отговор: „Шестото чувство“ – свойството отдаване, също се дели на пет вида усещания. Ние усещаме този свят чрез петте физически сетива: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

А кабала ни позволява да развием допълнителен вид усещане, което също се разделя на „зрение“, „слух“, „обоняние“, „вкус“, „осезание“ – само че духовни.

Този допълнителен сетивен орган ми позволява да усетя висшата реалност – по-широка сфера, която обгръща нашия свят. Тогава чувствам как взаимодействам с висшата сила и разбирам причините за всички събития, които се случват в нашия свят.

Разбирам защо висшата сила се обръща към мен или към другите, и как трябва правилно да реагирам на това обръщение, за да избегна лошо развитие на събитията и дори да променя това въздействие на добро, да го поправя.

Става така, защото в „шестото чувство“, в свойството отдаване, аз разкривам явленията в самия им корен, преди те, да достигнат нашия свят и да се въплътят в материални.

Въпрос: Ще стана ли друг човек след това? Как това ще повлияе на живота на моите деца и на моето близко обкръжение?

Отговор: Мога да обясня това с пример от нашия свят. Да допуснем, че вие по професия сте психолог, но заедно с това сте и майка, имате семейство, деца. Вие разбирате поведението на човек и всички мотиви на неговите действия, както и причината за отношенията между членовете на семейството.

В такъв случай, вие вече реагирате на случващото се не като обикновена жена, а можете много неща да обясните, да разберете и оправдаете. Тоест, усещате живота на по-дълбоко ниво.

Подобно на това кабалистът усеща живота, само че много по-дълбоко. А освен това, за разлика от психологът, който може да само да обясни причините за случващото се, кабалистът има възможността реално да променя нашия живот.

Кабалистът вижда най-вътрешните причини за случващото се в живота, които се намират над времето, движението, пространството, тоест, излизащи отвъд рамките на нашия свят.

От програма по радио 103FM, 16.08.2015

[165773]

В повратен момент на историята

каббалист Михаэль ЛайтманЖивеем в стремително изменящ се свят, в който се случват вълни цунами, земетресения, екологични катастрофи, екстремални жеги, тълпи от бежанци.

Днес Европа е атакувана от стотици хиляди бежанци от Близкия Изток, а утре ще стане земетресение някъде в Индия, и оттам на север, в центъра на континента ще тръгнат тълпи от милиони хора.

Виждаме, че ситуацията може да се измени много бързо. Преди ни се струваше, че преселението на такава маса от хора от място на място изисква много време и сериозно планиране. И изведнъж ставаме свидетели на това как десетки и стотици хиляди хора се надигат, подобно на вълна цунами, устремена от океана към брега.

Нашият свят се променя пред очите ни. Намираме се вътре в мощен поток, който увлича цялото човечество и го спуска все по-ниско, в сравнение с предишното жизнено равнище, но в същото време строи и поражда в него някаква нова степен.

В резултат на това чувстваме как пропадаме в пропаст, и целият ни предишен свят се разрушава – руши се старият живот. Заедно с това се ражда нов живот.

Нужно е да изявим тези две тенденции, породени от нашето време, за да разберем с какви средства да изразим тази драма на века: разрушението и смъртта на стария свят и раждането вътре в него на новият свят.

В природата винаги става така и не може да бъде иначе. Докато предходното поколение не умре, няма да се роди ново поколение. Точно така се сменят годишните времена. Някои виждат в случващото се смърт, но аз виждам нов живот. Хайде да не мислим за това, което е било и умира, а за новото, което се заражда.

Човечеството сега се намира в процес на раждане, излизайки от родовите пътища през най-тясното, което ни притиска от всички страни. Болките ни бутат отзад и отпред и ни подтикват да се движим непрестанно. Свидетели сме на създаването на ново стъпало, на ново състояние на човечеството.

В историята е имало много такива критични, трудни периоди, наистина периоди на раждане. Затова аз гледам в бъдещето с надежда и радост, независимо от това, че е много тежко. Новият свят няма да се роди, докато не умре половината от стария. Ние виждаме, че се разрушава неживата природа, изчезват много видове растения, животни, умират хора.

Не е ясно какво още ще се случи с нас в условията на резки климатични изменения и катастрофи. Но това дава възможност за раждане на нов вид живот.

Излизаме от предната епоха, от предното поколение, от цялата измината човешка история и се раждаме в нов свят. И затова усещаме натиск, родилни мъки, губим цялото натрупано знание, вкус, култура, образование, традиции. Даже науката ще се обнови. Човек сякаш ще се роди отново, цялото естество ще се измени.

Любовта, съпружеската връзка и отношенията между родители и деца – всичко ще се измени до неузнаваемост. Не знаем към какъв свят вървим, но можем да се досетим и да прогнозираме какъв ще бъде, какво ще е бъдещото семейство, ще искаме ли да имаме деца, ще останат ли децата у дома или ще живеем по съвсем различен начин?

Как ще възприемаме света, каква ще е ситуацията в обществото, каква ще е културата, образованието, системата на отношенията, еталоните за красота, какви ще са песните? Всичко преживява истинска революция.

Още е невъзможно да се опише точно картината на бъдещия свят, но можем да не се съмняваме, че светът съвършено ще се измени и не е в нашите сили да спрем този процес.

Промяната произтича от природата и ни увлича в себе си, без да иска нашето съгласие. Новият свят просто е длъжен да се роди. Така че дайте да помогнем на самите себе си да се родим в новия свят – да положим усилия, за да излезем навън!

Из ТВ програмата „Да узнаем за себе си”, 18.09.2015

[166934]

Единственото добро действие

Манната е приличала на кориандрово семе, а нейният вид е бил като на кристал. Хората се разпръснали и я събрали, и я мелели в мелници или я чукали в хаван, и я варили в котел, и правили от нея пити, и нейният вкус бил като на нежно масло. [Тора, „Числа“, „Беаалотха“, 11:07 – 11:08]

Човек се явява част от животинския свят. Много учени потвърждават това в своите изследвания.

Въпреки че човешкото общество се отличава с наука, култура и възпитание, не можем да кажем, че то е по-висше от животинското. Ние живеем чрез, така наречените, „понятия“. А понятията, като цяло, са животински, тъй като ползваме абсолютно едни и същи принципи във възпитанието, социалните и други аспекти, както и те.

Реплика: Но това твърдение предизвиква голямо съпротивление при хората на изкуството.

Отговор: Разбирам ги, но не мисля, че една птичка, пеейки, извършва своята работа по-зле, от който и да било музикант, който може да има напълно изкривена представа за човешки взаимоотношения.

Изкуството няма никакво отношение към възвишеността на човека! Това е просто дар, който се дава от природата, и човек го реализира. Нищо повече от това!

А то дори може да доведе до убийства и фанатизъм, излагайки своята гледна точка по много красив начин. Например, великият композитор Вагнер е бил изпълнен с омраза не само към евреите, но и към цялото човечество.

Така че и физиците, и поетите, и тези, които работят в армията, и тези, които работят в полицията, се самоуспокояват, мислейки, че са по-висши от животните.

А птичките изпълняват природната си функция и със сигурност не причиняват на никой вреда, както и лъва, който макар и да яде другите животни, не наврежда на природата, защото се явява екологичен „чистач“.

Природата е цялостна система и трябва да подходим към нея, като едно цяло, без да обособяваме човека и без да твърдим, че неговата, на пръв поглед, разнообразна дейност на Земята излиза отвъд границите на природата. Единственото, с което той излиза отвъд нейните рамки е използването на своя егоизъм във вреда на другите.

Затова ние се отличаваме от първобитните хора само от негативна гледна точка. Днес това постепенно се проявява и мисля, че скоро хората ще започнат да се съгласяват с мен. Въпреки че помня времената в Русия, когато такова нещо би било страшно да се спомене, тъй като противоречи на идеята за прогрес и светло бъдеще в страната.

Тогава се смяташе, че те са „най-напреднали от света“ и в областта на балета, и в ракетостроенето, и в областта на въоръжението. Накратко, имаше с какво да се похвалят.

Но работата е там, че всичко се произвеждаше от нашия егоизъм и затова бе насочено във вреда на човечеството. Ако искаме да направим нещо хубаво, на разположение имаме само едно добро действие – „да издигнем МАН“.

Издигането на МАН е издигане на желанието за отдаване, любов и обединение. В тази насока трябва да действаме, защото в отговор на МАН идва висшата светлина, която ни е създала.

Освен това, тя е създала егоизма в нас, за да можем с негова помощ да помолим за още висша светлина. И когато, в отговор на нашето желание, светлината се спусне към нас, тя ще обърне егото във взаимно добро.

Тогава ще се чувстваме добре във всички сфери на живота, във всички вкусове, във всичко възможно. Затова е казано, че вкуса на манната е „като вкус на нежно масло“.

От Тв програмата „Тайната на вечната книга“, 25.02.2015

[163587]

Как да заживеем човешки живот

Въпрос: Какво означава, да се съединим с другите хора, какво ми пречи да го направя, и коя сила може да поправи това зло в мен?

Отговор: Кабала казва, че нашите биологични тела ще останат животински и ще продължат да живеят, както всички други животни. Но вътре в човека има също така и негова вътрешна същност, началото на душата. Във всеки един от нас има мъничка част от тази душа.

Човешката част в нас е нашият вътрешен свят, психологията, желанията, мислите, не отнасящи се към телесното съществуване, а издигащи се над него.

Това е нашето желание да разберем, какво е това животът, в какво е неговата цел и за какво сме дошли в този свят, тоест да отговорим на всичките тези детски въпроси. Ако започнем да отделяме тези човешки части в себе си и да ги съединяваме едни с други, то ще съберем системата, която се нарича ‘‘първият човек“, Адам. Такава напълно свързана система вече е съществувала. Но след това тя се е разбила на много части, което се нарича прегрешение на дървото на познанието. И сега трябва да я свържем обратно.

Ако заедно възстановяваме тази система, то започваме да я изучаваме, да разбираме нейната работа. Виждайки сложното преплитане на връзките помежду ни, разбираме програмата на творението, неговата цел. Издигаме се по-високо от своите тела в нашето усещане, разбиране и осъзнаване, започвайки повече да се грижим не за телесното съществуване, а за своите души.

По такъв начин, строим своята обща душа и усещаме в нея нова реалност — висшият свят, райската градина. В това и се заключава целта — вместо живота вътре в тялото, което се отнася към животинското стъпало и живеещо като животно, да се изкачим на стъпалото на първия човек, Адам.

Ако свържем всички наши човешки части помежду си то ще усетим човешкия живот. Той кардинално се отличава от предишния живот. Защото живеейки човешки живот, ние преставаме да бъдем зависими от своите тела. Тялото може да умре, а човек ще продължи да живее на своето ново стъпало.

Целта на нашето съществуване е да се качим от животинското стъпало на човешкото, в което и състои разликата между този свят и бъдещия свят.

От програмата по радио 103FM, 30.08.2015

[166009]

Бойци на партиди идват в ЕО

каббалист Михаэль ЛайтманСъобщениеПотокът от бежанци всява просто ужас на картата на Европа.  От тях 90% не са сирийци. Това са бежанци от 25 страни. Но всички средства за масова информация ги наричат именно сирийски бежанци, за да предизвикат жал и съчувствие, желание за помощ, за приемане, за осиновяване.

Всички тези хора съвсем не са бежанци и не са сирийци. Но средствата за масова информация, подчинени на Америка и Европейския съюз, който също е подчинен на Америка, ги наричат сирийци. Това не са бежанци, а бойци – троянският кон на нахлуващата армия.

Първо, това са 100% мюсюлмани, при това само сунити. Второ, 90% от тях са мъже, макар че според исляма не е прието мъжът да оставя семейството си. Трето, 90% от тях са до 35 годишна възраст. Получава се така, че младите, здрави и силни мъже бягат, изоставяйки жените си, децата, старците!

На много от тях в мобилните им телефони, при това доста скъпи, намират фотографии и видеоматериали, на които те са в бойно снаражение, режат глави и се снимат с отрязаните глави. Това са хора с боен опит. Те са същите тези главорези, които воюват и там. Сега те влизат в Европа с вид на нещастни и в неравностойно положение хора.

Всички тези хора оставят документите си и минават границите на ЕО без документи.

Практически всички те преминават през Турция. А Турция – е полицейска държава и там редът и законът твърдо се спазват. Пътят минава през столицата  Анкара, през Босфора или Анталия, които не могат просто така да бъдат пресечени, още повече от такива огромни потоци.

Тоест турското правителство със съдействието  на полицейските и граничните войски, с партиите ги насочвали към Европа. По сведение на сирийското разузнаване Америка събира тези бойци от 82 страни, подготвя ги в лагерите в Либия, за да бъдат абсолютно подготвени бойци.

От лагерите за истински бежанци турското правителство подбира само тези мюсюлмани, които са им нужни. Християни изобщо няма, макар че само в една Турция има два милиона бежанци. Непонятно е какво се е случило с тези 2.5 милиона християни. В Европа няма нито един от тях.

Те искат само в Германия, което явно показва, че всичко това е организирано и управляемо.

Всички „бежанци“ са платили за появата си в България не по-малко от 3000 евро и в джобовете си имат по 10-12 хиляди долара и евро. Те са богати, имат последен модел айфони. Това не са бедни хора, които бягат от ужасите на войната. Тях щедро ги финансират.

В християнска засега Европа се вливат огромни тълпи мюсюлмани, при това само от сунитското движение – салафити и уахабити. Тук не идват християни, не идват алавити, не идват шиити и други клонове на исляма. Пристигат само салафити и уахабити.

Защо не се помолят на Йордания, на Саудитска Арабия, които им подхождат етнически, културно и религиозно – едно към едно? Не! На тях им е нужна Европа. И това е само началото. Те са разквартирувана армия за завладяване на Европа.

Реплика: Заговор ли е това? Или е план на САЩ или Русия за унищожаването  на ЕО и Европа като цяло? Ние разглеждаме това като претворяване на плана на Твореца, както всъщност е предсказано в нашите източници за господството на Исляма в последните дни на нашия (егоистичен) свят.

А след това ще настъпи периодът на неговото изменение. Всичко, което е казано преди хиляди години, започва да се сбъдва и според порядъка, и според  времето… (виж (рус.) Пророците – за поправянето на човечеството).

[167190]